Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Segíti-e az iskola a felnőttkori tanulást? Az Agóra Oktatási Kerekasztal oktatáspolitikai alapvetései Tata, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Segíti-e az iskola a felnőttkori tanulást? Az Agóra Oktatási Kerekasztal oktatáspolitikai alapvetései Tata, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 2014."— Előadás másolata:

1 Segíti-e az iskola a felnőttkori tanulást? Az Agóra Oktatási Kerekasztal oktatáspolitikai alapvetései Tata, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 2014. március 8. Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 1

2 Mi az az Agóra Oktatási Kerekasztal? • Az Agóra Oktatási Kerekasztal 2012 márciusában alakult meg, miután a Hálózat a Tanszabadságért kezdeményezésére tizenhat szakmai szervezet együttműködésre hívta azokat a szakembereket és laikusokat, akik a közoktatási rendszer modernizációjáért tenni kívánnak. • A cél az volt, hogy lehetőség nyíljon a magyarországi oktatásra vonatkozó legkülönfélébb álláspontok, vélemények, nézetek kifejtésére, és ezek egyeztetése eredményeként létrejöjjön egy, a szükséges pontokon a megoldások eltérő változatait felvonultató, nagy és sokoldalú támogatottságot élvező szakmai dokumentum, oktatáspolitikai koncepció. • A felhívás hatására több mint kétszáz tag regisztrált az Agórába, akik többsége a munka valamelyik szakaszában részt vett a vitákban, a dokumentumok létrehozásában. Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 2

3 Agoraoktatas.hu Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 3

4 Agóra értékek • A tanulói kompetenciák fejlődésének támogatása, különös tekintettel a szociális és demokratikus kompetenciákra • Személyközpontúság, gyermekcentrikusság • Méltányosság mindenekfelett, minden szinten • Demokratikus működés • Autonómia és elszámoltathatóság • Átlátható, átjárható, zsákutcamentes iskolarendszer Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 4

5 Tématerületek • 1. Elvárt, kívánatos nevelési- oktatási eredmények • 2. Jó kormányzás • 3. Tartalmi szabályozás • 4. Intézményi minőségirányítás és rendszerszintű minőségértékelés • 5. Pedagógusok és a közoktatás további szakmai szereplői • 6. Szakképzés a közoktatásban, a közoktatás és a munka világa • 7. Méltányosság • 8. Fejlesztéspolitika, értékmegőrzés és modernizáció • 9. Együttműködés, tudás- és tapasztalatcserék a közoktatásban érintett csoportok között • 10. Diákszerep, diákrészvétel, netgeneráció • 11. A közoktatás és a munka világa: Életút-támogató pályaorientáció • 12. Iskolaszerkezet Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 5

6 Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a közoktatásban • Tanulási motiváció • Kulcskompetenciák • Tanulási technikák • Személyiségfejlesztés (Fábry Béla, Közösségi Művelődés, 11/2) Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 6

7 Európai kompetenciák • az anyanyelven folytatott kommunikáció (beszélt és írott) • idegen nyelveken folytatott kommunikáció (interkulturális megértés készségei is) • matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén ( a mindennapok problémáinak megoldása érdekében) • a digitális kompetencia • a tanulás elsajátítása (a tanuláshoz, megszervezésének képessége, a módszerek és lehetőségek ismerete); • szociális és állampolgári kompetencia • kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia (kreativitás, innováció, kockázatvállalás, terveket készítése és véghezvitele). • kulturális tudatosság és kifejezőkészség Ezek segítségével lehetséges a • kritikus gondolkodás, • kreativitás • kezdeményezőkészség • problémamegoldás • kockázatértékelés • döntéshozatal • érzelmek konstruktív kezelése Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 7

8 Pisa matematika teljesítmény Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 8

9 Felnőttképzési részvétel Európában 25-64 éves korosztály. Mo: 2,7 % - 2006-hoz képest csökkent (Eurostat) Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 9

10 10

11 Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 11

12 Adekvát oktatás Cél: Régen: ismeretszerzés, műveltség Ma: kompetenciák megszerzése a felnőttkori „tanulás”, alkalmazkodóképesség, rugalmasság, együttműködés érdekében Releváns megközelítés: Régen: ismeretcentrikus Ma: kompetencia alapú Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 12

13 Szakképzés - háttér Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 13

14 Adekvát szakképzés és felnőttképzés Szakképzés célja Régen:egy szakma kiváló elsajátítása Ma: szakmai alapismeretek, alapkészségek, továbbképzésre való képesség Felnőttképzés szerepe Régen: második esély (magasabb szint, ritkábban átképzés) Ma: szakmai továbbképzés, alkalmazkodás (mellette második esély) Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 14

15 Iskolai és felnőtt szakképzés • „Az iskolai szakképzés feladata, hogy felkészítse a tanulókat fél évszázados gazdaságilag aktív életükre, képessé téve őket az élethosszig tartó tanulásra, a körülményekhez való rugalmas alkalmazkodásra. Ehhez a szakmai és a közismereti képzés és a kulcsképességek fejlesztése egyaránt szükséges. • A munkaerőpiac pillanatnyi szükségleteinek kielégítése elsősorban a felnőttképzés feladata, amelyhez meg kell teremteni a megfelelő jogi hátteret és ösztönzőket.” Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 15

16 Tévút (nem felel meg az elmondottak szerinti jellemzőknek) • 3 éves szakképzés, minimális (heti 6 óra) közismerettel • 14 éves kori pályaválasztási/életút-választási kényszer • 16 éves korig tartó tankötelezettség • Kötött tanterv Nem igaz, hogy a régi szakmunkásképzésben részt vettek jobban foglalkoztathatók! (munkaerő-felmérésből – csak azok, akik a középiskolai expanzió előtt végeztek) Munkaadók kifogása: kulcsképességek (és gyakorlat) Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 16

17 Megoldás Iskolaszerkezet Rugalmasabb tanterv, felnőttképzők bevonása Személyre szabott képzés, kompetenciafejlesztés Iskalai és felnőtt szakképzési szerepek Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 17

18 Iskolaszerkezet – rövid táv Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 18

19 Iskolaszerkezet – hosszú táv a szakképzésbe lépés előtt (fakultációk szabad választásával, iskolák közötti „áthallgatásokkal” stb.) orientációs jelleggel minden fiatal számára lehetővé teszi a pályák megismerését, és lehetővé teszi, hogy csak a pályaválasztási érettség kialakulása után legyen szükség szakmaválasztásra - Komprehenzív iskola Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 19

20 Pályaorientáció célja Régen: pályaválasztás segítése (egyszeri, pszichológusi pályaválasztási tanácsadás) Ma: életpálya-építési készségek kialakítása, életút- támogató szolgáltatások (óvodától kezdve, egész életen át, több szinten) A rendszer tervezésekor és az erőforrások elosztásakor az alapvető szolgáltatásokra érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni és ezeket kell mindenki számára elérhetővé tenni. Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 20

21 Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 21

22 Életpálya-építési készségek • Pályaismeret • Önismeret • Információk értékelésének készsége • Döntéskészség • A változások elviselésének és menedzselésének a képessége Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 22

23 Az európai kompetenciák közül • a tanulás elsajátítása (a tanulás, megszervezésének képessége, a módszerek és lehetőségek ismerete); • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás terveket készít és visz véghez. Az egyén megérti munkája környezetét és képes arra, hogy megragadja a kínálkozó a lehetőségeket. Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 23

24 Agóra tézis • A sikeres szakmai életpályához a jelenkori gazdasági, technológiai, munkaerő-piaci körülmények között már nem elegendő egyetlen szakma alapjainak elsajátítása; a rugalmas biztonság (flexicurity) jegyében késznek és képesnek kell lenni a folyamatos alkalmazkodásra, fejlődésre. Ezt szolgálja az életút-támogató pályaorientáció. • Az életút-támogató pályaorientációnak, különösen az életpálya-építési készségek fejlesztésének a minden tanköteles gyermeket, fiatalt elérni képes közoktatás az egyik legfontosabb színtere, így az eddiginél nagyobb figyelmet kell kapnia a közoktatásban. Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 24

25 Egyűttműködések • A jól működő életút-támogató pályaorientációs rendszer átível az egyes ágazatokon, benne együtt kell, hogy működjenek pedagógusok, az iskolában és az iskolán kívül dolgozó tanácsadók, szociális munkások, pszichológusok, felnőttképzési és közművelődési szakemberek stb. a köz-, a magán- és a civil szférából. • Az információs rendszernek is együtt kell kezelnie az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseket Juhász Ágnes; agoraoktatas.hu;info@agoraoktatas.hu 25


Letölteni ppt "Segíti-e az iskola a felnőttkori tanulást? Az Agóra Oktatási Kerekasztal oktatáspolitikai alapvetései Tata, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések