Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mivel foglalkozik a filmtörténet? A némafilmkorszak határai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mivel foglalkozik a filmtörténet? A némafilmkorszak határai"— Előadás másolata:

1 Mivel foglalkozik a filmtörténet? A némafilmkorszak határai
A film történetei Mivel foglalkozik a filmtörténet? A némafilmkorszak határai

2 Mi keltette fel az érdeklődést a filmtörténet és a korai mozi iránt?
maga a film fedezi fel, az „új hullám” lázadása a brightoni FIAF konferencia 1978 – kb előtti film levetítése, filmtörténész meghívottak – ez az esemény indítja el a korai film szisztematikus vizsgálatát, a filmtörténet egyik legaktívabban kutatott területe 1982-től az olaszországi Pordenone némafilmfesztivál „Giornate del cinema muto” a film születésének 100. évfordulója apropóján több korai film, rendezői életmű restaurálásra és vetítésre került

3 30 Years After Brighton – 2008 André Gaudreault, David Francis, Paulo Cerchi Usai, Eileen Bowser, David Levy és Charles Musser

4 Hogyan konstruálják meg a történetírók a mozi történetét?
Hogyan írnak a mozi korai korszakáról, hogyan gondolkodnak a filmtörténetről? Milyen szerepet osztanak ki a korai filmnek, a némafilmnek az egyetemes filmtörténetben? A filmkészítés és a filmstílus kezdeteiről elkülöníthető három feltételezés

5 Evolucionista, teleologikus
Az egyik legkorábbi típusa a filmtörténetnek a korai moziban a későbbi filmkészítés előfutárát, előkészítő periódusát látja. A film történetére progresszív fejlődésként tekint, ezt a folyamatot lineárisan az egyszerűbbtől a bonyolultabb formák felé haladónak tartja. Az első világháború előtti mozi egy kezdeti stádiuma a későbbi lehetőségeknek, melyben a várható eredményeket felvázolják, de a technikai és a gazdasági fejletlenség miatt még tökéletlenül valósítják meg. A fejlődést természetes folyamatként, normaként kezeli, a fejlődést meg kell előznie egy fejletlenebb állapot, a kísérletek és tévedések korszaka. Ez a gondolkodásmód általában biológiai metaforákra épül: pl. a korai kísérletek = táptalaja a későbbi filmeknek, a filmkészítés virágzása stb., a filmnek megfogan a gondolata, megszületik, gügyög, megteszi az első lépéseket, beszélni tanul, a filmművészet éretté válik, haldoklik stb.

6 Esszencialista Egy másik típusú megközelítés továbbviszi az evolucionista megközelítést, pontosítják – meghatározzák a filmművészet fejlődésének a célját. A film fejlődése, tehát a filmtörténet a film sajátszerűségeinek a felfedezését és kutatását jelenti. A korai film a puszta reprodukció és a lefilmezett színház bilincseiben vergődött, míg fel nem fedezte a valódi természetét, sajátszerűségét. Pl. a montázst és a kameramozgást.

7 A médium küldetése: történeteket mesélni
Egy harmadik megközelítés mind az evolucionista, mind az esszencialista feltételezéseket kiegészíti. A fejlődés mozgatórugója valójában a történetmesélés minél tökéletesebb, hatékonyabb eszközeinek a kidolgozása volt. A mozi valódi lényegét akkor fedezték fel, amikor ráébredtek a médium történetmesélő küldetésére, a történetmesélés eszközei, a filmnyelv kialakulása azért volt szükséges, hogy megkülönböztethessék mozit a színháztól.

8 Georges Sadoul: A filmművészet története
„ Az első a feltalálás időszaka: 1832-ben kezdődik és 1896-ban fejeződik be, elsősorban technikai jellegű, s csak röviden tekintjük át. A második az úttörők korszaka ( ), kialakul az ipar, s megvetik, „szinte akaratlanul” a művészet alapjait. A harmadik időszakban, amely az 1. világháború befejezésével végződik, a film művészetté válik és kialakul nagyipari jellege. A negyedik a némafilm korszaka, a hangosfilm megjelenéséig.” (Sadoul ).

9 Gregor-Patalas: A film világtörténete
„A kezdeti korszak európai filmalkotói különböző irányú kísérleteket folytattak, és a filmet egyrészt a dokumentumszerű, valósághű ábrázolás szolgálatába állították, másrészt technikai trükkök segítségével egy irreális, képzeletbeli világot teremtettek. Az amerikai rendezők viszont már a kezdet kezdetétől fogva arra az útra léptek, amelyet szinte valamennyi művészileg számottevő művükben követtek: a realista film útjára” (Gregor – Patalas ). a filmtörténet a technikai eszközök tökéletesedésének a története, amellyel a realitás illúziója minél tökéletesebben érhető el

10 Mindhárom szemlélet meghaladottnak számít, mert:
Ezek a magyarázatok főleg a filmekkel, a technikai felfedezésekkel számoltak, és figyelmen kívül hagyták annak kulturális, gazdasági, ideológiai vonatkozásait. A mozit a kulturális, gazdasági, ideológiai kontextusai nélkül értelmezték. A hova fejlődik a mozi? helyett Mit jelentett abban a korszakban a mozi? Milyen céljaik voltak az akkori filmgyártóknak? Tulajdonképpen sok egymástól eltérő elképzelés működött egymás mellett, melyek közül bizonyos törekvések dominánssá váltak, mások nem. Adott korszakokban újraértelmezték őket.

11 Mindhárom szemlélet meghaladottnak számít, mert:
A visszatekintés a filmtörténetre olyasfajta retrospekció, mely a jelen szempontjait vetíti vissza múltbeli eseményekre. A kortárs filmtörténet friss szempontokkal segít a korai film századvégi/eleji kortárs helyzetének rekonstruálása, mely nem fejlődésének lehetséges kifutását latolgatja. A korai film saját stílusa, logikája csak úgy értékelhető, ha függetlenítjük attól a későbbi gyakorlattól, amelyre nem készült, nem is készülhetett tudatosan. Téves kezdetlegesnek, primitívnek minősíteni a korai filmet, azért mert nem mesélt történeteket, úgy ahogy ma elvárnánk, mert nem is törekedett erre. Ez olyan, mintha azért bírálnánk a teát, mert nem kávé.

12

13

14 Maurizio Nannucci, 2005

15 Fogalomhasználat: korábban: a film születése vagy az új művészeti forma Charles Musser: ehelyett a film megjelenése, előtűnés, felbukkanás jelentésű emergence szót használja, és a mozgó képet a 17. századig visszanyúló képi, illetve projekciós gyakorlat szerves részének tekinti, melynek technikája mellett főleg kiállítási formája változott meg a 19. század végére

16 David Borwell és Kristin Thompson filmtörténete
A 80-as évek Figyelmüket nem annyira a film technikai-lingvisztikai elemek, a filmnyelv kialakulására összpontosítják, inkább arra a módra, ahogy ezek az elemek egy funkcióikat összehangoló stilisztikai rendszert alkotnak. Hogyan tagolják a filmtörténetet? Három elbeszélés, három egység: a filmtörténetet mint átfogó folyamatot elbeszélő nagy történet kisebb keretek, amelyek a nagy történettel párhuzamosan kiemelt szemelvényeket tisztáznak: alkotók, filmek, jelenettöredékek elemzése megjegyzések és kérdések – jelenleg folyó kutatások, bibliográfia

17 Mit csinál a filmtörténész?
Adatgyűjtés Leírás Magyarázat Mi tekinthető elsődleges forrásnak? - a filmek - nyomtatott sajtó, kéziratok, levelezések, interjúk - verziók: főleg a Hollywoodban gyártott filmek több verzióban készülnek el, tartalom és forma szempontjából is különböznek - rendezői változat Másodlagos források: a róla készült leírások, filmtörténetek Példa: kolozsvári amatőr filmkészítés kutatása

18 Magyarázó fogalmak: kronológia
kauzalitás: egyéni döntés, csoportos: intézmény, informális közösség hatás trend: a történész szelektál, az adatok sokaságából, összevisszaságából rendet, koherens történetet gyárt, általánosít, eltekint a kivételektől, azonban, ha elismeri hogy általánosít, elismeri azt is, hogy valójában több minden volt, mint amennyiről beszélt periódus jelentősség: fejlődés helyett ezt a szót használja

19 Miért lehet egy film érdekes filmtörténeti szempontból?
belső érték: gondolatébresztő, minőségük hatás: milyen hatással van más filmekre? Műfajt hoz létre, új fogások kipróbálására késztet, nagyon népszerű tipikusság – adott korszak szempontjából fontos, egy film példaszerű

20 Példák Ének az esőben: belső érték, tipikus,
Egy nemzet születése, Aranypolgár: belső érték, hatás, Casablanca: hatás

21 A némafilm korszaka 3 nagy korszakot különböztetünk meg:
KORAI film (early cinema): /7 ÁTMENETI korszak: A késő némafilmkorszak: /31

22 A némafilmkorszakoról alkotott képünk korántsem teljes:

23 A filmek 80-90%-át elveszettnek tekintik:

24 Ez mivel magyarázható? Semmi sem szent: nem tartották megőrzésre méltónak, több verzió létezett Cenzúra A moziban a vetítések nem voltak biztonságosak Természetes romlás, az ezüstnitrát réteg felbomlása Áttérés a hangra: a korábbi korszakot érdektelennek tartották

25 Mit jelent az a fogalom, hogy némafilm?
Technikai különbség Esztétikai törés: a hangosfilm megváltoztatja a montázson és inzerteken alapuló mozgóképek eszköztárát. A fényhatásokra és a térhasználatra erőteljesen építenek.

26 Némaság? A némafilmek nem voltak (mindig) némák – kommentátor szövege kísérte az előadást, zenei kíséret a lehangolódott zongorától a zenekarig, Japánban a benshik intézménye Robert Bresson: „ A hangosfilm találta fel a csendet”. A némafilmben a csendnek nincs narratív funkciója, mint ahogy a hangosfilmben.

27 A némafilm a kortárs kultúrában

28

29

30


Letölteni ppt "Mivel foglalkozik a filmtörténet? A némafilmkorszak határai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések