Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttoktatás a tűz- és katasztrófavédelemben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttoktatás a tűz- és katasztrófavédelemben"— Előadás másolata:

1 Felnőttoktatás a tűz- és katasztrófavédelemben

2 A hatékony és eredményes beavatkozás
alapfeltételei  Megfelelően képzett és felkészített valamint kellő fizikai állóképességgel bíró személyi állomány. Ezt hivatott biztosítani egy egymásra épített hatékony oktatási, képzési rendszer.  Rendelkezésre kell hogy álljon az a technikai eszközrendszer, amely a megkövetelt és elvárt feladatok végrehajtását lehetővé teszi.  között 174 korszerű tűzoltógépjármű került beszerzésre. 9 Műszaki Mentőbázis létrehozása, technikai felszerelésére került sor. A biztosítók meghatározott bevételeiből juttatott 1 %- ból folyamatos a technikai fejlődés.

3 A tűzoltó képzés története
A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ jogelődjei: 1948. Állami Tisztképző Tanalosztály 1951. Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskola 1963. BM Akadémia Tűzoltó Tagozat 1971. BM Tűzoltó Tisztképző Iskola BM Tűzoltó Kiképző Központ 1991. BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézet 1993. Tűz és Polgári Védelmi Intézet 1996. BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 2000-tól. BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

4 A polgárivédelmi képzés története
Szervezett polgárivédelmi képzés beindult. Légoltalmi vezető képzés Légoltalmi Központi Iskola Légoltalmi Tiszti Iskola Polgári Védelmi Kiképző Központ Tűz és Polgári Védelmi Intézet BM PVOP Oktatási Módszertani és Tudomány szer vezési Központ BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

5

6 A képzési koncepció célrendszere
(1/2)  A korszerüsítés alapozzon a szakterület jelenlegi képzési rendszerének eddigi tapasztalataira, az új szakmai koncepcióba illeszthető, továbbiakban is vállalható eredményeire, szakmai elvárásokra.  A képzési rendszer - ahol indokolt - a magyar felsőoktatási és szakképzési rendszer szerves részelegyen, illeszkedjen a hatályos és vonatkozó jogszabályokhoz úgy, hogy teljeskörüen szolgálja a katasztrófavédelem, a tűzvédelem és a polgári- védelem igényeit.  Az oktatási rendszer biztosítsa az önkormányzatok és egyéb civil szervezetek vonatkozásában is a felmerülő katasztrófavédelmi, illetve polgárivédelmi és tűzvédelmi képzési igények megvalósulását.  A korszerűsített katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, valamint polgárivédelmi oktatási rendszer tananyagtartalma - a szükséges mértékben - épüljön be a köztisztviselői képzési és vizsgarendszerébe.

7 A képzési koncepció célrendszere
(2/2)  Biztosított legyen az egymásra épülés, a fokozatosság, adott esetekben az átjárhatóság, valamint az egyes oktatási intézmények horizontális és vertikális kapcsolata.  Adjon optimális alapot a karrierrendszer működéséhez, biztosított legyen a követelmények és feltételrendszerek nyílt megismerhetősége, segítse elő hogy az érintettek szakmájukat élethivatásnak tekinthessék.  Jellemezze a gazdaságosság, ne legyen sem minőségi, sem mennyiségi értelemben túl-, illetve alulképzés.  A korszerűsített képzési rendszer bevezetése úgy valósuljon meg, hogy képezzen harmónikus átmenetet a jelenleg működő képzési rendszerrel, illetve legyen képes lefedni a valós igényeket.  Olyan rendszer alakuljon ki, hogy az új belépők a próbaidő alatt kezdhessék meg, illetve fejezhessék be a számukra előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányaikat.

8 A tűz- és katasztrófaelhárító képzés jelenlegi jogszabályi háttere
1996. évi XXXI. törvény (Tűzvédelmi törvény) 1999. évi LXXIX. törvény (Katasztrófavédelmi törvény) 13/2001. (VI.29.) BM rendelet a katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok munkaköri jegyzéke 49/2002. (VII.26) OM rendelet szerint az Országos Képzési Jegyzékbe került 7 új katasztrófa- és tűzvédelmi szakma 32/2002. (XII.12.) BM rendelet képzési követelményről és képzési rendszerről 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet a 27 Belügyminisztériumhoz tartozó OKJ-s szakma szakmai- és vizsgakövetelményeiről

9 A képzés jelene Sokrétű és Szabályozott

10 A tűz- és katasztrófaelhárítói szakképesítések
Az Országos képzési jegyzékben szerepelnek: Tűzoltó szakképzés Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus Katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) Katasztrófavédelmi előadó Katasztrófavédelmi főelőadó Tűzvédelmi előadó Tűzvédelmi főelőadó

11 Tűzoltó szakképzés Képzési idő:
4 hónapos elméleti és gyakorlati képzés 608 óra, 20 % elméleti, 80 % gyakorlati ismeretek. Érettségi, vagy egy OKJ-és szakképesítés, valamint valamelyik tűzoltóság tagja. Szüksége még befogadó nyilatkozat a tűzoltóságtól és nyilatkozat a gyakorlati képzés lebonyolítására. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Megyei Munkaerőfejlesztő Központok Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltási és katasztrófavédelmi ismeretek Tűzoltó műszaki ismeretek Szerelési és mentési gyakorlat Kisgépkezelői vizsga Beosztott készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó képzése Jelentkezési feltétel: Képzést végzi: Vizsgaközpont: Vizsgák: Cél:

12 Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus
1 éves 1050 órás nappali képzés, az elmélet és gyakorlat aránya 59 % illetve 41 % Érettségi és tűzoltó szakképesítés Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltási és műszaki mentési ismeretek Tűzmegelőzési ismeretek Katasztrófavédelmi ismeretek Gyakorlati vizsga A tűzoltóság és a katasztrófavédelem szervei által végzett tűzoltói , műszaki mentési, katasztrófavédelmi és technikai jellegű operatív tevékenység végzésére, egy raj irányítására alkalmas középfokú végzettségű szakember képzése. Képzési idő: Jelentkezési feltétel: Képzést végzi: Vizsgák: Cél:

13 Katasztrófa- és tűzvédelmi szervező
Képzési idő: 4 hónap levelező, 5 hónap nappali 1 hónap gyakorlat. Összóraszám 810 óra, 60 % elmélet illetve 40 % gyakorlat Felsőfokú állami iskolai végzettség, tűzoltóság vagy katasztrófavédelmi szervezet tagja. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek Hatósági és tűzmegelőzési ismeretek Műszaki ismeretek Vizsgadolgozat Felsőfokú szakmai és iskolai végzettséghez kötött beosztás betöltésére alkalmas szakember képzése. Tiszti kinevezés. Jelentkezési feltétel: Képzést végzi: Vizsgák: Cél:

14 A tanintézet képzési rendszere

15 A tanintézet technika kezelő tanfolyami rendszere
tűzoltó technika kezelő alaptanfolyam létrás gépjármű emelőkosaras gépjármű műszaki mentőgépjármű tűzoltódaru kezelő vegyi baleset elhárító konténer áramfejlesztő gépjárműfecskendő porraloltó gépjármű habbaloltó gépjármű palack töltő kompresszor

16 A tanintézet speciális tanfolyamai
PV kirendeltségvezetői VFCS Vegyi mentesítő Tűzoltásvezetői Tűzvizsgálói Parancsnoki Szakhatósági Vízből mentő

17 Képzési létszámok 2005/2006 tanévben

18 Képzési létszámok 2005/2006 tanévben
4310 fő vett részt képzésben

19 Szempont a gyakorlatiasság
A tanintézet felszereléseivel, eszközeivel törekszik a felszerelések bemutatása mellett, a képzésben résztvevők gyakorlati felkészí-tésére. Tűzoltási és mentési gyakorlat Tűzoltósport

20

21 A felsőfokú képzések

22 A jelenlegi felsőfokú képzések
A katasztrófavédelmi főiskolai és egyetemi képzés megjelent, jelenleg az alábbi intézmények vették fel ezt a szakirányt: Rendőrtiszti Főiskola, katasztrófavédelmi szak Szent István Egyetem környezetmérnök szak katasztrófavédelmi szakirány (Gödöllő) Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, védelmi igazgatás szak, katasztrófavédelmi szakirány Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Kar Tűzvédelmi Mérnöki szak Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirány Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, tűz- és katasztrófavédelmi szervező tiszt

23 A felsőfokú képzések A szak létrehozásának célja:  oktatás
 a hazai általános katasztrófavédelmi tudományterület kialakítása

24 Út a képzés megindításáig
2000. szeptember 01. Katasztrófavédelmi tanszék létrehozása az RTF-n, 2003. október 21. A katasztrófavédelmi szak megalapítása 2004. január 20. A szakindítás engedélyezése 2004/2005-ös tanév A képzés kezdete nyílt rendszerű nappali tagozat keretszáma 15 fő, állami finanszírozással 2005/2006. tanév Zárt rendszerű levelező tagozat, a hallgatók száma fő, állami finanszírozással.

25 A felsőfokú képzések A képzés célja: képesek legyenek
a végzettek katasztrófavédelmi tiszt (menedzser) munkakör betöltésére katasztrófavédelmi feladatok ellátására: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél minisztériumokban védelmi bizottságokban veszélyhelyzet kezelő tevékenység végzésére Rendőrtiszti Főiskola, katasztrófavédelmi szak A Rendőrtiszti Főiskola katasztrófavédelmi szervező szakán a nappali képzés 3 év, a levelező 4 év. A katasztrófavédelmi levelező tagozatára a katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, a polgári védelem állományába tartozók, az önkormányzatok munkatársai jelentkezhetnek. A képzés államilag finanszírozott.

26 Képzés tantárgyi struktúrája
Katasztrófavédelmi szaktantárgyak: Kat.elh.szak. ism. ( félév, 200 ó) Kat.elh.igazgatási és jogi ism. (3. 4. félév, 94 ó) Kat. elh. technikai ism. ( félév, 110 ó) Kat. elh. menedzsment (5. félév, 46 ó) Katasztrófa megelőzés ( félév, 140 ó) Ágazati kat. elh. ism. (5. 6. félév 80 ó) PV. szakismertetek (3. 4. félév, 76 ó) Tűzv. szakismeretek ( félév, 130 ó) Nemzetközi kat. elh. jog (6. félév, 40 ó) Kat. elh. felkészítő ism. (4. félév, 50 ó) Kat. elh. infó. rendszere (6. félév, 26 ó) Kat. Elh. finanszírozása (6. félév, 36 ó) Kat. elh. beavatkozási rend. ( félév, 106 ó) Kat. Következ. felszámolása (6. félév, 56 ó)

27 A felsőfokú képzések Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Igazgatási Szak, Katasztrófavédelmi szakirány A 2001-ben meghirdetésre került az akkreditált Védelmi Igazgatási Szakon a Katasztrófavédelmi Szakirány 5 éves nappali alap és a 3 éves levelező kiegészítő képzés ben beindult a levelező, majd 2003-tól a nappali képzés is. A képzésben kiemelt hangsúlyt kapnak a védelmi igazgatáshoz és a katasztrófaelhárításhoz szükséges jogi-, műszaki- és vezetési-, szervezési- ismeretek.

28 Tudományos kutatás és PhD képzés
A felsőfokú képzések Tudományos kutatás és PhD képzés A MAB 2002/2/IIL határozata értelmében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a Műszaki tudományok tudományterületen, ezen belül a Katonai műszaki tudományágban doktori képzésre, doktori fokozat odaitélésére, valamint habilitációs eljárás lefolytatására jogosult. Ennek megfelelően 2002 szeptemberétől a Katonai Műszaki Doktori Iskolában megindult a doktori képzés, a doktori fokozatok odaitélése, illetve lehetőség van habilitációs eljárások lefolytatására.

29 A felsőfokú képzések Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Kar Tűzvédelmi Mérnöki Szakán, mind a 3 éves nappali mind a 4 éves levelező képzésben bevezették a Tűzvédelmi illetve a Katasztrófavédelmi szakirányt. Szent István Egyetem (Gödöllő) környezetmérnök szak Katasztrófavédelmi szakirányán a képzési idő nappali tagozaton 5 év, 3 éves levelező képzésen kiegészítő egyetemi végzettség szerezhető

30 A felsőfokú képzések Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirány A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán, műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon ez év januárjában fejezte be tanulmányait a 8. évfolyam.

31 Jövőkép Változás

32 Új szakképzési rendszer
2006. április 1- től az 1/2006.(I.17) OM rendelet rendszerében teljesen új Országos Képzési Jegyzéket léptetett életbe. Jellemzői:  A korábbi 800 helyett 400 alap szakképzés  Moduláris képzési szerkezet, ami szakmacsoportok, alapszakmák, rész szakképesítések, ráépülő és elágazó szakképesítések rendszeréből áll.  Moduláris felépítés  Kompetenciaelvű követelményrendszer (kompetencia: viselkedésekkel és magatartásokkal leírható tulajdonságok együttese) Alapelve:

33 A tűzoltó és katasztrófaelhárító szakképzés új moduláris szerkezete
51. 8 általános + szakképesítés, vagy középiskolai végzettség (fizikai munka) 52. Középiskolai végzettség fizikai vagy szellemi munka) középiskolai végzettség meghatározott szakképzettség (jellemzően szellemi munka) 61. Felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés

34 A tapasztalatok figyelembevételével kialakított fejlesztési célkitűzések
A tűzoltó szakképzés országos és regionális bázisának kialakítása. A tűzoltó technikus képzés szerves ráépítése a tűzoltó alapképzésre Modul rendszerű tűzoltótechnika kezelői képzés, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodva. A bevált önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnoki képzés folytatása. A katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szervező képzés szétválasztása, szakirányú modulokra. A tűzvédelmi előadói és főelőadói képzések tartalmi felülvizsgálata és modulrendszerű kimunkálása. A polgárivédelmi előadói és katasztrófa- és polgárivédelmi főelőadói képzések tartalmi felülvizsgálata és modulrendszerű kimunkálása. A tűzoltó és polgárivédelmi állomány munkakörhöz kapcsolódó felkészítő tanfolyam rendszerének fejlesztése, erősítése. A tiszti továbbképzési rendszer formáinak és működési rendjének kimunkálása.

35 Rendőrtiszti Főiskola alapképzési szak és szakirány 2006
Rendőrtiszti Főiskola alapképzési szak és szakirány Szeptember 1-től Bűnügyi Igazgatási alapképzési (BSc) szak:  Bűnügyi szakirány (N,L)  Gazdaságvédelmi szakirány (N,L)  Pénzügyi nyomozó szakirány (L) Rendészeti Igazgatási alapképzési (BSc) szak:  Büntetés-végrehajtás szakirány (N,L)  Határrendészeti szakirány (N) Igazgatásrendészeti szakirány (N)  Katasztrófavédelmi szakirány (N,L)  Közlekedésrendészeti szakirány (N,L)  Közrendvédelmi szakirány (N,L)  Vám- és jövedéki igazgatás szakirány (N,L)

36

37

38

39 Katasztrófavédelmi szakember-képzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 2006.
Védelmi Igazgatási alapképzési (MSc) szak:  Katasztrófavédelmi szervező szakirány  Önkormányzati védelmi igazgatási szakirány  Humán erőforrás gazdálkodási szakirány Védelmi Igazgatási alapképzési (BSc) szak:  Katasztrófavédelmi szakirány  Önkormányzati védelmi igazgatási szervező szakirány  Védelmi humán erőforrás - szervező szakirány Katasztrófavédelmi mérnök (MSc) alapképzési szak:  Műszaki szakirány  Szervezői szakirány

40 A hatékony és eredményes beavatkozás
alapfeltételei  Megfelelően képzett és felkészített valamint kellő fizikai állóképességgel bíró személyi állomány. Ezt hivatott biztosítani egy egymásra épített hatékony oktatási, képzési rendszer.  Rendelkezésre kell hogy álljon az a technikai eszközrendszer, amely a megkövetelt és elvárt feladatok végrehajtását lehetővé teszi.  között 174 korszerű tűzoltógépjármű került beszerzésre. 9 Műszaki Mentőbázis létrehozása, technikai felszerelésére került sor. A biztosítók meghatározott bevételeiből juttatott 1 %- ból folyamatos a technikai fejlődés.

41 Köszönöm a figyelmet! Prof. Dr. Bleszity János tűzoltó vezérőrnagy
igazgató tanszékvezető főiskolai tanár

42 Vége


Letölteni ppt "Felnőttoktatás a tűz- és katasztrófavédelemben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések