Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ipari parkok szolgáltatásainak, valamint a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztéséhez nyújtott hitel lehetőségek a „Sikeres Magyarországért”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ipari parkok szolgáltatásainak, valamint a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztéséhez nyújtott hitel lehetőségek a „Sikeres Magyarországért”"— Előadás másolata:

1 Az ipari parkok szolgáltatásainak, valamint a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztéséhez nyújtott hitel lehetőségek a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramon belül

2 2 Támogatott programok összevonása  2005.09.02. előtt  Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram (TFP)  Európa terv Projekt-kiegészítő Hitelprogram  Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram  Egészségügyi fejlesztési és Beruházási Hitelprogram  2005.09.02. után

3 3 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram  A hitelprogram a magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínál kedvezményes hitel lehetőséget infrastruktúra- és technológiafejlesztést, modernizációt elősegítő beruházásaihoz, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepüknek, innovációs és beszállítói tevékenységük erősítéséhez.  Keretösszeg: 310 milliárd Ft

4 4 A Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramot terhelő jelenlegi kérelmek Befogadott kérelemJóváhagyott kérelem dbmillió Ftdbmillió Ft Európa TFP Hitelprogram11840 2464311 417 Európa Terv Projekt-kiegészítő Hitelprogram57922424 Egészségügyi Fejlesztési és Beruházási Hitel54994439 MFB Rt. közvetlen hitelnyújtás: Befogadott kérelemJóváhagyott kérelem dbmillió Ftdbmillió Ft Európa TFP Hitelprogram180897 589175394 040 Európa Terv Projekt-kiegészítő Hitelprogram102268196 Egészségügyi Fejlesztési és Beruházási Hitel892 493822262 Refinanszírozás:

5 5 Beruházási és fejlesztési célok Általános beruházási célok (1)  Kereskedelemmel összefüggő fejlesztések és beruházások  Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a beruházás működőképessé tételéhez feltétlenül szükséges licenc, know-how beszerzése  Minőségfejlesztés  Műszaki-technológiai háttér fejlesztése  Állami és önkormányzati közszolgáltatások ellátásában a magánpartner részvételét elősegítő (PPP) fejlesztések és beruházások  Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése

6 6  Technológiai korszerűsítés támogatása  Termelő infrastruktúra-fejlesztés  Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése  Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  Regionális vállalati központok létesítése  Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás  Városi területek rehabilitációja  Turisztikai vonzerők fejlesztése  Gyógyturizmus fejlesztése  A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások Általános beruházási célok (2)

7 7  Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások  Hulladék-gazdálkodási beruházások  Megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok

8 8 Innovációs beruházási célok •Kutatás-fejlesztés valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésével kapcsolatos beruházások finanszírozása (beleértve az országos kutatási- fejlesztési programokat) •Kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése •Kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hálózatépítő tevékenységek fejlesztése •Kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozásával kapcsolatos beruházások (A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tv. 8. § (1) bekezdésében megjelölt jogcímekhez kapcsolódó beruházási és fejlesztési célok finanszírozása)

9 9 Beszállítói tevékenység kialakítása (olyan ipari nagyvállalatoknak beszállítói tevékenységet végző KKV-k, amelyek a 17-36 számú TEÁOR tevékenység valamelyikét, a 20. és 23. tevékenységek kivételével főtevékenységként végzik) Beszállítói beruházási cél

10 10 Nemzetköziesedést elősegítő beruházási célok •A beruházás tárgyának külföldi vállalkozás részére történő bérbeadása •Külföldön lévő telephelyen végrehajtott beruházás (telephelyi beruházás) Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok •Filmgyártási és terjesztési kapacitásokhoz kapcsolódó beruházások •Kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások

11 11 A Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve egyéb hazai finanszírozású pályázatok keretében elnyerhető támogatás hatékony felhasz- nálásának elősegítése Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél TEÁOR szerint 85.1-gyel kezdődő tevékenységet végző vállalkozások beruházásai

12 12 Munkahelyteremtő beruházási cél Munkahelyteremtés történhet olyan munkavállalók – aktív, illetve hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő személyek – felvételével, akik: •korábban még nem álltak rendszeres alkalmazásban (pályakezdők), vagy •előző munkahelyüket elvesztették (regisztrált munkanélküliek), vagy •előző munkahelyük elvesztésének közvetlen veszélye fenyegette őket (csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt álló vállalkozások munkavállalói, vagy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/B §-ában meghatározott csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén)

13 13 ECONOVA garanciális konstrukció* Mikrohitel Plusz Program* 2005. szeptember 1.-től, csak MFB közvetlen finanszírozás keretében * Ezen két hitellehetőség speciális feltételekkel vehető igénybe

14 14 Hitelezésből kizártak köre (1)  a cégbírósági bejegyzés vagy a vállalkozói igazolvány kiállításának napjáról számított egyéves múlttal nem rendelkezik;  projekttársaságnak minősül és tulajdonosa egyéves vállalkozói múlttal nem rendelkezik;  csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;  lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki/amely

15 15 Hitelezésből kizártak köre (2)  hitelszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;  a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;  a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;  gazdasági társaság esetén saját tőkéje a jogszabályban meghatározott rá vonatkozó mérték alá csökkent.

16 16 A hitel nem használható fel  megkezdett beruházás finanszírozására;  szinten tartó beruházás finanszírozására;  más hitel kiváltására, üzletrész vagy részvény vásárlására;  exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásokra;  import áruk helyett hazai áru használatának finanszírozására.

17 17 A hitel felhasználása  tárgyi eszközökbe való beruházáshoz, beszer- zéshez, létesítéshez, üzembe helyezéshez, ezek rendeltetésszerű használatbavételéig végzett tevékenységhez, vagy a beszerzéshez hozzá- kapcsolható egyéb tevékenységhez;  a beruházáshoz és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, egy egész üzemre vonatkozó licenc, know-how vagy nem szabadalmaztatott technikai tudás vásárlásához;  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához használható fel. A hitel kizárólag:

18 18 A hitel felhasználása Ipari Parkok szolgáltatásainak fejlesztésének finanszírozására  186/2005.(IX.13.) számú Kormány rendelet alapján ipari cím viselésére jogosult területen végzett fejlesztésekhez vehető igénybe. –Telepszerűen létesített ipari, szolgáltató és kereskedelmi létesítmények együttesének (inkubátorházak) létrehozásához kapcsolódó finanszírozáshoz. –Innovációs központok megépítésének finanszírozásához.

19 19 A hitel felhasználás a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztésének finanszírozására  Vállalati hálózatok kialakulását és működését elősegítő fejlesztésekhez  Logisztikai tevékenységek kihelyezését (outsourcing), illetve a logisztikai szolgáltatók kapacitásbővítését elősegítő beruházásokhoz  Több vállalkozás számára többféle szolgáltatást nyújtó és a fejlesztés a szolgáltatások bővülésének és a hozzá kapcsolódó tevékenységek árbevételéből megtérülő projektekhez.

20 20 Saját erő A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylésre nem jogosul, bruttó – bekerülési értékének legalább 25 %- a. (egyes hitelcélok esetében legalább 15%) A saját erőbe nem számítható be az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás.

21 21 HUF hitel EURIBOR alapú kamatozással Hiteldíjak Kamat: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4 % / év (jelenleg: ~6,2%) Kezelési költség: Nem kerül felszámításra Folyósítási jutalék: Maximum egyszeri 1 %, amely az első folyósításkor kerül felszámításra Módosítási díj: Finanszírozó hitelintézet kondíciós listája szerint Projektvizsgálati díj: Finanszírozó hitelintézet kondíciós listája szerint Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25 % / év Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra

22 22 Futamidő Rendelkezésre tartás: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év Lejárat: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 15 év Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év

23 23 Törlesztés Türelmi időt követően negyedéves, egyenlő részletekben Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatának megfelelő, szokásos bankári biztosítékok.

24 24 Egyéb feltételek  A folyósítás a benyújtott számlák alapján történik.  A hitelfelvevőnek vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően 5 évig, illetve a beruházással létrehozott munkahely(ek)et legalább 2 évig folyamatosan fenntartja és működteti.

25 25 Állami támogatás formája A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Támogatástartalom igazolása Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatásra kategóriájáról az MFB Rt. adja ki.

26 26 A kérelem benyújtása A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez, illetve az 50 millió forint összeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt-hez is be lehet nyújtani. Igénybevételi lehetőség A program keretében hitelszerződés megkötésére 2006. december 31-ig kerülhet sor.

27 27 A „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram előnyei  Hitel összege: 5-1000 millió Ft, (Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramnál max. 600 millió Ft volt)  Egységes, 15 éves futamidő (RVH-nál 10 év volt)  Egységes, maximum 3 havi EURIBOR + max.4 % éves kamat (RVH-nál változó, régiónként eltérő volt)  Egységes banki eljárás  Egységes, maximum 2 éves türelmi idő  Egységes törlesztési ütemezés: türelmi időt követően negyedéves törlesztő részletek

28 28 A részletes termékismertető az MFB Rt. honlapján tekinthető meg: www.mfb.hu További felvilágosítást az MFB Rt. Regionális Képviseletei nyújtanak, elérhetőségük a Bank honlapján szintén megtalálható.

29 29 Köszönöm a figyelmüket: Ifju Krisztina osztályvezető Magyar Fejlesztési Bank Rt. Üzleti Divízió, Hitelezési Igazgatóság Kis- és Középvállalkozás Finanszírozási Osztály Tel.: 428-1350 Ifju.Krisztina@mfb.hu 1051 Budapest, Nádor u. 31.


Letölteni ppt "Az ipari parkok szolgáltatásainak, valamint a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztéséhez nyújtott hitel lehetőségek a „Sikeres Magyarországért”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések