Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 06. 30. 1. RÉSZVEVŐKMUNKAKÉSZSÉGÉNEKFEJLESZTÉSE m. piaci szolgáltatások Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ MUNKÁLTATÓK FOGADÓKÉSZSÉGÉNEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 06. 30. 1. RÉSZVEVŐKMUNKAKÉSZSÉGÉNEKFEJLESZTÉSE m. piaci szolgáltatások Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ MUNKÁLTATÓK FOGADÓKÉSZSÉGÉNEK."— Előadás másolata:

1 2014. 06. 30. 1. RÉSZVEVŐKMUNKAKÉSZSÉGÉNEKFEJLESZTÉSE m. piaci szolgáltatások Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ MUNKÁLTATÓK FOGADÓKÉSZSÉGÉNEK FOGADÓKÉSZSÉGÉNEKERŐSÍTÉSE nonprofit kölcsönző iroda Út a piaci munka világába SZERVEZŐKHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA JAVÍTÁSA

2 2014. 06. 30. 2. „HATÉKONYSÁG” erősítése (a közfoglalkoztatás integrációs funkciójának hangsúlya)  Mérhető (?) hatások a)Egyén szintjén  Szegénység enyhítés (jöv., társas kapcs, mentális fejl. társad befogadás)  Munkateszt (aktivitás, együttműködés)  Munkakészség megtartás, fejlesztés, munka motiváció  Integráció a nyílt mp-re (álláskeresési aktivitás, elhelyezkedés HATÉKONYSÁG ► CÉLOK ► MÉRHETŐ eredmény MIT mérjünk? ►2 kutatás: Egyéni, Szervezeti EGYÉNI KUTATÁS: 200 közfogl. 3-szori követéses megkérdezés Belépés után ► kilépéskor ► 3 hónappal később (ennek még az elindítása is nehéz) 2013. ápr.-2014. márc. Kvalitatív kvantitatív

3 2014. 06. 30. 3.  8.500 Online kérdőív önkorm. és munkaügyi kirendeltségek  200 papíron a HH térségeknek  10 struktúrált mélyinterjú SZERVEZETI kutatás (a vége felé jár): 32 kérdés 870 válaszoló közfoglalkoztató (500 volt a tervezett) • Közfoglalkoztatottak 20%-át (2011-ben 52 ezer, 2012-ben 40 ezer) • Megyei eloszlás nagyjából rendben, Budapest erősen alulreprezentált. • 20% HH térség, 60% község, 27% város, Önkorm. túlreprezentált, forpr. Alul • Alapsokaságban hibák: pl. 1.400 forprofit és 619 egyéni vállalkozó(?) • A csoport eltérések nem voltak szignifikánsak.

4 2014. 06. 30. 4. Mire voltunk kíváncsiak? a)Közfoglalkoztatási célok, attitűdök b)Mérik-e a kilépés utáni állapotokat, mit gondolnak erről (hatás) c)Milyen munkát szerveznek, milyen végzettségűeknek, (eszköz) d)Szervezeti felkészültség deficitek (szakemberek, tudás, (eszköz) módszertan szüks.) A fókuszcsoportokban és a mélyinterjúkban továbbá: a)Mérnek-e valamit, hogyan lehetne mérni a különböző hatásokat b)„Értékteremtő munka” tartalma, fenntarthatósága, versenyhelyzete, mérhetősége c)Közfogl. közösségi (mentális, szociális) hatása d)Javaslatok, ajánlások

5 2014. 06. 30. 5. Közfogl. célok, attitűdök (mire alkalmas az Ön közfoglalkoztatása?) 5. 870 kérdőív 7 mélyinterjú és fókuszcsoport

6 2014. 06. 30. 6. Közfogl. célok, attitűdök (mire alkalmas az Ön közfoglalkoztatása?) Szociális jellegű cél Munkaerő-piaci jellegű cél ??? Motiváció a szervezésre

7 2014. 06. 30. 7. Utána mi lesz velük? 7. Méri a visszalépést=27% Méri az elhelyezkedést=17% De! A munkáltató kérdése: „Mi a kilépés oka?” Ön szerint mi lesz velük utána? De! regionális MK. interjú alany Mennyivel utána (rögtön, 3 hónap? Mennyire elsődleges? Munka státusza (alkalmi, nem bejelentett, stb.)

8 2014. 06. 30. 8. Milyen munkát szerveznek? 8. 1.„Ez nem old meg semmit!”, „de legalább van valami” 2.„Akkor kellene a közmunka, amikor nincs alkalmi (alma szüret)” 3.„A kőművesnek (rátermettnek mindig lesz szak munka” 4.„Nőknek, gyenge fizikumúaknak alig van” 5.„Csak nem fogjuk elengedi a jó szakembert?” Munkaképesség fenntartása, erősítése

9 2014. 06. 30. 9. „Szervező” és tudáshiány Közfoglalkoztatás szervezői képzési igény: o 32% szüksége van speciális tudásra, kompetenciára o 38% vett részt közfolg. kapcsolatos képzésben o 38% igényelné a spec. képzést

10 2014. 06. 30. 1010. 10. ORÖ Kulturális és módszertani Intézményhálózat ORÖ vezetői szint (3 fő) Központi adminisztráció segítők (5-5 fő közfogl.) 33 Adminisztrációs Központ minden megyében (33 fő közfogl.) Szociális segítő (képzetlen 8 ált, vagy érettségi) 320 fő közfogl. Szociális koordinátor (középfok +bármilyen szakképesítés) 20.000 megkeresett roma, 20.000 személyi karton (Név, TAJ szám, Adóazonosító) (Munkaerő-piaci adatok!!!) 240 szakképzetlen 120 szakképzett 20-30 felsőfokú 2012. Júni -2013. márc közfogl. bérrel Infrastruktúra nélkül Megyei Cigány Önkorm. Képviselők „összekötői hálózat”

11 2014. 06. 30. 1111. 11. Érték teremtő, munka a)Közösségi (szociális) aspektus: • Munkanormát ad, megélik, „hogy vannak elvárások” némely esetben, • de máshol: „ ez a munka nem jelent semmit, csak kényszer” • „Látják, hogy van értelme a munkájuknak”, „többiek látják, hogy a közért tesznek a közmunkások” „megdolgoznak a segélyért” • „Több, mint a segély”, de máshol: „ez nekik nem pénz, a tűzifa, gomba, a közösségi kert terményei, az valamit jelent” b)Gazdasági aspektus: • Terület rendezés, gondozottabb környezet (amire nem volt forrás) • Költség megtakarítás (bér, nyersanyag, vásárolt szolgáltatás,) • Termény értékesítés (körömvirág, kecske, burgonya, járólap, stb.) • „Új termelő eszköz, új perspektíva az önkormányzatnak” új területek (ugar) bevonása (20 hektár szőlő, rég TSZ telep bérélése) • Aktuálisan nem piacképes termékeket termelő üzemek létrehozásának és rövid idejű (max. 1 éves) termelésének állami finanszírozása Verseny sértés?Fenntarthatóság? „Ha a 300 fő a cél, akkor miért kérdeznék a munka hatékonyságát?”

12 2014. 06. 30. 1212. 12. Szervezeti kutatás (a cél, hasznosság körül) (interjúk, fókuszcsoportok hírei) a)Szociális haszon: • „Ez a többletjövedelem nem old meg semmit, a tűzifa, gomba, a közösségi kert terményei igen.” • „kár, hogy egy családban csak egy ember, az is csak pár hónapig lehet” b)Mentális haszon: • „Rendszerességet hoz”, „látják, hogy apu dolgozni jár” • Munkanormát ad, „hogy vannak elvárások” • Látják, hogy van értelme a munkájuknak • Néhol közösséget formál • „Tudjon helyben dolgozni” c)Települési haszon: • Aktív marad a helyi munkaerő • „Többiek látják, hogy a közért tesznek” • Terület rendezés, gondozottabb környezet (költség megtakarítás) • „Új termelő eszköz, új perspektíva” termény értékesítés,

13 2014. 06. 30. 1313. 13. Szervezeti kutatás (idézetek interjúkból) a)Verseny sértés („mit szólnak a vállalkozók?) • „magán kecske tenyésztőn keresztül értékesítik” • „Vízügyi és Csat. Kft-nk értékesíti terményt magánüzemekben” • 50 mázsa krumplit eladtak, „ennyivel kevesebbet vettek máshonnan” • „vállalkozónak nem éri meg befektetni a lepusztult termelő eszköz felújítása” • „ Kicsi a részesedés (6.000 hektárból 10-20 van közmunkában)” • „mennek máshová, hiszen itt nem pályázhatnak munkáért” b)„Hány főt vállalnának, ha … (állami vállalat) • csak 70% bértámogatás?: „Valószínűleg ugyanennyit. • Ha lenne továbbfogl. kötelezettség?: „Akkor a vállalkozó sokkal olcsóbb lenne, akkor nem szöszmötölnének” • „A magánvállalkozó 40-50 fő szezonális munkással meg tudná csinálni” (2012- ben már 370 közmunkás bérköltségét 100%-ban támogatták) c)„Hány főt vállalnának, ha … (önkormányzat) • „mindig legyen legalább 10-20% beruházási önrész” • de más: „nincs pénz bér-önrészre” Fenntarthatóság? Verseny sértés?

14 2014. 06. 30. 1414. 14. Összefoglalás 1.Mindent elsöprő cél a létszám (300.000 fő érintett, akárhány hóra) 2.Közben legyen valami ÉRTÉKTEREMTŐ látszat • Önköltség= 200 Ft/tojás, 3.000 Ft/ mangalica, 360 fő, 40 fő helyett • Piaci rés kiszorító hatás • 100-500 fős állami, „tanácsi” TSZ (foglalkoztatási szövetkezet) • Fenntarthatósági igény nincs, • Szociális gazdaság, kis vállalkozás fejlesztés nincs! 3.Foglalkoztatás-pol. cél nincs (integráció, képesség megtartás, fejlesztés) 4.Szociális, mentális, közösség építő szolgáltatás és igény nincs 5.Valami pénzt kapjanak, a szoc. feszültségek csökkentésére

15 2014. 06. 30. 1515. 15. További irány 1.Erősíteni javasoljuk a közfoglalkoztatás munkaerő-piaci funkciójának érvényesítését. 2.Egyértelműbben meghatározott funkciók, térség+célcsoport és ezekhez rendelt támogató és ellenőrző – számon kérő eszközökre kell modelleket kidolgozni. 3.Külön cél-eszköz-kontroll kategóriában kellene kezelni a következő típusokat a) Közösségi (mentális, szociális, munkakultúra) képesség fejlesztő típus b/1Munkaképesség kondícióban tartó b/2Tranzit típusú (visszavezetést segítő) c)Vállalkozás fejlesztő típusú (helyi termelési, kisvállalkozási inkubációs) 5.A különböző típusokhoz a bérköltség támogatáson túl, különböző fejlesztést segítő forrásokat, továbbá mentori, monitor infrastruktúrát kell kifejleszteni és hozzárendelni. Ebben az EU 2014-2020 támogatási rendszerrel kell egyeztetni (pl. helyi közösség fejlesztő programok, tranzit szolg. fejlesztés, vállalkozási inkubáció, stb.). 6.A b) és c) típusra a BÉRTÁMOGATÁS fogalmi rendszere (és EU konform szabályozása) felé elindulni, különösen a fenntarthatóság és a versenysértés miatt. 7.A b) és c) típusra ki kellene dolgozni azt a térségi döntéshozó rendszert, ami meghatározhatja, hogy MELY (közösséget szolgáló) FELADATOK és szervezet típusok kerülhetnek a MAGASAN TÁMOGATOTT közfeladatok körébe (kecsketenyésztés?, mosoda?, 8.Az eszközök palettájának e fő funkciókat kellene szolgálnia, alkalmazásának kellően rugalmasan kell alkalmazkodnia a helyi, térségi specifikumokhoz.


Letölteni ppt "2014. 06. 30. 1. RÉSZVEVŐKMUNKAKÉSZSÉGÉNEKFEJLESZTÉSE m. piaci szolgáltatások Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ MUNKÁLTATÓK FOGADÓKÉSZSÉGÉNEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések