Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közmeghallgatás 2010.. Önkormányzati bevételek 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevétele a tényadatok alapján 540.932 eFt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás 2010.. Önkormányzati bevételek 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevétele a tényadatok alapján 540.932 eFt."— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás 2010.

2 Önkormányzati bevételek 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevétele a tényadatok alapján 540.932 eFt

3 Önkormányzati bevételek 2009. Működési bevételek 248.442 e Ft ebből o o intézményi működési bevételek eFt o o csatornadíj bevétel 13.964 o o szociális étkeztetés 4.526 o o óvodai gyermekétkeztetés 1.241 o o iskolai gyermekétkeztetés 3.603 o o piac, helypénz bevétel 219 o o sajátos működési bevételek o o iparűzési adó 158.615 o o Szja átengedett 8 % 20.642 o o Kamat bevétel 727 o o Gépjármű adó 15.040 o o Lakbérek, bérleti díjak 2.404

4 Önkormányzati bevételek 2009. Támogatások184.270 e Ft ebből o Önkormányzatok költségvetési támogatása eFt o Normatív hozzájárulások 123.828 o Központosított előirányzatok 11.457 o Létszámcsökkentési pályázatok 2.849 o Bérpolitikai intézkedés 5.834 o Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.000 o Normatív kötött felhasználású támogatások 41.643 o Szociális segélyezés támogatása 24.944 o Közcélú foglalkoztatás 16.268 o Fejlesztési támogatások 10.342 o TEKI járdaépítés 5.342 o CÉDE eszköz beszerzés támogatás 2.000 o Egyéb központi támogatás 979 o Nyári gyermek étkeztetés 979 o Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 953 Koncessziós díj 850 Koncessziós díj 850

5 Önkormányzati bevételek 2009. Támogatás értékű bevételek108.220 eFt eFt o Támogatás értékű működési bevételek 32.479 OEP védőnői szolgálat 5.042 OEP védőnői szolgálat 5.042 Közhasznú foglalkoztatás 2.604 Közhasznú foglalkoztatás 2.604 Közmunka program előleg 11.651 Közmunka program előleg 11.651 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 2.535 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 2.535 Falunap, méz és meggyfesztivál támog. 848 Falunap, méz és meggyfesztivál támog. 848 Kompetencia alapú oktatás előleg 7.665 Kompetencia alapú oktatás előleg 7.665 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 1.429 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 1.429 Településőri hálózat támogatása 705 Településőri hálózat támogatása 705 o Támogatás értékű felhalmozási bevételek 75.741 eMagyarország pont támogatás 250 eMagyarország pont támogatás 250 Óvoda akadályment DAOP támogatás 9.989 Óvoda akadályment DAOP támogatás 9.989 Tanyabusz vásárlás támogatás 7.372 Tanyabusz vásárlás támogatás 7.372 Vörösmarty utca útépítés 52.439 Vörösmarty utca útépítés 52.439 Idősek Klubja akadályment előleg 5.691 Idősek Klubja akadályment előleg 5.691

6 Önkormányzati kiadások 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi kiadásai a tényadatok alapján 571.885 eFt

7 Önkormányzati kiadások 2009. Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása 23 295 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 1 163 3. Közvilágítás 5 952 4. Szennyvízelvezetés és kezelés 15 329 5. Vízkárelhárítás, vízrendezés76 6. Települési vízellátás és vízminőségvédelem 0 7. Községgazdálkodás 3 777 8. Közmunka 15 906 9. Mezőőri szolgálat 1 021 Településőr 539

8 Önkormányzati kiadások 2009. Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal 10. Helyi utak és hidak fenntartása 2 126 11. Ingatlanok hasznosítása 327 12. Önkormányzati igazgatási tevékenység 78 854 13. Képviselő-testület és bizottságainak kiadásai 13 352 14. Óvodai nevelés 2 787 15. Nappali rendszerű általános iskolai oktatás 6 278 16. Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás 736 17. Művelődési Ház feladatellátása 2 446 18. Közművelődési, Könyvtári feladatellátás 38 19. Védőnői szolgálat 4 139

9 Önkormányzati kiadások 2009. Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal 20. Sportlétesítmények működési, fenntartási kiadásai 1 650 21. Támogatások, pénzeszköz átadások 8 975 22. Szociális ellátások 38 205 23. Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 851 24. Házi segítségnyújtás 3 338 25. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 26. Szociális étkeztetés 11 813 27. Tanyagondnoki szolgálat (működő) 3 295 28. Tanyagondnoki szolgálat (Új) 1 836 29. Óvodai intézményi közétkeztetés 5 452

10 Önkormányzati kiadások 2009. Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal Kompetencia alapú oktatás 2 273 30. Iskolai intézményi közétkeztetés 18 862 33. EU parlamenti választások 494 31. Működési céltartalékok 0 Polg. Hiv. működési, fenntartási kiadásai összesen: 275 185

11 Önkormányzati kiadások 2009. Feladat megnevezése Ezer Ft. II. ÁMK működési fenntartási kiadásai 36. Lapkiadás 805 37. Óvodai nevelés 32 483 38. Nappali rendszerű általános iskolai oktatás 94 053 39. Könyvbeszerzés 1 126 40. Napközi otthoni és tanuló szobai ellátás 12 485 41. Művelődési Ház feladatellátása 2 525 42. Közművelődési Könyvtár feladatellátás 8 548 ÁMK működési fenntartási kiadásai össz.: 152 025

12 Önkormányzati kiadások 2009. Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás Gyóni Dávid villanyhálózat 150 Államháztartáson kívüli végleges felhasználási célú pénzeszköz átadás 150 Felújítások Járdafelújítás saját erő TEKI 334 Felújítások össz: 334

13 Szank Községi önkormányzat működési kiadásai a 2008. és a 2009. évben 2008. 456.783 eFt 2009. 427.210 eFt Csökkenés 29.573 eFt

14 Önkormányzati kiadások 2009. Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások összesen: 144 675

15 Fejlesztések 2009. o Vörösmarty utca szilárd burkolattal történő ellátása 1066m o Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése pályázaton 7 db buszváró és az iskola előtt 1 db buszöböl és gyalogátkelőhely kialakítása o Támop 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése az ÁMK Gy. Szabó Béla Általános Iskolájában o Belterületi járdafelújítás 2 km hosszan o Eszközfejlesztések (hazai forrásokból az óvodában, iskolában, polgármesteri hivatalban) o Játszó-pihenő park kialakítása o Könyvtárfejlesztés o Gy. Szabó Béla Képtárfejlesztés

16 2010. év fejlesztési tervei o Nappali ellátást biztosító ingatlan felújítása, komplex akadálymentesítése o Fejlesztéseink, melyekre pályázatot nyújtottunk be, melyek elbírálása folyamatban van: o Energia racionalizálási pályázatok (óvoda, iskola, tekepálya, bentlakásos szociális otthon) o Szank-Jászszentlászló között lévő önkormányzati út felújítása 6 km hosszan. o Művelődési Ház felújítása o Sportpálya felújítása o Orvosi rendelők kialakítása o Települési egészség-prevenciós, egészségmegőrző pályázat


Letölteni ppt "Közmeghallgatás 2010.. Önkormányzati bevételek 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevétele a tényadatok alapján 540.932 eFt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések