Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III.6. KÉPZÉS ÉS OKTATÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III.6. KÉPZÉS ÉS OKTATÁS."— Előadás másolata:

1 III.6. KÉPZÉS ÉS OKTATÁS

2 KÉPZÉS ÉS OKTATÁS A menedzsereknek abból kell kiindulniuk, hogy a készségek, eszközök és a tudásanyag, amelyet majd tizenöt év múlva kell elsajátítaniuk, más lesz és új ... …márpedig csak ők maguk vállalhatják a felelősséget a szükséges tanulásért, és azért, hogy irányítsák önmagukat. (Peter E. Drucker)

3 Miért nem gyógyír a képzés minden problémára?
A teljesítmény tökéletlenségének esetleges okai : 1. Adatok 2. Források 3. Ösztönzések és jutalmak 4. Készségek és tudásanyag 5. Teljesítőképesség 6. Indítékok

4 Alaptanterv a TQM programokban
Orientáció Folyamatjavítás A készségeknek és a tudásnak három elemét egyesíti: - a munka ismeretét, - a team-munkához szükséges készségeket - a folyamatelemzést Részvételen alapuló menedzselés

5 Alaptanterv a TQM programokban
A folyamatjavítási képzésnek a minőségjavító projektek megvalósításával kell végződnie ! Négy kritérium segít a kezdeti projektek kiválasztásában: 1 Fontosság 2 Kivitelezhetőség 3 Felvillanyozó hatás 4 A gazda szerepe - A sikeresen befejezett projektek bemutatása ! - Részvételen alapuló menedzselés !

6 További képzés - szükség szerint
Gyakorta szükségessé váló kiegészítő kurzusok: - Problémamegoldás - Statisztikai folyamatellenőrzés - Benchmarking - Egyéb kurzusok Hogyan bonyolítsuk le a képzést?

7 IV. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER
FEJLESZTÉSE

8 IV.1. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER
ELEMEINEK HATÁSA (ISO - TQM)

9 A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ELEMEINEK HATÁSA, ISO-TQM
VEVŐKÖZPONTÚSÁG FOLYAMAT KÖZPONTÚSÁG MEGELŐZÉS ÉS ELLENŐRZÉS DOLGOZÓK SZAKTUDÁSÁNAK MOBILIZÁLÁSA TÉNYEKEN ALAPULÓ DÖNTÉSEK VISSZAJELZÉSEK

10 A tartós siker kulcsa - A vezetés töretlen elkötelezettsége
- Elérhető, reális célok - Folyamatos képzés - Minden dolgozó váljon a RENDSZER gazdájává - Mérjük a fejlődést - Hozzuk nyilvánosságra a sikereket

11 A folyamatos javítás A beszállítók minősítése és tanúsítása
A vevői megelégedettség előregondolása A beszállítók minősítése és tanúsítása A folyamatképesség ismerete Szerződés átvizsgálási folyamat erősítése

12 A folyamatos javítás Dokumentált tevékenységek és munkautasítások
Helyesbítő és megelőző tevékenység Belső audit Vezetés átvizsgálása

13 A folyamatos javítás megvalósítása
Dokumentált minőségügyi terv Vevői panaszok nyomon követése Belső audit Helyesbítő és megelőző tevékenységek Megelőző karbantartás Folyamatképesség ismerete Szerződések színvonalas felülvizsgálati rendszere

14 ISO bevezetés költségei 1880 vállalat adatai alapján (USA)

15 MINŐSÉGKÖLTSÉGEK

16 Minőségköltségek csoportosítása
Megelőzési költségek Minőségértékelési költségek (gyártás/szolgáltatás létrehozása során felmerült minőség költségek) Hibaköltségek belső hibák költségei külső hibaköltségek

17 A megelőzés minőségköltségeinek összetevői
a termelést megelőző minőségügyi költségek a minőség kutatása és fejlesztése megbízhatósági és tartóssági vizsgálatok minősítés a sorozatgyártás előtt a szállítók minősítése mérő és vizsgálóeszközök fejlesztésével, ellenőrzésével kapcsolatos költségek

18 A megelőzés minőségköltségeinek összetevői
Az ellenőrzés, próbaüzem, vizsgálati és ellenőrzési rendszer kialakítása, tervezése oktatás, képzés, betanítás tapasztalatcsere, benchmarking minőségügyi információs rendszer minőségügyi rendszer működési költségei egyéb megelőzési költségek

19 A minőségértékelési költség összetevői
idegenáru ellenőrzés gyártásközi ellenőrzés (ön- és „futó” ellenőrzés) gyártási folyamat ellenőrzése végellenőrzés mérő személyzet bér és működéi költségei felügyeleti ellenőrzés (termék tanúsítás) vizsgáló eszközök pótlása, amortizációja

20 A hibaköltségek összetevői
Belső gyártási selejt javítás, válogatás, ismételt vizsgálat nem megfelelő termék értékcsökkenése hibák feldolgozási, nyilvántartási, elemzési és visszacsatolási költségei más belső hibaköltségek

21 A hibaköltségek összetevői
Külső hibaköltségek hibás kiszállítás miatti költségek jótállási és szavatossági költségek garanciális javítás költségei visszautasított, át nem vett termékek költségei engedmények

22 Össz kts. Megelőzési + értékelési kts Fajlagos kts. Hiba kts. Minőség szintje

23

24

25 Fajlagos költségek összes hiba Minőségértékelés kts Megelőzés költségei évek

26 IV.2. A MINŐSÉGI DÍJAK SZEREPE
A MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉBEN

27 A minőségi díjak szerepe
Minőség-díjak kialakulása Malcolm Baldrige díj A díj továbbfejlesztési irányai EXCELSIOR DÍJ

28 ELŐZMÉNYEK Deming-díj Malcolm Baldrige National Quality Award
Európai Minőségi Díj

29 A Malcolm Baldrige Díj kritériumai

30 EFQM MODELL alapkoncepciója
Nem kötelezően előírt végrehajtandó lépéseket tartalmaz a vevő áll a középpontban igen lényeges a munkatársak szakmai fejlődése és részvétele a minőség fejlesztésében a folyamatok és a tények vannak a középpontban

31 A vezetés és a céloknak való megfelelés egységének fontossága
a társadalom iránti felelősség eredmény orientáltság

32 EFQM Kíválóságmodell - RADAR
Eredmények (Results) Megközelítés, módszer (Approaches) Alkalmazás, feladatok lebontása (Deployment) Elemzés és helyzetértékelés ( Assesment, Review)

33

34 1. VEZETÉS A vezetők hogyan teszik láthatóvá a TQM kultúra iránti elkötelezettségüket A vezetők hogyan segítik megfelelő erőforrások és támogatás biztosításával a továbbfejlesztést és a dolgozók részvételét A vezetők hogyan működnek együtt a vevőkkel, beszállítókkal és más külső szervezetekkel A vezetők hogyan ismerik el és becsülik meg a dolgozók erőfeszítéseit és teljesítményét

35 2. Üzletpolitika és stratégia
Hogyan érvényesülnek a fontos és meghatározó információk az üzletpolitika és a stratégia kialakításában Hogyan alakítja ki a szervezet az üzletpolitikáját és stratégiáját Hogyan ismerteti meg és valósítja meg a szervezet az üzleti és stratégiai elképzeléseit Hogyan aktualizálja és fejleszti rendszeresen az üzletpolitikáját és stratégiáját

36 3. Dolgozók irányítása Hogyan tervezi és fejleszti tovább a szervezet az emberi erőforrásait Hogyan tartja fenn, illetve hogyan bontakoztatja ki a szervezet dolgozóinak képességét Hogyan egyeznek meg a dolgozók a célokban és hogyan történik a teljesítmények folyamatos felülvizsgálata

37 Hogyan történik a dolgozók bevonása , felhatalmazása és elismerése
Hogyan alakít ki a szervezet a dolgozókkal hatékony dialógust Hogyan gondoskodik a szervezet a dolgozókról

38 4.Erőforrások Hogyan menedzseli a szervezet a pénzügyi erőforrásait
Hogyan menedzseli a szervezet az információ forrásait Hogyan menedzseli a szervezet a beszállítói kapcsolatait és készleteit Hogyan menedzseli a szervezet az ingatlanjait, termelő berendezéseit és egyéb eszközeit Hogyan menedzseli a szervezet a technológiáját és szellemi tulajdont

39 5. FOLYAMATOK Hogyan azonosítja a szervezet az üzleti siker szempontjából kulcsfontosságú folyamatokat Hogyan menedzseli a folyamatait rendszeresen a szervezet Hogyan vizsgálja felül a szervezet a folyamatokat és hogyan tűzi ki a fejlesztési célokat Hogyan fejleszti tovább a szervezet a folyamatait az innováció és a kreativitás kiaknázásával Hogyan hajtja végre a szervezet a folyamat változtatásokat és értékeli azok eredményeit

40 6. Vevői elégedettség A vevők véleménye a szervezet termékeiről, szolgáltatásairól és a vevőkkel kiépített kapcsolatrendszeréről A vevői elégedettségre vonatkozó további mutatók

41 7. Dolgozói elégedettség
A dolgozók véleménye a szervezetről motiváció megelégedettség A dolgozói elégedettségre vonatkozó további mutatók motiváció és bevonás elégedettség a szervezet dolgozóinak nyújtott szolgáltatások

42 8. Társadalmi kihatás A társadalom véleménye a szervezetről
A szervezet társadalmi hatására vonatkozó további mutatók

43 9. Üzleti eredmények A szervezet teljesítményének pénzügyi mutatói
A szervezet teljesítményének további mutatói

44 A MAGYAR NEMZETI MINŐSÉGI DÍJ

45

46 Milyen cég pályázhat? Hogyan kell pályázni ?
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Milyen cég pályázhat? kis-/közép-/nagyvállalati termelő kategória szolgáltatási kategória Hogyan kell pályázni ? formai követelmények tartalmi követelmények Önértékelés: - Adottságok szöveges leírása - Eredmények bemutatása grafikusan - Az adottságokra vonatkozó kérdőívek összesítése

47 A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
1. egyéni szakértői értékelés 2. csoportos szakértői értékelés 3. döntés a helyszíni szemléről 4. helyszíni értékelés 5. végső döntés 6. „Győztesek Konferenciája”

48 ÉRTÉKELÉS + + + Megközelítés Alkalmazás Kiválóság Kiterjedtség = ?

49 A Magyar Nemzeti Minőségi Díj nyertesei

50 Az 1996-99 évi magyarországi pályázatok átlag-eredményei

51 Tapasztalatok kis- és középvállalatoknál „Adottságok” kritériumoknál
minden magyar pályázó ISO 9001/9002 szerint tanúsítva - a folyamatok szabályozottak a kritikus folyamatok azonosítása nélkülözhetlen a munkatársak irányítása viszonylag alacsony értéket kapott a nagyvállalatoknál a vezetés kiemelkedően erős a kis- és középvállalatoknál a TQM szemléletmód rövidebb múltra tekint vissza, és a TQM eszközök használata még kevésbé elterjedt

52 Tapasztalatok kis- és középvállalatoknál „Eredmények” kritériumoknál
nehéz a tényadatok, tendenciák bemutatása 3-5 évre visszamenően, különösen a vevői és dolgozói megelégedettségnél ritka a tervadat bemutatása - legfeljebb a pénzügyi mutatóknál a benchmarking hiányzik igen sok területen a vevői, munkatársi megelégedettség mérése nemrég kezdődött, bár belső mutatók vannak a társadalomra gyakorolt hatás igen nehezen értékelhető számszerűsítve kis- és középvállalatoknál

53 A MODELL HASZNA a díj elnyerésének előnyei
eszköz a minőségügyi (!) rendszer értékelésére erősségek és továbbfejlesztési lehetőségek rendszeres önértékelés: a fejlődés trendje látható állandó fejlesztés erősítése

54 AZ ISO 9001 ES AZ EURÓPAI ÜZLETI KIVÁLÓSÁG MODELL KAPCSOLATA
Munktársak irányítása Munkatársak elégedettsége Folyamatok Vezetés Üzleti eredmények Vevői elégedettség Üzletpolitika és Stratégia Erőforrások Társadalmi kihatás Adottságok Eredmények ISO 9001:1994 által lefedett terület ISO 9001:2000 által lefedett újabb terület

55 ISO 9000 szabványrendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok
Miért választották ? Divat----- Reális követelmény ???

56 Miért választották ? Külföldi tulajdonos közvetítette minőségügyi kultúra Piac (tenderek, vevők igényei) Vezetésnek jó „ürügy” a rend csinálásra Tulajdonos „követelménye”

57 A vállalat mérete - stratégia döntés megfogalmazása
Nagy vállalat Kis méretű vállalkozás hagyományokkal hagyományok nélkül Vezető elkötelezettsége Rendszer építés módszerei PROJEKT

58 A párhuzamos építkezés
Szükségessége előnyei csapdái

59 TQM rendszerek kialakítása
Mi a TQM ? Értelmezési gondok !!!! ISO NEM !!! AMR program hatásai TQM Minőség díjak TQM EFQM

60 Megvalósítás ISO 9000 TQM TQM ISO 9000 ?????
NINCS ÁLTALÁNOS RECEPT !!!!


Letölteni ppt "III.6. KÉPZÉS ÉS OKTATÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések