Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kockázatok definiálása és értékelése EMELŐGÉPEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kockázatok definiálása és értékelése EMELŐGÉPEK"— Előadás másolata:

1 Kockázatok definiálása és értékelése EMELŐGÉPEK
Hallgatók: Szemes Krisztina Kósa Dávid Korbacska Gábor Kéki László Kapitány Judit Buruncz Anikó Tanár: Csőke Béla

2 Emelőgépek kiemelt kockázatai Gyakorlati tapasztalatok
Bevezető Jogi szabályozás Emelőgépek kiemelt kockázatai Gyakorlati tapasztalatok Leggyakoribb kockázatok Ajánlás Bevezető (ki mit, mikor hogyan készített elő) Jogi szabályozás (vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok) Emelőgépek kiemelt kockázatai (Ember – gép - környezet megközelítésből) Gyakorlati tapasztalatok (baleseti statisztikák) Leggyakoribb kockázatok (kiemelve a leggyakoribb baleseti okokat) Ajánlás (a kockázatok elkerülésére) Tartalomjegyzék

3 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről egységes szerkezetben az 5/1993 (XII.26.) MüM rendelettel
21.§ üzembe helyezés 54.§ kockázatértékelés 47/1999 (VIII.4.) GM rendelet Emelőgépek Biztonsági szabályzata Személyi feltételek Vizsgálatok Használati szabályok 16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Jogi szabályozás

4 Jogi szabályozás 133/2010 (IV.22) Korm. Rendelet Országos Képzési
Jegyzékről (OKJ) 17/2010 (XI.25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Szabványok: l/js_pane/03?icsid=53 MSZ :2009 Emelõgépek idõszakos vizsgálata. Általános elõírások MSZ 16225:1985 Gépi hajtású targoncák idõszakos vizsgálata MSZ 54:1981 Kézi mozgatású, karos-láncos emelõ Jogi szabályozás

5 Emelőgépek kiemelt kockázatai
Ember: Személyi feltételek 18 betöltött életév (kohászati daruk esetén 22 év) Előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas Rendelkezik államilag elismert szakképesítéssel, és a szükséges vezetői engedéllyel Megfelelő munkavédelmi oktatás Munkára képes állapot (bódító hatású készítmények, alkohol, lázas betegség stb.) Személyi feltételek kockázatai: Az emelőgép kezelője nem rendelkezik a szükséges képesítéssel, jogosultsággal. A kezelő nem rendelkezik elegendő gyakorlattal. Az emelőgép környezetében munkát végzők munkavédelmi oktatásban nem részesültek. Egyéni védőeszközöket nem használják. A teherkötöző nem rendelkezik a szükséges képesítéssel. Megfelelő kommunikáció a daruzási művelet alatt. (Irányító-kezelő) A kezelő nem ismerte meg az adott emelőgépre vonatkozó használati, kezelési szabályokat, biztonságtechnikai berendezéseket. Emberi tévcselekvés miatti veszélyek. A kezelőt nem tájékoztatták a rendellenes használatáról és következményeiről. Az emelőgéppel dolgozókat nem tájékozatták a rendkívüli esemény kialakulásakor szükséges teendőkkel kapcsolatosan. Emelőgépek kiemelt kockázatai

6 Emelőgépek kiemelt kockázatai
Ember: Emberi magatartás Gépkezelő: Műszakos vizsgálatok elvégzésének elmulasztása Illetéktelen kezelés Szabálytalan emelési művelet / kezelés Nem megfelelően választott haladási sebesség Biztonsági berendezések kiiktatása Hatókörben tartózkodó személyek: A gép holtterében közlekedik A gépek számára kijelölt helyen/ veszélyes térben közlekedik Felemelt teher alatt tartózkodik Felmászik a gépre A megemelt teherre mászik rá Emelőgépek kiemelt kockázatai

7 Emelőgépek kiemelt kockázatai
Mechanikus veszélyek Villamos energia okozta veszélyek Hőhatás miatti Zajártalmak Biztonsági berendezések kiesése Rezgés okozta veszély Sugárzás okozta veszély Idegen anyagok Ergonómiai elvek figyelmen kívül hagyása Kombinált veszélyek Hibás működés / üzemzavar miatti veszélyek II. A telepítési körülmények figyelmen kívül hagyásából adódó veszélyforrások: - Az előírt biztonsági távolságok hiánya. - Az emelőgép mozgásterének nem megfelelő nagyságú tér áll rendelkezésre. - A munkaterület a daruzási munkának nem megfelelően rendezett. - Az emelőgép illetéktelen használata nincs kizárva. - Az emelőgép üzemelési területe nincs behatárolva. III. Ergonómiai követelmények figyelmen kívül hagyásából adódó veszélyforrások: - Kezelőhelyek, kezelőfülkék nem megfelelő kialakítása. - A kezelőhelyről a daruzott terület nem belátható. - A kezelőelemek kialakítása nem megfelelő. - A munkavégzés közben a megengedettnél nagyobb zaj és rezgésterhelésnek a munkavállaló ki van-e téve? - Megvilágítás mértéke megfelelő-e? IV. Villamos veszélyforrások: - Érintésvédelem kialakítása nem megfelelő. - Villamos berendezések nem szakszerűen szereltek. - Főkapcsoló szekrény nem zárható. - A főkapcsoló szekrénybe történő illetéktelen behatolás nem megakadályozott. V. Figyelmeztető jelzések, feliratok hiányának veszélyei: - Függő teher alatt tartózkodni tilos tábla/felirat megléte, láthatósága. - Teherbírás tábla/felirat megléte, láthatósága. - Teherbírás a teherfelevő eszközön nincs feltüntetve. - Villamos veszélyekre figyelmeztető jelölések, feliratok hiányoznak. - Hangjelző kürt megléte, működőképessége. - „A darura csak a kezeléssel és karbantartással…” felirat megléte, láthatósága. - Veszélyes részek festése, jelölése pl.: sárga-fekete csíkozás megléte. Emelőgépek kiemelt kockázatai

8 Emelőgépek kiemelt kockázatai
Környezet: Megfelelő stabilitású alap (állékonyság, stabilitás) Megfelelő közlekedés felület (egyenes, csúszásmentes, stb.) Megfelelően kialakított közlekedés terület/veszélyes terek elhatárolása Megfelelő biztonsági/ védő távolságok Megfelelő megvilágítás A szükséges figyelmeztető jelzések megléte, megfelelősége Megfelelő időjárási viszonyok Emelőgépek kiemelt kockázatai

9 Gyakorlati tapasztalatok

10 Gyakorlati tapasztalatok

11 Leggyakoribb kockázatok kiemelése
Borulás / feldőlés Elütés Teher leszakadás/ leesés Túlterhelésből adódó veszélyek Karbantartás hiánya/ nem megfelelősége Biztonsági berendezések kiiktatása Becsípés, beszorulás Járműről történő leesés Futódaruk kiemelt kockázatai Leggyakoribb kockázatok kiemelése

12 Ajánlás Szükséges karbantartások, felülvizsgálatok elvégzése
Szabályok betartatása (emberi tényező minimalizálása) Emelési terv készítése A környezet adottságainak figyelembe vétele, jól megtervezett munkahely Kommunikáció (emelőgép kezelő, emelésirányító stb.) Körültekintő munkavégzés Ajánlás

13 Ajánlás EMELÉS VÉGREHAJTÁSA Tervezés
Az emelés előtt át kell tekinteni a kockázatértékeléseket. A helyszínt biztosítani kell minden alkalmazott számára (ennek tartalmaznia kell egyaránt a tervezett, illetve a nem tervezett, ám potenciálisan előforduló rakománymozgásokat is). Gondoskodni kell arról, hogy a teher mozgatása közben ne kerüljön olyan terület fölé, ahol emberek közlekedhetnek. A kezelő személyzet a megfelelő oktatásokban részesült. Emelésirányító munkatársak esetén használjunk hármas kommunikációt (a kezelő bejelenti, hogy készen áll, az emelésirányító visszaigazol, a kezelő újra megerősíti a műveletet). Ez megtörténhet verbális kommunikációval vagy kézi jelzésekkel, egységesíteni kell ezeket minden egyes művelet megkezdése előtt. Kézi jelzések esetén még a művelet megkezdése előtt meg kell egyeznie a kezelőnek és segítőjének a jelek szinkronizálásában. Át kell vizsgálni az emelési művelet környezetét, ellenőrizni kell az útvonalat és az érkezési területet, akadálytalanítani kell azokat. Az utolsó szó illetve a művelet megállításának a joga mindig a kezelőjé. A kezelőnek tisztában kell lennie a teher tömegével, tudnia kell meghatározni annak tömegközéppontját, illetve hogy hol van csatlakoztatva az emelőberendezéshez. Ajánlás

14 Ajánlás EMELÉS VÉGREHAJTÁSA Emelőeszközök, teher ellenőrzése
Meg kell vizsgálni a terhet, hogy alkalmas-e a biztonságos emelésre, nincs-e bizonytalan, meglazult, vagy repedt része, amely veszélyforrássá alakulhat. A műszak előtti dokumentált ellenőrzést el kell végezni, továbbá minden emelés előtt szemrevételezéssel kell meggyőződni az emelőgép és emelési segédeszközök (kötelek, megfogók, horgok) megfelelő állapotáról. Környezet ellenőrzése Ellenőrizni kell az útvonalat, hogy biztosítani tudjuk a szabad mozgásteret. Ismételten át kell vizsgálni az emelési művelet környezetét, ellenőrizni kell az útvonalat és az érkezési területet, akadálytalanítani kell azokat. Ellenőrizni kell, hogy az érkezési területen megfelelő hely áll rendelkezésre, és a fogadó padlózat/állványzat/talapzat elegendő teherbírású és megfelelő állapotú. Ha a művelet a szabadban történik, ellenőrizzük az időjárási tényezőket, a szélerősséget és annak irányát. Ajánlás

15 Ajánlás EMELÉS VÉGREHAJTÁSA Körültekintő munkavégzés
Mozgatás közben függesszük a terhet a lehető legalacsonyabban, a talajhoz legközelebb. Folyamatosan legyünk felkészültek bármilyen körülményváltozásra, váratlan, nem remélt helyzetekre, amelyeket nem terveztünk korábban. Ilyen esetben álljunk le a művelettel, gondoljuk át újra, értékeljük ki, hogyan lehet biztonságosan véghezvinni az emelést. Ügyeljünk arra, hogy a kommunikáció úgy menjen végbe, ahogy azt megterveztük. Ha a jelzések vagy a kommunikációs jelek nem egyértelműek, állítsuk le a műveletet, hogy tisztázzuk azokat. Vizsgáljuk meg, hogy a kötözők, vagy emelésirányító a kijelölt biztonsági zónában vannak-e. Ha bárki nem biztonságos helyen tartózkodik, állítsuk le a műveletet. Ellenőrizzük, hogy jogosulatlan alkalmazott ne tartózkodjon az emelés környezetében. Megszakítási parancsra állítsuk le azonnal a műveletet, tisztázzuk a problémákat és csak akkor folytassuk az emelést, ha az teljesen biztonságos. Ajánlás


Letölteni ppt "Kockázatok definiálása és értékelése EMELŐGÉPEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések