Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK
„Nem a teremtés urai, hanem gyümölcsei vagyunk, és ha létezik a Teremtő, azzal adhatjuk meg neki a legnagyobb tiszteletet, hogy tanulmányozzuk, megértjük és megbecsüljük alkotását” Szent-Györgyi Albert Bocsok Józsefné

2 alapfogalmak Környezet: Környezetvédelem:
a térnek az élőlényeket körülvevő, körülhatárolható része, amely a szervezet életfolyamataira közvetve, vagy közvetlenül előnyös, vagy hátrányos hatással van Környezetvédelem: célja az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása, a megfelelő életkörülmények kialakítása és védelme. Bocsok Józsefné

3 Globális környezeti problémák
Környezet szennyeződése A meg nem újuló nyersanyagkészletek felhasználása A népesség alakulása Az élelmiszertermelés mértéke Bocsok Józsefné

4 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
A jelen generáció úgy elégítse ki szükségleteit, hogy a jövő generációi is képesek legyenek erre /riói konferencia 1992/ Bocsok Józsefné

5 Környezeti hatások, elemek
Bocsok Józsefné

6 A levegőszennyezés és hatásai
Légszennyező anyag minden olyan szilárd, cseppfolyós, gáz, vagy gőz halmazállapotú anyag, a levegő minőségét hátrányosan befolyásolja Mesterséges légszennyező források Ipari üzemek Közlekedés Mezőgazdaság Háztartások fűtése Bocsok Józsefné

7 Ipari üzemek szennyező hatásai
Szilárd / por, korom, pernye Gáz /H2s,NH3,CO,CO2,CH4,NOx,/ Gőz / szénhidrogének, szerves oldószer, olaj, savgőz/ A legszennyezőbb iparágak: építőipar, kohászat, vegyipar, gépipar, energiaipar stb. Bocsok Józsefné

8 Leggyakoribb légszennyező anyagok és hatásuk
Kéndioxid:nagyobb mennyiségben belélegezve fulladásos halált, kisebb mennyiségben légzési zavarokat okoz Nitrózus gázok: maró hatása támadja a nyálkahártyát és a tüdőt Szénhidrogének: rákkeltő hatásúak Ózon: asztmás megbetegedést okoz Bocsok Józsefné

9 A légkör szilárd szennyeződései
Korom, pernye, por: ingerli a szem kötőhártyáját, károsítja a tüdőt Smog:mindkét halmazállapotú szennyező jelenléte Bocsok Józsefné

10 A szennyező anyagok légköri terjedése
emisszió Szennyező anyagokat szennyező források bocsátják ki transzmisszió A környezetbe került anyag eloszlása, szóródása, hígulása immisszió A levegőben kialakult szennyezőanyag koncentráció Bocsok Józsefné

11 Levegő öntisztulása A szennyezőanyag eltávozik a légkörből
Elkeveredik, hígul Átalakul közömbös anyaggá Bocsok Józsefné

12 Légszennyezés hatásai
Globális hatások: Üvegházhatás Levegő hőmérséklet növekedése Klímaváltozás Sivatagosodás Ózonpajzs vékonyodása Bocsok Józsefné

13 Egyéb hatások Egészség károsodás Növény és állatvilág károsodása
Gazdasági hatások Bocsok Józsefné

14 Határértékek, minősítés
A szennyező anyagok koncentrációját jelenti, adott mértékegységben /mg / m3/ Védettségi területek: Kiemelten védett / nemzeti parkok, stb 6 Védett I Védett II / ipari területek / Bocsok Józsefné

15 Néhány adat a levegő összetétele
Gáz Térfogat % Nitrogén 78,08 Oxigén 20,95 Argon 0,93 Széndioxid 0,03 Hidrogén és nemesgázok 0,01 Bocsok Józsefné

16 A légszennyező anyagok veszélyessége
1-es fokozat: kifejezetten veszélyes (például korom, ólom, ózon stb.), 2-es fokozat: veszélyes (például CO, NO2, fluoridok, stb.), 3-as fokozat: mérsékelten veszélyes (például SO2, szálló por, acetal dehid stb.). 4-es fokozat: kevésbé veszélyes (például nem toxikus ülepedő por, ammónia stb.). Bocsok Józsefné

17 Levegőminőségi határértékek védett I övezet / mikrogramm/ m3/
Szennyező Éves 24 órás 30 perces Kén-dioxid 70 150 250 Nitrogén-dioxid 85 100 Szálló por 50 200 ólom - 0,3 flourid 3 5 formaldehid 12 NOx Ózon szénmonoxid 2000 5000 10000 Bocsok Józsefné

18 Összefoglaló feladatok
Gyűjtsd össze városod légszennyezettségi adatait ! Mely városokban rendeltek már el smog riadót ? Bocsok Józsefné

19 Vizek minősége Szárazföldi vizek: talajvíz, mélységi és karsztvíz, forrás, folyók, állóvizek Bocsok Józsefné

20 vízminőség fizikai kémiai biológiai hőmérséklet Vízben oldott gázok
Élőlény társulások sűrűség Oldott sók Felületi feszültség PH átlátszóság keménység Lebegő anyag koncentráció Szervesanyag tartalom Szag, íz Biokémiai oxigén igény Bocsok Józsefné

21 vízminősítés Eljárások: Kémiai és fizikai Biológiai –BISEL
Bocsok Józsefné

22 Fizikai, kémiai vízminősítés: a Tisza ciánszennyezése……..
Bocsok Józsefné

23 Kémiai és fizikai vízminősítés
I. osztály Tiszta, ökológiai követelményeket kielégíti II. osztály Kissé szennyezett, műszakilag bonyolultabb tisztítást igényel III. osztály Szennyezett, ökoszisztémát károsítja Bocsok Józsefné

24 Vizek minőségének integrált követelményrendszere
komponensek Kívánatos határértékek I.osztály Tűrhető határértékek II. osztály Vízhőmérséklet C o 25 30 Fajlagos vezető képesség 800 1600 Összes oldott anyag /mg/l/ 500 1000 pH 6,5-8 6,5-8,5 Bocsok Józsefné

25 Összes keménység CaO mg/l 150 350
Oldott oxigén mg/l 6 4 Összes keménység CaO mg/l 150 350 Nitrátion mg/l 20 42 szulfátion 100 250 Vas mg/l 0,5 2 Olajfedettség % 10 Bocsok Józsefné

26 Bisel vízminősítés A Belga biológiai vízminősítést iskolánk tanulói 4 éve alkalmazzák Bocsok Józsefné

27 Bisel Mintavétel a folyóból szabványos hálóval
A minta mosása, szelektálása A makroorganizmusok számbavétele, meghatározása mikroszkóp segítségével A táblázat kitöltése- bisel index meghatározása Bocsok Józsefné

28 Bisel vizsgálat videó Bocsok Józsefné

29 A szennyezés hatásai Kommunális szennyvíz Ipari szennyvíz
szennyvíztisztítás Bocsok Józsefné

30 Szennyező források A keletkező összes szennyvíz mennyiségének többségét és a szennyező anyagok nagyobb hányadát is a települési közcsatorna-hálózatok kibocsátásai teszik ki. Ezek közül kiemelkednek az összes települési kibocsátások kétharmadát kitevő fővárosi és megyei jogú városi szennyvízkibocsátások. Jelentős az ipari, mezőgazdasági és egyéb intézményi szennyvízkibocsátás is. Magyarország a közműves ivóvízellátás területén a nemzetközi összehasonlítást is figyelembe véve jó mutatókkal rendelkezik, a lakosság mintegy %-a él közműves vízzel ellátott területen. Ugyanakkor a csatornázott területen élő lakosok számaránya mintegy 57 %, az ún. közműolló 40 %-os. A felszíni vizekbe vezetett szennyvizek és használt vizek mennyisége a víztakarékossági intézkedések, valamint a termelés visszaesése miatt csökkent ugyan, de a szennyvizek jelentős részét egyáltalán nem, vagy nem kielégítő hatásfokkal tisztítják. Különösen nagy az elmaradás a fővárosban és néhány nagyobb városunkban. A szennyvíztisztítás során keletkező iszapok kezelése, ártalommentes elhelyezése általában nem megoldott. Bocsok Józsefné

31 Szennyvíztisztítás Szennyvizek tisztítása Természetes eljárások:
- hígítás - szennyvízöntözés - talajszűrés - tavas szennyvíztisztítás A természetes eljárású szennyvíztisztítás a természet öntisztító képességén alapul. A befogadókban lévő mikro- és makroszervezetek bontják le a szerves anyagokat, és a N, P vegyületek visszatartására is alkalmasak. Hígítás: Élővizeink öntisztító képességük határáig a szennyezőanyagokat képesek lebontani Szennyvízöntözés: Barázdás öntözésű, nyárfás területre, előtte 1/2 óra pihentetés kell. Talajszűrés: 50 mm-es vízréteg átszivárgását lehetővé tevő vízáteresztő képességű szemcsés talaj és 2,0 m-es maximális talajvízszint. - Bocsok Józsefné

32 Szennyvíztisztítás 2. Biológiai eljárások
A természetben végbemenő folyamatokat felgyorsítják azáltal, hogy a lebontó szervezetek számára kedvező körülményeket biztosítanak. Csepegtetőtestes tisztítás: szilárd, porózus anyagon megtelepülő biológiai hártyában élő szervezetek aerob úton bontják el az ülepített szennyvíz lebegő, oldott, szerves szennyeződéseit. Csepegőtestek: a) kisterhelésű b) nagyterhelésű c) merülőtárcsás a.) Lökésszerűen adagolt kis mennyiségű szennyvizet tisztít. b.) Oxigéndús utóülepített szennyvizet dolgoz fel. c.) Műanyag tárcsa forog, közben átfolyik rajta a szennyvíz. A tárcsán vannak a mikroorganizmusok. Eleveniszapos tisztítók: Oxigénbevitel levegőztetéssel medencébe vezetve, melyben a tápanyag és a mikroorganizmusok diszpen rendszert alkotnak. Bocsok Józsefné

33 Szennyvíztisztítás 3. Bakterológiai szennyezések
A szennyvízben lévő károkozókat, fertőző baktériumokat jelenti, melyek az emberre és haszonállatokra veszélyesek. A vizsgálatok eredményének függvényében kell eldönteni szükséges-e a fertőtlenítés. Fertőtlenítés Klórgázzal (Cl2) történő fertőtlenítés a leggyakoribb a felszíni vízművekben. Az indirekt klórozás szintén gyakori - a klórgázt oldóvízben elnyeletik - majd ezt a klóros vizet vezetik a "tisztavíz" medencébe. A tevékenység rendkívül balesetveszélyes, ezért csak vizsgázott dolgozó végezheti. Így a túladagolásra is ügyelni kell! Bocsok Józsefné

34 Szennyvíztisztítás 4. Kémai eljárások:
A települési szennyvizeknél az ülepítés hatásfokának növelésre, utókezelésére és fertőtlenítésére alkalmazunk kémia eljárásokat. A tisztító hatást minden esetben valamilyen vegyszer adagolásával érhetjük el. A vegyszer adagolása azonban önmagában is növeli a szennyezést - ezért nagyfokú gondossággal kell eljárni. derítéses tisztításnál: csak indokolt esetben alkalmazzunk vegyszereket fertőtlenítésnél a közegészségügyi hatóságok döntése alapján - időszakosan alkalmazzuk utókezelésnél: a biológiailag tisztított szennyvíz utókezelése a foszfor, nitrogén, és káros sók eltávolítását jelenti Egyszerűen - természetes módon - is megoldható nádasok telepítésével. A nitrogéntartalom nitritté és nitráttá alakul ez a nitrifikáció. A kémiai eljárások során a szennyvíz foszfortartalmának csökkentésére alkalmazhatók. A foszfor kicsapása alumínium-szulfát vagy vas-szulfát adagolással valósítható meg. Bocsok Józsefné

35 Képek….. Bocsok Józsefné

36 Szennyvíztisztítás vázlata
Bocsok Józsefné

37 feladatok Gyűjts adatokat hazai folyóink és tavaink állapotáról !
Milyen problémákról hallottál a Balaton esetén? Bocsok Józsefné

38 A talaj Kialakulása: Aprózódás Mállás humuszképződés Bocsok Józsefné

39 Talajok genetikai osztályozása
Váztalaj Sötét színű litomorf erdőtalaj Közép és délkelet –európai barna erdőtalaj Csernozjom Szíkes Réti talaj Láptalaj, öntés, lejtőhordalék talaj Bocsok Józsefné

40 talajvizsgálat kémiai fizikai Szín, pH Gyúrópróba
Kalcium –karbonát tartalom Szemcse összetétel Lúgosság mechanikai sajátosságok Vízben oldható sótartalom telítettség Bocsok Józsefné

41 Mechanikai sajátosságok
Higroszkóposság Arany-féle kötöttség Ötórás kapilláris vízemelés meghatározása Bocsok Józsefné

42 Talajpusztulás Erózió, defláció, sziklaomlás, talajcsúszás
Helytelen mezőgazdasági, erdészeti tevékenység Bocsok Józsefné

43 Talajszennyeződések Mezőgazdasági, ipari, urbanizációs hatások következménye. Öntisztulási képessége van a szennyezőanyagok szervetlen sókká és humusszá alakítását talajmikróbák végzik a szerves anyagok aerob lebontásával. Az öntisztuláshoz bizonyos idő és meghatározott vastagságú talaj szükséges. A talaj szennyezése a felszín alatti vízbázisra is veszélyes. Szennyezőanyagok: nitrogén, foszfor, kálium - oka legtöbbször az intenzív műtrágyázás, hatása: - talajsavanyodás, - felszíni vizek foszfor terjedése (eutrofizáció) - felszín alatti vizek nitrát szennyeződése Egyéb káros anyagok: nehézfémek, amelyek a növényvédő szerekből - műtrágyákból, szennyvizekből ipari és bányászati tevékenységből is sok (As, Cd, Co, Cu, Hg, F, Mn Ni, Pb, Zn) kerül be. Bocsok Józsefné

44 Talajtisztítás…. Legegyszerűbb módja a szennyezett talaj lefedése (beton, aszfalt, fólia, agyag- vagy egyéb vízzáró réteggel). Elektromos talajkezelés: Egyenáramú áramforrásra kapcsolt elektródák a talajban elektromos teret keltenek, amely hatására a szennyező nehézfémek ionjai az elektródák közelébe vándorolnak. Ártalmatlanítás kitermeléssel és deponálással: A kitermelt szennyezett talajt szennyezés-stabilizáló anyagokkal (cement) keverik össze. Fontos a semleges, vagy lúgos pH elérése, amelyet meszezéssel szabályoznak. Talajvíztisztítás: - kiszivattyúzás - kémiai kicsapás/pH beállítása, fémek talajvízből való kivonására alkalmazzuk. A pH növelésének eredménye, hogy a legtöbb fém szilárd fázisban kiválik Áteresztő tisztító résfalak alkalmazása Bocsok Józsefné

45 In-situ talajtisztítás
Bocsok Józsefné

46 feladat Melyek hazánk mezőgazdasági szempontból
legértékesebb területei ? Bocsok Józsefné

47 Hulladékgazdálkodás…
Bocsok Józsefné


Letölteni ppt "KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések