Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi felelősségvállalás szociális dimenziói

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi felelősségvállalás szociális dimenziói"— Előadás másolata:

1 Társadalmi felelősségvállalás szociális dimenziói
Társadalmi felelősségvállalás szociális dimenziói A Szociális munka – szociális gazdaság MA szak kidolgozása nemzetközi projekt együttműködéssel Dr. habil. Fábián Gergely (DE-EK)

2 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Több mint 60 éve nem látott megszorításokra készül Németország Az elvonások várhatóan az oktatást és a családi juttatásokat érintik majd leginkább Fájdalmas megszorító intézkedések Portugáliában A nyugdíjak befagyasztásával, a közalkalmazotti bérek csökkentésével és további fájdalmas intézkedésekkel próbálja tartani a hiánycélt a portugál vezetés.

3 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Csaknem egymillió állás szűnhet meg a brit megszorítások miatt Radikális gazdasági megszorító intézkedéseket jelentett be a brit pénzügyminiszter. George Osborne csaknem félmillió állami alkalmazott elbocsátását, valamint a nyugdíjkorhatár emelését helyezte kilátásba öt éven belül. A pénzügyminiszter szerint Nagy-Britannia a szakadék széléről lép vissza az intézkedéssel, amely összesen mintegy 30 ezer milliárd forintnak megfelelő kiadáscsökkentést jelent. Leállhat a gazdasági növekedés Írországban

4 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Franciaországban egyre erőszakosabb a nyugdíjreform elleni tüntetéssorozat. Az ország egyes részein súlyos összecsapások vannak, amelyekből a diákok alaposan kiveszik a részüket. Pozsonyban tiltakoznának a szakszervezetek a megszorítások ellen A szakszervezetek tiltakozó mentet szerveznek Pozsonyban, így akarják a parlamenti képviselők tudomására hozni, hogy nem értenek egyet a megszorító intézkedésekkel. Szerintük ezek a munkavállalókat, valamint a társadalom leggyengébb szociális csoportjait érintik.

5 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság

6 Ellátottak fenntartók szerint, 2008
SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Ellátottak fenntartók szerint, 2008 Alapszolgáltatásban ellátottak

7 Ellátottak fenntartók szerint, 2008
SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Ellátottak fenntartók szerint, 2008 Bentlakásos intézményben ellátottak

8 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
Növekedés: térségi társulások, egyházi, civil fenntartók. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és szakosított ellátások után járó normatív hozzájárulás 2008-ban:87,8 milliárd forint. A KSH adatai szerint az alapszolgáltatások térítési díjakból származó bevételei 2008-ban 9,1 milliárd forintot tettek ki, folyó áron 5,6%-kal többet, mint 2007-ben. A bentlakásos intézményeknek a térítési díjakból 48,2 milliárd forint bevételük származott, ami folyó áron 13,5%-kal haladja meg a évit. 87,8 – 57,3 milliárd (65.2 %)

9 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
Globálisan Egy 40 országra kiterjedő tanulmány szerint: a szektor évi 1,2 milliárd dollár forgalommal rendelkezik, 48.4 millió főállású munkavállalóval. (Salamon, 2007). Kanada Quebec-ben 7151 szervezet működik, 124,300 munkavállalóval, és 17.2 millirád dollár éves forgalommal (Downing, 2004). Egyesült Királyság szervezet, £210 milliárd forgalommal és évi £116 milliárd bevétellel (Haugh, 2009).

10 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
Napjainkra nagyon sok minden megváltozott a globalizálódott világban. Megfelelünk-e a kihívásoknak? (Budai, 2010) „Alig reakciók” Domináns a medikális szemléletű paternalisztikus jellegű szociális munka Domináns az altruista attitűd Domináns az interdiszciplináris team-munka hiánya (kríziskezelő esetmunka)=strukturális problémák pszichologizálása Domináns az állam, mint mindenható-felelős szerepének felfogása-akkor vagyunk hatékonyak, ha sok pénzt kapunk a működéshez Dominánsak a diszciplináris tantervek Dominánsak az egyre erősebb akadémiai követelmények és az alkalmazó intézmények kizárólag alkalmazott-technikai-gyakorlati tudást igénylő attitűdje közötti konfliktus

11 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
Napjainkra nagyon sok minden megváltozott a globalizálódott világban. Megfelelünk-e a kihívásoknak? (Budai, 2010) …a szociális munkások egy jó része társadalmi valóság-ismereti hiányokkal bír, egyedül, atomizáltan, magányosan…működik – akkor ki? Finanszírozási krízis: betanított munkás vagy szakképzett – kiszorító hatás? Bologna: mesterképzések széles bemeneti rendszere – kiszorító hatás?

12 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
John Clark: kételkedik a szociális szakmák professzionalizáltságának abban a fokában, hogy szervezeteik képesek lesznek a globalizáció okozta sokszínűséget tevékenységükben integrálni. Konklúzió: az a veszély fenyeget, hogy a szociális munka a jótékonykodások tömegévé fog széthullani, egy olyan korábbi helyzetbe, amiből annak idején megszületett. Szociális Munkások Amerikai Szövetsége: A segítő szakmák kooperációjának, hálózatának megszervezésében a szociális munkának önálló kompetenciái lehetségesek. Ezek tudomásulvételének, felismerésének szintje azonban igen alacsony a szakmai körökben.

13 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
David Stoesz: „a szociális munka egy olyan professzió, amely az ipari társadalomban született meg, s amelyik lekésett a posztindusztriális időszakba való átmenetről.” Ennek oka, hogy hiányos a szakma teoretikus háttere, a gyakorlati hatékonyság mérése és bemutatása. Még rosszabb, hogy szinte alig kutatta, mennyire elégedettek a kliensek a számukra nyújtott szolgáltatásokkal. Rendkívül rossz a szakma érdekérvényesítő képessége. Figyelembe véve az egészségügyi és szociális szolgáltatásoknál végbement szervezeti és vezetési változásokat: a szociális munkának más segítő foglalkozásokkal karöltve kell kialakítania egy egységesen értelmezett humán szolgáltatási formát.

14 United States: Low-profit Limited Liability Company (L3C)
SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Nemzetközi példák: “A területi politikában a szociális gazdaság a szolgáltatója-támogatója egy földrajzilag is jól körülhatárolható közösségnek- Hálózatok kialakításával, stratégiai tervezéssel, közösségi projektekkel. Ehhez szükség van az érintettek és több szektor együttes cselekvésére” Európa Spain: Community Strategic Guidelines (CSG) UK: Community Interest Company (CIC) - a model of social enterprise Italy: Social Co-operative Belgium: Social Purpose Company France: Collective Interest Co-operative Society United States: Low-profit Limited Liability Company (L3C) Ázsia Asian Forum for Solidarity Economy (2007) Australia: Regional Partnerships Program New Zealand: Community Economic Development Action Research Project (CEDAR) Thailand: Sufficiency Economy

15 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
„Magad uram, ha gazdád nincs” Új MA kidolgozása a szociális gazdaság területén – nemzetközi együttműködésben MA: alapképzésben nincs idő-először szociális munkás legyen

16 Kidolgozók - partnerintézmények:
SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Kidolgozók - partnerintézmények: FH-Campus Wien Ausztria University of Ostrava Csehország University of Trnava Szlovákia Babes-Bolyai University Románia Fachhochschule München Németország University of Poitiers Franciaország University of Silesia Lengyelország Fachhochschule Zentralschweiz Svájc Debreceni Egyetem(EK) Magyarország

17 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
A képzés alapvető célja: összhangot teremtsen a szociális segítő munka szakmai standardjai és a szociális gazdaság kihívásai között, A szociális szakma specifikációra építve sajátíttassa el a szociális gazdaság ismereteit, azaz a szakmai standardokra építve mutassa be a gazdasági-szervezeti és irányítási területnek a szociális szféra számára releváns szakmai ismereteit, A végzettek képesek legyenek megérteni a nemzetközi-európai gazdasági, társadalmi és szociálpolitikai változásokat, illetve reflexióként képesek legyenek önállóan megtervezni és megszervezni az ezekhez igazodó szakmai programokat, fejlesztéseket, változtatásokat.

18 Feladatok és tevékenységek
SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Feladatok és tevékenységek - szervezetek vezetői funkcióinak ellátása, és a szervezetek külső képviselete - irányítási és vezetői feladatok tervezése és lebonyolítása - szervezetek irányítása struktúrák és folyamatok kiépítésével - szervezeti egységek vezetése olyan területeken, mint - minőségbiztosítás, controlling, személyügy, marketing és nyilvánosságmunka, számvitel, stb. - stratégiai tervezés - projekttervezés és lebonyolítás - személyügy, személyügyi tervezés és lebonyolítás - marketing, fundraising és pr feladatok tervezése és lebonyolítása - politikai döntéshozók számára tanácsadás - szociális tervezés, evaluáció - nemzetközi változások elemzése és nemzetközi kooperáció - kutatási projektek végzése, szakmai kísérletek kialakítása

19 Elsajátítandó kompetenciák:
SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Elsajátítandó kompetenciák: A szociális gazdálkodással kapcsolatos kompetenciák A nemzetközi együttműködésekre vonatkozó kompetenciák Menedzsment kompetenciák Szervezeti kompetenciák Projektorientált kompetenciák Vezetési kompetenciák Kutatói kompetenciák Módszertani kompetenciák Szociális kompetenciák Személyes kompetenciák

20 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Alapozó ismeretek: Főbb ismeretkörök: nemzetközi gazdaság-és szociálpolitikai ismeretek, gazdálkodási alapismeretek, a globalizációs tendenciák és társadalmi hatásainak ismeretei, kvalitatív kutatásmódszertani ismeretek és evaluáció, az Európai Unió politikai, gazdasági működésére, jogalkotására, szabályozási mechanizmusaira vonatkozó ismeretek.

21 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Szakmai törzsanyag Főbb ismeretkörök: a szociális munka és szociális gazdaság összefüggéseinek ismeretei, szervezetek működésével kapcsolatos szociológiai és pszichológiai ismeretek, non-profit szervezetek joga, vállalkozási jogi ismeretek, szociális marketing, költségmenedzsment és finanszírozási ismeretek, projektmenedzsment, szaknyelvi ismeretek, kompetenciafejlesztés

22 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Differenciált szakmai anyag Főbb ismeretkörök: szociális szolgáltatások, intézmények minőségbiztosítása, szociális adminisztráció, munkajog, személyügyi és vezetési ismeretek, alkalmazott kutatásmódszertani ismeretek és evaluáció, szervezeti stratégiák, szervezetfejlesztés, európai interkulturális projektmenedzsment, vállalkozási ismeretek. A képzéshez intenzív nemzetközi szakmai gyakorlat kapcsolódik 10 kredit értékben.

23 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
A joint képzések legfontosabb európai szabályai: A képzési programot a közreműködő felsőoktatási intézmények közösen dolgozzák ki, és azt az összes résztvevő partnerintézmény elfogadja. A hallgatók képzési idejük egy részét valamelyik külföldi partnerintézményben töltik, vagy annak felügyelete alatt teljesítik, melynek során a teljesített krediteket és érdemjegyeket a partnerintézmény oktatói adják. A külföldi partnerintézményben folytatott tanulmányokat, vagy a felügyeletük alatt szerzett krediteket, érdemjegyeket az anyaintézmény automatikusan elfogadja. A közreműködő intézmények oktatói közösen dolgozzák ki a curriculumot, a bemeneti és vizsgakövetelményeket, valamint tanítanak a partnerintézményekben. A képzés elvégzését tanúsító oklevél lehet nemzeti, amelyet az anyaintézmény állít ki és/vagy közös diploma.

24 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

25

26 Előzmények: Bologna, mint strukturális átalakítás A kar és a szak korábbi nemzetközi kapcsolatok Bologna 2.0 Erasmus-Socrates Curriculum Development; Erasmus-Mundus

27 Bolognai Nyilatkozat (1999)
A felsőoktatás szükséges európai vonatkozásainak támogatása, különösen a tantárgyfejlesztéssel, intézményközi kooperációval, mobilitási lehetőségekkel és a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre, és a kutatásra vonatkozó integrált programokkal. EHEA: European Higher Education Area (EFT)

28 Berlin 2003 A miniszterek megállapították, hogy korábbi felhívásukat követően, újabb, európai tartalmú, irányítottságú vagy szervezeti modulok, kurzusok és curriculumok kerültek kifejlesztésre. Említést tettek azokról a különböző európai országok felsőoktatási intézményei által megtett kezdeményezésekről, amelyekben akadémiai erőforrásaikat és kulturális hagyományaikat egyesítve támogatták az integrált tanulmányi programokat az első, a második és a harmadik szintű közös fokozatokat/végzettségeket (’joint degree’).

29 Ezenfelül a miniszterek hangsúlyozták a ’közös fokozatok’ (joint degree) program keretében a külföldön tartósabb ideig végzett tanulmányok lehetőségének a biztosítását, valamint a nyelvi sokféleség biztosítását és a nyelvtanulást, annak érdekében, hogy a hallgatók elnyerjék teljes európai identitásukat, állampolgárságukat és alkalmazhatóságukat. A miniszterek egyetértettek abban, hogy nemzeti szinten vállalják ezen közös fokozatok létrehozásának és elismeré-sének útjában álló jogi akadályok eltávolítását és aktívan támogatják a közös fokozatokhoz vezető integrált curriculu-mok megfelelő minőségbiztosításának a kifejlesztését.

30 Logikai és időbeli sorrend:
Mobilitás (hallgatói, oktatói) - ECTS Kölcsönös diploma elismerés Közös program, közös képzés, közös diploma

31 c) Közös program – közös képzés – közös diploma
ERASMUS-MUNDUS (1987 …) The Erasmus Mundus programme is a co-operation and mobility programme in the field of higher education which promotes the European Union as a centre of excellence in learning around the world. It supports European top-quality Masters Courses and enhances the visibility and attractiveness of European higher education in third countries.

32 Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry
Master/Laurea Specialistica en Cultures Littéraires Européennes European Master in Applied Ecology European Master in Advanced Robotics Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation European Master in Diagnosis and Repair of Buildings Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories European Master in Sustainable Regional Health Systems

33 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság FTV 117§ (4) MAB-kritérium bizonyos fokig ellentmondó

34 SOWOSEC - Social Work and Social Economy Szociális munka és szociális gazdaság Európai előírások: 30 kredit nemzetközi szinten teljesítendő Erre több lehetőség is van - Erasmus-Socrates ösztöndíjak 10 kredites nemzetközi gyakorlat Diplomamunka 20 kredit (Első közös pályázat 2005-ben sikertelen volt a program 2006-ban indult, a képzés Magyarországon 2011-ben)


Letölteni ppt "Társadalmi felelősségvállalás szociális dimenziói"

Hasonló előadás


Google Hirdetések