Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELME Dr.Fodor László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELME Dr.Fodor László."— Előadás másolata:

1 A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELME Dr.Fodor László

2 A SZŐLŐ BETEGSÉGEI Szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola)
A szőlő fertőző leromlása (Grapevine fanleaf nepovirus) A szőlő levélsodródása (Grapevine leafroll associated closteroviruses) A szőlő agrobaktériumos vesszőgolyvája (Agrobacterium vitis) Szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola) Szőlőlisztharmat (Uncinula necator) A szőlő eutipás tőkeelhalása (Eutypa lata) Szőlőorbánc (Pseudopezicula tracheiphila) Fakórothadás (Coniella diplodiella) Szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea)

3 A SZŐLŐ FERTŐZŐ LEROMLÁSA (Grapevine fanleaf nepovirus)
Szőlőültetvényeinkben általánosan elterjedt, súlyos betegség  a tőkék korai elhalásával jár. TÜNETEK: A levéllemez hullámos felületű, klorotikusan márványozott. Páfránylevelűség, legyezőlevelűség. Gyengén fejlett, rövid ízközű, ellaposodó, villásan elágazó hajtások. Sok oldalhajtás, rendellenes kacsképződés  bokorszerű tőkeforma. ÁTVITEL, TERJEDÉS:  szaporítóanyag,  talajlakó fonálférgek. VÉDEKEZÉS: Egészséges szaporítóanyag használat. Telepítés előtt védekezés a fonálférgek ellen. A beteg tőkék megsemmisítése.

4 A SZŐLŐ LEVÉLSODRÓDÁSA (Grapevine leafroll associated closteroviruses)
A szőlő legelterjedtebb és legsúlyosabb vírusbetegsége. TÜNETEK: Vörös bogyójú fajtákon a levelek vörösödnek (csak az erek mentén marad keskeny, zöld sáv)  megvastagodnak, fonákuk felé sodródnak, pattanva törnek. Fehér bogyójú fajtákon enyhe levélsárgulás. Kevés fürt, gyengén színeződő, satnya bogyók. TERJEDÉS: fertőzött szaporítóanyaggal VÉDEKEZÉS: Negatív szelekció a tözsültetvényekben. Egészséges szaporítóanyag használat. Hőkezeléssel kombinált mikroszaporítás.

5 A SZŐLŐ AGROBAKTÉRIUMOS VESSZŐGOLYVÁJA (Agrobacterium vitis)
TÜNETEK: A tőkekaron, vesszőkön, hajtásokon egyenetlen felületű tumorok. A tőkefej, a törzs és a kordonkarok elhalnak. BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA: A beteg vesszőkben telel. Sebeken át fertőz (pl. fagylécek). A szállító edénynyalábokba jutva  szisztémikus fertőzés. A gyors kitavaszodás segíti a tumorok kifejlődését. VÉDEKEZÉS: A PREVENCIÓ-ra épül. Egészséges szaporítóanyag használat. Korai metszés. A nitrogén túladagolást kerüljük.

6 SZŐLŐPERONOSZPÓRA (Plasmopara viticola)
TÜNETEK LEVÉLEN: A foltok nekrotizálódnak A fiatal levélen „olajfoltok” A fonákon fehér penészgyep Az idősebb leveleken mozaikosan elhaló foltok, a fonákon fehér penészgyep A levelek elszáradnak és lehullanak

7 SZŐLŐPERONOSZPÓRA (Plasmopara viticola)
TÜNETEK A FÜRTÖN: A zsendülésig fogékony. A fürtkocsány, a virágok és a fiatal bogyók sárgulnak  felületükön fehér penészgyep  elszáradnak. A borsó nagyságú bogyók lilásbarnára színeződnek  megszáradva összetöppednek (a felületükön nincs penészgyep).

8 SZŐLŐPERONOSZPÓRA (Plasmopara viticola)
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA: Endoparazita moszatgomba. Oospórával telel a lehullott levelekben. Az első fertőzéshez ºC és 10 mm csapadék szükséges  május közepén. Későbbi fertőzéseknél a lappangási időt a hőmérséklet határozza meg (pl. 14 ºC-on nap, ºC-on 3-4 nap). Tartósan csapadékos időjárás  JÁRVÁNYVESZÉLY! VÉDEKEZÉS: A beteg levelek talajba fogatása. A sorok szélirányba telepítése. Zöldmunkák, fitotechnika. ELŐREJELZÉSRE alapozott kémiai védelem (BORDÓILÉ FW, DITHANE DG, RIDOMIL GOLD MZ, CURSATE R, ACROBAT MZ, stb).

9 SZŐLŐLISZTHARMAT (Uncinula necator)
TÜNETEK: A levél színén, a hajtáson és a bogyókon szürkésfehér bevonat (epifita micélium a konidiumokkal) Primer tünet Súlyos fertőzés Sérves bogyók

10 SZŐLŐLISZTHARMAT (Uncinula necator)
BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA: A fertőzött rügyekben micéliummal telel  primer tünet a kis hajtáson. A vegetációs időben konidiumokkal terjed és fertőz  szekunder tünetek. A kórokozó melegigényes ( ºC). Járványos terjedését a tartósan meleg, mérsékelten párás ,száraz időjárás segíti. VÉDEKEZÉS: A fertőzött vesszők kimetszése, elégetése. Télvégi lemosó permetezés (pl. NEVIKÉN). Májustól száraz időjárás esetén folyamatosan védekezünk kontakt és szisztémikus fungicidekkel (THIOVIT S, SZULFUR 900 FW, KARATHANE FN-57, TOPAZ 100EC, ATEMI S, SYSTANE 12E, stb).

11 SZŐLŐORBÁNC (Pseudopezicula tracheiphila)
A hegyvidéki szőlőültetvények betegsége. TÜNETEK: A levélen az erek által határolt, nagy kiterjedésű, szabálytalan alakú foltok. A foltokat sárga vagy barnásvörös udvar határolja. Levélhullás  a tőke felkopaszodik. BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA: A lehullott levelekben telel (apotécium)  tavasszal aszkospórákkal fertőz. Az egymást követő csapadékos évek segítik a kórokozó felszaporodását. VÉDEKEZÉS: A lehullott levelek talajba forgatása. A 3-5 leveles állapottól permetezés (DITHANE DG, ANTRACOL WP).

12 A SZŐLŐ EUTIPÁS TŐKEELHALÁSA (Eutypa lata)
TÜNETEK: A betegség lassú lefolyású, többéves tünetmentes időszak után jelennek meg az első látható tünetek. BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA: Peritéciummal telel a tőkék sebein és a levágott nyesedékekben. Sebzéseken át fertőz aszkospórával  a faszövetben terjed. VÉDEKEZÉS: A beteg tőkék kivágása, elégetése. A metszés időben végezzük el. Sebkezelés. Szüret után a fás részek permetezése réztartalmú fungiciddel. A fás részeken rákos sebek  az alvó rügyek kifakadnak majd elszáradnak, a tőke részlegesen vagy teljesen elhal. A kéregtől a farészig húzódó szövetelhalás

13 SZÜRKEPENÉSZES ROTHADÁS (Botrytis cinerea)
TÜNETEK: A sérült, repedt bogyók rothadnak, felületükön dús, szürke konidiumtartó gyep fejlődik. A virágkocsány és a virágrészek elhalnak, felületüket szürke penészgyep borítja. Az érett fürtök bogyóin töppedés  nemesrothadás Fürtkocsány barnulás Zöldrothadás

14 SZÜRKEPENÉSZES ROTHADÁS (Botrytis cinerea)
Polifág BIOLÓGIA, ÖKOLÓGIA: Élő és elhalt növényeken is áttelel (szklerócium). Konidiumokkal, főleg sebzéseken át fertőz (jégverés, molyrágás, bogyófelrepedés). A konidiumok ºC-on, % relatív páratartalomnál 6-8 óra alatt kifejlődnek  széllel terjednek. Csapadékos, meleg augusztusi – szeptemberi időjárás  JÁRVÁNYVESZÉLY. VÉDEKEZÉS: Szellős lombozat kialakítása a tőkén. Szőlőmolyok és a lisztharmat elleni védekezés, jégverés után a sérülések lezárása. Célzott permetezés a kritikus időszakokban  a virágzás végén, a fürtzáródás előtt, a szüret előtt 30 nappal és járványos időszakban a szüret előtt 2 héttel (ORTHO-PHALTAN FL, BUVICID F, ROVRAL 50 WP, RONILAN DF, SUMILEX 50 WP).

15 A SZŐLŐ KÁRTEVŐI Szőlő gyökértetű (Viteus vitifolii)
Kendermagbogár (Peritelus familiaris) Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) Nyerges szőlőmoly (Eupoecilia ambiguella) Szőlőilonca (Sparganothis pilleriana ) Szőlő – levélatka (Calepitrimerus vitis) Szőlő – gubacsatka (Eriophyes vitis) Társas redősszárnyú darazsak (Vespaidae) Madarak (seregély, házi veréb)

16 SZŐLŐ-GYÖKÉRTETŰ (Viteus vitifolii)
Őshazája Észak- Amerika Franciaország  1,5 millió ha szőlőt pusztított el. 1875 Magyarország  130 ezer ha szőlő pusztult el 10 év alatt. KÁRTÉTEL, KÁRKÉP LEVÉLLAKÓ ALAK GYÖKÉRLAKÓ ALAK A gyökereken sárgásfehér dudorok  barnán elhalnak és a gyökérfunkció megszűnik A levelek fonákán ripacsos felületű levélgubacsok (szemölcsök) VÉDEKEZÉS: Amerikai alanyra oltott nemes európai fajták használata. Telepítés 75 %-nál nagyobb kvarctaralmú homoktalajoka. Télvégi lemosó permetezés, és talajfertőtlenítés.

17 TARKA SZŐLŐMOLY (Lobesia botrana)
KÁRTÉTEL, KÁRKÉP: 1. n. hernyói a fürtkezdeményeket, virágbimbókat és a kötődő bogyókat rágják, összeszövik. n. hernyói a szőlőbogyókban rágnak és utat nyitnak a szürkepenész fertőzésnek. ÉLETMÓD, ÖKOLÓGIA: 3 n. / B (kéregrepedésekben) Rajzás: 1. n. IV. hó vége – V. hó eleje, 2. n. VI-VII. hó, 3. n. VIII. hó. Előrejelzés: fény- és szexuál-attraktáns csapdákkal. Száraz, meleg időjárást kedveli. VÉDEKEZÉS: A lárvák tömeges megjelenésekor, a rajzáscsúcs után 8 – 10 nap múlva optimális (BANCOL 500 SC, FURY 10 EC, INSEGAR, DIPEL ES, BACTUCID P, stb).

18 NYERGES SZŐLŐMOLY (Eupoecilia ambiguella)
KÁRTÉTEL, KÁRKÉP: Ugyanaz, mint a tarka szőlőmolyé. Az 1. n. hernyói május végén-júniusban, a 2.n. hernyói augusztusban károsítanak. ÉLETMÓD, ÖKOLÓGIA: 2 n. / B (kéregrepedések) A hűvösebb, csapadékosabb évjáratokat kedveli. VÉDEKEZÉS: Ua., mint a tarka szőlőmolynál. 1. nemzedék kártétele 2. nemzedék kártétele

19 SZŐLŐILONCA (Sparganothis pilleriana)
KÁRTÉTEL, KÁRKÉP: A lárva fakadó rügyek odvasítja. Kihajtás után a leveleket, hajtásokat összeszövi,  az összeszőtt levelek között táplálkozik. A fürtkezdeményeket az összegubancolt levelekhez szövi  a fürtkocsányt átrágja  fürtpusztulás. ÉLETMÓD, ÖKOLÓGIA: 1 n. / fiatal L (kéregrepedésekben, gubóban) A meleg, párás, szélcsendes időt kedveli. VÉDEKEZÉS: Tavasszal az áttelelt hernyók ellen, nyáron a lárvakelés idején (rajzás megfigyelés alapján).

20 SZŐLŐ-LEVÉLATKA (Calepitrimerus vitis)
KÁRTÉTEL, KÁRKÉP: Szívogatás hatására a levelek aprók maradnak zsugorodnak, felületükön barna elszíneződés. Satnya, rövid ízközű, megvastagodott hajtások  a szívogatás helyén parás foltok láthatók. ÉLETMÓD, ÖKOLÓGIA: 7-10 n. / I (kéregrepedések, rügypikkelyek) Április közepétől késő őszig károsítanak. Száraz, meleg tavaszi és koraőszi időjárás kedvez a felszaporodásuknak. VÉDEKEZÉS: Fertőzésmentes oltványok. Télvégi lemosó permetezés. Rügyfakadástól kisleveles állapotig, és telelőre vonulás előtt atkaölő szerekkel (MAGUS 200 SC, MITAC 20, NEORON 500 EC, stb). A fiatal szőlő veszélyes kártevője

21 SZŐLŐ-GUBACSATKA (Eriophyes vitis)
KÁRTÉTEL, KÁRKÉP: Fakadástól károsít  a levelek torzulnak. A levél színén kidudorodások, gubacsosodás. A fonákon fehér, majd elbarnuló nemezes foltok. A szöszösödés, a fürtre is átterjedhet. ÉLETMÓD, ÖKOLÓGIA: 6 - 7 n. / I (rügyekben)  áprilistól károsít. Tenyészidőben a nemezes bevonatokban található  július végétől telelőre vonulnak. Hosszú ősz és korai kitavaszodás esetén várható nagyobb kártétel. VÉDEKEZÉS: Téli rügyvizsgálat alapján rügyfakadástól kisleveles állapotig atkaölő szerekkel. A kéntartalmú fungicidek gyérítik az atka populációt.

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELME Dr.Fodor László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések