Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolai oktatás minőségének értékelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolai oktatás minőségének értékelése"— Előadás másolata:

1 Az iskolai oktatás minőségének értékelése
Baráth Tibor & Cseh Györgyi SZTE KÖVI

2 Saját tapasztalatok Soros intézményi önértékelési program
Comenius 2000 Minőségfejlesztési Program Szakiskolai önértékelési program (SZÖM) Az iskolai oktatás minőségének értékelése (1997-től)

3 Előzmények (1) Az iskolai oktatás minőségének értékelése projekt Az Európai Unió tagállamok szakértőinek az oktatási értékeléssel kapcsolatos Bécsi Ajánlásai (1998) Az Európai Bizottság javaslata az Unió politikai döntéshozó szervei számára az iskolai értékeléssel kapcsolatos uniós ajánlásra

4 Előzmények (2) Európai Parlament és az Európa Tanács 2001/166/EC számon fogadott el ajánlást az „Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében” címmel. A Parlament és a Tanács Ajánlása a következő fontos „tételeket” fogalmazza meg a tagállamok számára: Átlátható minőségértékelési rendszerek támogatása. Az érdekelt felek bekapcsolása a külső értékelés és a belső önértékelés folyamatába. Az önértékelés használatát és irányítását célzó képzések támogatása. Az iskolák egymástól való tanulási képességének támogatása. Az iskolai oktatás minőségértékeléséért felelős valamennyi hatóság együttműködésének támogatása.

5 Az európai önértékelési program
18 ország, 101 iskola Mitől jó egy iskola? Hogyan tudhatjuk meg? Mire jutunk a kapott válaszokkal? Változatos válaszkeresés Sokféle eredmény Tanulás, tapasztalatmegosztás

6 Az iskolai oktatás minőségének értékelése
Comenius 2.1. program Pályázó: Cambridge-i Egyetem Résztvevő országok: Svájc, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Portugália, Görögország, Anglia, Magyarország

7 A program működése A szervezet általános egészségi állapotának felmérése: Saját ÖÉP kialakítása, kitöltése (tanulók, tanárok, szülők – külön vagy együtt) Iskolai értékelő csoport létrehozása az érintettekből – 8-12 fő Kritikus barát helye, szerepe a folyamatban Területek kiválasztása – további szisztematikus tényfeltárás Fejlesztési (intézkedési) terv

8 Önértékelési Profil (ÖÉP)
Kimeneti eredmények Tanulmányi követelmények teljesítése Személyiség- és közösségi fejlődés Tanulók életútja, további céljaik Folyamatok az osztály szintjén Az idő mint a tanulás forrása A tanulás és tanítás minősége A tanulási nehézségek kezelése

9 Önértékelési Profil (ÖÉP)
Folyamatok az iskola szintjén Az iskola mint a tanulás helye Az iskola mint a közösségi kapcsolatok helyszíne Az iskola mint a szakmaiság helyszíne Kapcsolat a környezettel Iskola és család Iskola és a helyi közösségek Iskola és a munka világa; a tanulók további céljai Plusz területek

10 Az ÖÉP működése Itt vagyunk jelenleg –– – A változás iránya   

11 Az ÖÉP célja Kép az iskola minőségéről és hatékonyságáról a nevelőtestület, a tanulók és a szülők szemén keresztül A bizonyítékok alapján a továbbiakban vizsgálandó területek kiválasztása Az oktatásban érdekelt csoportok közötti nyílt és komoly vita elősegítése

12 Az ÖÉP adaptálása Cél: „Testre szabott” értékelési szempontrendszer definiálása Feladat: Tekintsék át az önértékelési profil egy-egy területét! Olvassák el a hozzárendelt szakmai értelmezést. Bővítsék, igazítsák saját intézményükre! Írják is le. Minden iskola minden terület értelmezését legépelve megkapja! Definiáljon és értelmezzen olyan új területet, amely Önök szerint hiányzik! Nem feladat a kérdések megválaszolása!

13 Próbaértékelés Végezzenek azon a területen próbaértékelést, amelynek az értelmezését Önök gondolták át az előző feladatban! Ezen a területen a beszélgetés alapján állapítsák meg az iskola erősségeit és gyengeségeit! Tájékoztassák erről az egész csoportot!

14 Adatforrások összegyűjtése
A próbaértékelés során kiválasztott területre gyűjtsék össze az iskolában rendelkezésre álló adatforrásokat (dokumentumok, statisztikák, felmérések stb.)

15 Eszközök Gyűjtsük össze az eddig alkalmazott eszközöket!

16 Új eszközök bemutatása
Tanulmányi követelmények teljesítése A tanulók tudásbankja, szellemi tőkéje Az eredmény előrejelzése Hozzáadott érték vizsgálata Csoportmutatók Közös vizsgálatok, felmérések

17 Új eszközök bemutatása
Személyiség- és közösségi fejlődés Állampolgári magatartás vizsgálata Kérdőívvel Szerepjátékkal Szituációk osztályozásával Csoportos beszélgetések Dokumentumelemzés

18 Új eszközök bemutatása
Tanulók életútja, további céljaik A tanulók céljainak vizsgálata Interjú a jelenlegi diákokkal Az iskolával szembeni elvárások felmérése

19 Új eszközök bemutatása
Az idő mint a tanulás forrása Óralátogatás Házi feladatok időmérlege Az elvesztegetett idő elemzése

20 Új eszközök bemutatása
A tanulás és a tanítás minősége Véleménykérő lap „Sorstársak” látogatás Történetek a tanulásról

21 Új eszközök bemutatása
A tanulási nehézségek kezelése Kérdőív a tanulás támogatásáról Az igények nyilvántartása Otthon-iskola napló

22 Új eszközök bemutatása
Az iskola mint a tanulás helye „A hatékony terület” Azok a dolgok az iskolában, amelyek segítik a tanulást Azok a dolgok az iskolában, amelyek akadályozzák a tanulást Kérdőíves klímavizsgálat a tanulás légköréről Mondanád-e, hogy tanáraid Többsége Egy része Nagyon kis része Közülük senki

23 A tanulás légköre Aggódik, ha tanítványai rosszul teljesítenek
Még a leggyöngébb tanuló esetében is mindent megtesz azért, hogy megtanítsa neki az anyagot Gyakran igazságtalan Képes elérni, hogy a gyerekek tiszteljék őt Tudja, hogyan követelje meg az engedelmességet Különös figyelmet fordít a legtehetségesebb tanulókra stb.

24 A tanulók közérzete Egyetértesz-e az alábbi állításokkal?
(teljes mértékben, többé-kevésbé, inkább nem, egyáltalán nem) Az iskola az a hely, ahol Rosszul érzem maga Magányos vagyok Az emberek megbíznak bennem Olyan osztályzatot kapok, amit megérdemlek Feladataimat megfelelő mértékben teljesíteni tudom Együtt tudok működni másokkal feladataim teljesítésében Olyan dolgokat tanulhatok, amelyek hasznosak számára Megbeszélhetem tanáraimmal, hogy hogyan oldjam meg a feladataimat

25 Új eszközök bemutatása
Az iskola mint a közösségi kapcsolatok helyszíne Kérdőív Fényképes értékelés Naplóvezetés

26 Új eszközök bemutatása
Az iskola mint a szakmaiság helyszíne A tantestület fejlődésének vizsgálata Az iskolavezetés feladatai Tanári időmérleg

27 Új eszközök bemutatása
Iskola és család Iskola család felmérés – kérdőív Dokumentumelemzés

28 Új eszközök bemutatása
Iskola és helyi közösségek Összefüggés elemzés Médiaelemzés Közvéleménykutatás

29 Új eszközök bemutatása
Iskola és a munka világa; a tanulók további céljai A munkahelyek elvárásainak megismerése Csoportos elemzés

30 Eszközök értékelése Cél Következmények Mellékhatások Megvalósíthatóság
Gyakorlati haszon Idő Egyensúly Adatok Részvétel Időintervallum

31 Eszközök értékelése A megadott szempontok szerint végezzék el egy eszközrendszer értékelését! Melyik, mire használható? 3. tevékenység: Szortírozás és prioritási sorrendbe állítás 6. tevékenység? Színjátszás 8. tevékenység: Képek alkalmazása 9. tevékenység: Naplóvezetés

32 A legjobb eszköz, módszer kiválasztása
Sikerkritériumok azonosítása Indikátorok Módszer

33 A kritikus barát

34 A kiválasztott terület intézkedési terve

35 Az önértékelés projektterve

36

37


Letölteni ppt "Az iskolai oktatás minőségének értékelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések