Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyi nyilvántartás speciális kérdései EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyi nyilvántartás speciális kérdései EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009."— Előadás másolata:

1 A személyi nyilvántartás speciális kérdései EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

2 Tartalom • Képzésváltás • Támogatott félévek számítása EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

3 KÉPZÉSVÁLTÁS EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

4 Hallgatói szerződések vs. FIR • A FIR hozzáfér a hallgatói szerződések adataihoz • A FIR bekéri a szerződés számot • A hallgató csak olyan képzést végezhet, amire a szerződése szól – FIR hibaként visszajelzi – ha elírás volt, akkor az intézmény javítja – ha képzés váltás, akkor a hallgató módosítja a szerződést EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

5 Képzés váltás • FIR-ben a képzést le kell zárni, újat indítani – intézményen belül is! – más a képzés, ha más a szak, munkarend, település, nyelv • Amíg nem egyezik a FIR és a hallgatói szerződés, addig hibajelzést ad a FIR • Ha a váltás adminisztrációja nem történik meg, akkor a hallgatónál érvénybe lép a visszafizetési kötelezettség EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

6 TÁMOGATÁSI IDŐ MEGHATÁROZÁSA EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

7 Felhasznált adatkörök • Személykereső által azonosításra kerülnek az egy hallgatóhoz kapcsolódó adatkörök • A hallgatóról minden intézménybeli adatkör együttesen áll rendelkezésre – tanulmányi jogviszonyok és kapcsolódó képzések – teljesített tanulmányi félévek – megszerzett oklevelek – hozott dokumentumok EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

8 Személykereső • A támogatási idő algoritmus egy személynek tekinti akinek – a személykereső algoritmus eredményeképp azonos, nem NULL értékű oktatási azonosító került kiosztásra – a kiosztott oktatási azonosítója végleges státusz, azaz nem igényel kézi feldolgozást EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

9 Támogatási idő számítása • Négy lépéses számítási modell 1.felhasználható támogatott félévszám meghatározása 2.felhasznált félévszám meghatározása a párhuzamos képzések figyelembe vételével (+) 3.félévszámot „csökkentő” tényezők (-) 4.felhasználható és felhasznált félévszám hasonlítása • A modell külön kezeli a nem doktori és a doktori támogatási időt EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

10 Támogatási idő keret • A hallgató a magyar felsőoktatási rendszerben – 12 félévre jogosult • régi egyetemi vagy főiskolai képzés • felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzés • BA/BSc, MA/MSc, osztatlan (max. 10 féléves) – 14 félévre jogosult • olyan osztatlan képzést folytat, amelynek képzési ideje több, mint 10 félév – további 6 félévre jogosult • támogatott PhD vagy DLA képzés EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

11 Példák a támogatási idő keretre KépzésekNem doktoriDoktori gazdaságinformatikus (BSc)120 építész (osztatlan, 10 féléves)120 általános orvos (osztatlan, 12 féléves)140 gazdaságinformatikus (BSc) általános orvos (osztatlan, 12 féléves) 140 építész (osztatlan, 10 féléves) gépészeti tudományok (doktori) 126 EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

12 Felhasznált félévszám (+) • Vonatkozó esetek – 2006 előtt szerzett végzettségek – 2006 után szerzett, de képzéshez nem kapcsolódó oklevelek – 2006 előtti kezdődő jogviszony felhasznált félévei 2006- ig – 2006 után felhasznált támogatott félévek, korrigálva a párhuzamos képzésekkel EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

13 2006 előtt szerzett végzettségek (+) • 2011. CCIV. törv. 113. § (3) alapján • Hozott dokumentumok esetében a támogatott félévek számánál jelenthető be • Csak olyan hozott dokumentumok számítanak, ahol – a hozott dokumentumok foka „FO” (Felsőfokú oktatásban szerzett) – a hozott dokumentumok kiállítási dátuma korábbi, mint 2006-02-01 EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

14 2006 előtt szerzett végzettségek (+) • Milyen értékeket jelentsen az intézmény – NULL érték bejelentése -> nem ismert a támogatott félévszám az intézmény által • az algoritmus 7 félévnek vélelmezi a törvény alapján – 0 érték bejelentése -> a hallgató az intézménynek igazolta, hogy az oklevelet nem támogatott formában szerezte – 0-tól különböző érték bejelentése (pl. 4, 6, 7, stb.) -> a hallgató az intézménynek igazolta, hogy az oklevélhez mennyi támogatott félévet használt el EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

15 Képzéshez nem kapcsolódó oklevelek (+) • 2006 után szerzett, de képzéshez nem kapcsolódó oklevelek • Számítási módja: – az oklevél a nyomdai sorszáma alapján került összevetésre a hozott dokumentumokkal – a hozott dokumentumoknál megadott érték kerül figyelembe vételre EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

16 2006 előtti felhasznált félévek (+) • Tanulmányi jogviszonyban kell megadni – támogatott félévek 2006 előtt – csak hallgatói (doktoranduszi) jogviszony típushoz – csak 2006-02-01 előtt kezdődő jogviszonyhoz • Azt a félévszámot kell megadni, amennyit a hallgató a 2005/06/1 félévig bezárólag az adott jogviszonyhoz kapcsolódó képzés(ek)en támogatott formában vett igénybe EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

17 2006 utáni felhasznált félévek (+) • 2006 utáni hallgatói aktív státuszú félévek, ahol a finanszírozási forma az alábbiak valamelyike: – államilag támogatott – állami ösztöndíjas – állami részösztöndíjas • Korrekció: párhuzamosság (lásd Munkaanyag) – a munkaanyag esetei alapján algoritmus készült a képzések párhuzamosságának megállapítására EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

18 2006 utáni felhasznált félévek (+) EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

19 Fel nem róható félév kezelése Őszi bejelentkezés FIR jelentés Baleset decemberben Passziválási igény Igény elfogadása FIR jelentés Újraszámítás aktív, állami ösztöndíjas hallgató adatai jelentve kórházi ápolás, 3-4 hónap hallgatói igény bejelentése intézményi jóváhagyás hallgatói adatai jelentve támogatási idő újraszámítása EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

20 Csökkentő tényezők (-) • Vonatkozó esetek – fogyatékossággal élő hallgatók kedvezménye – nem európai uniós kedvezménytörvényben nevesített magyarok támogatási kedvezménye mesterképzés esetében – megszűnt a felsőoktatási intézmény, és tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni – megszűnt intézményben befejezett el nem ismert félévek képzés folyatatása esetében EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

21 Fogyaték miatti kedvezmény (-) • 2011. CCIV. törv. 47. § (4) • Tanulmányi jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni – fogyaték miatti félév kedvezmény • Feltételek – szükséges a hallgatói jogviszonnyal egészben vagy részben átfedő fogyatékra vonatkozó adatkör – értéke 1 és 4 között lehet • A kedvezmény mértéke a megadott érték EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

22 Nem európai uniós magyarok (-) • Nem európai uniós kedvezménytörvényben nevesített magyarok támogatási kedvezménye mesterképzés esetében • 51/2007. Korm. rendelet 28. § (1), 2001. LXII. törv. 1. § (1-2), 2011. CCIV. törv. 39. § (1)) • FIR automatikusan számítja, feltételek – horvátországi, szerbiai vagy ukrán lakóhellyel rendelkeznek – magyar állampolgársággal is rendelkeznek – támogatási idejük terhére végeztek el korábban alapképzést • A mesterképzés megkezdésekor két félév kedvezményt kapnak EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

23 Képzés folytatása nem lehetséges (-) • Megszűnt a felsőoktatási intézmény, és tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni • 2011. CCIV. törv. 47. § (6) • FIR automatikusan számítja, felhasznált paraméterek • a hallgató képzésének megszűnési oka • az intézmény megszűnésének ténye • van-e olyan képzése a hallgatónak, ami folytatásra utal EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

24 Átvétel, nem elismert félévek (-) • Megszűnt intézményben befejezett el nem ismert félévek képzés folyatatása esetében • 2011. CCIV. törv. 47. § (6) • Tanulmányi jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni – megszűnt intézmény azonosító – megszűnt intézményben el nem ismert félévek • Kedvezmény mértéke az el nem ismert félévek száma • Vizsgálatra kerül: – képzés kezdési és lezárási okok kapcsolata – intézményi megszűnés ténye EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

25 Félévszámok összehasonlítása • Intézménynek – számított mező az elhasznált félévek számáról – hibaellenőrzési szabály által generált hiba, ha a hallgató túllépte a felhasználható támogatási időt • Hallgatónak – riport az állampolgári portálon EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

26 Hallgatói riport EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


Letölteni ppt "A személyi nyilvántartás speciális kérdései EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések