Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízminőségi jellemzők

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízminőségi jellemzők"— Előadás másolata:

1 Vízminőségi jellemzők

2 Komponens csoportok VKI szerint: Savasodási állapot Sótartalom
Oxigén háztartás Növényi tápanyagok

3 Savasodási állapot Kémhatás természetes vizek pH-ja: 6,5-8,5
pH= - log[H+] természetes vizek pH-ja: 6,5-8,5 „normál” esővíz pH-ja: 5,5 Lúgosság, sav semlegesítő képesség (puffer kapacitás) 𝐻 + + 𝐻𝐶𝑂 3 − ↔ 𝐻 2 𝐶𝑂 3 𝑂𝐻 + + 𝐻𝐶𝑂 3 − ↔ 𝐻 2 𝑂+ 𝐶𝑂 3 −

4 Savasodási állapot pH-t befolyásolja: Mész-szénsav egyensúly
Természetes huminsavak, ligninsavak, huminanyagok Biológiai aktivitás pH mérése: (kombinált elektróddal, potenciál különbség alapon)

5 Sótartalom A víz diszperz rendszer, tartalmaz oldott anyagokat és nem oldott (lebegő) anyagokat. A lebegő anyagok befolyásolják a víz átlátszóságát, ill. okozzák a zavarosságát.

6 Sótartalom A vízben előforduló ionok okozzák a víz vezetőképességét. A vezetőképesség egyenesen arányos a sótartalommal. Fajlagos elektromos vezetőképesség : a fajlagos elektromos ellenállásnak a reciprok értéke, mely egy 1 cm-s élhosszúságú kocka két egymással szemben lévő platina lapjai között mérhető ellenállás.

7 Sótartalom Klorid ion – konzervatív anyag a vezetőképességet leginkább meghatározó anion. Mérése: csapadékos titrálással.

8 Oxigén háztartás Oldott oxigén Oxigén telítettség,
Biokémiai oxigénigény Kémiai oxigénigény Ammónium ion

9 Oldott oxigén Oldott oxigén forrás: diffúzió, fotoszintézis
Oldott oxigén „fogyasztók”: légzés, lebontás (biológiai oxidáció) Oldott oxigén mennyiségét befolyásoló tényezők: Hőmérséklet, (nyomás) Vízmozgás Vizek fényviszonyai Mérés: galvanikus elven. A membránon átjutó oxigén az ólom anódon redukálódik. Az oxigén mennyisége határozza meg a galván cella áramát. (lineáris függvénykapcsolat)

10 Oxigén telítettség A vízben oldott oxigén mennyisége a hőmérséklettel fordítottan arányos.

11 Biokémiai oxigénigény
Az az oxigén mennyiség mely a vízben lévő szervesanyagok mikroorganizmusok által történő lebontásához szükséges.

12 Kémiai oxigénigény Az az oxigén mennyiség, mely a vízben lévő szerves anyagok - oxidálószer által történő -oxidációjához szükséges. KOIps – oxidálószer: kálium-permanganát KOIk – oxidálószer: kálium-dikromát BOI5 < KOIps < KOIk < TOC 𝐶𝐻 2 − 𝐶𝐻 𝑛 −𝑅+ 𝑂 2 → 𝐶𝑂 2 + 𝐻 2 𝑂…

13 Tápanyag háztartás Nitrogénvegyületek
- ásványi nitrogén (NH4+, NO2-, NO3-) - szerves nitrogén - összes nitrogén (ásványi + szerves) Foszforvegyületek - oldott reaktív foszfát (PO43-) - partikulált (lebegőanyaghoz kötött szervetlen, szerves) - összes foszfor (oldott + partikulált)

14 Tápanyagháztartás Az összes nitrogén és foszforvegyületek savas feltárása – ásványi formává alakítás Meghatározás: fotometriás módszerrel. (A vizsgált anyagra szelektív színképző reagensekkel színes oldat létrehozása, mérés látható tartományba.) Egy anyag vizes oldatának fényelnyelését ábrázoljuk a besugárzó fény energiájának (hullámhosszának) függvényében. A fényelnyelést egy mértékegység nélküli mennyisség az abszorbancia jellemzi.

15 Mikroszennyezők Mikronnyi mennyiségben egészségkárosító hatás.
- toxikus - karcinogén - mutagén - terratogén Szervetlen mikroszennyezők Nehézfémek (rendszám > 20, sűrűség > 5 g/ml): króm, kobalt, nikkel, réz, cink, molibdén, kadmium, ón, ólom, higany, ezüst. Félfémek: arzén, bór. Fém: bór. (6/2009 KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről.)

16 Szerves mikroszennyezők
Alifás szénhidrogének – TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) C5 – C40 Illékonyak C5 – C12 (<250 oC) BTEX

17 Szerves mikroszennyezők
Fenolok PAH (Policiklikus aromás szénhidrogének)

18 Szerves mikroszennyezők
Halogénezett aromás szénhidrogének klórbenzol (mono-hexa), brómbenzol, klórnaftalinok Klórozott alifás szénhidrogének

19 Szerves mikroszennyezők
Kórfenolok PCB (Poliklórozott bifenilek)

20 POP vegyületek Perzisztens szerves szennyezők
A környezetben rendkívül nehezen bomlanak le. Felhalmozódnak az állati, emberi szervezetben, toxikusak, rombolják az immunrendszert, idegrendszeri károsodást okoznak. (Piszkos 12)

21 POP vegyületek Stockholmi Egyezmény (később Baseli, Rotterdami): a környezet és emberi egészség POP vegyületekkel szembeni védelméről 176 tagország, 151 aláíró ország 2001. május 22-én fogadták el 2004. május 17-én lépett hatályba 2008. március 14-én ratifikáltuk (2008. június életbelépés) Fázisok: Kaocsolatfelvétel Leltárkészítés Újracsomagolás Ártalmatlanítás

22 POP vegyületek

23 Ökotoxikológiai vizsgálatok
A szennyezők általában nem önmagukban, hanem más szennyezőkkel együtt, kevert szennyezések formájában fordulnak elő. A tényleges környezeti kockázat, az összegzett biológiai hatásuk kimutatására ökotoxikológiai tesztek elvégzése szükséges. Különböző fejlettségi szintű szervezeteken végzett akut toxicitás tesztek. Azonomonas agilis Algateszt Daphnia teszt Halteszt Csíranövény teszt


Letölteni ppt "Vízminőségi jellemzők"

Hasonló előadás


Google Hirdetések