Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Görög művészet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Görög művészet."— Előadás másolata:

1 Görög művészet

2 Európaiságunk forrása, emberközpontú kultúra

3 Antropomorf istenek

4 I. A görög művészet kezdetei – a/ Kréta szigete, paloták, i. e. 2
I. A görög művészet kezdetei – a/ Kréta szigete, paloták, i.e. 2. évezred első fele

5 Knósszoszi palota, Kréta, i.e. 18.sz.

6 Bonyolult alaprajz: labirintus mítosz

7 Felfelé szélesedő oszlopok

8 Falfestmények

9

10 Tengeri nép

11

12 Bikakultusz: Minotaurusz mítosz

13

14 b/ A mükénéi kultúra, várak, i.e. 16-13. sz.

15 Mükéné vára, i.e. 14. sz.

16 Küklópszfalak

17 Oroszlánkapu A teherelhárító háromszög álboltozatos nyílásába oroszlánokkal díszített kőlap illeszkedik

18

19

20 Atreusz kincsesháza

21

22 Álboltozat

23 II. Homéroszi kor, i.e sz. Alig ismert kora ez a görög történelemnek – „sötét kor” Ekkor keletkezett a két nagy homéroszi eposz, az Iliász és az Odüsszeia A kerámiák jellemzik a művészetét leginkább

24 1. Geometrikus stílus Geometrikus díszítmények: meander

25 Geometrizált ember és állatfigurák

26 2. Orientális vázakép Keletről származó díszítő elemek: oroszlánok, hárpiák, griffek, palmetták (pálmácska: stilizált lótuszvirág)

27

28 III. Archaikus kor, i.e. 7 – 6. sz., 1. Újabb vázakép stílusok

29 a/ Feketealakos vázakép
A figura fekete mázzal festett, árnyképszerű A háttér az égetett cserép vöröses árnyalata

30 b/ Vörösalakos vázakép
A figura kapja a cserép színét A háttér van bevonva fekete mázzal

31 Hajlékony és kifejező vonalrajz

32 Kevés eszköz: két szín, nincs fény-árnyék – csak hajlékony és nagy kifejező erővel rendelkező vonal
Szűk térmélység, de szabadon mozgó, természetes figurák

33

34 2. Építészet: a/ a templomépítészet jellemzői kialakulnak

35 Jellemző a minden oldalról oszlopokkal övezett templom típus: a peripterosz

36 A belsőtér nem a hívők befogadására szolgál, hanem az istenség lakóhelye (istenszobor)
A belső tér a cella vagy hajó (naosz)

37 Lépcsős talapzaton áll, cserepes nyeregtető fedi

38 Jellemző szerkezeti megoldás: az oszlopok vízszintes gerendát hordoznak

39 Háromszög alakú szobrokkal díszített oromzat: timpanon

40 Az oszlop megformálása szabályokhoz kötött: oszloprendek

41 „Mindennek a mértéke az ember” (Prótagorasz)
Az oszlop arányai (férfias és nőies arányok), a részek neve az emberi testhez hasonlatos: lábazat, törzs, nyak és fejezet

42 b/ A férfias oszloprend: a dór oszlop
Főpárkány Fríz *(képszék) Dísztelen gerenda 2 részes fejezet** (abakusz és ekhinosz) Nyak Sudarasodó (felfelé keskenyedő), dobokból épített törzs*** Nincs lábazat

43 *A dór fríz: triglif és metopé

44 **A fejezet egyszerű: abakusz (fedőlemez) és ekhinosz (párnatag)

45 ***Az oszloptörzs függőleges homorulata: a kannelúra

46 c/ A női oszloprend: ión oszlop
Főpárkány Folyamatos fríz* 3 részes gerenda Keskeny, íves abakusz Csigavonalakkal (voluta)** díszített párnatag Sudarasodó, kannelúrás törzs Gyűrűkből álló lábazat (bázis)

47 *A fríz: folyamatos domborműszalag

48 **A legjellemzőbb részlet: voluta (csigavonal)

49 Dipterosz

50

51 d/ Egy későbbi (klasszikus kor, i.e. 5. sz.) oszloprend: korinthoszi
Női oszloprend (fiatal lány) A legdíszesebb oszlop Legtöbb részlete megegyezik a iónnal

52 Legjellemzőbb részlet a párnatag akantuszlevél (medvetalpfű) dísze

53 A hagyomány szerint egy Kallimachosz nevű szobrász találta ki a véletlen segítségével

54 A görög ízlésnek túl díszes, ritkán használják, inkább csak belső térben

55 e/ Görög lakóház

56 f/ A színház (teátrum)

57 Fedetlen, a Dionüszosz-ünnepekből kifejlődött színjátszás helye

58 Kihasználja a terep emelkedését, a tájba simul

59

60 Részei: theatron (nézőtér), orkhésztra (színpad), szkéné (díszlet, öltöző és raktár)

61 Híres példa: Epidaurosz, i.e. 330

62 Delphoi

63 Taormina

64 Csontváry híres képe

65 3. Az archaikus kor szobrászata
Kőből készülnek A templomok környezetében állítják, áldozati ajándékként Egyiptomi hatás jellemzi őket: frontális, szimmetrikus, zártkörvonalú, festett felületű

66 Ifjú férfi (kurosz, archaikus Apollón)
Ruhátlan, lépő lábbal ábrázolt

67 Leány (koré) Egyenesen álló, hosszú redőzött ruhát viselő ifjú nőalak

68 A lélek megjelenítésére tett kísérlet: archaikus mosoly

69 IV. A klasszikus kor (i. e. 5 - 4. sz.): a görög kultúra fénykora

70 1. építészeti példa: az athéni Akropolisz, i. e. 5. sz.

71 Fellegvár, „magas város”
Erődítmény, vallási központ templomokkal, szentélyekkel, szobrokkal A perzsák lerombolják az 5. sz. elején Periklész újjáépítteti

72 Fényűző építkezés márványból

73 Az Akropolisz ma

74 Az Előharcos Athéna szobra (Pheidiasz)
Erechteion Parthenon Athéná Niké temploma Propülaia

75

76

77

78 a/ A Parthenon: Athéna temploma

79 Dór oszloprendű

80 Peripterosz 2 cellával

81 A nagyobbik cellában állt Pheidiasz híres Athéna szobra
A kisebbik cellában őrizték a déloszi szövetség kincseit

82

83 Gazdag szobrászati dísz, Pheidiasz a vezető szobrásza

84 A timpanonok

85 Athéna születése, Athéna és Poszeidon vetélkedése

86 A metopék: kentaurok és lapithák harca

87 A híres Parthenon fríz, Athéna ünneplése

88 A cella falát keretezi: Panathénaia-ünnep menete

89 Lőporrobbanás dönti romba

90 b/ Erechteion: Athéna és Poszeidon temploma

91

92 Több részre tagolt

93 Ión oszloprendű

94 Legismertebb részlete a Kariatidák csarnoka: oszlopot helyettesítő női szobrok (korék)

95

96 c/ Athéna Niké temploma

97 Ión oszloprendű

98 d/ Propülaia (előépület, kapu)

99

100

101 Külsején dór, belsejében ión oszlopok

102

103 2. A klasszikus kor szobrászata: az istenek szépsége

104 A szobrászi nyelv fejlődése

105 Élethű és eszményített ember
Tökéletes anatómiai ismeretek, a természet utánzása Eszményi, idealizált ember Frontális, de nyitott körvonalú, természetesen mozgó figura Festett felületek Kedvelt anyag a bronz, de többnyire elvesztek, római másolatok idézik Nagynevű művészek

106 Bronz szobrok

107

108 a/ Delphoi kocsihajtó, i. e. 5. sz.

109 Eredeti bronz torzó (töredék)
A klasszikus kor elejére jellemző („szigorú stílus”): szinte geometrikusan egyszerű formák, az emberi test felépítésének, belső törvényeinek ismerete, természetesség, életszerűség

110

111 b/ Müron: Diszkoszvető, i. e. 5. sz.
Római másolatok Frontális, de nyitott körvonalú Tökéletesen élethű figura Egy mozgássort sűrít egy találó pillanatba, érzékelteti a megelőző és a következő mozdulatfázisokat is

112

113 c/ Polükleitosz: Dárdavivő, i. e. 5. sz.
Római másolatok Frontális, de természetesen mozgó

114 Ellentétekből teremt egyensúlyt: kontraposzt
Ellentétes irányú tengelyek, ellentétes tömegek – természetes mozgás

115 A tökéletes arányok kánonja

116 Más kánonok Lüszipposz műve

117 d/ Pheidiasz, az ókor leghíresebb szobrásza
Olimpiai Zeusz

118 Az ókori világ hét csodájának egyike
Fa, arany, elefántcsont Elpusztult

119 A Parthenon szobrászati díszének vezető szobrásza: timpanonok, metopék

120 Pallasz Athéna,i. e. 5. sz. Az eredeti fából, aranyból és elefántcsontból készült Elpusztult, kisméretű római másolatai ismeretesek

121 Pallasz Athéna (rekonstrukció)
Aranyozott ruhában (Pheidiasz pere) Elefántcsonttal fedett testfelületek Lándzsa és pajzs Jobb kezében Niké szobra

122

123 Domborművek a talapzaton

124 A pajzs domborművein Periklész és Pheidiasz képmása (istentelenség vádja)

125 Parthenon fríz, i. e. 5. sz. A 4 évente rendezett nagy Athéna ünnepség (Panathénaia) menetének ábrázolása A cella falát keretezte, töredékei megmaradtak

126 Lovasok, gyalogosok és ülőfigurák, a fejek azonos magasságban (izokefália)

127 Nyugodt ritmus, változatos, életszerű figurák – emelkedett ünnepélyesség

128

129 Olimposzi istenek

130 A peplosz átadása

131 e/ Praxitelész: Knidoszi Aphrodité, i. e. 4. sz.
A női szépség megfogalmazása Elveszett, római másolatokból ismert

132 V. A hellenizmus kora, i. e. 3. sz.- 1. sz., 1. építészet

133 Tervezett városok Pergamon

134 A pergamoni Zeusz oltár, i. e. 2. sz.

135 Zeusz oltár, rekonstrukció, Berlin

136 Az istenek és a gigászok harca

137 2. A hellenizmus szobrászata: mozgalmas, nyugtalan hangvétel

138 a/ Szamothrakéi Niké, i. e. 200 k.
Torzó, márvány Egy tengeri győzelem emlékműve, egy hajó orrán áll

139 Remek mozgás érzékeltetés, dinamizmus
A ruharedők lendületet adnak és érzékeltetik a test formáit is

140 b/ (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz:) Laokoón, i. e. 2. sz.
Márvány torzó Trójai mondakör Haláltusa A gyermekek kicsinyített felnőttek

141

142


Letölteni ppt "Görög művészet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések