Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Helyi önkormányzati finanszírozás 2013-ban. 2 Köznevelés • Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz • A költségvetés a pedagógus és nevelő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Helyi önkormányzati finanszírozás 2013-ban. 2 Köznevelés • Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz • A költségvetés a pedagógus és nevelő."— Előadás másolata:

1 1 Helyi önkormányzati finanszírozás 2013-ban

2 2 Köznevelés • Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz • A költségvetés a pedagógus és nevelő munkát segítők bérét teljes mértékben biztosítja, a szakmai és üzemeltetési kiadásokhoz hozzájárul • A 3000 fő feletti önkormányzatok a gyermekétkeztetés mellett – főszabályként – állják az iskolaüzemeltetési költségeket is; előbbit az állam támogatja • 3000 fő alatt az iskolaüzemeltetés állami feladat • A fenntartói jogot 2013. január 1-jétől a szakminiszter gyakorolja az országos intézményfenntartó központon és a megyei, járási (tankerületi) intézményfenntartó központokon keresztül • Alapelv, hogy a feladatok mozgását a pénzügyi források is követik

3 3 Köznevelés - finanszírozás • 830 milliárd forint működési kiadással számol a költségvetés (gyermekétkeztetéssel és pedagógus életpálya-modellel együtt) • A nettó kiadások 715 milliárd forintra tehetők • Pedagógus bérkiadás járulékokkal 488,2 milliárd forint. Ennek forrás: • Korábbi ilyen jogcímű támogatások átcsatornázása: 311,7 milliárd forint • Csökkenő helyben maradó SZJA: 31,7 milliárd forint • Pedagógus életpálya költségvetési többlettámogatása: 56,4 milliárd forint • Központi költségvetésbe átszabályozott önkormányzati sajátos bevételek: 88,4 milliárd forint (gépjárműadó 40%-a, SZJA 4 százalékpontja, illetékbevételek 100%-a)

4 4 Köznevelés - finanszírozás • EMMI fejezetbe csoportosul át a pedagógus bérek forrásául 378,4 milliárd forint (488,2 milliárd forint egyik része), valamint a szakmai dologi kiadások fedezetéül 11,3 milliárd forint • Helyi önkormányzatok fejezetben a köznevelési feladatokra három jogcímen lesz támogatás: • Óvodapedagógusok bére 109,9 milliárd forint (488,2 milliárd forint másik része) • Települések által fenntartott óvodák üzemeltetési támogatás 17 milliárd forint • Változatlan szerkezetű és összegű gyermekétkeztetés 29,5 milliárd forint

5 5 Szociális és gyermekjóléti ellátás • Az önkormányzati alrendszerben e célra 220,7 milliárd forint (2012. évivel azonos) • Szakellátások biztosítása az államhoz kerül, a forrása az EMMI-hez • Pénzbeli ellátások: • Egyes segélyek a jegyzőtől a járási kormányhivatalhoz kerülnek, ezek forrásául 19,1 milliárd forint átcsoportosításra kerül a KIM-hez • Létalap (jegyzői hatáskörben lévő segélyek): • Alaptámogatás: jövedelem adott szintre való kiegészítése (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) • Kiegészítő támogatás: egyéb elismert szükségletek biztosításához (pl. lakhatási támogatás) • Forrása: • Létalapként nyújtott szociális lelátások támogatása 117 milliárd forint • Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39,1 milliárd forint

6 6 Szociális és gyermekjóléti ellátás • Alapellátások 63,9 milliárd forint, a 2012-esnél 15 milliárd forinttal magasabb összeg • Szakellátás jövőre teljes mértékben állami feladat lesz – 20 milliárd forint önkormányzati normatív támogatás + 1 százalékpont helyben maradó SZJA és 5% gépjárműadó (összesen 17 milliárd forint) kerül át az EMMI-hez • Nyári gyermekétkeztetésre 2,4 milliárd forint lesz jövőre is

7 7 Egyéb ágazati feladatok • Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: • A kulturális támogatás külön, kötött felhasználásúként jelenik meg 2013-ban 17,6 milliárd forintos előirányzattal • Települési önkormányzatok és társulások feladatainak támogatása + MIK- ektől a megyei jogú városokhoz kerülő múzeumok, könyvtárak támogatása • Színházak támogatása 11,8 milliárd forint, 2012-essel közel azonos, szekszárdi Német Színház 32,4 milliójával csökkent • Fejlesztési célokra 780 millió forint (tavalyinál 260 millióval több) • „ART” mozihálózat digitalizálására 100 millió forint (tavalyival egyező)

8 8 A helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai millió forint MegnevezésÁllami támogatások SZJA bevételek 2012. évi előirányzat928 813,4113 117,4 Állami támogatások és SZJA bevétel együtt1 041 930,8 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolása-12 000,0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímből zárolás-4 000,0 A szekszárdi Német Színház támogatásának átcsoportosítása az EMMI fejezetbe -32,4 2013. évi bázis irányszám1 025 898,4 Pedagógus életpályamodell többletigénye12 512,0 A fővárosnak a BKV működtetésére nyújtott támogatás csökkentése-10 000,0 Önkormányzati szervezetfejlesztés miatti megtakarítás-15 000,0 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3 750,0 Megyei jogú városok által átvett könyvtárak, múzeumok (KIM-től) 5 500,0 2013. évi irányszám (fejezeti átadások nélkül) 1 022 660,4 Illetékbevételek 12 328,6 Gépjárműadó 44 100,0 2013. évi irányszám a fejezeti átcsoportosításhoz figyelembe vett gépjárműadó és illetékbevételekkel 1 079 089,0

9 9 Fejezeti átcsoportosítások EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógus bérre -334 600,0 ebből: támogatás -251 300,0 SZJA -42 171,4 illetékbevétel -12 328,6 gépjárműadó (40%) -28 800,0 EMMI fejezetbe átkerülő forrás az iskolái szakmai munka feltételeinek támogatására -11 335,8 ebből: támogatás -11 335,8 EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra -37 252,9 ebből: támogatás -20 074,9 SZJA (1%) -13 578,0 gépjárműadó (5%) -3 600,0 KIM fejezetbe átkerülő források (járási kormányhivataloknak működési célra) -29 605,0 ebből: támogatás -29 605,0 KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira) -19 085,9 ebből: támogatás -19 085,9 2012. évi irányszám (állami támogatások)647 209,40,0

10 10 Változások 2012-höz képest • EMMI-hez átkerül 32,4 millió forint a szekszárdi Német Színház miatt • Óvodapedagógus életpálya-modellre 12,5 milliárd forint többlet a IX. fejezetben • 10 milliárd forinttal mérséklődik a fővárosi helyi tömegközlekedés támogatása • Közös önkormányzati hivatalok miatt 9 milliárd forint bér- és 6 milliárd forint dologi kiadás megtakarítás várható • EU Önerő Alap 3,75 milliárd forint növekménnyel lett megtervezve

11 11 Más fejezetekbe átkerülő források EMMI-hez: • Iskolapedagógus bérre 335 milliárd forint (korábbi ilyen célú állami támogatás 251,3 milliárd + helyi illetékbevételek, helyben maradó SZJA közel fele, és gépjárműadó 40%-a 83,3 milliárd forint) • Taneszközökre 11,7 milliárd forint (korábbi hasonló célú állami hozzájárulások átcsoportosításából) • Szociális szakellátásra 37 milliárd forint (korábbi önkormányzati normatív támogatás 20 milliárd + helyi SZJA 1 százalékpontja és gépjárműadó 5%-a 17 milliárd forint) KIM-hez: • Járási kormányhivatalok 30 milliárd forint (gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része) • Ellátottak juttatására 19,1 milliárd forint (az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás)

12 12 Kondíciók • 2013-ban a IX. fejezet előirányzata 647 milliárd forint, a 2012. évi 62%-a. • Helyben maradó SZJA 5 százalékpontja kiszabályozásra kerül (a maradék 3 állami támogatássá alakul). • A gépjárműadó 45%-a kiszabályozásra kerül, 15%-a az általános támogatás forrása lesz. • A teljes illetékbevétel – mely 2012-ben már csak a megyei jogú városoknál és a fővárosnál volt – kiszabályozásra kerül.

13 13 Átengedett bevételek rendszere • Megszűnik a fővárosi és megyei jogú városi illeték bevételi részesedés • Gépjárműadó átengedett mértéke csökken 100%-ról 40%-ra • Helyben maradó SZJA részesedés megszűnik (egy része támogatássá alakul át) • Jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik (a korábban e célt szolgáló támogatás forrása beépül az általános működési támogatásba) • Helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változik

14 14 IX. fejezetben maradó támogatások • Helyi önkormányzatok működését szolgáló általános jellegű támogatás (jövedelemtermelő-képességtől függő) • Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4,9 milliárd forint • Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása 100 millió forint • A központosított előirányzatok rendszere nagyrészt változatlan marad 2012-höz képest Tartalékok: • Kiegészítő támogatási tartalékok (önkormányzati fejezeti tartalék 49 milliárd forint, szerkezetátalakítási tartalék 35 milliárd forint) • Megyei önkormányzati tartalék 1,5 milliárd forint

15 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Helyi önkormányzati finanszírozás 2013-ban. 2 Köznevelés • Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz • A költségvetés a pedagógus és nevelő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések