Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kuti Éva Az adományozás magyarországi helyzete, a nonprofit szervezeteknek nyújtott adományok MTvSz–NIOK Szeminárium 2006. szeptember 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kuti Éva Az adományozás magyarországi helyzete, a nonprofit szervezeteknek nyújtott adományok MTvSz–NIOK Szeminárium 2006. szeptember 20."— Előadás másolata:

1 Kuti Éva Az adományozás magyarországi helyzete, a nonprofit szervezeteknek nyújtott adományok MTvSz–NIOK Szeminárium 2006. szeptember 20.

2 Az ismertetett adatok forrása •Lakossági adományok és önkéntes munka – a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület és az Önkéntes Központ Alapítvány közös kutatása •Kutatásvezetők: Czike Klára és Kuti Éva •Támogatók: –Charles Stewart Mott Alapítvány –ICsSzEM Civil Kapcsolatok Főosztálya –Nemzeti Civil Alapprogram –Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

3 Nagyságrend I. 2004-ben a felnőtt népesség közel háromnegyede, több mint 6 millió ember támogatott –pénzzel és/vagy –természetbeni adományokkal a családi és baráti körén kívül eső magánszemélyeket és szervezeteket.

4 Részvételi arányok

5 Adományozási típusok

6 Nagyságrend II. •Pénzadományok formájában az állampolgárok 19 milliárd Ft-tal támogatták az alapítványokat, egyesületeket, egyházakat és vallási szervezeteket. Ezen belül a világi (nem egyházi/vallási kötődésű) civil szervezetek mintegy 12 milliárd Ft-hoz jutottak hozzá. •A gyűjtések és koldulás során további 13 milliárd Ft gyűlt össze. •Jótékony célú vásárlásra 8 milliárd Ft-ot fordítottak.

7 A világi civil szervezetek támogatói 95%-os megbízhatósági szintű becslés alapján •a bármilyen formában pénzt adományozók aránya 63,88% – 66,52%, •a világi civil szervezeteket pénzzel támogatók aránya 11,20% – 13,00 %, •a környezetvédelmi civil szervezeteknek pénzt adományozók aránya 0,62% – 1,14% közötti.

8 A kutatás első meglepetése A felnőtt lakosság adományozási magatartása az elmúlt évtizedben •nem a célracionalitás, hanem •a tradicionális jótékonyság irányába tolódott el, •az adományok hátterében a hagyományos, jórészt érzelmi alapú jótékonysági késztetések erősödtek fel.

9 Világi civil szervezeteknek nyújtott pénzadományok megoszlása

10 Indítékok (minden adományozó)

11 Indítékok (világi civil szervezeteknek adományozók felső ötöde)

12 Társadalmi háttér I. •A jótékonysági magatartás szoros összefüggést mutat az állampolgárok társadalmi-demográfiai jellemzőivel, társadalmi beágyazottságával. •Az elmúlt évtized e tekintetben nem hozott számottevő változásokat.

13 Az adományozók életkora

14 Az adományozók iskolázottsága

15 Társadalmi háttér II. A legjobb adományozók •a nők, •az aktív korú (30–60 éves), •házasságban, élettársi kapcsolatban élő, •2 vagy legfeljebb 3 gyermeket nevelő, •jól képzett, magas társadalmi állású, •a fővárosban vagy nagyobb vidéki városokban lakó állampolgárok, •akik nemcsak támogatóként, hanem tagként és önkéntes segítőként is kötődnek civil szervezetekhez.

16 1% és pénztámogatás világi civil szervezeteknek

17 Alternatív következtetések •A jótékonyságra inkább hajlamos társadalmi csoportokat érdemes az adománygyűjtő kampányok középpontjába állítani; az ő nyelvükön, az ő élethelyzetükhöz alkalmazkodva kell a felhívásokat, szóróanyagokat, reklámokat megfogalmazni. •A kevésbé adományozókat érdemes célcsoportnak választani. Új, kreatívabb, empatikusabb, nagyobb meggyőző erővel bíró adománygyűjtési módszerekkel ők esetleg olyan ügyeknek is megnyerhetők, amelyek a többiek körében nem népszerűek.

18 A kutatás második meglepetése A felnőtt lakosság civil szférával kapcsolatos informáltsága az elmúlt 10 év során szignifikánsan romlott. 1993-ban a megkérdezetteknek még csak 5 és fél, 2004-ben pedig már 14 százaléka mondta azt, hogy semmilyen forrásból nem kap hírt nonprofit szervezetekről.

19 Kapott-e információkat, híreket nonprofit szervezetekről

20 Ellentétes tendenciák •Csökkent azoknak az aránya, akik a televízióból, rádióból, újságokból, folyóiratokból kaptak információkat a nonprofit szervezetek munkájáról. •Nőtt azoké, akik közvetlenül kerültek kapcsolatba a civil szervezetekkel (jórészt azok információs és adománygyűjtő kampányai során).

21 Egy ellentmondás •Az elmúlt évtizedben számottevően gazdagodott az adománygyűjtési technikák arzenálja, az adományszervezés lényegesen professzionálisabbá és hatékonyabbá vált. •A pénzt adományozóknak még 2004-ben is csak 44 százaléka kapott valamiféle köszönetet.

22 Amire szükség lenne •A támogatást kérők megbízhatóságának, hitelességének garantálása. •Az adományszervezés etikai normáinak lefektetése. •A betartásukhoz szükséges szabályozási, szervezeti, infrastrukturális feltételek megteremtése.


Letölteni ppt "Kuti Éva Az adományozás magyarországi helyzete, a nonprofit szervezeteknek nyújtott adományok MTvSz–NIOK Szeminárium 2006. szeptember 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések