Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes"— Előadás másolata:

1 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

2 Az MFB Rt. tevékenységi főbb területei
Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Agrár Fejlesztési Hitelprogram Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram PROJEKTHITELEZÉS INFRASTRUKTÚRÁLIS NAGYHITELEK Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a bankcsoport Fejlesztési tőkebefektetések KKV Fejlesztési Tőkebefektetési Program CORVINUS Rt. Támogatásközvetítés EXIMBANK MEHIB Rt. ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

3 Vállalkozói hitellehetőségek 2006
Mikro hitel 0-5 MFt-ig Hitelgarancia max 80%-ig Mikro hitel Plusz 0-10 MFt -ig MFB Rt fizeti a díjat GKM Kamat- támogatás a GKM a fele díjat fizeti kedvezményes 1% -os díj Széchenyi Kártya MFt-ig "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram MFt-ig Egyes hitelcélokhoz a türelmi időre GKM, NÖKÖM, KVVM kamattámogatás Agrárgarancia max 80%-ig "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram MFt-ig ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes Költségvetési árfolyam garancia Költségvetési viszont garancia

4 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

5 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési hitelprogram
186,9 Mrd Ft hitel 2866 vállalkozás és önkormányzat „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok Vállalkozásfejlesztési hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram 135 Mrd Ft 545 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Szabad keret 353 Mrd Ft ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

6 Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram 135 Mrd Ft 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2. Általános beruházási célok 3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába) 4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs Program) 5. Panel Plusz Hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatásfejlesztés 7. Informatikai közműfejlesztés ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

7 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Beruházási célok I. 1.1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 1.1. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 1.4. Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások 1.5. Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

8 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 2. Általános beruházási célok 2.1. Közutak építése 2.2. Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások 2.3. Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése 2.4. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása 2.5. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 2.6. Városi területek rehabilitációja 2.7. Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

9 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
Beruházási célok II. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába) 3.1. Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója 3.2. Fűtés és világítási rendszer korszerűsítése 3.3. Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda, az ezekhez kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása 3.4. A mozgássérültek akadálymentes közlekedésének megoldásához szükséges beruházások 4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs program) 4.1. Települési önkormányzatok közművelődési feladatellátása intézményi hátterének létrehozása, közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek bővítése és felújítása, könyvtári épület létrehozása, felújítása 4.2. Könyvtárbusz vásárlása, mozgókönyvtári szolgáltatással kapcsolatos beruházások 4.3. Ifjúsági klubok létrehozása, meglévő klubhelyiségek berendezése, felszerelése, zenekari próbatermek kialakítása 5. „Panel Plusz” Hitelprogram 5.1. Lakóközösségi hitel 5.2. Önkormányzati hitel 5.3. Lakóközösségi önálló hitel ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

10 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6.1 Az egészségügyi alapellátás tárgyi eszközeinek fejlesztése 6.1.1 A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők tárgyi eszközeinek felújítása, korszerűsítése 6.1.2 Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek fejlesztése  6.2 Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások, gondozók felújítása, korszerűsítése 6.3 Sürgősségi ellátást szolgáló tárgyi eszközök korszerűsítése, fejlesztése 6.3.1 Mentőállomások építése 6.3.2 Sürgősségi osztályok felszerelése, tárgyi eszközök bővítése, korszerűsítése 6.3.3 Kórházi légimentő leszállóhelyek kialakítása 6.4 Gyógyintézetek infrastrukturális fejlesztése , valamint átalakítása 6.4.1 Krónikus ellátást, ápolást, rehabilitációt biztosító kórházi részlegekké, gyógyintézetekké, 6.4.2 Ápoló-gondozó, rehabilitációs célú tartós bentlakásos vagy átmeneti gondozást nyújtó szociális intézményekké. ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

11 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
7. Informatikai közműfejlesztési hitelcél 7.1 Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása 7.2 e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez kapcsolódó tárgyi eszközök és rendszerek kialakításához kapcsolódó beruházások finanszírozása 7.3 Egyéb, az e-önkormányzati tevékenységet támogató beruházások finanszírozása ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

12 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram A hitel feltételei Ki veheti igénybe Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások. A hitel felhasználható Tárgyi eszközbe történő beruházáshoz, felújításhoz. Hitelösszeg A beruházás bekerülési értékének legfeljebb 90%-a. Saját erő A beruházás bekerülési értékének 10%-a, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás. Kamat Kulturális (4. hitelcél) és környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok (1. hitelcél) 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év. (megközelítőleg %) - Közoktatási célú beruházások (3. hitelcél) és az általános beruházási célok (2. hitelcél) valamint a Panel Plusz (5. hitelcél) esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év. (megközelítőleg %) Lejárat Legfeljebb 20 év, maximum 3 év türelmi idővel. A hitel benyújtása A hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. A hitelszerződés megkötésére december 31-ig van lehetőség. ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

13 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
310 Mrd Ft Általános beruházási célok Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok Innovációs beruházási célok Beszállítói beruházási célok Nemzetköziesedést elősegítő beruházási célok Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok Filmgyártáshoz és a -terjesztéshez kapcsolódó beruházások A kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások Pályázat kiegészítő hitelek Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél Mikrohitel Plusz Program Munkahelyteremtő beruházási cél ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

14 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
1. Általános beruházási célok Kereskedelemmel összefüggő fejlesztések és beruházások Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, licenc, know-how beszerzése Minőségfejlesztés Műszaki-technológiai háttér fejlesztése Állami és önkormányzati (PPP) fejlesztések és beruházások Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Technológiai korszerűsítés támogatása Termelő infrastruktúrafejlesztés Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

15 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
Regionális vállalati központok létesítése Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás Városi területek rehabilitációja Turisztikai vonzerők fejlesztése Gyógy-turizmus fejlesztése A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

16 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
2. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások Szennyezett területek kármentesítése, rehabilitációja és újrahasznosítása Levegőtisztaság-védelem Vízminőségvédelem Zajvédelem Egyéb Hulladék-gazdálkodási beruházások Hulladékhasznosítási beruházások, elsősorban gumi, műanyag, üveg hasznosító kapacitás kiépítése Veszélyes hulladékkezelő beruházások (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) Nem-veszélyes hulladékkezelő beruházások (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) Biohulladék kezelők létesítése A hulladék keletkezésének megelőzését szolgáló beruházások Megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások Fogyasztó oldali energiafelhasználás csökkentés Energiatermelői oldalon fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által Fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

17 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
3. Innovációs beruházási célok Kutatás-fejlesztés valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésével kapcsolatos beruházások finanszírozása (beleértve az országos kutatási-fejlesztési programokat) Kutatás-fejlesztés és technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Kutatás-fejlesztést és technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hálózatépítő tevékenységek fejlesztése Kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozásával kapcsolatos beruházások Környezetvédelmi technológia-referenciák létesítése Hulladék-megelőzést és hulladék-minimalizálást segítő termékfejlesztések 4. Beszállítói beruházási cél (Olyan beszállítói tevékenységet végző KKV-knak, amelyek a számú TEÁOR tevékenység valamelyikét, a 20. és 23. tevékenység kivételével főtevékenységként végzik.) Beszállítói tevékenység kialakítása (ipari nagyvállalatoknak beszállítói tevékenységet végző KKV-k számára) Beszállítói tevékenység kialakítása (ipari nagyvállalatokkal közvetlen kapcsolatban álló integrátorok részére beszállítói tevékenységet végző KKV-k számára) ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

18 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
5. Nemzetköziesedést elősegítő beruházási célok A beruházás tárgyának külföldi vállalkozásnak történő bérbeadása Külföldön lévő telephelyen végrehajtott beruházás (telephelyi beruházás) 6. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok Filmgyártáshoz és a -terjesztéshez kapcsolódó beruházások A kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások 7. A Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve egyéb hazai finanszírozású pályázatok keretében elnyerhető támogatás hatékony felhasználásának elősegítése 8.Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél TEÁOR szerint 85.1-el kezdődő tevékenységet végző vállalkozások beruházásai 10. Mikrohitel Plusz Program 11. Munkahelyteremtő beruházási cél Munkahelyteremtést elősegítő beruházás [Munkahelyteremtés történhet olyan munkavállalók (e körbe kell érteni az aktív, a hátrányos helyzetű vagy a fogyatékkal élő személyeket) felvételével, akik korábban még nem álltak rendszeres alkalmazásban (pályakezdők), vagy előző munkahelyüket elvesztették (regisztrált munkanélküliek), vagy előző munkahelyük elvesztésének közvetlen veszélye fenyegeti őket (csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt álló vállalkozások munkavállalói, vagy a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 94/B. §-ában meghatározott csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén).] ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

19 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
Hitelfeltételek A hitel feltételei Hitelösszeg millió forint Saját erő A beruházás nettó költségének 15%-25%-a Kamat 3 havi EURIBOR + maximum 4%/év. (megközelítőleg 6,1-6,3 %) Lejárat Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel. Támogatás intenzitás 7-15% --65% A hitel benyújtása A hitelkérelmet a programban részt vevő hitelintézetekhez, az 50 millió Ft hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt-hez is be lehet nyújtani december 31-ig. A finanszírozó hitelintézetek listáját az MFB Rt. a honlapján teszi közzé. A közbeszerzési törvény szerinti eljárás lassítja a forráshoz jutást. A pénzügyi szolgáltatás igénybevételének jogi hátterét: Ötv., Kbt., Hpt. be kell tartani. Összességében: kedvező kamatozású, árfolyam-garanciával rendelkező hitel, hosszú átfutási idővel. A refinanszírozott bankok listája a honlapon megtalálható. 7 országos hálózattal is rendelkező bank található közöttük és több helyi takarékpénztár. Érdekességként kiemelem, hogy a Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank Aktiengesellschaft –tal is kötöttünk szerződést, kizárólag az önkormányzatoknak nyújtandó hitelek érdeklik a bankot. ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

20 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

21 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

22 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

23 C/ Fiatal Agrárvállalkozói HITEL termelési tevékenység megkezdéséhez
Agrárfejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft A/ AGRÁR BERUHÁZÁSI HITEL Mezőgazdasági Termékek tárolása, termelésfejlesztést szolgáló beruházások B/ Agrár Feldolgozóipari HITEL Mg termelők termelésű termékek feldolgozása, forgalmazása C/ Fiatal Agrárvállalkozói HITEL termelési tevékenység megkezdéséhez ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

24 „Sikeres Magyarországért” Agrárfejlesztési Hitelprogram
A hitel feltételei Hitelösszeg A-B hitelcél millió forint integrátor 750 MFt B hitelcél millió forint C hitelcél 5-50 millió forint Saját erő A beruházás nettó költségének 15%-20%-a Kamat A-B hitelcél: 3 havi EURIBOR + maximum 4%/év. (megközelítőleg 6,1-6,3 %) C hitelcél 3 havi EURIBOR + maximum 3,75%/év. (megközelítőleg 5,8-6%) %) Lejárat Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel. A hitel benyújtása A hitelkérelmet a programban részt vevő hitelintézetekhez, az 50 millió Ft hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt-hez is be lehet nyújtani december 31-ig. A finanszírozó hitelintézetek listáját az MFB Rt. a honlapján teszi közzé. ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

25 Bérlakás Hitelprogram
„Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram a tartósan önkormányzati tulajdonban maradó, valamint a szociális célú bérlakások építése, 15 M Ft/lakás a fiatalok és a nagycsaládosok részére bérlakások építése, 18 M Ft /lakás a versenyképességet erősítő, foglalkoztatási célú, tartós önkormányzati tulajdonú bérlakások építése 20 M Ft/lakás új és használt lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja új lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja 15 M Ft/lakás használt lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja15 M Ft/lakás a nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon építése és felújítása 6 M Ft/ férőhely az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása 5 M Ft/lakás a nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítása 10 M Ft/lakás ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

26 Bérlakás Hitelprogram
„Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram Ki veheti igénybe Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások. A hitel felhasználható Bérlakás állomány bővítése Hitelösszeg A beruházás bekerülési értékének legfeljebb 90%-a. 2000 fő alatti települések esetén 95%-a Saját erő A beruházás bekerülési értékének 5- 10%-a, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás. Kamat 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év. Lejárat Legfeljebb 25 év, maximum 3 év türelmi idővel. A hitel benyújtása A hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. A hitelszerződés megkötésére december 31-ig van lehetőség. ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

27 Magyar Fejlesztési Bank Rt. 40-50 Mrd Ft
FEJLESZTÉSI ÉS KOCKÁZATI TŐKE Mrd Ft Magyar Fejlesztési Bank Rt. 40-50 Mrd Ft Regionális Fejlesztési Holding Rt Informatikai Kockázati Tőke Alap 2-3 Mrd Ft CORVINUS Rt 8-10 Mrd Ft Beszállítói Befektetői Rt 1-2 Mrd Ft Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 2-3 Mrd Ft Első Innovációs Kockázati Tőke Alap 5 Mrd Ft ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes

28 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes
Köszönöm a figyelmet! További információk: ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes


Letölteni ppt "ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések