Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turizmuspolitika Turizmus irányítási eszközei: Turizmuspolitika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turizmuspolitika Turizmus irányítási eszközei: Turizmuspolitika"— Előadás másolata:

1 Turizmuspolitika Turizmus irányítási eszközei: Turizmuspolitika
Tervezés, fejlesztés és szabályozás Marketing és eszköztára Különböző szintű menedzsment

2 Turizmuspolitika tényezői
Természeti tényezők (fekvés, éghajlat, földrajz stb.) Közlekedés technikai színvonal (vasút, autó, légi, vízi) Társadalmi tényezők (város, falú, ipari agglomeráció) Gazdasági tényezők (jövedelmek, szabadidő egzisztencia) Jogi tényezők (törvények, rendeletek, állásfoglalások stb.) Akaratbefolyásoló tényezők (akciók,kampányok stb.)

3 Turizmuspolitika fogalma
Egy adott térség turizmusfejlesztésével kapcsolatos távlati célok együttes meghatározása. A térség turizmussal kapcsolatos adottságainak, felkészültségének az érintett közösségek részéről történő támogatása és befolyásolása. A Közösségek: Közjogi testületek (állam, régió, megye, kistérség, település) Magánjogi szervezetek (Szövetségek, egyesületek, egyesülések stb.) Laza kötöttségű érdekcsoportok (akcióközösségek IKUVÉH)

4 Turizmuspolitika eszközei
Gazdasági eszközök (állami támogatások, pályázatok) Társadalmi – kommunikatív eszközök (maradj itthon) Jogi eszközök ( rendelkezések, tilalmak, környezet szennyezés, zajártalmak, beépítettség stb.) Technikai eszközök (szállítóeszközök, biztonsági berendezések) Gyógyászati eszközök (gyógy-turizmus feltételei) Rendészeti eszközök (jogszabályok betartásának ellenőrzése)

5 Turizmuspolitika és a gazdasági politika
Gazdaságpolitika elsődleges célja az ország és lakossága anyagi jólétének biztosítása. Ebben a turizmuspolitikának kiemelkedő szerepe van. Ennek területei: - a külgazdasági mérleg - a belgazdaság - jelentős munkahelyteremtés - egészség megőrzés, rehab. - kultúra, hagyomány megőrzés - egészséges nemzettudat - minőségi életfeltételek

6 Turizmuspolitika kapcsolatai
Egészségügyi politikával Területrendezési politikával Közlekedési politikával Mezőgazdasági politikával Vidékfejlesztési politikával Oktatás politikával Kultúrpolitikával Munkaerő politikával Külpolitikával Szociálpolitikával Jog és közigazgatási politikával Média, PR. Kommunikációs politikával

7 Turizmuspolitika és a turizmus piac hatásmehanizmusa
Kereslet – meghatározó tényezők – idegenforgalmi politikai keretben a többi politika Kínálat – meghatározott tényezők – idegenforgalmi politikai keretben a többi politika Kereslet és kínálat összehangolása: piaci rend, szerződések, támogatások, piaci információk, közvetítés, áttekinthetőség, szabadidő szabályozás, szabadidőipar, külföldi kínálatok

8 A turizmuspolitika fajtái
Pragmatikus Tp. A pragmatikus szemlélet az események belső összefüggése, a mindenkori belső helyzethez való rugalmas alkalmazkodást jelenti. T. politika mint rendező politika. A turizmusnak a nemzetgazdaság és a lakossági jólét meghatározott céljaira történő irányítása. T. politika mint struktúrpolitika. A különböző állami beavatkozások, támogatások, struktúrpolitikai intézkedések az idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztést, működését illetően. Az állami gazdaságpolitikában a pénz-, valuta- és konjunktúra-politikai intézkedések kedvezőbb hatást eredményeznek az idegenforgalomban, mint a struktúrpolitikaiak.

9 Egyes országok turizmuspolitikája
Svájci: a turisztikai igények optimális kielégítésének biztosítása minden társadalmi réteg számára, teljesítőképes turisztikai létesítmények és egy érintett környezet keretében a helyi lakosok érdekeinek figyelembevételével. Német: Az idegenforgalom folyamatos és időszerű fejlődésének biztosítása érdekében kötelessége minden tartománynak ennek megfelelő célokat, súlypontokat, prioritásokat és terhelhetőségi határokat meghatározni. A következményeket minden érintettel meg kell vitatni, hogy a német Tp. anyagai regionális és intézményi alakításában konszenzus jöjjön létre

10 Osztrák T. és szabadidő-politika
Az osztrák Település Szövetség az alábbi elveket fogalmazta meg : Érintetlen természet Minőség a mennyiség előtt Egzisztencia biztosítása más ágazatokkal szemben Professzionalizmus Ökológiai termék- és szolgáltatás kritériumok növelése Környezeti és társadalmi határok összeegyeztetése Feszültség helyett összhang megteremtése A környezeti költségek áthárítása az okozó terhére

11 Magyar turizmuspolitika
Emberközpontú és hosszú távon jövedelmező fejlődés A turisztikai fogadófeltételek javítása Attrakciófejlesztés Emberi erőforrás fejlesztés Hatékony működési rendszer kialakítása Élménylánc kialakítása Minőség és fenntarthatóság megvalósítása Ifjúsági turizmus fejlesztése Esélyegyenlőség megvalósítása Határon átnyúló turizmusfejlesztés


Letölteni ppt "Turizmuspolitika Turizmus irányítási eszközei: Turizmuspolitika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések