Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK"— Előadás másolata:

1 1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK
Et oldal

2 a) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. január 1-i mérlegértékeit!
b) Könyvelje idősorosan a fenti 20X2-es gaz- dasági eseményeket! (A beruházások számlát minden esetben használja!) c) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. december 31-i mérlegértékeit! d) A fenti feladat adatai alapján készítse el a Kiegészítő melléklet tárgyi eszközökre vonatkozó részét! (Számszaki és szöveges is!) FELADATOK:

3 A TÁRGYI-LAGOS Rt. tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza 20X2. január 1-én: Ingatlan: A másfél évvel ezelőtt vásárolt telephelyért 15millió Ft- ot (ÁFA nélkül) fizettek az adásvételi szerződés szerint. Az ingatlanon lévő egyetlen épület értéke 10 millió Ft. Évi leírási kulcsa 2%, lineáris leírással. Az előző évben elszámolt terven felüli értékcsökkenés (a piaci érték csökkenése miatt) 200 eFt volt. Az ingatlan nettó értéke: – 500 = eFt ÉCS (épületre): 1,5 év után eFt * 0,03 = 300 eFt + terven felül 200 eFt, összesen: 500 eFt A m o r t i z á c ó M E G N V Z É S B e s é k 2 X 1 . % d j a v ö g p 5 3 b u l F ú 6 7 8 O P L 4 n í I INFORMÁCIÓK

4 Tárgyi eszközök 20X1. január 1.-i mérlegértéke
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért jogok: Műszaki berend., gépek, járművek: Egyéb berend. felszerelések, járművek: Tenyészállatok: Beruházások, felújítások: Beruházásokra adott előlegek: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tárgyi eszközök 20X1. január 1.-i mérlegértéke

5 a) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. január 1-i mérlegértékeit!
b) Könyvelje idősorosan a fenti 20X2-es gaz- dasági eseményeket! (A beruházások számlát minden esetben használja!) c) Határozza meg a tárgyi eszközök 20X2. december 31-i mérlegértékeit! d) A fenti feladat adatai alapján készítse el a Kiegészítő melléklet tárgyi eszközökre vonatkozó részét! (Számszaki és szöveges is!) FELADATOK:

6 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az rt. összköltség eljárásra épülő eredmény- kimutatást készít, költségeit csak az 5-ös számlaosztályban gyűjti. A tárgyi eszközök értékcsökkenését napra időarányosan számolja és csak év végén könyveli. (Egy hónap 30 nap.) A nettó érték alapján történő leírásnál a január 1-i nettó értékből indul ki a vállalkozás. Ha év közben következik be az adott eszközzel kapcsolatos gazdasági esemény, akkor az amortizáció számításnál ezt figyelembe veszik. Az eszközök év közbeni csökkenése esetén az esemény bekövetkezésekor számolják el a tárgyévi értékcsökkenést és értékcsökkenési leírást. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

7 1a. INGATLAN FELÚJÍTÁS (SAJÁT KIVITELEZÉS)
1. Az ingatlanon végzett - saját - felújítás befejeződött, március 31-én vették használatba. Az utókalkuláció szerinti költsége 400eFt. 1a. INGATLAN FELÚJÍTÁS (SAJÁT KIVITELEZÉS) T 1.Beruházások, felújítások - K 5.SEEAÉ 400 1b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Ingatlan – K 1.Beruházások 1. GAZDASÁGI ESEMÉNY

8 2. A felújítással egyidejűleg bővítették az elektromos hálózatot
2. A felújítással egyidejűleg bővítették az elektromos hálózatot. A nagyobb igénybevétel miatt az ELMŰ-nek hálózatfejlesztési hozzájárulás címén 200 eFt-ot + áfá- t fizetnek. Ennek fejében 20 éven keresztül garantálják a nagyobb terhelésnek megfelelő áram-szolgáltatást. A számla és az átutalásról a bankértesítés megérkezett. 2a. HÁLÓZATFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS T 1.Beruházások – K 4.Szállítók 200 2b. ÁFA T 4.Előzetes ÁFA – K 3.Szállítók 40 2c. HÁLÓZATFEJL. HOZZÁJÁR. AKTIVÁLÁSA T 1.Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. jog – K 1.Beruházások 2d) Szállítók kiegyenlítése T 4.Szállítók K 3.Elszámolási betét 240

9 3a. MOTORCSERE (áfával növelt érték)
3. Július 1-jén elhozták a szervizből az OPEL-t, amelybe új motort szereltek be. A kiszerelt alkatrészek értékével csökkentett számla értéke 250 eFt (+ 20% ÁFA). Az rt. számviteli politikája szerint a fődarab csere növeli az eszköz használati idejét, az amortizációs kulcs változatlan. (Útnyilvántartás alapján kizárható a személygépkocsi magáncélú használata.) 3a. MOTORCSERE (áfával növelt érték) T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 300 3b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Egyéb berendezés – K 1.Beruházások 300 3. GAZDASÁGI ESEMÉNY

10 T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 100
4. Egy NOTE BOOK-ot vásárolt az rt. július 1-jén 100eFt + 20% ÁFÁ-ért. Az rt. az értékcsökkenést évek száma összege módszerrel, degresszív leírással szándékozza elszámolni 4 év alatt. 4a. NOTEBOOK VÁSÁRLÁS T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 100 T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Beruházási szállítók 20 4b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Egyéb berendezés – K 1.Beruházások 100 4. GAZDASÁGI ESEMÉNY

11 5a. FÜSTGÁZTISZTÍTÓ VÁSÁRLÁS
5. Füstgáztisztító berendezést vásárolt az rt. 600 eFt + 20% ÁFÁ-ért. A berendezést július 1-jén helyezték üzembe. Az rt. az értékcsökkenést 3 év alatt lineárisan tervezi leírni. A berendezés vásárlásához a helyi polgármesteri hivatal 300 eFt vissza nem térítendő támogatást folyósított. 5a. FÜSTGÁZTISZTÍTÓ VÁSÁRLÁS T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 600 T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Beruházási szállítók 120 5b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Műszaki gépek, berend. – K 1.Beruházások 600 5c. VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS T 3.Elszámolási betét – K 9.Rendkívüli bevételek 300 5d. TÁMOGATÁS IDŐBELI ELHATÁROLÁSA T 9.Rendkívüli bevét. – K 4.Halasztott bevét. (PIE) 300 5. GAZDASÁGI ESEMÉNY

12 6. Szeptember 30-án az rt. értékesítette esztergagépét 200 eFt + 20% ÁFÁ-ért.
6a. IDŐARÁNYOS ÉRTÉKCSÖKK. (500 * 0,2 / 12 * 9) T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Műszaki gépek écs 6b. ESZTERGAGÉP ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE T 3.Belföldi vevők – K 9.Egyéb bevételek T 3.Belföldi vevők – K 4.Fizetendő ÁFA 6c. ESZTERGAGÉP BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK KIVEZ. T 8.Egyéb ráfordítás – K 1.Műsz. gépek bruttó é. 500 6d. ESZTERGAGÉP HALMOZOTT ÉCS. KIVEZETÉSE (500 – 200) + (500 * 0,2 / 12 * 9) T 1.Műsz. gépek écs. – K 8.Egyéb ráfordítások 6. GAZDASÁGI ESEMÉNY

13 7. Szeptember 30-án kisebb tüzeset következtében megrongálódtak az irodai berendezések. A káresemény következtében az eredeti beszerzési áruk 20%-ával csökkent az értékük. 300 * 0,2 = 60 eFt 7a. TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA KÁRESEMÉNY MIATT T 8.Egyéb ráfordít. – K 1.Egyéb ber. terv. f. écs 7. GAZDASÁGI ESEMÉNY

14 8. Az rt. új profilként lovagoltatással is kíván foglalkozni
8. Az rt. új profilként lovagoltatással is kíván foglalkozni. A korábban vásárolt csikót (könyv szerinti értéke 160 eFt) átsoroljuk a tenyészállatok közé október 1-jén. A vállalkozás ezen a napon (lovagoltatásra) vásárolt egy másik lovat is 200 eFt-ért (+ 20% ÁFA). A tervezett hasznosítási idő 10 év, a hasznos élettartam végén várható maradványérték 40 eFt/darab. 8a. NÖVENDÉK ÁLLAT ÁTMINŐSÍTÉSE TENYÉSZÁLLATTÁ T 1.Beruházások – K 2.Növendék, hízó állatok 160 8b. KAPCSOLÓDÓ TÉTEL: KORREKCIÓ T 5.STK ÁV – K 5.SEEAÉ 160 8c. VÁSÁROLT TENYÉSZÁLLAT T 1.Beruházások – K 4.Beruházási szállítók 200 T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Beruházási szállítók 40 8d. AKTIVÁLÁS (ÁLLOMÁNYBA VÉTEL = 360) T 1.Tenyészállatok – K 1.Beruházások 360 8e. SAJÁT „REZSIS” ÁFA (160 * 0,2 = 32) T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Fizetendő ÁFA 8. GAZDASÁGI ESEMÉNY

15 9. Október 1-től a korábban (20X1
9. Október 1-től a korábban (20X1. előtt) vásárolt számítógépen csak külső megrendelésre végeznek adatfeldolgozást. 9a. IDŐARÁNYOS ÉRTÉKCSÖKKENÉS (200 * 0,5 / 12 * 9) T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Egyéb ber. écs 9b. ÁTSOROLÁS (BRUTTÓ ÉRTÉK) T 1.Műsz. g. bruttó ért. – K 1.Egyéb ber. bruttó é. 600 9c. ÁTSOROLÁS (HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKK.) T 1.Egyéb ber. écs – K 1.Műsz. gépek écs 9. GAZDASÁGI ESEMÉNY

16 10a. TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL
10. Az rt. október 1-jén leányvállalatától térítés nélkül átvett egy számítógépet (egyéb berendezés). Az átadó szerinti nettó értéke 250 eFt, piaci értéke 200 eFt. A bekerülési értéket 2 év alatt lineárisan tervezik leírni. 10a. TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL T 1.Beruházások – K 9.Rendkívüli bevételek T 4.Előzetes ÁFA – K 4.Egyéb rövidlejár. kötelez. 40 10b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Egyéb berendezés – K 1.Beruházások 10c. KAPCS. TÉTEL: BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA! T 9.Rendkívüli bevét. – K 4.Halasztott bev. (PIE) 200 10. GAZDASÁGI ESEMÉNY

17 11. December 31-én elektromos hiba miatt a fúrógép kigyulladt, selejtezni kell. A visszanyert hulladék értéke 15 eFt. 11a. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA (300 * 0,25) T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Műszaki gép, ber. écs. 75 Nettó érték tűzeset előtt: 85 - (300 * 0,25) = 10 eFt Nettó érték < hasznosítható hulladék értéke (15 eFt), ezért a hulladék csak nettó értéken értékelhető! 11b. HASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK ÁTVEZETÉSE T 2.Hulladékok – K 1.Műsz. gép, ber. bruttó ért. 10 11c. KISELEJTEZETT GÉP KIVEZETÉSE T 1.Műsz. gép, b. écs. – K 1.Műsz. gép, b. bruttó é. 290 11. GAZDASÁGI ESEMÉNY

18 12. A december 31.-i leltározásnál találtak egy kézi csiszológépet, amely nem szerepel a korábbi nyilván- tartásokban sem. A piaci értéke 120 eFt. 12a. TÖBBLET NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE T 1.Beruházások – K 9.Rendkívüli bevételek 120 12b. HASZNÁLATBA VÉTEL (üzembe helyezés) T 1.Műszaki gép, ber. – K 1.Beruházások 120 12C. KAPCS. TÉTEL: BEVÉTEL ELHATÁROLÁSA! T 9.Rendkívüli bevét. – K 4.Halasztott bev. (PIE) 12. GAZDASÁGI ESEMÉNY

19 13. December 31-én elszámolják a meglévő tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenését és érték- csökkenési leírását. INGATLANOK Ingatlan * 0,02 / 12 * 3 = * 0,02 / 12 * 9 = Vagyoni értékű jog: / 20 év / 12 * 9 = ,5 INGATLANOK ÖSSZESEN: ,5 T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Ingatlanok. écs ,5 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY

20 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK Esztergagép * 0,20 / 12 * 9 = * Fúrógép * 0,25 = ** Számítógép * 0,5 / 12 * 3 = Füstgáztiszt. berend / 3 * 0,5 = 100 MŰSZAKI GÉPEK, BEREND. ÖSSZESEN: - ebből már elszámolva: 150, elszámolandó 125 T 5.Értékcsökk. leírás – K 1. Műsz. gép, ber. écs. 125 * Elszámolva az értékesítéskor ** Elszámolva káresemény kapcsán 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./

21 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./
EGYÉB BERENDEZÉSEK OPEL * 0,40 / 12 * 6 = (600– ) * 0,40 / 12 * 6 = 156 Számítógép * 0,5 / 12 * 9 = * NOTEBOOK * 0,4 / 12 * 6 = 20 Irodai berendezés 300 * 0,15 = Térít. nélküli sz.gép / 2év / 12 * 3 = 25 EGYÉB BEREND., FELSZER. ÖSSZESEN: - ebből már elszámolva: 75, elszámolandó T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Egyéb ber., felsz. écs. 366 * Elszámolva az átsoroláskor 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./

22 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./
TENYÉSZÁLLATOK ( * 40) / 10 év / 12 hó * 3 hó = 7 T 5.Értékcsökk. leírás – K 1.Tenyészállatok ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁS EREJÉIG A HALASZTOTT BEVÉTEL VISSZAVEZTETÉSE 1. Füstgáztisztító berendezés után: 100 / 2 = 50 eFt 2. Térítés nélkül átvett számítógép után eFt T 4.Halasztott bev. (PIE) – K 9.Rendkívüli bevét. 75 13. GAZDASÁGI ESEMÉNY /FOLYT./

23 Könyv szerinti érték: - 9 694 eFt Felértékelés összege: 1 306 eFt
14. Az rt. él a Számviteli törvény nyújtotta lehetőséggel, ezért az ingatlanokat piaci értéken értékeli. Az ingatlanon lévő épület könyvvizsgáló által is elfogadott piaci értéke eFt. A többi tárgyi eszköznél a piaci érték nem tér el jelentősen a könyv szerinti értéktől. Piaci érték: eFt Könyv szerinti érték: eFt Felértékelés összege: eFt Ebből korábban elszámolt terven felüli écs.: 200 eFt 14a. TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKK. VISSZAÍRÁSA T 1.Ing. terven felüli écs. – K 9.Egyéb bevételek 14b. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ELSZÁMOLÁSA ( ) T 1.Ing. értékhelyesbít. – K 4.Értékelési tartalék 1 106 14. GAZDASÁGI ESEMÉNY

24 Tárgyi eszközök 20X2. december 31.-i mérlegértéke
Ingatlanok és kapcs. bérleti jogok: – = – 8 = 192 Műszaki berendezések, felszerelések: (0) + (0) + ( ) + ( ) + ( ) Egyéb berendezések: ( ) + ( ) + ( ) + ( ) Tenyészállatok: Beruházások, felújítások: Beruházásokra adott előlegek: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Tárgyi eszközök 20X2. december 31.-i mérlegértéke

25 Tárgyi eszközök 15 790 18 245 Mérleg, 20X2. december 31. (ezer Ft-ban)
M E G N E V E Z É S ELŐZŐ ÉV TÁRGY- Ingatlanok és a kapcsol. vagyoni értékű jogok 14 500 15 087 Műszaki berendezések, gépek, járművek 285 720 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 005 979 Tenyészállatok 353 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 106 Tárgyi eszközök 15 790 18 245

26 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK 20X2. ÉVI
BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BRUTTÓ ÉRTÉK) NYITÓ NÖVE- KEDÉS CSÖK- KENÉS ÁTSOROLÁSBÓL ZÁRÓ NÖVEK. CSÖKK. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 17 900 5 546 3 020 600 20 426 1. Ingatlanok 15 000 15 600 2. Műszaki ber. gépek, járművek 800 720 1 320 3. Egyéb berend. felsz. járművek 2 100 4. Tenyészállatok 360 5. Beruházások 2 280 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. 1 106 ÖSSZESEN 5 666 3 080 20 486

27 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK 20X2. ÉVI HALMOZOTT
ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NYITÓ NÖVE- KEDÉS CSÖK- KENÉS ÁTSOROLÁSBÓL ZÁRÓ NÖVEK. CSÖKK. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 2 110 996 865 475 2 241 1. Ingatlanok 500 213 200 513 2. Műszaki ber. gépek, járművek 515 275 665 600 3. Egyéb berend. felsz. járművek 1 095 501 1 121 4. Tenyészállatok 7 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesb. ÖSSZESEN

28 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK 20X2. ÉVI ÉRTÉK-
CSÖKKENÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK BEMUTATÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terven felüli érték-csök-kenés Érték-csök-kenés össze-sen Ter-ven felüli vissza-írása Line-áris Deg-resszív Teljesít-mény arányos 50 eFt alatti Terv szerint össz. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 540 396 936 60 996 200 1. Ingatlanok 213 2. Műsz. ber. gépek, járm. 250 25 275 3. Egyéb ber. felsz. járm. 70 371 441 501 4. Tenyészállatok 7 5. Beruházások ÖSSZESEN


Letölteni ppt "1. ÖSSZEFOGLALÓ FELADAT: TÁRGYI ESZKÖZÖK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések