Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Ket. 2009. október 1.-el hatályba lépő változásai és a „saláta” Korm. rendelet dr. Vilmányi Zoltán hatósági igazgatóhelyettes Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Ket. 2009. október 1.-el hatályba lépő változásai és a „saláta” Korm. rendelet dr. Vilmányi Zoltán hatósági igazgatóhelyettes Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,"— Előadás másolata:

1 A Ket. 2009. október 1.-el hatályba lépő változásai és a „saláta” Korm. rendelet dr. Vilmányi Zoltán hatósági igazgatóhelyettes Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2 Témakörök Bevezetés Mi változott? (Mi nem?) Miért? A Ket. változásai A 182/2009. (IX10.) Korm. rendelettel módosított legfontosabb környezetvédelmi jogszabályok változásai 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

3 Ket változás oka: Korábbi ellentmondások, hiányosságok, problémák kiküszöbölése, Belső piaci szolgáltatási irányelv átvétele (2009. évi LXXVI.Tv.) Eljárás gyorsítása Eljárás korszerűsítése Egyszerűbbé tevő? Egységesítő szabályok Eljárás gyorsítása

4 „Saláta” Korm. Rend. (269. oldal!) Oka: Ket változása, Belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv átvétele (2009. évi LXXVI.Tv.) Eljárás gyorsítása a szakértői jogosultság előírásával

5 A Ket. változásai Ügyfél fogalma módosul (jogi helyzet kikerül, hatásterületen lévő ingatlan tul. használója kogens szabály szerint ügyfél) Jogutódlás kérelemre indult eljárásban polgári jogi jogutód lép kérelem nélkül! Adatkezelés (személyes adat) Eljárás indítása módosul (bejelentés, panasz, nyilatkozat, más hat. kezdeményezésére kikerült) Kapcsolattartás, tájékoztatás elektronikus út! Ideiglenes biztosítási intézkedés! (kötelezettség későbbi teljesítési veszélye esetén)

6  Eljárás megszüntetése díj, illeték felhívásra sem történő megfizetése esetén Ügyintézési határidő módosul (nap helyett munkanap, 30-ról 22-re 15-ről 10-re, stb.) Nem számít bele: (Új!) ügygondnok kirendelése, szakértői vélemény, hirdetményi közlés Kérelemben: „Hatóság döntésére való kifejezett kérelem”-nek is szerepelnie kell Kérelem mellékleteként nem kérhető: bíróság, Közjegyzői Kamara nyilvántartásában szereplő adat (de fizetni kell érte, ha a hatóság kéri meg!) Egyablakos ügyintézés (Tv. Korm. Rendelet alapján) Adatok zárt kezelése Képviselet (meghatalmazás minden esetben írásban!) Kizárás (jegyző)

7 Szakhatóság eljárás módosul: díját az eljáró hatóság szedi be, nem kell megkérni, ha el kell utasítani a kérelmet, módosíthatja az állásfoglalását (fellebbezésre is!) Lefoglalás intézménye (tényállás tisztázása, jelentős késedelem, vagy sikerességet gátol) Nem magyar nyelvű okirat csak hiteles fordítással fogadható el! Közmeghallgatás (50 ügyfél, 5 szervezet, szükséges) Határozat-végzés Hatóság hallgatása (ha jogsz. engedi, kérelemre indult, jog gyakorlásra, nincs ellenérdekű ügyfél) megilleti a jog, szakhat. hozzájárul Határozat rendelkező részében + pénzfizetés esetén késedelmi pótlék fellebbezési díj, illeték fizetés módja

8 Határozat közzététele (pld.) - ellenőrzéssel kapcsolatos ügyben, - több mint 50 ügyfél, vagy 5 civil szervezet, - hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa ügyfél, - közérdekű kereset indítható ellene, Ellenőrzésről feljegyzés is készíthető Méltányossági eljárás megszűnt Fellebbezést meg kell küldeni a szakhat.-nak is, módosítható a szakhat. állásfoglalása alapján végrehajtás elrendelése, foganatosítása főszabály szerint I. fokú hatóság

9 Vízgazdálkodási területen: 72/1996.(VII.27.)vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról Vagyonkezelő is jogosult lehet Bejelentett tevékenység esetén nem kell hozzájárulás Vízikönyvi nyilvántartás nem hiteles! 120/1999. vizek és közcélú vízilétesítmények... 239/2000. bányatavak hasznosításáról 379/2009. vizek hasznosítása és.. 123/1997. vízbázis-védelemről Védőterületen belül új tev. Szakértő készítheti 21/2006. nagyvízi meder

10 219/2004. felszín alatti vízről: Elővizsgálat, végzése szakértő! Kármentesítés során szakértői, tervezői fela. szakértő! Műszaki ellenőr szakértő! Mellékletekben nem tulajdoni lap kell, hanem Település név,utca, hrsz. területnagyság, művelési ág, stb 220/2004. felszíni vízről Kibocsátási kérelem, kármentesítési dokumentáció szakértő

11 Hulladékgazdálkodási területen: 50/2001. szennyvizek, szennyvíziszapok... Talajtani szakvélemény helyett talajvédelmi terv 98/2001. veszélyes hulladékokról Minősítési eljárás szakértői véleménnyel zárul az állásfoglalás helyett, nyilvánosan közzéteszi, Nem kell díjat fizetni!! Begyűjtés módosításra került Engedélyezéshez nem kell cégbejegyzés, vállalkozói Szállításhoz nem kell árufuvarozási engedély Engedély 6 évre szól Nyilvántartásba vételről nincs külön értesítés, interneten naprakészen vezeti a hatóság

12 213/2001. települési hulladékokról Engedélyezéshez nem kell cégbejegyzés, vállalkozói ig. Nyilvántartásba vételről nincs külön értesítés, interneten naprakészen vezeti a hatóság Érvényesség helyett hatály 271/2001. hulladékgazdálkodási bírság Részletfizetés, kamat törölve Határozatot az önkormányzat is kapja hiszen ügyfél

13 94/2002. csomagolási hulladékokról Hasznosítási díj az interneten Ellenőrzést a Főfel. végzi felügy bevonása nélkül! 53/2003. termékdíjról 126/2003. hulladékgazdálkodási tervekről 264/2004. elektronikai hulladékokról 25/2006. festékek, lakkok... 18/2008. elemek, akkumulátorok...

14 Természetvédelem: természetvédelmi bírságról 33/1997. természetvédelmi bírságrólKikerül: Részletfizetés, mert a Ket. tartalmazza Adók módjára behajtható köztartozás mert Tvt. Tartalm. 67/1998. védett életközösségekkel kapcs. korlátozás 275/2004 Natura 2000-es területekről Hatásbecslést szakértő, közmeghallgatás kötelező jelentés romlás esetén 276/2004. természetvédelmi kártalanítás 348/2006. védett állatfajok tartása, hasznosítása….

15 Levegőtisztaság-védelem: 21/2001. a levegőtisztaság- védelem ált. Zónákra vonatkozó int. terv szakértő Műszaki megoldás megfelelősége szakértő Bűz kérdés ÁNTSZ kikerült mint szakhatóság 213/2006. üvegházhatású gázokról 183/2005. üvegházhatású gázokkal kapcsolatos hitelesítési tevékenységről Szakértő nem névjegyzékbe vétel, hanem engedély és nyilvántartásba veszi nyilvántartásba veszi

16 Zaj-és rezgésvédelem: 280/2004. környezeti zaj értékeléséről 284/2007. zaj-és rezgésvédelem ált. szabályairól

17 Egyebek: 2/2005. stratégiai hatásvizsgálatról Környezeti hatások értékelése szakértő 314/2005. EKE, hatásvizsgálat... 90/2007. környezetkárosodásról Üzemi terv készítésre csak fa. víz és földtani közegre jogosult szakértő, korábban tágabb volt a kör 91/2007. természetkárosodásról Csak szakértő készítheti a dokumentációt, erdészeti hatóság szakhatósági jogköre megszűnt 378/2007. szakértői tevékenységről Formanyomtatvány került bevezetés

18 187/2009. (IX.10.) Korm. Rendelet kormányzati portálról bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül elérhető, nyilvános elektronikus adatbázist működtet a civil szervezetekről eljárások megjelölésével 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet megismerhetetlenné tételéért oldalanként 200 forint költségtérítést kell fizetni

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! vilmanyi@ftvktvf.kvvm.hu42-598-930/140


Letölteni ppt "A Ket. 2009. október 1.-el hatályba lépő változásai és a „saláta” Korm. rendelet dr. Vilmányi Zoltán hatósági igazgatóhelyettes Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések