Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AKTUALITÁSOK A RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZÉSBEN ÉS KIVÁLASZTÁSBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AKTUALITÁSOK A RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZÉSBEN ÉS KIVÁLASZTÁSBAN"— Előadás másolata:

1 AKTUALITÁSOK A RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZÉSBEN ÉS KIVÁLASZTÁSBAN
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság Vezetőképzési Igazgatóság Pankár Tibor

2 Áttekintés/Tartalom Témaválasztás
A rendészeti vezetőképzés XXI. századi történeti összefoglalója A BM OKTF VKI tevékenysége A tevékenységet meghatározó jogi szabályozások bemutatása A kompetencia alapú vezetőképzés értelmezése/

3 Történeti áttekintés 2000 – RTF Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos állománya vezető- és továbbképzési rendszerének megvalósítása A Rendészeti tudományos munka szervezeti-intézményi hátterének biztosítása 2005 – Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatósága Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet (2006 – Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 2010 – Belügyminisztérium) 2011 – BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet Belügyminisztérium önállóan működő költségvetési szerve – Belügyminisztérium Képzési, Oktatási és Tudományszervezési Főigazgatóság (BM OKTF) Főigazgató: Dr. Dános Valér ny.á. rendőr vezérőrnagy

4 BM Képzési, Oktatási és Tudományszervezési Főigazgatóság
Belügyi Szemle Szerkesztősége Hivatal Vezetőképzési Igazgatóság Vezetőképzési Osztály Vezető-kiválasztási Központ Vezetőképzési Szervezési Csoport Oktatási Igazgatóság Továbbképzési Igazgatóság RASZB Titkársága Logisztikai Osztály Tudományszervezési Osztály

5 A Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszer
Cél: Rendészeti vezetői beosztásokba a legalkalmasabb személyek kerülhessenek Megvalósulás: Tudományosan megalapozott kiválasztási eljárás Egymásra épülő, kompetencia alapú vezetőképzési és tehetség- gondozási folyamatok Önkéntesség elve Tervszerű rendészeti vezetői utánpótlás bázis kialakítása Kiszámítható karrierrendszer létrejötte Szervezeti érdekek – egyéni életpálya összhangja

6 Jogi szabályozók A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (HSZT) – Utánpótlási és vezetői adatbank A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet (45/2013 BM rendelet módosításával) – III. fejezet A rendészeti vezetőképzési és tehetséggondozási rendszer BM OKTF Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A rendészeti vezető-kiválasztási eljárás szakmai protokollja

7 1996. évi XLIII. törvény (HSZT)
203/A. § (1) A fegyveres szerv a személyügyi nyilvántartás részeként utánpótlási és vezetői adatbankot vezethet. (2) Az utánpótlási és vezetői adatbank olyan nyilvántartási rendszer, amely a hivatásos állomány tagjának a rendészeti életpályán történő, - érdemeken és teljesítményen alapuló - tervezett előrehaladását szolgálja, egyben megkönnyíti a fegyveres szerveknél rendszeresített vezetői beosztások betöltését. 203/B. § (1) Az utánpótlási és vezetői adatbank az utánpótlási nyilvántartásból és a vezetői nyilvántartásból áll. (2) Az utánpótlási nyilvántartás az osztályvezetői vagy annál magasabb beosztások betöltésére - a vezetőkiválasztási eljárás eredményeként - ajánlható személyeket tartalmazza. (3) A vezetői nyilvántartás az osztályvezetői vagy annál magasabb besorolású vezetői beosztást betöltő személyeket tartalmazza.

8 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 35. § (1) A rendészeti vezetővé képző tanfolyam a belügyi szervnél rendszeresített vezetői beosztások betöltéséhez előírt, iskolarendszeren kívüli, középvezetői készségeket fejlesztő tanfolyam. (2) Belügyi szervnél osztályvezetői vagy főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, illetve ilyen beosztás ellátásával azon tagja bízható meg, aki - a beosztás betöltéséhez előírt képesítési követelményeken túl - a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot eredményesen teljesítette. (3) Mentesül a rendészeti vezetővé képző tanfolyam teljesítésének kötelezettsége alól az, a) aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán rendészeti vezető mesterképzésben mesterfokozatú végzettséget szerzett, b) akinek hazai vagy külföldi vezetőképzésben szerzett végzettségét az OKTF vezetője a rendészeti vezetővé képző tanfolyammal azonos értékűnek ismerte el.

9 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 44. § (1) A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam a belügyi szervnél rendszeresített főosztályvezetői, vagy annál magasabb vezetői besorolású beosztások betöltéséhez előírt, iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési, felsővezetői készségeket fejlesztő tanfolyam. 2) Belügyi szervnél főosztályvezetői, vagy annál magasabb vezetői besorolású, vagy ilyen illetményre jogosító beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, vagy ilyen beosztás ellátásával azon tagja bízható meg, aki - a beosztás betöltéséhez előírt képesítési követelményeken túl - a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam követelményeit eredményesen teljesítette.

10 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 27. § (1) A hivatásos állomány tagja a Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe az OKTF által végzett vezető- kiválasztási eljárás útján kerülhet be. A vezető-kiválasztási eljárás részletes szabályait a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. 36. § (2) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon a hivatásos állomány azon tagja vehet részt, a) aki a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankban (a továbbiakban: adatbank) szerepel és b) rendelkezik rendészeti szakvizsgával, vagy mentesül annak letétele alól.

11 A Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszer működési folyamata

12 Jelentkezés a rendészeti vezetőképzési és tehetséggondozási rendszerbe
Belügyi szerv Jelentkezés a rendészeti vezetőképzési és tehetséggondozási rendszerbe

13

14 Kompetencia értelmezése a vezetőképzésben
A hagyományos akadémiai fejlesztésektől eltérő tematika és módszer Sajátélményű tapasztalatszerzés Személyiségfejlesztés Személyes és szociális kompetenciák formálása – a hatékony vezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztése „Jó vezetővé válás” – Vezetői elméletek Helyzetorientált vezetés Természetes vezetés

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! PANKÁR TIBOR BM OKTF Vezetőképzési Igazgatóság Vezető-kiválasztási Központ Tel.:


Letölteni ppt "AKTUALITÁSOK A RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZÉSBEN ÉS KIVÁLASZTÁSBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések