Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A levegőkörnyezet állapotának értékelése modellszámításokkal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A levegőkörnyezet állapotának értékelése modellszámításokkal"— Előadás másolata:

1 A levegőkörnyezet állapotának értékelése modellszámításokkal
Dr. Bozó László Labancz Krisztina Steib Roland Országos Meteorológiai Szolgálat

2 Természet / Biodiverzitás
SZEKTOR EMISSZIÓ ÁLLAPOT HATÁS PM koncentráció Egészség Közlekedés SO2 Energia termelés PM Savas ülepedés Természet / Biodiverzitás Háztartás NH3 Anyagok / Épületek Eutrofizáció NOx Mezőgazd. Mezőgazd. termés Felszíni ózon Ipar VOC

3 Célkitűzések A nagytávolságú légköri szennyezőanyag transzport hazai következményeinek, valamint a lokális légszennyezés hatásainak becslése Modellezési módszertan kidolgozása az ország tetszőleges régióját, kistérségét és települését jellemző jelenlegi és várható levegőminőség értékeléséhez a hivatalos emissziós, meteorológiai és légszennyezettségi adatok felhasználásával A kifejlesztett modulok illeszthetőek legyenek a társtudományok szimulációs eszközrendszereihez

4 A levegőszennyezettség kialakulásának és fennmaradásának jellemzői
Légszennyező anyagok a kibocsátó forrásoktól nagy távolságra juthatnak A lokális levegőszennyezés mértékét a regionális légköri transzport is befolyásolja A meteorológiai tényezőknek, a domborzatnak és a beépítettségnek meghatározó szerepük van a levegőminőség és a kiülepedés szabályozásában

5 Levegőkörnyezeti mérés és modellezés
Pontos és hiteles, térben pontszerű, időben folytonos, A mérési stratégia próbál javítani a térbeli reprezentativitáson. Modell kevésbé pontos, térben és időben folytonos, különböző térskálák különböző típusú közelítéseket igényelnek. Az EU levegőminőségi keretdirektívája ösztönzi a modellek használatát.

6 Modellek: utca modellek Átlagolás: órás, 24 órás, éves
Térskála: lokális Modellek: utca modellek Átlagolás: órás, 24 órás, éves Validálás: lokális mérés, szélcsatorna Térskála: városi Modellek: AERMOD, ADMS Átlagolás: órás, 24 órás, éves Validálás: városi monitoringhálózat Térskála: kontinentális/regionális Modellek: EMEP, TRACE, DEM Átlagolás: éves Validálás: háttérszennyezettség mérések

7 Levegőminőségi modellek alkalmazhatósága
Regionális/lokális levegőminőség értékelése, előrejelzése Lokális/nagytávolságú hatások szétválasztása Az ökoszisztéma aktuális/kritikus terhelés arányának becslése Határértékek, értékelési küszöbök túllépésének becslése Források azonosítása (földrajzi, forrástípus)

8 EMEP 50 km * 50 km

9 Ólom kibocsátás Magyarországon, 2002

10 SO2 kibocsátás Magyarországon

11 NO2 kibocsátás Magyarországon

12 PM kibocsátás Magyarországon (RAINS baseline scenario)

13 Légköri kén-ülepedés mértéke, mg S/m2/év
Ecological threshold: 4000 mg S/m2/yr

14 Légköri nitrogén ülepedés mértéke, mg N/m2/év
Ecological threshold: 2500 mg N/m2/yr

15 Légköri ólom ülepedés mértéke, g /m2/év

16 NO2 regionális alapterhelés, mg N m-3

17 Légköri nitrogén ülepedés, mg N m-2 év-1

18 Pb regionális alapterhelés, ng m-3

19 Légköri ólom-ülepedés, g km-2 év-1

20

21

22

23 ADMS-HU

24 Az agglomeráció főútvonalai mentén számított 24 órás NOx terhelés

25 Következtetések A kén-dioxid kibocsátás jelentősen, a nitrogén-oxidoké mérsékelten csökken Felszíni ózon koncentrációja régiónkban lényegében változatlan marad PM10 és PM2.5 vizsgálatok jelentősége növekszik (kémiai összetétel, egészségügyi hatások)

26 További lépések Országos alapterhelési mátrixok és térképek előállítása, a regionális modell outputok finomítása statisztikai módszerekkel Jelentős hazai pont- és vonalforrások környezetének állapotértékelése diszperziós modellszámításokkal A számított levegőminőségi paraméterek átadása a kapcsolódó tudományterületeknek A kritikus és az aktuális terhelés különbsége Vízminőség, eutrofizáció Emberi expozíció


Letölteni ppt "A levegőkörnyezet állapotának értékelése modellszámításokkal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések