Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem Stoczek u. 2-4. St ép 108. • Telefon: 06-1 463-2526 • Telefax: 06-1 463-2547 •

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem Stoczek u. 2-4. St ép 108. • Telefon: 06-1 463-2526 • Telefax: 06-1 463-2547 •"— Előadás másolata:

1 Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem Stoczek u. 2-4. St ép 108. • Telefon: 06-1 463-2526 • Telefax: 06-1 463-2547 • Web: www.ittk.hu Pintér Róbert E-learning eszközök felhasználásának tanulságai az Információs Társadalom tárgy oktatásában Szociális Informatika Segítő Foglalkozásúaknak- Képzési Központ, projektzáró konferencia Budapest, 2008. március 20.

2 Információs társadalom a képzési programban  Szakosító képzésben: Információs társadalmi ismeretek.  Két csoportban (2007. április – május, szeptember – november).  Első csoportban „hagyományos” frontális oktatás, egyetemi képzésben kipróbált témákkal és anyagokkal: http://www.artefaktum.hu/Szocinfo_inftars2007_I.htm  Második csoportban újonnan írt egyetemi tankönyv és e- learning keretrendszer segítségével, e-learning-gel kevert oktatás, hallgatók által a tankönyvből kiválasztott témákkal, a NETIS projekt kísérleti képzéseként.

3 Az első tanfolyam (1.)  Kb. 20-25 fős csoport  Aktívan bejárt 4-8 fő  A kurzus célja az volt, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalomba és néhány azzal kapcsolatos szociális informatikai tárgyú diskurzusba.  Az órák látogatása beleszámított a tanfolyam végi értékelésbe. A tanfolyam végét előre megadott és egyeztetett irodalom alapján írt házidolgozat zárta.  Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok: órai jelenlét és aktív munka, tanfolyam végi vizsga.

4 Az első tanfolyam (2.)  Kötött tematika:  Információ, társadalom, információs társadalom és bevezető diskurzusok  Az információs társadalom fogalma  Politika és állam: kihívások előtt  Család, patriarchalizmus és szexualitás az információs korszakban  Új társadalmi mozgalmak egy „jobb” világért  Globális és új lokális társadalmi egyenlőtlenségek, a jóléti rendszerek válsága  Számítógépteremben tartott óra, a diákok hozzáférhettek a tananyaghoz az interneten keresztül (az órán is), de külön tankönyv nem állt rendelkezésre.  Frontális órák, kis óra végi beszélgetéssel.

5 Az első tanfolyam (3.)  Konfliktusforrások az órán:  Tanfolyam kötelező jellege, oklevél „üressége”  Életkori konfliktus  Számonkérés módja, jellege, és munkamennyisége  „Lázadás” a vizsga ellen  A diákok visszajelzése „ambivalens”: az átadott tudást értékelték, a formai kereteket viszont elutasították, ezért végül szóbeli vizsgára nem is került sor:  „Megszületett a dolgozat, de megvédeni nem fogom, mert dolgozok mind a két alkalommal. És ha nem dolgoznék akkor sem mennék el, mert nem tartom reálisnak! Ha nem is felelek meg, azért köszönök mindent, mert sokat tanultam tőled és nagyon élvezetesek voltak az óráid.”

6 A második tanfolyam (1.)  Kb. 20-25 fős csoport  Aktívan bejárt 10-15 fő  A kurzus célja az volt, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalomba és néhány szociális szempontból meghatározó részterületbe.  Az órák látogatása beleszámított a tanfolyam végi értékelésbe. A tanfolyam végén nem került sor külön vizsgára.  Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok: órai jelenlét és aktív munka, e-learning rendszerben kitöltött tesztek.

7 A második tanfolyam (2.)  Részben szabad tematika, a z első óra bevezetés az információs társadalomba, ezt követően választás 12 téma közül, kiválasztott témák (tankönyvfejezetek):  Bessenyei István: Tanulás és tanítás az információs társadalomban  Kollányi Bence - Molnár Szilárd - Székely Levente: Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom  Juhász Lilla: Az Európai Unió információs stratégiája  Molnár Szilárd: E-közigazgatás az Európai Unióban  Elisa Mancinelli: e-Befogadás az információs társadalomban  Számítógépteremben tartott óra, a diákok hozzáférhettek a tananyaghoz az interneten keresztül (az órán is), és külön tankönyv állt rendelkezésre, e-learning rendszerrel (Moodle)  Frontális órák, folyamatos óra közbeni vitalehetőséggel.

8 A második tanfolyam (3.)  Konfliktusforrások az órán:  A képzés első órája, folyamatos késések (vidékről bejárók)  Technikai problémák (regisztráció, belépés, elektronikus kurzusfelvétel, tesztek kitöltése stb.)  Egyenetlen csoport, eltérő háttértudások és tanulási stílusok.  Tanfolyam végi „eszmélések”: hiányzások és tesztek kitöltésének komolyan vétele  A diákok visszajelzése egyértelműen pozitív az átadott tudást értékelték, de a formai keretek nem mindig arattak sikert:  „Érdekes ismeretterjesztő előadássorozat volt. Azt a részét szerettem jobban amikor a tanár adott elő. A géppel való tanulás annyira nem volt érdekes nekem.”  „Nekem az is jó volt, hogy Pintér Róbert világosan elmagyarázta minden alkalommal, hogy mi a teljesítendő „házi feladat”, mert még én ilyen típusú képzésen nem vettem részt, ami részben óra munkát, részben otthoni, interneten keresztül teljesítendő feladatot vár el, szükségem volt az eligazításra.”

9 Amiben más a kevert tanulás  Tanulási célok, tanulási stílusok előre feltérképezhetők és rögzíthetők  Kompetencia portfólió alapján még inkább a csoport érdeklődése mentén dolgozható fel az órai anyag.  Automatikusan javított tesztek, és rögzített teszteredmények (nem lehet elveszíteni a teszteket).  Elektronikus környezet a visszajelzésre (kérdőívek, levelezőlista – korlátozott siker).  Órai lemaradás, alkalmankénti hiányzás kevésbé meghatározó.

10 Összegzés  Nem szabad egyetemi módon, stílusban tanítani egy ilyen tanfolyamon.  Az óra nem vonatkoztatható el a tanfolyami keretektől, problémáktól.  Minden technikai támogatást meg kell adni, és ennek folyamatosnak kell lennie.  Az óra elején kell világosan tisztázni, hogy mik a számonkérés keretei, és ezt folyamatosan fókuszban kell tartani.  Gépterem nélkül nem lehet blended learning kurzust tartani, de a gépterem önmagában nem garantálja a sikert.  Össze kell kapcsolni a hallgatókat, hogy ne a tanár legyen a tudás/segítség egyedüli forrása.

11 Köszönöm a figyelmet Pintér Róbert, BME-ITTK tudományos és stratégiai igazgató pinter.robert@ittk.hu http://www.ittk.hu Skype: probesz Mobil: 30-9996595 BME – Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111, Budapest, Sztoczek u. 2-4 St. épület 108. Telefon: 4632526 Fax: 4632547


Letölteni ppt "Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem Stoczek u. 2-4. St ép 108. • Telefon: 06-1 463-2526 • Telefax: 06-1 463-2547 •"

Hasonló előadás


Google Hirdetések