Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A központi oktatási információs rendszerek most és a jövőben 2009. november 26. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A központi oktatási információs rendszerek most és a jövőben 2009. november 26. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft."— Előadás másolata:

1 A központi oktatási információs rendszerek most és a jövőben 2009. november 26. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft.

2 • Felsőoktatási felvételi rendszer • Diákigazolvány rendszer • Felsőoktatási információs rendszer (FIR) • Diplomás pályakövető rendszer (DPR) • Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR) Központi oktatási információs rendszerek

3 Cél a felsőoktatásban: minőségjavulás • a csapból is ez folyik • de vajon mi a minőség a felsőoktatásban – rangsorok? – kutató egyetemek? – munkaerőpiac? – emelt szintű érettségi? – minimum pontszám emelése? – milyen a minőségi intézmény? Minőség a felsőoktatásban

4 A felsőoktatási minőségfejlesztés európai szervezete (ENQA) Minőségfejlesztési Alapelvek és Útmutatások az Európai Felsőoktatási Térségben • 1988 – Bologna • 2001 – Prága • 2003 – Berlin • 2005 – Bergen • 2007 – London Hogy csinálják külföldön?

5 1.Minőségpolitika és kapcsolódó eljárások 2.Formális belső mechanizmusok a képzési programok jóváhagyására, követésére, értékelésére 3.Hallgatók értékelése 4.Oktatói kar minőségbiztosítása 5.Erőforrások biztosítása a képzési programokhoz 6.Információs rendszerek 7.Adatok közzététele Európai Alapelvek és Útmutatások

6 6.Információs rendszerek Az intézménynek gondoskodnia kell a szükséges információk szisztematikus gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról. 7.Adatok közzététele Az intézmények rendszeresen közzé kell tegyenek naprakész és objektív, kvantitatív és kvalitatív információkat a képzési programjaikról. Európai Alapelvek és Útmutatások

7 Gólya és a tanulmányi rendszerek kapcsolata • Adatátadás már régi együttműködés • Új lehetőségek kihasználása – Dokumentumok szkennelt képe – Érettségi hiteles eredmények • Gyorsítani lehetne az intézményi beiratkozást Felsőoktatási felvételi

8 A FIR jogszabályi tartalma, funkciója • • A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Tv. 35. §-a szerint a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) - központi nyilvántartás keretében - a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza. • A 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet szabályozza a FIR létrehozásának és működésének részleteit • A FIR-be az intézményfenntartók, illetve a felsőoktatási intézmények kötelesek adatot szolgáltatni. • A FIR működtetője az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottaknak, illetve a hallgatóknak egyedi, 11 karakter hosszú azonosító számot ad. A hallgatók esetében az azonosító végigkíséri a személy köz- és felsőoktatási életútját. A nyilvántartandó adatkört szintén a jogszabályok határozzák meg, melyek az oktatók és a hallgatók esetében eltérőek. • A FIR működtetője tartja nyilván a kiadott okleveleket, oklevélmellékleteket és doktori fokozatokat.

9 FIR stratégiai célkitűzések • fontos és megbízható adatokat szolgáltasson az oktatáspolitikai döntéshozók – később kialakítandó – vezetői információs rendszeréhez, többek között a nemzetgazdasági szintű tervezés érdekében; • vegye át a hatóságok felé történő, illetve a statisztikai adatközlések feladatát – legalábbis annak nagyobb részét – a felsőoktatási intézményektől; • szolgáltasson megbízható adatokat a felsőoktatás szereplői finanszírozásának ellenőrzéséhez, illetve a finanszírozás tervezéséhez; • nyújtson információt az oktatáspolitikai döntések hatásairól, eredményeiről, a felsőoktatásban szereplők mozgásáról. *ÁSZ jelentés alapján

10 2009. júliusi ÁSZ jelentés legfontosabb megállapításai • alacsony feltöltöttség, • egyes alkalmazások nem, vagy csak részlegesen működnek, • nem megfelelő a szakmapolitikai felügyelet, • Intézmények: többletfeladat, többletköltség, nincs ellentételezés (számukra nincs szolgáltatás).

11 FIR költségek, 2007, 2008 (Teljes költség: 2 évre 730 M Ft)

12 A FIR felépítése I. Intézménytörzs (IT): – intézmények alapító okiratában foglaltak (szervezeti egységek, tisztségviselők, megállapodások, fenntartók) – intézményi kapacitásadatok tárolása – akkreditált képzések adatai – intézmények szakindítási nyilvántartása Személyi nyilvántartás (SzNy): • Személyes adatok – személyes törzsadatok – címadatok – értesítési adatok, előnyben részesítési adatok (hallgatók) – nyelvtudás, nemzetközi szervezeti tagságok, szakképzettségek, tudományos címek (oktatók) • Jogviszony adatok – hallgatói, kollégiumi, doktorjelölti, vendéghallgatói jogviszonyok – hallgatók képzési adatai – kiadott oklevelek, doktori fokozatok – oktatói jogviszonyok – munkakör, foglalkoztatás típusa, heti óraszám

13 Személynyilvántartás (SzNy) folytatás • Oklevél, Oklevélmelléklet – adatszolgáltatás, bejelentés az intézmények által, tanulmányi rendszerekből – a tanulmányi rendszerek által előállított PDF-ek tárolása – a FIR SzNy-ben használthoz hasonló módon történő működés • Országos Doktori és Habilitációs Nyilvántartás – adminisztrációs modul (bejelentés, karbantartás) – lekérdező funkciók • Webmodul – adatbejelentő és karbantartó felület biztosítása azon intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek a FIR-be történő adatbejelentésre alkalmas elektronikus tanulmányi rendszerrel – lekérdező funkciók biztosítása • Fóka – a Személynyilvántartásban tárolt oktatók és hallgatók adatainak megjelenítése – az intézményi adatszolgáltatás során felmerülő adminisztratív feladatok informatikai támogatása – intézményi kapcsolatokhoz tartozó adminisztrációs felület • Állampolgári lekérdező felület – saját jogviszony- és személyes adatok lekérdezése – Ügyfélkapus azonosítás alkalmazása A FIR felépítése II.

14 FIR: már működő szolgáltatások és előnyök • képzések nyilvántartása: naprakész, teljes körű, felvételi tájékoztató forrása, adatszolgáltatás • OEP, NYUFIG, MÁK adatbejelentés: 2009 tavasztól (intézményi bejelentés helyett) • Oktatói nyilvántartás: közel teljes, adatszolgáltatás (MAB akkreditáció) • FIR személyes adatok ellenőrzése az Ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.huwww.magyarorszag.hu • Jelentősen javult az adatminőség az intézményi oldalon

15 FIR: tervezett szolgáltatások • Adatminőség, ellenőrzés: intézményi adatok lekérdezése, • OEP, MÁK, NYUFIG jelentés technikai fejlesztése • Központi DPR adatintegráció (munkaügyi nyilvántartásokkal), • Adatkapcsolat az ágazati vezetői információs rendszerrel (AVIR), • OKM statisztikai adatszolgáltatás kiváltása • Felvi.hu/Hivatali ügyek– statisztikai jelentések megújítása

16 FIR aktuális statisztika Hallgatók: • Aktív hallgató: 205 394 (OKM Stat., 2008: 371 377 - 55,3%) • Passzív hallgató: 377 315 (nincs OKM Stat) • Kijelentett (lezárt) hallgató: 183 208 Oktatók • 21 056 fő (OKM Stat., 2008: 22 475, 93,7%) 2009. november 16-ai adatok alapján

17 „Feltöltési rangsor-hallgatók” IntézményFIR aktívOKM2008/FIR2009 Széchenyi István Egyetem10 46597,5% Pannon Egyetem10 15896,9% Kodolányi János Főiskola606294,1% Budapesti Corvinus Egyetem15 03483,4% Dunaújvárosi Főiskola382381,3% Kecskeméti Főiskola381979,2% Budapesti Műszaki Főiskola887477,6% Zsigmond Király Főiskola312377,0% Szolnoki Főiskola354074,2% Szent István Egyetem10 32273,8% Károly Róbert Főiskola972172,7% Kaposvári Egyetem249271,0% Szegedi Tudományegyetem20 39470,9% Eszterházy Károly Főiskola598569,6% Debreceni Egyetem2108469,3% Károli Gáspár Református Egyetem305269,2% *FIR aktív hallgató, 3000 főnél több, 70% körüli vagy azt meghaladó feltöltési arányok

18 FIR aktív hallgató (2009)/OKM Stat (2008)

19 AVIR - hangsúlyok Az Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) az OKM és a felsőoktatási intézmények napi döntéshozatalát és a hosszú távú stratégia kialakítását segíti azáltal, hogy naprakész és megbízható információkat biztosít az intézmények működéséről.

20 intézményi adatok külső adatok oktatási ágazat Központi adattár más központi adatok FOI egyedi adattár Tanulmányi rendszerek Gazdálkodási rendszerek K+F progr. mgt Facility Management VIR (riportok) Stratégiai Mutatók VIR (riportok) Stratégiai Mutatók Átmenetiadatkezelés (Stage1, Stage2) FIR Adat- bevitel Adat- bevitel Mutatók FOI adatfeladás Egyéb Infrastr. K+F Gazd. adatok Tanulm. adatok elemzés modellezés központi adatok és mutatók feladás külső rendszerek elemzés modellezés intézményi adattár központi adattár: Educatio - TÁMOP 4.1.3

21 Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) projekt céljai 1.intézményi VIR (ajánlások, megvalósítás szakmai támogatása) 2.központi adattár kialakítása 3.központi adatbázisok (FIR, felvételi, KIR, stb. ), intézményi adattárak és a központi adattár közötti adatátvitel, interfész 4.támogató környezet: adatminőség, fogalomtár, stratégia tervezés

22 VIR felhasználás, felhasználók Stratégiai mutatószám rendszer Rendszeres vezetői jelentések Ad-hoc lekérdezés Elemzés, adatbányászat Adattár alapadatok témakörönként egyedi adatkörök Felsővezetők Vezetők Jelentés készítők Elemzők Tájékoztatás weben Felvételizők, pályakezdők, állampolgárok Központi rendszerek FIR, DPR, diákigazolvány, felvételi Egyéb adatok KSH, KVI Intézményi adattár

23 Mit nyújt a program az ágazati irányítás számára? -információigény esetén közvetlen adatforrás – gyors válasz ad-hoc kérdésekre -párhuzamosan folyó intézményi lekérdezés kiváltása -ellenőrzött intézményi adatgyűjtés – pontos, megbízható információk -stratégiai mutatókhoz adatforrás -adatok, elemzések, háttér támogatás Átláthatóbb és hatékonyabb ágazati tervezés, működés!

24 Tervezett adatforrások Központi oktatási nyilvántartások Egyéb központi nyilvántartások Intézményi nyilvántartások •Felsőoktatás •FIR •Felvételi rendszer •Országos Doktori és Habilitációs Nyilvántartás •Közoktatás •KIR •KÉNY •Diákigazolvány •Diákhitel •Tempus •Bursa Hungarica •Balassi Intézet •KSH •MAB •Kincstári Vagyonkezelő Intézet •K+F nyilvántartások •FIR-STAT •Egyéb minisztériumok •Tanulmányi ETR, Neptun, ETN •Gazdálkodási SAP, Tüsz, EGR, Oracle, Microsoft •Munkaügy Nexon, EGR, SAP •Ingatlan FELIR •Kézi adatbevitel

25 Mit nyújt az intézményeknek? •ad-hoc jellegű, központi adatszolgáltatások kiváltása •intézményi rendszerekben (tanulmányi, gazdálkodási, K+F, FM) a meglévő adatokra épít, nincs szükség az adatok körének bővítésére •pályázati forrás és központi szakmai segítség a bevezetéshez •elősegítse a stratégia mérését, mutatószámrendszerek készítését

26 • ágazati mutatószámok előállítása: intézményi monitoring, teljesítményértékelés és stratégiai tervezés támogatása adatokra épülve, • intézményi adatszolgáltatás az AVIR-n keresztül, • hazai és nemzetközi OKM külső adatszolgáltatás. A központi adattár TÁMOP 4.1.3-ban lehetséges céljai

27 • Intézményi költségvetési modellek készítése • Intézményi indikátorok gyűjtése és az indikátorok pontosságának ellenőrzése • Kapacitásakkreditáció támogatása • Intézményi minőségmenedzsment • Ágazati stratégiai tervezés támogatása a gazdasági szféra igényeinek figyelembevételével • Felsővezetői stratégiai mutatószámrendszer kialakítása az ágazati stratégiai célok teljesülésének mérésére • Felsőoktatási rangsorok készítése • Felvételizők, gazdasági szereplők, társminisztétiumok, állampolgárok, kutatóintézetek számára elérhető információk (és adatok) biztosítása, tájékoztatások • Intézmények számára a központilag kezelt információk biztosítása (a saját intézményről részletes, más intézményekről aggregált szinten) A központi adattár további fejlesztési céljai (TÁMOP 4.1.3. után)

28 A megvalósítás lépései FeladatokÜtemezés Témánkénti ágazati kiemelt mutatók összegyűjtése intézményi szakértők bevonásával (megtörtént) 2009. XI. OKM felsővezetői interjúk (megtörtént)2009. XI. Központi forrásrendszerek felmérése, adattárba történő becsatornázása (folyamatban) 2009. X.-XII Intézményi forrásrendszerek, adatszolgáltatási lehetőségek felmérése (folyamatban) 2009. X.-XII. OKM mutatószámigények feltárása és szakmai feladatokhoz szükséges információk meghatározása a minisztériumi munkatársak bevonásával = OKM interjúk (folyamatban) 2009.XI-XII. Intézményi adatmodell és kézikönyv átadása, megvitatása2009. 12. 08. – 2010. 01. Követelményspecifikáció elkészítése2010. I. Az AVIR tervezése és megvalósítása – 2010 okt.2010. II-IV.

29 1.Minőségpolitika és kapcsolódó eljárások 2.Formális belső mechanizmusok a képzési programok jóváhagyására, követésére, értékelésére 3.Hallgatók értékelése 4.Oktatói kar minőségbiztosítása 5.Erőforrások biztosítása a képzési programokhoz 6.Információs rendszerek 7.Adatok közzététele Európai Alapelvek és Útmutatások

30 • A központi rendszerek ezer szállal kötődnek az intézményi rendszerekhez • Adatot kérnek és adnak • Alapvető az azonos fogalmi bázis • Alapvető az adatminőség • Alapvető a rendszerek együttműködése • Utána lehet megkezdeni a vitát arról, hogy a felsőoktatásban mi számít minőségnek, mit jelentenek az egyes mutatók Összefoglalva

31 Találkozzunk december 8-án! Köszönöm a figyelmet! kerekes.gabor@educatio.hu www.felvi.hu


Letölteni ppt "A központi oktatási információs rendszerek most és a jövőben 2009. november 26. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések