Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi politikai gazdaságtan I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi politikai gazdaságtan I."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi politikai gazdaságtan I.
A nemzetközi gazdasági rend értelmezése

2 Mi is az a nemzetközi politikai gazdaságtan?
A modern NPG keletkezése Iskolák NPG-ben:liberális, nacionalista, marxista Gilpin szemlélete: az „államközpontú realizmus” A politikai gazdaságtan természete: a gazdaság természete és beágyazottsága

3 A gazdaság neoklasszikus felfogása
A neoklasszikus felfogás jellegzetésségei A piac természete a neoklasszikusok és az NPG szerint Tudományos korlátok A közgazdaságtan és az NPG összevetése

4 Az NPG tárgya és elemzési módszerei
A vagyon elosztása: abszolút és relatív előnyök a nemzetközi kereskedelemben Nemzeti autonómia és a nemzetközi rezsimek A rezsimek hatékonysága, a teljesítés A hegemón stabilitás elmélete és a globális gazdaság kormányzása Ajánlott irodalom: B j. Silver és G Arrighi: A Polányi-féle „kettős mozgás”: a brit és az amerikai hegemónia Belle époque-jainak összehasonlítása

5 Az új gazdasági elméletek
Neoklasszikus korlátok és ezek leküzdésére tett kísérletek: méretgazdaságosság és nem tökéletes verseny, technológiai változások, tér és idő Az újgazdasági elméletek: az új növekedés elmélet, az új gazdaságföldrajz és a stratégiai kereskedelem elmélete Itt megadnám a Krugman könyv egyes fejezeteit (?)

6 Az új elméletek következményei
Az állam és a hazai gazdaság szerepe a világgazdasági fejlődésben Az oligopólium és a hatalom szerepe A technológiai változások és következményeik Konvergáló és divergáló gazdasági növekedés, centrum és periféria

7 A politikai gazdaságtan nemzeti rendszerei
A piaci kapitalizmus amerikai rendszere A fejlesztő államkapitalizmus japán modellje A német szociális piacgazdaság A nemzeti különbségek jelentősége és konzekvenciái Konvergencia, harmonizáció, vagy kölcsönös elismerés?

8 A nemzetközi kereskedelem rendszere
A szabadkereskedelemről szóló vita Kereskedelem és gazdaság: belső, vagy külső okok A hagyományos kereskedelem elmélet és az új elméletek A háború utáni kereskedelmi rezsimtől napjainkig

9 A nemzetközi monetáris rendszer
A nemzetközi monetáris rendszer és a pénzügyi rendszer elkülönülése és integrációja A II. világháború utáni rendszer és bukása A rugalmas árfolyamok rendszere, problémák és megoldási kísérletek A jelenlegi rendszer ellentmondásai és jövője (az euró és a dollár jövője)

10 A nemzetközi pénzügyi rendszer
A pénzügyi piacok globalizációja Instabilitás és pénzügyi válságok, a nemzetközi tőkepiactól való függés, a pénzügyi válságok természete A délkelet-ázsiai pénzügyi válság A jelenlegi pénzügyi válság A nemzetközi pénzügyi szabályozás: eltérő koncepciók

11 Az állam és a multinacionális vállalatok
Az FDI és az MNC működésének közgazdasági magyarázatai Az MNC-k jelentősége és szerepe a világgazdaságban Az MNC-k és a nemzetállamok viszonya Az MNC-k veszélyei

12 Az állam és a gazdasági fejlődés
A fejlődésgazdaságtan kialakulása és hanyatlása A neoliberalizmus győzelme és az adósságválság A fejlesztő állam elmélete (a délkelet-ázsiai csoda értékelése Átmeneti gazdaságok, átmenet-elméletek

13 A regionális integrációk politikai gazdaságtana
Az integrációk gazdaságelméleti megközelítései Az integrációk politikaelméleti megközelítései Blokkosodás a világgazdaságban? A triád jövője

14 A globalizáció és a nemzetállam
A globalizáció korlátai és jövője A globalizáció értékelései Globalizáció és nemzeti szuverenitás

15 A világgazdaság irányítása
A neoliberális koncepció Az új mediavalizmus Transzgovermentalizmus Milyen lesz az új globális világrend? Lányi Kamilla: Vázlat a globalizációnak nevezett jelenségkör értelmezéséről. Közgazdasági Szemle, szám

16 Irodalom és számonkérés
Alapirodalom: Robert Gilpin: Nemzetközi politikai gazdaságtan (BUCIPE 2004) Az egyes témákhoz cikkek, tanulmányok


Letölteni ppt "Nemzetközi politikai gazdaságtan I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések