Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulók társas készségeinek fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulók társas készségeinek fejlesztése"— Előadás másolata:

1 A tanulók társas készségeinek fejlesztése

2 Erős érzelmek kimutatása
Anómia a társadalomban A viselkedés következménynélkülisége A televízió, a film és az internet mintakínálatának kérdése A pedagógia válsága és elerőtlenedése A család „magára maradása” a gyermek problémáiban Segítő szolgáltatások hiánya A korrektív nevelés és a rendvédelem tehetetlensége (Buda, 2003)

3 A gyermek kapcsolatrendszerei – iskolai helyzetben
Mennyire lehet/kell, hogy egyenrangú legyen a kapcsolat? Érzelmek helye, szerepe az iskolai kapcsolatokban Melyek a kapcsolat megjelenési formái Kortárs csoport – szocializációs szerepének felértékelődése Szülők – szülőkép eltűnése Nevelők - tekintélyelv válsága Felnőttek – generációs különbsége és konfliktusok (Buda, 2003)

4 Az iskola mint szocializációs tér
Az iskola szerepe az érzelmek kezelésének megtanulásában, a munkahelyi sikeresség elősegítésében A közösség mint nevelő erő – a lehetségesnél kisebb szerep Gyerekek negatívan viszonyulnak az iskolához (unalom, sivárság, személytelenség, emberközpontú közösségek hiánya) Erőszak, deviancia terjedése Kiszolgáltatottság, autonómia igénye vs. manipuláció veszélye (Szekszárdi, 2001)

5 Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei az iskolában
Érzelmi intelligencia elemeinek kialakítása az első életévekben Iskolai évek alatt tovább fejlődnek, de a már meglévő alapokra épülnek rá Az érzelmi hiányosságok növelik egy gyermek veszélyeztetettségét, de ha idejekorán jön a segítség, a viszonyulás megváltoztatható

6 A jó iskolai előmenetel lehetséges okai Tanulmányi eredmények vagy érzelmi és társas megnyilvánulások következménye? A jó iskolai előmenetel megjósolható: Ha a gyerek Magabiztos Érdeklődő Ellenáll a helytelenkedés csábításainak Képes várni, utasítást követni, segítséget kérni Kijön a többiekkel Megnyerő Öntudatos Kudarctűrő Könnyen alkalmazkodik Könnyen megtanul olvasni Jól számol Nagy tárgyi tudású (Goleman, 1997)

7 Az érzelmi hiányosságok jelei, veszélyei
Figyelemfelhívó, szélsőséges reakciók Szélsőséges befelé fordulás Bizalomhiány, visszahúzódás, magány Visszajelzések alkalmával zavarba jön Sikertelenség esetén dac, harag Túlzott segítségnyújtás Túlfűtött érzelmi kötődés a bizalmas személyhez Sztereotípiák, elhamarkodott ítélkezés Előítéletesség Rejtőzködés, titokzatosság, bizalmatlanság Harsányság, váratlan reakciók

8 Mit tehet az iskola, a pedagógus?
„Azok, akik a legkeservesebb kutyaszorítóból is kivágták magukat, többnyire rendelkeznek bizonyos kulcsfontosságú érzelmi készségekkel.” (Goleman, 1997) Nem elég tájékoztatni a tanulókat: aktív összetevőkre alapozva tréningszerű foglalkozások keretében begyakoroljuk az érzelmi intelligencia komponenseit idéző készségeket

9 Érzések felfedezése, kifejezése
A gyermek, ha beszél érzéseiről, pillanatnyi lelkiállapotáról: tisztába jön önmagával, megértik mások foglalkozik az érzéseivel a többi embert is megértheti, magyarázatot találhat egyes negatív viselkedésekre. Érzések kifejezése: biztonsági, feszültség- levezető szelep Szerep a lelki problémák megelőzésében (M. Csóti, 2006)

10 Az érzelmi intelligencia
„Kutatási eredmények bizonyítják, hogy életünk majd minden területén fontosabb szerepet játszik az EQ, mint az IQ. Ez a törvényszerűség fokozatosan érvényesül napjainkban, amikor a kontrollra épülő ipari korszakból átlépünk a motivációra épülő információs korszakba. Az éntudatosság, az önmotiváció és az önmenedzselés kulcs összetevője az empátiának és a társas kapcsolatoknak." (Dr. Stephen Covey)

11 Személyes érzelmi kompetenciák
Pozitív és negatív érzések észlelése, azonosítása – önmegfigyelés Önállóság, autonómia Az érzelmek kimutatásának, megértésének és irányításának képessége Identitás, hitelesség, önszabályozás, belső kontroll A vágyteljesítés késleltetése, kitartás Siker- és kudarctűrés, stressz és szorongás kezelése Az érzések és cselekedetek közötti különbségek felismerése (jobb érzelmi döntés, cselekvési késztetés megfékezése, következmények azonosítása – indulati kontroll)

12 Társas érzelmi kompetenciák
Mások érzelmeinek felismerése Odafigyelés Negatív hatásoknak való ellenállás Empátia Kapcsolatépítő, kapcsolatirányító, kapcsolatkezelő képesség Meggyőző erő Kommunikáció Konfliktuskezelés Együttműködés Segítségkérés

13 Melyek a foglalkozások újszerűségei?
Kooperativitás (párhuzamos interakciók, építő egymásrautaltság, egyéni felelősség, egyenlő részvétel) Aktív, bevonó tanulás Megváltozott tanár- diák szerepek Árnyalt értékelés (Szöveges Komplex visszacsatolás Gyerekre szabott Önértékelés, egymás értékelése, csoportos értékelés szerepe)

14 Hagyományos és személyiségközpontú foglalkozások
Tanár- és ismeretközpontú Individualizált Érzelmi semlegesség Teljesítmény Nem átlátható szabályrendszer Elszigetelt feladatok Diák- és cselekvésközpontú Egyéni és csoportos tevékenységek Érzelmi bevonódás Folyamat Világos szabályrendszer Komplexitás Projektek, témahetek

15 Felhasznált irodalom - Dr. Buda Béla: Az iskolai nevelés a lélek védelmében Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003 Marianna Csóti: A gyermek társas készségeinek fejlesztése Pro Die Kiadó, 2006 Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó, Budapest, 1997 Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata Új Pedagógiai Szemle, 2001/5

16 Köszönöm a figyelmet Simon Gabriella 2009


Letölteni ppt "A tanulók társas készségeinek fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések