Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beruházás-menedzsment BME EPEK K601

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beruházás-menedzsment BME EPEK K601"— Előadás másolata:

1 Beruházás-menedzsment BME EPEK K601
Projektköltség-menedzsment; Költségvetési kiírás Összeállította: Szőnyi László

2 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Költségvetési kiírás helye a beruházási folyamatban BME, Építéskivitelezési Tanszék

3 Ajánlatkérés módszerei
tételes költségvetési kiírással 1. rész: az ajánlatkészítéssel kapcsolatos tudnivalók és információk 2. rész: a létesítményre vonatkozó szöveges információk (költségvetési kiírás, műszaki leírás) 3. rész: a létesítményre vonatkozó rajzos információk (műszaki tervek) igénymeghatározással (építési programmal) Általában tételes költségvetési kiírással történik az ajánlatkérés. A költségvetési kiírás az építési szerződés egyik legfontosabb része. BME, Építéskivitelezési Tanszék

4 Árazatlan költségvetési kiírás
Definíció: 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről: 2. § E rendelet alkalmazásában: g) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül. BME, Építéskivitelezési Tanszék

5 ELEKTRONIKUS KÖLTSÉGVETÉSEK KÉSZÍTÉSE
196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8/B.§ (1) Az ajánlatkérő ….. a költségvetési kiírást …. elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program segítségével köteles összeállítani és a beérkezett ajánlatokat …. megítélni. 8/B.§ (2) Az ajánlattevő az ... ajánlatát …. árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg, …. amit elektronikus úton is be kell nyújtania. BME, Építéskivitelezési Tanszék

6 A költségvetési kiírás készítéséhez használt normagyűjtemények
Építési-szerelési Iránynormák (HunNorm) Egységes Építőipari Normagyűjtemény – ÉN („zöld könyv”) Egységes Építőipari Normagyűjtemény Kisüzemi körülmények között – ÉNK Építőipari Műszaki Iránynormák – ÉMIR („kék könyv”) Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák – FÉMIR („szürke könyv”) Kisüzemi Termelők Építőipari Normagyűjteménye 1989 – KTÉN 89 Építőipari Költségszámítási Normák – ÉKN, 1980 előtt BME, Építéskivitelezési Tanszék

7 A normagyűjtemények rendeltetése
A normagyűjtemények az új és meglévő épületek, valamint a közlekedési és vízügyi építmények kivitelezése során az építés helyszínén nagy gyakorisággal megvalósuló építési-szerelési munkák, szerkezetek szakszerű és egységes kiírására, illetve egyöntetű leírására, a szükséges erőforrások és mennyiségek meghatározására szolgál. BME, Építéskivitelezési Tanszék

8 A normagyűjtemények alkalmazása
Lehetővé teszi: - a ráfordítások elemzését, - a vállalkozás tartalmának pontos meghatározását, - az erőforrások ütemezését, - a teljesítés számbavételét, elszámolását, - a vállalati és összevont normák képzését. BME, Építéskivitelezési Tanszék

9 A normagyűjtemények felépítése
Általános útmutató a normarendszer rendeltetése és alkalmazási köre normarendszer felépítése fejezetek felépítése erőforrás-szükséglet mennyiség-meghatározás és felmérés általános szabályai fogalmak Munkanemek fejezetei fejezeti útmutató fejezetek tételrendje, tételfelsorolás normatáblázatok BME, Építéskivitelezési Tanszék

10 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Munkanemek csoportosítása BME, Építéskivitelezési Tanszék Forrás: TERC Kft. KING 5.5 szoftvere

11 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Munkanemek csoportosítása BME, Építéskivitelezési Tanszék Forrás: TERC Kft. KING 5.5 szoftvere

12 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Munkanemek csoportosítása BME, Építéskivitelezési Tanszék Forrás: TERC Kft. KING 5.5 szoftvere

13 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Munkanemek csoportosítása BME, Építéskivitelezési Tanszék Forrás: TERC Kft. KING 5.5 szoftvere

14 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Munkanemek csoportosítása BME, Építéskivitelezési Tanszék Forrás: TERC Kft. KING 5.5 szoftvere

15 Költségvetési tétel felépítése
Költségvetési tételenként: Sorszám Tételazonosító kód (pl. ÉN, ÉNK, ÉMIR, stb. azonosító) Kiírási szöveg: hosszú, rövid Mértékegység Mennyiség Tételegységre vonatkozó anyagköltség Tételegységre vonatkozó építési díj költsége A tételre számított összes anyagköltség A tételre számított összes díjköltség egységár tétel ár BME, Építéskivitelezési Tanszék

16 Költségvetési tétel felépítése
Hosszú szöveg tartalma: a munka, a szerkezet, megvalósítandó állapot megnevezése a végrehajtás helye vagy jellemző mérete a készítendő szerkezet anyagainak minősége szerkezet jellemző mérete a szükséges esetekben előírt technológia a szükséges esetekben a gépesítés módja valamennyi egyéb megjegyzés, amely a tervező különleges utasításaira vonatkozik (és a vonatkozó szabványokban foglaltaktól eltérést jelent) továbbá minden olyan feltétel, amely a tételhez megállapítandó egységnyi anyag és díj költséget befolyásolja. Rövid szöveg tartalma: A tétel beazonosítására szolgál, a tétel egyik lényeges elemét tartalmazza. BME, Építéskivitelezési Tanszék

17 BME, Építéskivitelezési Tanszék
példa BME, Építéskivitelezési Tanszék

18 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Kódszám WBS – Work Breakdown Structure hierarchikus tevékenység- ill. munkalebontási szerkezet A munkalebontási szerkezet (WBS) (WBS: Az ütemterv jelentése és a költségek nyomon követése céljából használt hierarchikus tevékenységszerkezet. A Project programban a munkalebontási szerkezet tevékenységazonosítók használatával vagy egyedi WBS-kód tevékenységekhez rendelésével valósítható meg.) egyedi alfanumerikus kódjai határozzák meg az egyes tevékenységek helyét a projekt szerkezetében (szerkezet: A projekt hierarchikus szerveződése, ami megmutatja, hogyan illeszkednek az egyes tevékenységek a nagyobb csoportokba. A Project programban az altevékenységek az összefoglaló tevékenységek alá vannak behúzva.). A kódok felhasználhatók az ütemtervekről készített kimutatásokban és a költségek nyomon követésében. Egyéni WBS-kódok    A WBS-kódokból projektenként egy-egy csoport hozható létre és jeleníthető meg a WBS mezőben. A kód elemei egy-egy szerkezeti szintet (szerkezeti szint: Azon szintek száma, amennyivel a tevékenység a szerkezet legfelső szintjéhez képest beljebb helyezkedik el. A szerkezeti számokkal ellentétben a kódszintek nemcsak számok, hanem kis- és nagybetűk, sőt szimbólumok is lehetnek attól függően, hogy a WBS-kód létrehozásakor a kódmaszkban melyik szinten milyen karaktert írtak elő. Kérhető az új tevékenységek egyéni WBS-kódjainak automatikus megállapítása is, ezenkívül igény szerint megengedhető, hogy két különböző tevékenység azonos kódot kapjon. Szerkezeti számok    Ez a WBS kódok egyszerűbbik típusa. A Project az egyes tevékenységek szerkezeti számát (szerkezeti szám: Az a szám, ami a tevékenység szerkezetben elfoglalt pontos helyét adja meg. A 7.2-es szerkezeti szám például azt jelzi, hogy az adott tevékenység felülről a hetedik összefoglaló tevékenység második altevékenysége.) a tevékenységlista szerkezete alapján állapítja meg. A szerkezeti számok csak számokból állnak, és nem módosíthatók. Ugyanakkor automatikusan változnak, ha a tevékenységet feljebb vagy lejjebb helyezik a listán, illetve behúzással (behúzás: A Tevékenység neve mezőben egy tevékenység áthelyezése [jobbra mozdítása] egy alacsonyabb szerkezeti szintre. A behúzott tevékenység az eggyel magasabb szerkezeti szinten azt megelőző, hozzá legközelebb lévő tevékenység altevékenységévé válik.) vagy kihúzással (kihúzás: Tevékenység áthelyezése magasabb szerkezeti szintre [balra] a Tevékenység neve mezőben.) más szintre teszik. A szerkezeti számok nem tévesztendők össze a szerkezeti kódokkal (szerkezeti kódok: A tevékenységekhez vagy erőforrásokhoz definiált egyéni címkék, melyek segítségével megjeleníthető a projekttevékenységek hierarchiája. A szerkezeti kódok nem azonosak a WBS-kódokkal vagy a szerkezeti számokkal. Egy projekten belül legfeljebb 10 egyéni szerkezeti kódkészletet hozhat létre.). Míg a szerkezeti számokat a Microsoft Project automatikusan állapítja meg, és nem módosíthatók, a szerkezeti kódok egyénileg megadható jelölések, melyek a számok mellett kis- és nagybetűket is tartalmazhatnak. a költségkód a WBS szerkezetből ered, annak a legalsó hierarchikus részéből képezik, az elérési úton lévő tétel-azonosítók összerakásából adódik. BME, Építéskivitelezési Tanszék

19 Kiírási szöveg tartalma
Hosszú szöveg tartalma: a munka, a szerkezet, megvalósítandó állapot megnevezése a végrehajtás helye vagy jellemző mérete a készítendő szerkezet anyagainak minősége szerkezet jellemző mérete a szükséges esetekben előírt technológia a szükséges esetekben a gépesítés módja valamennyi egyéb megjegyzés, amely a tervező különleges utasításaira vonatkozik (és a vonatkozó szabványokban foglaltaktól eltérést jelent) továbbá minden olyan feltétel, amely a tételhez megállapítandó egységnyi anyag és díj költséget befolyásolja. Rövid szöveg tartalma: A tétel beazonosítására szolgál, a tétel egyik lényeges elemét tartalmazza. BME, Építéskivitelezési Tanszék

20 Költségvetési kiírási tételek tartalma
Anyagnorma vagy anyagszükséglet Időnorma vagy munkaidő-szükséglet Gépnorma vagy gépi munkaszükséglet BME, Építéskivitelezési Tanszék

21 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Anyagnorma A szerkezet egységnyi mennyiségének előállításához műszakilag indokolt és anyagfajtánként részletezett anyagszükséglet. Átlagos veszteségeket is tartalmaz: pl. fuvarozási, rakodási, tárolási, belső anyagmozgatási, bedolgozási veszteség BME, Építéskivitelezési Tanszék

22 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Időnorma A műszaki követelményeket kielégítő, kivitelezéshez szükséges műveletek, pl. előkészítés, anyagmozgatás, kiszolgálás, bedolgozás, utókezelés stb. időszükséglete, szak-, betanított vagy segédmunkás bontásban vagy összevontan. Tartalmazzák a szervezésből adódó elkerülhetetlen veszteségeket is. BME, Építéskivitelezési Tanszék

23 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Gépnorma BGL 2007 / EUROLISTE: kiadja: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 21 gépcsoportot tartalmaz EUROLISTE/BGL - néhány európai országban adaptált formája megjelent: pl. Ausztriában: ÖBGL Franciaországban: Code Materiels A Geräte zur Materialaufbereitung B Geräte Herstellung, zum Transport und zur Verteilung von Beton, Mörtel und Putz C Hebezeuge D Geräte zur Erdbewegung und Bodenverdichtung E Straßenbaugeräte F Gleisoberbaugeräte G Schwimmende Geräte H Geräte für Tunnel- und Stollenbau J Ramm- und Ziehgeräte, Geräte für Injektionsarbeiten K Bohrgeräte, Schlitzwandgeräte L Geräte für horizontalen Rohrvortrieb und Geräte für Pipelinebau M Geräte und Anlagen zur Dekontamination und zum Umweltschutz P Transportfahrzeuge Q Druckluftgeräte, Druckluftwerkzeuge R Geräte für Energieerzeugung, Energieumwandlung und Energieverteilung S Hydraulikzylinder und Hydraulikaggregate T Kreisel- und Kolbenpumpen, Rohrleitungen U Schalungen und Rüstungen W Maschinen und Geräte für Werkstattbetrieb X Baustellenunterkünfte, Container Y Vermessungsgeräte, Laborgeräte, Büromaschinen, Kommunikationsgeräte BME, Építéskivitelezési Tanszék

24 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Teljesítmény mérése Teljesítménynorma előállított mennyiség/időegység Pl.: földkiemelés m3/h vagy m3/d beton bedolgozása: m3/h vagy m3/d Munkanorma munkaidő/előállított mennyiség Pl.: beton bedolgozása és tömörítése h/m3 falzsaluzat előállítása h/m2 betonacél elhelyezése h/t előregyártott elemek elhelyezése h/db BME, Építéskivitelezési Tanszék

25 BME, Építéskivitelezési Tanszék
Mennyiségek méretszámítás idomterv anyagkivonat A kivitelezendő munkák meghatározó jellemzője a mennyiség. Például: teherhordó fal készítése m3 zsaluzat készítése m2 betonacél szerelése t előregyártott elemek elhelyezése db csatorna készítése m A mennyiségek meghatározása a felmérési szabályok szerint történjen! BME, Építéskivitelezési Tanszék

26 BME, Építéskivitelezési Tanszék
3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI (példa) 3.1 Függőleges szerkezetek zsaluzata: 3.1.1 Függőleges beton és vasbeton szerkezetek zsaluzatát a betonnal érintkező zsaluzatfelület a tényleges mérete szerint számított mennyiségével, m2-ben kell elszámolni. Falak zsaluzatánál a falban kihagyott 1,0 m2 vagy ennél kisebb nyílások területét levonni nem szabad, az ilyen nyílások keretzsaluzatát is a zsaluzott felülethez kell hozzáadni. A zsaluzatban kihagyott 1,0 m2-nél nagyobb nyílások felületét le kell vonni, viszont az ilyen nyílások keretzsaluzatát a területhez hozzá kell számítani. BME, Építéskivitelezési Tanszék

27 Költségvetési kiírási tételek fajtái
Normál tétel Módosított tétel „K” tétel Alternatív tétel Többlet tétel (esetleges vagy alkalmi tétel) BME, Építéskivitelezési Tanszék

28 BME, Építéskivitelezési Tanszék
példa BME, Építéskivitelezési Tanszék

29 Költségvetés tagolása
munkanemenként főfejezetenként és fejezetenként funkcionális építményelemenként BME, Építéskivitelezési Tanszék

30 Költségvetés tagolása
BME, Építéskivitelezési Tanszék

31 Számítógéppel segített költségvetési kiírás
Példák költségvetés-kiíró programokra: King, Kivi, Viking, V.I.P, Etalon, ….. HunKalk, KönyvCalc .... …. EU harmonizáció, átjárhatóság: GAEB 2000 (Gemeinsamen Ausschuss Elektronik in Bauwesen) XLM formátum BME, Építéskivitelezési Tanszék

32 Számítógéppel segített költségvetési kiírás
BME, Építéskivitelezési Tanszék

33 Feladat A megadott adatok felhasználásával készítsen költségbecslést az alábbi kis épületről! Dupla garázs, tárolókkal és állattartó helyiséggel BME, Építéskivitelezési Tanszék

34 BME, Építéskivitelezési Tanszék

35 BME, Építéskivitelezési Tanszék

36 BME, Építéskivitelezési Tanszék

37 BME, Építéskivitelezési Tanszék

38 BME, Építéskivitelezési Tanszék
100 BME, Építéskivitelezési Tanszék

39 Felhasznált irodalom Szőnyi László: Építőipari beruházások költségtervezése, tanszéki segédlet, 3. átdolgozott kiadás, 2011 Sátori Sándor: Költségszámítás és árképzés az építőiparban, PowerPoint bemutató, 2010 HunKalk: Általános útmutató, PDF fájl, 2010 Terc Kft: ÉNK.I. Építési munkák, 2003 RIB Bausoftware GmbH: Einführung Benutzerhandbuch, 2001 (C) Szőnyi László


Letölteni ppt "Beruházás-menedzsment BME EPEK K601"

Hasonló előadás


Google Hirdetések