Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koragyermekkori (0-7 éves) kiemelt projekt -TÁMOP 6.1.4

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koragyermekkori (0-7 éves) kiemelt projekt -TÁMOP 6.1.4"— Előadás másolata:

1 Koragyermekkori (0-7 éves) kiemelt projekt -TÁMOP 6.1.4
Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin

2 Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI 2010.05.19. Asbóth Katalin
Átfogó társadalmi cél Minden 0-7 éves korú gyermek egészséges életkezdetének támogatása, a gyermekek fejlődésének nyomon követése bennük rejlő készségek kibontakoztatásának elősegítése a fejlődési rizikó tényezők feltárása az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszűrése az egészségügyi alapellátás keretében a sikeres iskolakezdés megalapozása érdekében (különös figyelemmel a hátrányos helyzetű gyermekekre) Kapcsolódik más ágazati programokhoz ( Legyen jobb a gyermekeknek, Biztos kezdet, O. Fogyatékos ügyi program) illetve a Közös Kincsünk a Gyermek stratégiai programhoz. Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin

3 Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI 2010.05.19. Asbóth Katalin
Közvetlen cél Egységes, korszerű ismertek és módszerek kidolgozása és átadása a gyermek-egészségügyi alapellátás szakemberei számára (védőnő, házi-, gyermekorvos) munkájuk hatékonyságának növelése érdekében, valamint a szülők számára a gyermek fejlődésével, gondozásával, nevelésével kapcsolatos szülői tudatosság és kompetencia növelése érdekében. Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin

4 Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI 2010.05.19. Asbóth Katalin
Projekt fő fejezetei 1. 1. komponens – Szakmai koordináció, ágazatközi kooperáció A komponens célja a komplex korai fejlesztésben érintett ágazatokkal való szorosabb együttműködés kialakítása. A szakmai párbeszéd intézményesítése azt a távlati célt szolgálná, hogy a gyermek minél korábban ellátásba kerüljön és minél jobb minőségű ellátást kapjon. Minősítés, diagnosztizálás és ellátás szempontjából négy ágazat (közoktatás, szociális, egészségügy, igazgatás) érintett. 2. komponens – Adatbázis építés A 0-7 éves gyermekek fejlődésének komplex (szomatikus, pszichomotoros, érzékszervi, kognitív, stb.) felméréséhez az állapotfelmérő adatlap standardjainak kialakítása. Szülői megfigyelési adatlapok (adaptációja) kidolgozása, feldolgozása. A védőnői gondozás és a háziorvosi ellátás során keletkező adatok megoszthatóságának, rugalmas hasznosíthatóságának biztosítása. Egységes adatfelvétel- és feldolgozás informatikai hátterének kialakítása, tesztelése és bevezetése. 3. komponens – Kutatás Hazai gyakorlatok elemzése, projekt tapasztalatainak értékelése, javaslatok megfogalmazása. Nemzetközi projektek, gyakorlatok megismerése, majd szükség szerint adaptálása a hazai környezetbe. - Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin

5 Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI 2010.05.19. Asbóth Katalin
Projekt fő fejezetei 2. 4. komponens – Módszertan Korai szűrések szakmai – módszertani anyagok, protokollok kidolgozása. Szülői tájékoztató és gyermekfejlődés megfigyelését támogató anyagok kidolgozása (adaptálása) - 5. komponens – Képzés A módszertani és adatbázis építési témakörhöz kapcsolódó akkreditált továbbképzések szervezése, alapképzésbe megajánlható modulok kidolgozása. oktatók felkészítése az új informatikai rendszerre történő felkészítés, szülői tréningek fejlesztése. 6. komponens – Kommunikáció Információs és adminisztratív csomagok kialakítása elsősorban a szülők számára pl.: kiadványok terápiákról. A nyelvi, megértési nehézségekkel küzdő, a szociálisan hátrányos helyzetű szülők számára is könnyen érthető (ábrákkal ellátott) kiadványok, szórólapok, plakátok készítése, terjesztése. Az egészségtudatos magatartásról, a korai fejlesztés fogalmairól, módszertanáról tematikus honlap indítása, a meglevő honlapok fejlesztése, összekötése, interaktívvá tétele. Térségi egészségügyi együttműködés jelenlegi fórumainak értékelése, jó gyakorlatok összegyűjtése és újabb együttműködési formák kialakítása. 7. komponens – Eszközbeszerzés Informatikai háttér biztosítása. Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin

6 Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI 2010.05.19. Asbóth Katalin
Projekt folyamat Az OTH , mint a konzorcium vezetőjének  koordinációjával és az OGYEI közreműködésével elkezdődött a projektjavaslat  kidolgozása. A Pályázat 7 komponensének megfelelően munkacsoportok alakultak, melyek feladata többek között a  projekt tevékenységek meghatározása, erőforrás tervezés és ütemezés. Első körben a Módszertani, Képzési és Informatikai munkacsoport kezdte meg a munkát belső  szakértők bevonásával, külső szakértők meghallgatásával. Jelenleg folyik a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, projekt-pályázat előkészítése. Tájékozódó megbeszéléseket folytattunk két másik ágazatban futó programok, a TÁMOP , illetve a   4. pillér  programok vezetőivel, Tárcaközi Bizottság ülésén ismertettük a program helyzetét és együttműködtünk a programok kapcsolódási pontjainak azonosításában. Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin

7 Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI 2010.05.19. Asbóth Katalin
Projekt illeszkedése 2009. novemberétől a Szociális és Munkaügyi Misztérium tárcaközi egyeztető bizottságot hívott össze, melynek feladata a korai fejlesztés témaköréhez kapcsolódó, más tárcák hatókörébe tartozó TÁMOP programok (a TÁMOP , a illetve a 3.1.1/4. pillér  programok ) közös pontjainak kialakítása volt. Közös pontként elfogadásra került, hogy az egyes programok szűrővizsgálati, képzési és adatbázist érintő részeinek kidolgozásakor a másik két program tapasztalatait és javaslatait kölcsönösen figyelembe veszik.     Ugyancsak megegyeztek a 3 tárca képviselői abban, hogy a hatékonyabb működés érdekében szükséges a  módszertani anyagok, ellátási utak összehangolása, mely további ágazatközi koordinációt , illetve szabályozási lépéseket igényel. Komplex ágazatirányítási törekvések, összevont minisztérium. Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin

8 Köszönöm a szíves figyelmüket!
Korai fejlesztés továbbképzés OGYEI Asbóth Katalin


Letölteni ppt "Koragyermekkori (0-7 éves) kiemelt projekt -TÁMOP 6.1.4"

Hasonló előadás


Google Hirdetések