Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Versenyképesség fejlesztési hitelekkel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Versenyképesség fejlesztési hitelekkel"— Előadás másolata:

1 Versenyképesség fejlesztési hitelekkel
Közgazdász Vándorgyűlés június 27. EGER Versenyképesség fejlesztési hitelekkel Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

2 VERSENYKÉPESSÉG a finanszírozók oldaláról
A kérdés nagyon egyszerű, kell-e versenyképesség mikroökonómiai, vagy mondjuk inkább vállalkozásszintű, vagy makroökonómiai, vagy mondjuk inkább nemzetgazdasági szintű növeléséhez fejlesztési hitel? És ha igen mire? A finanszírozó szemszögéből versenyképesség lehet: helyi piaci (települési, térségi, regionális) országos, és nemzetközi A válasz: A gazdaság minden szektorába olcsó és hosszúlejáratú fejlesztési forrást Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

3 Ablak típusú fejlesztési hitelek,
A helyi piaci (települési, térségi, regionális) VERSENYKÉPESSÉG Fejlesztési Hitellel is támogatható keretei Kizárólag a helyi piacokra termelő szolgáltató KKV-k forrásellátása (Mindegy, hogy mire csak a vállalkozás szintjén megtérüljön) Ablak típusú fejlesztési hitelek, Prioritásokhoz kötött hitelcélok (innováció, turizmus ) Térségi felzárkóztató hitelcélok Foglakoztatási fejlesztések Tőkepótló fejlesztési forrásjuttatás Költségvetést kiegészítő fejlesztési hitelek (utak, csatorna, víz, környezetvédelem, klíma) Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

4 NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG Fejlesztési Hitellel is
támogatható keretei Tudásintenzív, innovatív vagy technológiatranszfert hozó iparágak fejlesztési beruházásainak tőke és hitel támogatása. Helyi piacokon versenyképes, vagy „low-tech” ágazatokat intenzív fejlesztési hiteltámogatása. Célzott partnerkeresésbe a hitellehetőségek bevonása. Komplex forrás kiajánlás a ki és befektető KKV-nak. Speciális bankügynöki rendszer kialakítása a kifektető, exportáló KKV támogatására. A K+F és a termelés keresztfinanszírozása. Belföldi és külker-klaszter kialakítása. A gazdasági ösztönzésbe az önkormányzati hiel lehetőségek bevonása. Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

5 NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG A HATÁRKÖZELI TÉRSÉGEKKEL
Költségvetési finanszírozási együttműködés Közös önkormányzati projektek Határközeli központ, regionális, megyei, önkormányzati és a EU Költségvetési célok, források és időütemezés koordinációja Út és vasút és logisztika Piacépítés Közös Vállalati projektek Közös pénzügyi projektek Határon átnyúló Ipari és szolgáltató klaszterek Bankközi együttműködése közös finanszírozások Tőkepiaci együttműködés Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

6 A nemzetgazdasági szintű fejlesztés-finanszírozás
állami eszközei a pénz-, és tőkepiac állami motiválása, az Európai Unió által „visszaosztott” különböző programok kertében elérhető visszterhes, vagy vissztehermentes források, a nemzetgazdaságok költségvetéséből ilyen célokra fordított pénzeszközökre is, állami tulajdonú fejlesztési, és befektetési bankok, hitelgarancia rendszerek, állami forrással is, és vagy irányítással működő, kockázati alapok, alapkezelők, K+F eszközök Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

7 A fejlesztési hitelek struktúrája
nemzetgazdaságok általános infrastruktúra fejlesztéséhez és a térség-, és regionális felzárkóztatáshoz kell, hogy nagyon hosszú éves fejlesztési hitelforrások álljanak rendelkezésre, különböző ágazatokhoz,szektorokhoz, vállalkozói csoportokhoz rendelhető azok fejlesztési törekvéseit támogató és futamidejében közép-, és hosszúlejáratú (5-15 éves) fejlesztési hitelek, fejlesztési hitelek körében korlátozottan, de megjelennek a (lakossági fejlesztések, pl. energiatakarékosság, lakóközösségi infrastruktúra, környezetvédelem) irányuló támogatások is. a jövő technológiáival, vagy olyan globális célokba megjelenő fejlesztési hiteligény, melyek üzleti racionalitása a finanszírozások időpontjában nem minden esetben alátámasztott, de össztársadalmi, vagy globális érdekeket (klíma kérdések, innováció,biotechnológia, stb.). a vis-maior típusú finanszírozás, ahol egy adott nemzetgazdaság, vagy régió természeti katasztrófája esetén biztosít infrastruktúra, vagy természethelyreállító fejlesztési forrásokat. Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

8 A fejlesztési hitelek kamat és futamidő előnye
Fejlesztési banki hitelek év Kereskedelmi banki hitelek 2-10 év Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

9 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes
Az állami támogatás tartalom alakulása a kedvezményes fejlesztési hiteleknél Hitelösszeg Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

10 Az MFB bankcsoport, mint „operatív holding”
BANKI PÉNZÜGYI CSOPORT BANKI PÉNZÜGYI CSOPORT SZOLGÁLTATÓ CSOPORT SZOLGÁLTATÓ CSOPORT TÁMOGATÁS-KÖZVETÍTŐ CSOPORT TÁMOGATÁS-KÖZVETÍTŐ CSOPORT EXIMBANK Zrt.74,9% EXIMBANK Zrt.74,9% Magyar Követeléskezelő Zrt. 100% Magyar Követeléskezelő Zrt. 100% CORVINUS Zrt.49,9% CORVINUS Zrt.49,9% MEHIB Zrt. 74,9% MEHIB Zrt. 74,9% MAG Zrt. 100% MAG Zrt. 100% 27 kissebségi részesedés Gazdasági társaságokban MFB Invest Zrt. 100% MFB Invest Zrt. 100% Magyar Vállalkozásfinanszírozó Zrt 100% Magyar Vállalkozásfinanszírozó Zrt 100% Mikrohitel Plusz Kisvállalkozói Hitel Refinanszírozás Axis Alapkezelő 49% elérési pont CORVINUS Alapkezelő 100% elérési pont Start Tőkegarancia Zrt 49% Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

11 A gazdaság minden szektorába olcsó és hosszúlejáratú fejlesztési forrást
Az MFB Termékfejlesztési stratégiája Új Magyarország Vállalkozói Program Termékpaletta Lakossági Termékek Önkormányzati Termékek Vállalkozói Termékek Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Agrárfejlesztési Hitelprogram Panel Plusz Program Bérlakás Hitelprogram Pályamódosító Hitelprogram Kiegészítő Hitel az EU pályázatokhoz Kiegészítő refinanszírozás a JEREMIE mikrohitelhez Mikrohitel Plusz. Kisvállalkozói Hitel Új EU szabályok Refinanszírozott Forgóeszközhitel Lízing Hitel 1998/2006 EK de minimis 1628/2006 EK rendelet regionális csoportmentesség 1857/2006 EK agrár Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

12 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes
A jóváhagyott kedvezményes kamatozású hitelek nagysága között Mrd Ft Hitel/Beruházás=60,8% Összes beruházás 701 Mrd Ft Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

13 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes
A jóváhagyott KKV kedvezményes kamatozású hitelek nagysága között Mrd Ft Hitel/Beruházás=56,6% Hitel/Beruházás=65,3% Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

14 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

15 Agrár Fejlesztési Hitelprogram megyei eloszlás
Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

16 A hitelek futamidejének alakulása
Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

17 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramok megoszlása
Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

18 Vállalkozói fejlesztési hitelek megoszlása 2004-2008
Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

19 Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcélok szerint
Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

20 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram megyei eloszlás M Ft Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

21 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelcélok szerint Ft Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

22 Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési
Hitelprogram 128 Mrd Ft Általános beruházási célok (bármely technológia és infrastruktúra) Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok Innovációs beruházási célok Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok5. Vidékfejlesztési hitelcél Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél Projekt kiegészítő Hitel az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sajáterő pótlására Gazdaságfejlesztés Operatív Program Közlekedés Operatív Program Társadalmi infrastruktúra Operatív Program Környezet és energia Operatív Program Elektronikus közigazgatás Operatív Program Területfejlesztési Operatív Programok Egyéb hazai pályázatok társfinanszírozása Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél Forrás áthidaló Tőkehitel Mikrohitel Plusz Program Kisvállalkozói hitel Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

23 Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram
Hitelprogram 25 Mrd Ft Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram 1. Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás Termelési költségek csökkentése Az előállítása javulása és átcsoportosítása Minőségfejlesztés Természeti környezet megóvása és minőségének javítása Higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása 2. Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházás 3. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódó kiegészítő forrás 4. Forrás agrár tőkepótló hitel 5 MFt- 1 Mrd Ft között az agrár KKV mellett az őstermelők is, a sajáterő 15%-ra a türelmi idő 3 évre nő, a hitel forint Kamat 3 havi EURIBOR+ 4% Max 8,6% Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

24 Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram 103 Mrd Ft
Új Magyarország Kötvényprogram 60 Mrd Ft Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok Általános beruházási célok Közutak építése Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások Város- és település-rehabilitáció Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások Közoktatási célú beruházások Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

25 Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelcélok
Panel Plusz Hitelprogram megújítása Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Informatikai közműfejlesztési hitelcél Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Gazdaságfejlesztés Operatív Program Közlekedés Operatív Program Társadalmi infrastruktúra Operatív Program Környezet és energia Operatív Program Elektronikus közigazgatás Operatív Program Regionális Operatív Programok Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Egyéb hazai pályázatok társfinanszírozása Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Kamattámogatás a derogációs projektekhez EURIBOR+1% 5 év Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

26 Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel befogadási pontjai
az induláskor Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

27 Termelő beruházások fejlesztési hitel támogatása
A VERSENYKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSÉNEK EGYES Fejlesztési Kritériumai Termelő beruházások fejlesztési hitel támogatása Növekedést szolgáló infrastrukturális fejlesztések Külgazdasági kereslet és kínálat mesterséges élénkítésével tartósan gyorsítani kellene a piacra lépést és a piacon maradást. Ösztönözni kell a vállalati méretnövekedést, a fúziót, a beszállítást,a klaszteresedést, stb. A nem versenyképes KKV-k tulajdonos munkavállalóit, és a kényszervállalkozókat ösztönözni kell az alkalmazottá válásban. Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

28 A VERSENYKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSÉNEK EGYES elemei új EU KKV törvényben
a kkv-k kiterjesszék tevékenységüket a nemzetközi piacokra, aminek érdekében több forrást irányít a kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeire, kutatás-fejlesztésre és innovációra. az üzleti kudarc esetén biztosítani kell a lehetőséget az újrakezdéshez, könnyíteni kell a kkv-k finanszírozáshoz jutását, új, állami támogatásokra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet egyszerűsíteni fogja az eljárásokat és csökkenteni fogja a költségeket. Növelni fogja a kkv-k támogatásainak intenzitását, és megkönnyíti a kkv-k számára, hogy a képzési, kutatás-fejlesztési, környezetvédelemi támogatásokból és a támogatások egyéb formáiból részesüljenek. Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

29 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes
MFt összes vállalkozás max .15 év kizárólag beruházási hitel összes EU program társfinanszírozható 3 havi EURIBOR+ max .4% MFt összes vállalkozás max .15 év kizárólag beruházási hitel, de forint és deviza is 3 havi BUBOR+ max .6% Hitel felső határ nincs max év összes önkormányzat és társulás kizárólag beruházási hitel összes EU program társfinanszírozható 3 havi EURIBOR+ max .3,5% Felső határ nincs a kötvénybe összes önkormányzat és társulás max .25 év kizárólag beruházási EU pályázat sajáterejéhez 3 havi EURIBOR+ max 2,5% MFt Mezőgazdasági KKV-k max .15 év kizárólag beruházási összes EU program társfinanszírozható 3 havi EURIBOR+ max 4% Lakásonként max 4 MFt összes lakó és kakóközösség max 20 év 3 havi EURIBOR+ max 2,5 % Lakásonként 1,125 MFt összes lakóközösség és önkormányzat max .15 év kizárólag beruházási 3 havi EURIBOR+ max 2,5% -3,5%-ig Max 200 MFt Mezőgazdasági KKV-k max .5 év kizárólag forgóeszköz 3 havi EURIBOR+ max 4,5% Lakásonként max 20 MFt összes önkormányzat és társulás max 25 év 3 havi EURIBOR+ max 2,5 % Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

30 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Aladics Sándor vezérigzgató helyettes


Letölteni ppt "Versenyképesség fejlesztési hitelekkel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések