Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/"— Előadás másolata:

1 „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/

2 Ihász Gábor Általános Iskola
8542 Vaszar, Fő u. 9. Tel.: 89/ sulivaszar.hu

3 A referencia-intézmény fogalma
egyedi, más intézmények számára példaértékű, befogadó, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, publikálni és átadni képes intézmény.

4 A referencia-intézmények alapfeltételei 1.
Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Folyamatos önfejlesztésre kész Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik

5 A referencia-intézmények alapfeltételei 2.
IKT eszközöket és módszereket alkalmaz A fenntartó biztosítja és támogatja a referencia-intézményi működés lehetőségét Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés jellemző Az intézménynek az általa megjelölt referencia-területen legalább két éves tapasztalata van

6 Referenciaterületünk
"A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely."

7 Kompetencia fogalma A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet jelent.

8 Kompetenciaterületek
Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Hatékony, önálló tanulás Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség Idegen nyelvi kommunikáció Szociális és állampolgári kompetencia Digitális kompetencia

9 Kompetens tantestület 1.
Felkészültünk Kompetens tantestület 1. Konfliktuskezelés a pedagógiai gyakorlatban fő Burnout tréning fő Az interaktív tábla használata a gyakorlatban fő Mentálhigiénés alapképzés pedagógusoknak fő Drogprevenció fő Kompetencia alapú oktatás - matematika fő Hatékony együttnevelés az iskolában fő Nem szakrendszerű oktatás - magyar fő Nem szakrendszerű oktatás - matematika fő Etika szakos pedagógus szakvizsgával fő Mozgókép- médiatanár – szakvizsgával fő Fejlesztő pedagógus-szakvizsgával fő Érzelmi intelligencia és szociális kompetenciafejlesztés 1 fő

10 Kompetens tantestület 2.
Alsós pedagógusok képességfejlesztő képzése fő Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére 1 fő Tanulásmódszertan fő Néptánc oktató fő Drámafoglalkozást vezető fő Testnevelési játékok fő Fogalmazástanítás problémája fő Zenés-táncos mozgásformák alkalmazása fő Személyiségfejlesztés, beszédtechnika fő Gordon tanári tréning fő Háztartástani ismeretek fő Művészet, mozgóképkultúra fő Iskolai könyvtár a NAT tükrében fő

11 Kompetens tantestület 3.
Vizuális nevelés fő Népi játszóházi foglalkozásvezető fő Matematika az általános iskolában fő Bábcsoportvezető képzése fő Személyközpontú pedagógia fő Ünneprendezés fő Módszertani vándorműhely fő Az egészséges életmódra nevelés fő Pedagógusok intenzív továbbképzése /magyar ill. könyvtár/ fő C kategóriás néptánc oktatói működési engedély fő

12 „Kompetenciaalapú tantermek”

13 Partnereinkkel a kompetenciák fejlesztéséért 1.
Nevelési Tanácsadó Pápa Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hunyadi Tsz Sportkör Kilián Diáksport Egyesület Pannon Egyetem

14 Partnereinkkel a kompetenciák fejlesztéséért 2.
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Magyarpolányi Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény DUE Országos Iskolarádió Hálózat Pannonhalmi Főapátság Levéltár

15 Jó gyakorlataink a kompetenciaterületek ötvözete 1.
Elődeink nyomán – hagyományőrző alkotótábor Játékos nyelvművelő verseny

16 Jó gyakorlataink a kompetencia alapú oktatás ötvözete 2.
Természetismereti vetélkedő Interaktív diákönkormányzat

17 Szolgáltatásaink bemutató tanítások szervezése, megtartása
jó gyakorlatok, tapasztalatok átadása mentorálás a választott területen hospitálások biztosítása közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel konferenciák, szakmai napok, értekezletek lebonyolításában részvétel /helyszín biztosításával, szakmai segítségnyújtással/

18 A referencia-intézménnyé válás előnyei
A szervezeti és módszertani kultúra folyamatosan fejlődik Az innovációs tapasztalatok hasznosulnak Az intézményközi együttműködés erősödik Nő az iskola kapcsolatrendszere A pozitív visszajelzések új lendületet adnak a pedagógusoknak

19 Mozaikok a kompetencia alapú oktatásunkból
Digitális kompetencia fejlesztése Hatékony, önálló tanulás

20 IKT eszközökkel az egyéni haladásért
nyelvi és más órákon

21 Fejlesztőfoglalkozáson
Sakkal és szorobánnal a logikus gondolkodásért

22 Van aki barkácsol mások sütnek, főznek
Kísérletezve tanulni Van aki barkácsol mások sütnek, főznek

23 Esztétikai, művészeti nevelés
Zenével tánccal bábbal Népművészeti alkotásokkal

24 „Nem az a tapasztalat, ami az emberrel történik, hanem az, amit kezdeni tud vele.” (A. Huxley)


Letölteni ppt "„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések