Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PMSZ adatvédelmi workshop Dr. Kulcsár Zoltán. A személyes adatok védelme 1992. évi LXIII. tv. Személyes adat [Avtv. 2. § 1. pont] További fogalmak [Avtv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PMSZ adatvédelmi workshop Dr. Kulcsár Zoltán. A személyes adatok védelme 1992. évi LXIII. tv. Személyes adat [Avtv. 2. § 1. pont] További fogalmak [Avtv."— Előadás másolata:

1 PMSZ adatvédelmi workshop Dr. Kulcsár Zoltán

2 A személyes adatok védelme 1992. évi LXIII. tv. Személyes adat [Avtv. 2. § 1. pont] További fogalmak [Avtv. 2. §] Adatkezelés feltételei [Avtv. 3. §] Adatfeldolgozás [Avtv. 4/A. §] Célhoz kötöttség elve [Avtv. 5. §] Tájékoztatás [Avtv. 6. §] Adatok minősége [7. §] Adattovábbítás [8-9. §§] 2Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu2008. december 11.

3 A személyes adatok védelme Automatizált egyedi döntés [Avtv. 9/A. §] Adatbiztonság [Avtv. 10. §] Érintettek jogai [Avtv. 11-16/A. §§] Adatvédelmi nyilvántartás [28-30. §§] Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat [Avtv. 31/A. §] 3Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu2008. december 11.

4 A jogellenes adatkezelés következményei Törlés [Avtv. 14. § (2) bek. e)] Bíróság lehetőségei [Avtv. 17. §] Kártérítés [Avtv. 18. §] Más polgári jogi igények [Ptk. 84. §] Szabálysértés [Szabs. r. 26. §] Munkajogi [Mt. 103. § (3) bek.] Bűncselekmény [Btk. 177-178/A. §§] 4Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu2008. december 11.

5 A piackutatás adatvédelmi szabályai 1995. évi CXIX. törvény Név és lakcím, de analóg a többi adat Kutatási adatkezelési terv Név és lakcím adat átvehető: Korábbi ügyfél; Nyilvánosságra hozott adatállomány; Hasonló tevékenységet végző szerv Központi Nyilvántartó Hivatal 2008. december 11.Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu5

6 A piackutatás adatvédelmi szabályai Minta kiválasztásakor nem lehet kiválasztási szempont olyan ismérv, amely különleges adat Regisztrációs adatokat elkülönítve kell tárolni, a kutatási adatokat anonim, később is azonosíthatatlan, összekapcsolhatatlan módon kell kezelni Együtt kezelni csak külön, kifejezett írásbeli felhatalmazás alapján Piackutatási adatok közvetlen üzletszerzés 2008. december 11.Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu6

7 Új reklám törvénycsomag 2008. évi XLVII. tv. – a fogyasztókkal szembeni tisz- tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.); 2008. évi XLVIII. tv. – a gazdasági reklámtevékeny- ség alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 1995. évi CXIX. tv. – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.); 2001. évi CVIII. tv. – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalom- mal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2003. évi C. tv. – az elektronikus hírközlésről (Eht.). Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu72008. december 11.

8 Új reklám törvénycsomag – közös szabályok Hatálybalépés: 2008. szeptember 1. Türelmi időszak: 2009. május 31-ig. Előzetes hozzájárulás – név+lakcím, korhatáros reklám: +szül. hely és idő Visszavonási lehetőség: tájékoztatás, korlátozás és indok nélkül ingyenesen Azonosítható feladó, azonosítható reklám Egyetemlegesen felel a reklámozó, a reklámszolgáltató és a közzétevő Eljáró hatóság: NFH, NHH Kiszabható max. bírságok: 100 millió Ft, 500 ezer Ft Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu82008. december 11.

9 Új reklám törvénycsomag – speciális szabályok - postai DM Postai DM 500 db alatt opt-in, 500 felett opt-out Hatálya: már nem csak név-lakcím, hanem cégnév-székhely is A korábbi pl. ügyfél vagy átvett listára 2009. május 31-ig küldhető Az első megkereséskor, ha ilyen nincs: legkésőbb 2009. május 31- ig hozzájárulást kell kérni, ill. tájékoztatni kell a leiratkozásról Új: Kapcsolatfelvételi lista: első megkeresés az 500 alatti címlista esetében, mely csak hozzájárulás kérésre használható fel  adatforrások, kivéve tilalmi listán szereplő nevek és címek 500 feletti reklámküldeménynél küldhető közvetlenül a DM levél hozzájárulás nélkül  adatforrások, kivéve tilalmi lista, DE a lemondásra címzett, térítésmentes, ajánlott válaszlevél Adatforrások: ügyfél, nyilvános adatbázis, hasonló tevékenységet végző cégtől adatátvétel, Központi Adatfeldolgozó Hivatal Tilalmi lista: nem átadható, nem küldhető, hozzájárulás sem kérhető Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu92008. december 11.

10 Új reklám törvénycsomag – speciális szabályok - eDM E-mail, fax, SMS, MMS, bluetooth Önmagában nem reklám: domain, e- mail, független személytől érkező üzenet Opt-in, megszűnt a meglévő ügyfél felé opt-out lehetőség Név és lakcím is kell a hozzájáruláshoz Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu102008. december 11.

11 Új reklám törvénycsomag – speciális szabályok - telefon Beszéd telefonhívás – opt-out, ha nem tiltotta le az előfizető Automatizált telefonhívás – opt-in Azonosítható feladói adatok (kijelzett telefonszám) Már nem csak bírói út, hanem az NFH is eljárhat Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu112008. december 11.

12 Köszönöm a figyelmet! Dr. Kulcsár Zoltán Privacy Policy Online Services 2120 Dunakeszi, Csillag u. 10. Tel./fax:06.27.631.764 Mobil:06.20.444.3999 Honlap:http://ppos.hu Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu122008. december 11.

13 Piackutatási toborzó és/vagy reklám? Reklám-e a piackutatási meghívó? Piackutatási meghívót lehet vagy nem lehet e- mailben küldeni? Mit tartalmazhat egy ilyen meghívó? (pl. kisorsolt vagy felajánlott nyeremények) Vásárolható-e jogszerűen olyan adatbázis, amelyre meghívást lehet küldeni? Hogyan lehet egyáltalán a kutatási paneltagok számát növelni? Az NHH gyakorlata a piackutatással összefüggő reklámok megítélésében Az NHH által alkalmazható szankciók 13


Letölteni ppt "PMSZ adatvédelmi workshop Dr. Kulcsár Zoltán. A személyes adatok védelme 1992. évi LXIII. tv. Személyes adat [Avtv. 2. § 1. pont] További fogalmak [Avtv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések