Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal"— Előadás másolata:

1 Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal
Előadó: Végh Márta Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft. Adományszervezés Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal

2 Érintett tématerületek
Az adományszervezés helye a forrásfinanszírozás rendszerében - szervezeti célokhoz való viszony Adományszervezés a bevételi struktúrában Adományozás körülhatárolása, szabályai (új civil tv.) Adományszervezés törvényi szabályozása Adományozás bevételi arányainak forrásszervezési stratégiát befolyásoló következtetései Adományszervezés típusai Adományszervezés tervezése, menedzselése

3 Adományszervezés helye a forrásfinanszírozás rendszerében
Mi a forrásfinanszírozás? – milyen szervezeti kérdésekre válaszol? Forrásfinanszírozási terv Miért? Mire? Hogyan? Kitől? Honnan Mennyit? Ki, vagy kik a forrásszervezők? – Miből fizessük őket? Szervezeti stratégia, célok

4 Adományszervezés helye a forrásfinanszírozás rendszerében
Forrásfinanszírozás elemei Civil tv. előtt Civil tv. után Állami támogatás (költségvetési, önkormányzati, SZJA 1 %, ) Magántámogatás (lakossági támogatás, külföldi támogatás, támogatás nonprofit szervezetektől) Alaptevékenység bevétele (tagdíjak, alap, ill. közhasznú tevékenység bevétele) Gazdálkodási tevékenység bevétele (vállalkozási bevételek, pénzügyi tevékenységből származó bevételek) Tagdíj, alapítói befizetés, alapító által átadott vagyon Gazdasági, vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásból) származó bevétel Költségvetési támogatás (pályázat, EU pályázat államon keresztül, EU költségvetésből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől) Az államháztartás alrendszereiből, közszolgáltatási tevékenység ellenértékeként Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány Befektetési tevékenységből származó bevétel Hol az adományszervezés?

5 Mi az adományozás? Meghatározása: Szabályai :
Ellenérték, térítés nélkül nyújtott (SZJA CXVII. Tv. 70.§ (2a)) pénzbeli, vagy természetbeni támogatás Tartós adományozás (természetes vagy jogi személy is; legalább négy egymást követő év – az első évvel azonos, vagy annál nagyobb adományozással; írásbeli megállapodás Szabályai : (350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet :3. fejezet) Önkéntes Nem járhat mások zavarásával Tájékoztatási kötelezettség az adománygyűjtés céljáról, felhasználásáról (ismert adományozónál) Alap – vagy közhasznú célok elérésére használható Adományozásról szóló beszámoló (nyilvánossági és átláthatósági követelmények) – honlap, hírlevél, napilap, facebook (Zárt) – gyűjtőláda útján is megvalósítható (szervezeti adatok; felnyitáskor jegyzőkönyv, leltár (2 fő) – könyvvezetése kötelező Interneten, telefonos adománygyűjtő számokon

6 Az adományszervezés törvényi szabályai
Adománygyűjtő Adományosztó Szabályozott jogintézmény; Eddig szokásjogban sem; Olyan egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság, melyet az adományozott bíz meg (megbízási jogviszony) azzal, hogy gyűjtse helyette és nevében az adományt Természetes személy; A szervezet által, meghatalmazással végzi tevékenységét; Köteles igazolni magát, meghatalmazást felmutatni; Az adományszervező is meghatalmazhat adománygyűjtőt Létesítő okiratában az adományosztás alapcélként szerepel; Civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására jött létre; Olyan alapítvány vagy egyesület, amely más alapítványoknak vagy egyesületeknek adományokat juttat vagy a nyújtható adományokat szervezi

7 Az adományozás nagyságrendjei – jelentősége a bevételi struktúrában
127. A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, 2009 [%] (Nonprofit szervezetek Mo-on, 2009, KSH, Bp., 2011,) Bevételi forrás Bevételnagyság Összesen –50 ezer Ft 51–500 ezer Ft 501–5000 ezer Ft 5001– ezer Ft 50000 ezer Ft– Személyi jövedelemadó 1%-a 17,8 21,7 9,6 1,7 0,3 0,9 Vállalati, pénzintézeti támogatás 2,1 5,2 8,8 8,3 3,9 4,7 Lakossági támogatás 8,4 9,9 9,2 5,0 1,3 Összes bevétel 100,0 Az SzJA 1 % a kis szervezeti mérettel rendelkező szervezeteknél, a Vállalati támogatás a közepes szervezeti mérettel rendelkező szervezetek kapcsán, a lakossági támogatás a kisebb szervezeti mérettel rendelkezőnél a bevételi struktúrában képviselt súly alapján felülreprezentált. Az adományszervezés súlya a kisebb szervezeti mérettel rendelkező szervezeteknél a legnagyobb Az adományszervezési módszerek fejlesztése e szervezeti típusoknál a leginkább kifizetődő

8 Az adományozás nagyságrendjei – bevételnagyság szerint
126. A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, [%], Nonprofit szervezetek Mo-on, 2009, KSH, Bp Bevételi forrás Bevételnagyság Összesen –50 ezer Ft 51–500 ezer Ft 501–5000 ezer Ft 5001– ezer Ft 50000 ezer Ft– Személyi jövedelemadó 1%-a 0,2 9,2 38,7 23,8 28,1 100,0 Vállalati, pénzintézeti támogatás 0,4 7,1 68,7 Lakossági támogatás 1,9 16,5 32,2 49,4 Összes bevétel 0,0 3,8 13,5 82,3 128. A nonprofit szektor bevételei források szerint, 2009 Bevételi forrás A bevétel összege, millió Ft megoszlása, % Személyi jövedelemadó 1%-a 10 452,1 0,9 Összes állami támogatás ,2 41,6 Vállalati támogatás 47 891,8 4,3 Lakossági támogatás 23 575,4 2,1 Összes magántámogatás ,1 12,6 Alaptevékenység összes bevétele ,8 28,1 Gazdálkodási tevékenység összes bevétele ,3 17,1 Összes bevétel ,2 100,0

9 Az adományozás arányai településtípusok szerint
123. A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, 2009 [%] Nonprofit szervezetek Magyarországon, (KSH, Bp ) Bevételi forrás Főváros Megye-székhely Többi város Község Összesen Személyi jövedelemadó 1%-a 47,3 21,1 21,4 10,2 100,0 Vállalati, pénzintézeti támogatás 68,7 13,7 12,4 5,2 Lakossági támogatás 52,1 17,5 21,3 9,1 Összes bevétel 55,9 18,6 19,5 6,0 A szektor összes bevételéből való részesedéshez képest , A főváros vállalati támogatásokban felül – míg egyéb adományok tekintetében alulreprezentált (vállalatok túlsúlya a fővárosban); A megyeszékhelyek SZJA bevétel tekintetében felül, - míg egyéb adományok vonatkozásában alulreprezentált (oktatási intézmények); A többi város és község SZJA és lakossági támogatások vonatkozásában felülreprezentált, míg vállalkozási támogatások tekintetében az összes bevételből való részesedéshez képest alacsonyabb arányokat mutat. A forrásszervezési stratégiát befolyásoló tendenciák

10 Az adományszervezés típusai
Személyes kérés Empatikus fellépés, Személyes szimpátia Egyéni adománygyűjtés Fokozatosság Bizalomépítés arányosság Vállalati adománygyűjtés Mobilizálható kapcsolatrendszer Rendszeresség Bizalmi tőke Utcai adománygyűjtés Fókuszált kommunikáció Kudarctűrés fellépés Jótékonysági akciók Egyediség v. tradíció jelentősége Célzott, egyszerű üzenetek Telefonos adománygyűjtés Speciális kommunikáció Rövid üzenetek Internetek adománygyűjtés - Speciális felkészültséget, tudást igényel Direct mail kampány Arculat jelentősége Más technikákkal együtt Gyűjtődobozok - Ismertség jelentősége

11 Az adományszervezés tervezése, menedzselése
Előkészítés Szervezeti elemzés Környezetelemzés Versenytárs elemzés Költséghatékonyság – várható kiadások, bevételek becslése Döntéshozatal a lebonyolításról Tervezés Marketing terv HR terv Pénzügyi terv (bevételek és kiadások is) Megvalósítás - lezárás Értékelés

12 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – előkészítés- szervezeti elemzés
Költség-hatékonyság Mekkora összeget kell az eredményes adományszervezésre fordítani? Mekkora minimális bevételre számíthatunk? Minimális bevétel és várható kiadás aránya?

13 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – előkészítés – környezet – és versenytárs elemzés
Környezetelemzés Szervezeti elfogadottság, ismertség felmérése – mik a legismertebbek Kik veszik igénybe a programjainkat – mennyien, hol? Versenytárs elemzés Kik a potenciális adományozók – kiket célzunk meg? Milyen anyagi helyzetben vannak azok, akiket megcélzunk? Milyen támogatási preferenciával rendelkeznek? Kik a versenytársak? – hasonló-e a profiljuk? Milyen adományszervező tevékenységeket folytatnak, milyen módszerekkel, eszközökkel? – milyen módszereket nem használnak? Mennyi adományt gyűjtenek?

14 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – tervezési szakasz
Marketing terv HR terv Pénzügyi terv Megcélzott adományozók jellemzők szerint történő szétválasztása – milyen kommunikációs jellemzőik vannak? Mi az üzenetünk? – adományozói típusok szerint Kommunikációs eszköz kiválasztása Akcióterv – kommunikáció lépései – és tesztelése Felelős vezető – munkacsoporttal Feladatok tervezése, felelősségi és jogkörök, ütemezés Adminisztrációs rendszer kialakítása A végrehajtás értékelési szempontjainak és módszereinek kidolgozása Alapja: korábbi tapasztalatok (első évben becslés) Bevételek tervezésénél minimalizálás Kiadások tervezésénél maximalizálás

15 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – megvalósítás
Előkészítő munkafolyamatok A szervezet bevezetése (Eredmények bemutatása, hitelesség igazolása) Névismertség növelése (Bemutatkozó anyagok, események, folyamatos megjelenés) Megvalósítás Ösztönzés (figyelemfelkeltés; Meggyőzés; Kötődés megerősítése Lezárás, utómunkálatok Köszönet Nyilvános kommunikáció Beszámolás (szervezet felé, célcsoport felé, hivatalos beszámolási kötelezettség) Értékelés

16 Önkormányzatokkal való együttműködések, formái
Érték alapon, önként létrejött kooperáció (hasonló szemlélet miatt működnek együtt) Érték alapon, önként létrejött kooperáció (kapacitásaik kiegészítése miatt működnek együtt) Érték alapon, készszerből létrejött kooperáció (kötelező partner) Érték alapon, készszerből létrejött kooperáció (kapacitásaik kiegészítése)

17 Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft.
Köszönöm a figyelmet! Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft. Végh Márta fre .hu Eredményes adományszervezést!


Letölteni ppt "Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések