Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO"— Előadás másolata:

1 A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO
Borisz Anita B.Braun Avitum Hungary 17. sz. Dialízisközpont, Ajka Debrecen, június 4. 1

2 -pszichoszociális reszortos nővér feladatai
Vázlat -szociális munka fogalma, története -pszichoszociális reszortos nővér feladatai -állomásunk pszico-szociális felmérésének eredményei -pozitív élményeink -összegzés, következtetés

3 Szociális munka Az egyén és a környezete közötti sokrétű, összetett kölcsönhatással foglalkozik. Küldetése, hogy képessé tegye az embereket lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására, így gazdagítsa életüket és megelőzze a diszfunkciókat. gondozást, megelőzést, kezelést, gyógyítást, védelmet értünk . Ezeket a feladatokat végzik az: orvosok, nővérek, óvónők, tanítók szociálpedagógusok, szociális munkások családpedagógusok, terapeuták tanácsadók, mindazok, akik a szociális háló valamely területén dolgoznak.

4 A szociális munka története
Amióta létezik az ember, azóta vannak szociális problémái is. Az ősi társadalomban a szoc. munkát a sámán végezte. gyógyított árvákat, özvegyeket gondozott a bűnözőket is kézben tartotta Ő volt az orvos, a rendőr, a szociális munkás Az ókorban megjelent az egyház, az Ő feladatuk volt a: szegények, árvák, idősek ellátása a betegek gondozása a bűnösök fegyelmezése

5 Feudalizmusban: a különböző járványok és az éhínség következtében egyre többen lettek árvák, szegények. A szociális feladatokat az egyház végezte, bevételük negyedét költötték ilyen célokra. -volt aggok háza -kórház -árvaház -szegénykonyha -zarándokház -az egyház volt a családsegítő

6 A 17. sz. lép be az állam is a szoc. munkába, elsőként Angliában
A 17. sz. lép be az állam is a szoc. munkába, elsőként Angliában. Bevezették a dologházakat, ahol össze voltak zárva a betegek, bűnözők, gyilkosok. Magyarországon is létrejött 1-2 dologház A 19. sz. specifikálták a dologházakat, külön kerültek a betegek, az árvák, az öregek, a bűnözők, ez nagy előrelépés volt. A 20. sz. megjelenik a megelőzés gondolata is. Századfordulón megjelentek a betegsegélyezők: az állam finanszírozással támogatta a rászorultakat.

7 A szociális munka elmélete
Ha a társadalmi rétegek között nagy eltérések vannak, életmódjukban és életkörülményeikben, vagy alapvető szükségleteik kielégítetlenek →szociális válsághelyzetbe juthatnak → életminőséget rontja. Hátrányos társadalmi helyzetbe kerülhetnek azok, akik: iskolázatlanok, szegények, kisebbséghez tartoznak, rossz lakáskörülmények között élnek, családszerkezetük zilált, életvitelük zavart, esetleg betegek, fogyatékosok vagy lelkileg sérültek. Több hátrány együttes megléte esetén veszélyeztetettekről szoktunk beszélni. Ők azok, akik védelemre, gondozásra szorulnak.

8 A pszicho-szociális reszortos nővér feladatai:
Megismerni betegeink pszichoszociális problémáit, és azokra megtalálni a segítségnyújtás lehetőségeit-minőségi betegápolás I: adatgyűjtés (ismerkedés, információ gyűjtés, terápiás szerződés, anamnézis készítés, összegzés) II: támogató lépések erősítése, bátorítás, ügyintézés III: a lezárás Segítés közben a segítő a következő lépéseket teszi: Veszi a jelzést Összegyűjti a szükséges adatokat, dokumentációt Megkeresi az alternatív megoldási lehetőségeket Összegyűjti a célokat Értékeli a folyamatot Összehasonlítja a jelen helyzetet a kliens kezdeti állapotával Bevégzi a segítést

9 -Segítségnyújtás lehetőségeinek (személyre szabott) kidolgozása
-Helyi továbbképzés -Kérdőíves felmérés -Ppt. formátumú, könnyen érthető oktatási anyag kidolgozása-igény felkeltés -Segítségnyújtás lehetőségeinek (személyre szabott) kidolgozása -Szociális munkással, háziorvossal , családdal való kapcsolatfelvétel -Igénylőlapok összeállítása, kitöltése 9

10 56 beteg pszicho-szociális adatait dolgoztuk fel

11 Felmérés eredményei: Betegek életkor szerinti megoszlása
Betegek családi állapot szerinti megoszlása 11

12 Betegek jövedelem szerinti megoszlása
12

13 Gondot jelent-e Önnek a gyógyszerek kiváltása anyagilag?
Gondot jelent-e Önnek az élelmiszerek megvásárlása anyagilag? 13

14 Kellemetlen-e Önnek szociális támogatásért fordulni?
14

15 Szeretne-e tájékoztatást kapni a szociális juttatásokról?
15

16 Ha igen, akkor kitől? 16

17 Szeretne-e segítséget kapni az ügyintézésben?
17

18 Ha igen, akkor kitől? 18

19 -gyógyszer kiváltás lehetőségének biztosítása
Eredményeink -közgyógyellátási igazolvány : 7 betegünk részére -méltányossági nyugdíjemelés: 4 betegünk részére -egyszeri segély: 1 betegünk részére ( mosógépvásárlás) -másodállás: 1 betegünk részére ( gondozói állás) -gyógyszer kiváltás lehetőségének biztosítása

20 Eredményeink ( Magyar Élelmiszerbank Alapítvány)
-élelmiszer adomány gyűjtése ( Magyar Élelmiszerbank Alapítvány) -Vesebeteg Egyesület támogatása ( adó 1%, kirándulásokon részvétel) -karácsonyi ünnepi műsor szervezése ( ajkai ált.isk.diákok vendégszereplésével)

21 Összegzés -betegeink közel ¼ része létminimum alatti jövedelemmel rendelkezik, problémát okoz mind a gyógyszer, mind az élelmiszer megvásárlása -igényelnék a segítségnyújtást, de ez számukra kellemetlen -a tájékoztatásban és az ügyintézésben egyaránt a dialízisközpont dolgozóinak segítségére számítanak

22 Pozitív élmények -anyagi és lelki segítségnyújtás öröme, teammunka
-hozzátartozókkal, háziorvosokkal szorosabb együttműködés -betegeink betegséghez való viszonyulásának javulása, depressziós tünetek csökkenése -betegek toleranciájának növekedése, jobb kooperáció (kezelések alatti panaszok csökkenése) -betegeink életminőségének javulása ( ki tudja váltani gyógyszereit, minőségi táplálékhoz jut)

23 Következtetés -fontos megismernünk betegeink pszichoszociális helyzetét-segíteni tudjunk -a pszichonephrológiai felmérés-új kiegészítő módszer a betegellátás területén (szociális munka nélkül nem teljes a terápia) -egyszeri felméréssel az összes beteg igénye a szociális segítségre pontosan feltérképezhető, és ismételt kérdőívekkel mérhető -véleményünk szerint a szociális munka bár többletterhet ró a nővérekre, mégis sikerélményt adhat→ a pozitív élmények által csökkenti a burn-out veszélyét

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
24


Letölteni ppt "A pszicho-szociális felelős nővér szerepe-PRO"

Hasonló előadás


Google Hirdetések