Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy életem, egy halálom… Vagy mégsem?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy életem, egy halálom… Vagy mégsem?"— Előadás másolata:

1 Egy életem, egy halálom… Vagy mégsem?
A Reinkarnáció, mint az Isteni Terv része Egy életem, egy halálom… Vagy mégsem? Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat

2 AMiről szó lesz Az Isteni Terv lényege A fejlődés fokozatai az Emberig
Az emberi fejlődés fő törvényei A reinkarnáció szükségszerűsége és bizonyítékai Téveszmék és gyakori kérdések Az újraszületési ciklus Egy testetöltés szakaszai Összefoglalás, olvasnivalók

3 Az ISTeni Terv A Teremtő társakra „vágyik”
A megnyilvánult Kozmosz egy Iskolarendszer Benne és általa egy „Isten-szikra” (Monád) az öntudatlan tökéletességtől eljut cselekvőképes, teremteni tudó tökéletességig. Az Iskolát és tananyagát is egyetemes törvények alkotják Fokozatai a létformák, évfolyamai ezek eltérő fejlettségi szintjei Oktatói maguk a tanulók – emberek és mások Sok különféle ruhában (test, személyiség) de ugyanaz az ember-tanuló (egyéniség, Én) jár az iskolába

4 A fejlődés fokozatai Egyéniesülés Ember(csíra)
Az emberit megelőző létformák Elérendő fejlettségi szintjük Ásványi csoportlelkek Fizikai szintű tudatosság Sűrűség, keménység, szépség Növényi csoportlelkek Érzékenység, érzékelés képessége Szépség Az ásvány: gipsz kristály (kristályos kalcium szulfát) A fa: Acacia 'Frisia' Tree #T14 Gloucestershire, England A kutya: Baron (Great Dane) Baron is a member of California Dane Day, a club for southern californian Great Danes and their owners. He enjoys swimming at the beach, racing around leash free parks and going everywhere he can. <Wuff> Thanks Dogfriendly for showing us new places to go! Állati csoportlelkek Érzelmek, gondolatok felfogása, kibocsájtása Szépség Egyéniesülés Ember(csíra)

5 ? ? ? ? A fejlődés fokozatai Az emberi létforma
Elérendő fejlettségi szint (e láncperiódusban) Isteni képességeink maradéktalan kiteljesítése, az EGYség felismerése, és így: AKARAT -> Mindenhatóság BÖLCSESSÉG -> Mindenhol jelenlét ÉRTELEM -> Mindentudás

6 Az Emberi fejlődés Fő Törvényei
Reinkarnáció A fejlődés útja hosszú, sok-sok testet öltésen át vezet el a kitűzött célhoz. Karma Az ok-okozat törvénye. Testet öltéseink hibáival szembesít, így tanulunk ezekből. Dharma Egy testet öltéshez rendelt tanulnivalók (életfeladatok) elsajátítására ösztönző erő. Periodikusság Minden ismétlődik-megnyilvánul, eltűnik, majd a korábbihoz hasonló, de fejlettebb formában újra megnyilvánul.

7 A Reinkarnáció szükségszerű
Isteni Igazságosság, az „élet értelme” Karma + Reinkarnáció = kibírható tempójú fejlődés Vannak vademberek, és vannak Adeptusok Vadembertől Adeptus fejlettségig eljutni sok száz (ezer?) testetöltést igényel Nincsenek „ejtőernyősök” Reinkarnáció és Evolúció együtt hatnak Fő nehézségek Vágytermészet megszelídítése, önzés levetése Tiszta gondolkodás, absztrakciós készség kifejlesztése, intellektuális gőgtől megszabadulás A fizikai test (idegrendszer) nem tudja követni a finomabb testek gyors fejlődését

8 Bizonyítékok Jórészt ‘hozott anyagból’ építkezünk
Lelkiismeret Tehetség Fóbiák Megmagyarázhatatlan vonzódás, ellenszenv (lények, helyzetek, magatartás iránt) Ösztönös tudás Koraérett gyermekek, stb. Regressziós hipnózis és azzal elért gyógyulások – pl. Thorwald Dethlefsen kutatásai Elmúlt életek emlékei, születési deformitások – Pl. Ian Stevenson kutatásai és könyvei

9 Téveszmék, gyakori kérdések
Lélekvándorlás – állati, növényi, ásványi testek felöltése egy emberlét után Ez –általában- az atomi alkotórészekre igaz lehet, de az emberre (Én-re) NEM. „A kutyám olyan okos, hogy legközelebb már biztos emberként fog megszületni.” „Előző életemben biztos kutya voltam.”

10 Téveszmék, gyakori kérdések
Újraszülthetnek-e az állatok? (Állati) csoportlélek Fokozatos differenciálódás, egyre csökkenő (végül egyetlen) egyedszám, Nincs erős kapcsolata a magasabb szellemi világgal Az emberrel való kapcsolat óriási hatás Az egyéniesülés módjai: Normál: Értelem, Szeret, Akarat útján Nemkívánatos: Félelem/gyűlölet, Büszkeség, Uralkodási vágy által Egész földi pályafutásunkra hatással van! Nem kell siettetni!

11 Téveszmék, gyakori kérdések
„Nekem már csak ez az egy testetöltés van hátra...” Ha a reinkarnáció igaz, hogy nőhetett sokszorosra a Föld népessége? A (Földhöz kötődő) emberi lelkek száma sokszorta nagyobb annak mindenkori népességénél Újraszületések közti idő változó

12 Emberiségünk reinkarnációs ciklusainak hossza és intenzitása
Az Egók típusa Jelenlegi típus Átlagos hosszúság években Az életek kö- zötti teljes időköz Asztrális élet Devachani (mennyországi) élet Alsó mentális Kauzális A Holdlánc alábbi körében gyéniesült emberek 5 Előrehaladott egók az Ösvényen (Sokan közülük folyamatosan inkarnálódnak, így esetükben az életek közötti időköz hossza nem kérdés) 1200 – 2000 vagy még több 5 (még yorsabban és öntudatlanul is átsuhanhatnak) 1300 – 1800 (többnyire a legmagasabb szinten) Az Ösvényhez közelítő Egók: (a) Az Értelem mentén egyéniesültek 1200 1150 50 (b) A Szeretet és az Akarat mentén egyéniesültek 700 650 Művészetekben, tudományokban, vallásokban magas szintet elérő emberek Kb. ugyanaz, mint az előző Hosszabb asztrális és rövidebb kauzális lét, különösen a vallásosak és a művészek esetében 6 Magasan kulturált, magasan képzett emberek Éppen csak érinti a tudatot 7 Felső középosztály 500 25 475 Nincs 2. rendű Hold-emberek Polgárság 40 160 –260 (alsóbb szintek) Holdi állat-emberek Szakmunkások 60 – 160 Holdi állatok, 1. osztály Betanított, v. segédmunkások 20 – 25 (legalsó szint) Holdi állatok, 2. osztály Szenvedélybetegek, munkakerülők Holdi állatok, 3. osztály Az emberiség legprimitívebb része Emberiségünk reinkarnációs ciklusainak hossza és intenzitása

13 Téveszmék, gyakori kérdések
Ha a reinkarnáció igaz, hogy nőhetett sokszorosra a Föld népessége? A (Földhöz kötődő) emberi lelkek száma sokszorta a mindenkori népességénél Újraszületések közti idő változó Más „iskolákból” is érkeznek ide „Tanulmányaikat” kényszerűen felfüggesztők is vannak (lásd Ítéletnapok)

14 EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ)
Mi születik újra, mi Maradandó? A Z E M B E R F E L É P Í T É S E MONÁD (AZ ISTENI HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE) EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ) Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 55, p. 166 (Also see Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate II) The Monad (Turîyâtma), existing on the Anupâdaka Plane, puts forth a reflection of itself and acquires vehicles on the lower Planes for the sake of gaining experience. The Permanent Atoms and Principles get attached to the Monad with the help of the seven Creative Hierarchies. The four lower Principles constitute the perishable Personality, which is renewed every incarnation. The real Individual, the Self (Jîvâtma) continues in the Causal Body, lasts throughout the Human stage. KAUZÁLIS TEST ASZTRO-MENTÁLIS TEST SZEMÉLYISÉG ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST SŰRŰ FIZIKAI TEST

15 Az Újraszületési ciklus
ÉN “Halál” 1 Szenvedélyek 2 Hétköznapi 3 Benyomások 4 Vezeklés 5 Saját világ 6 Művésziség 7 Intellektualitás 1  4. Mennyországok 5  7. Mennyországok Pihenés “Születés” 6*-tól 40 évig n-100-tól 1500* év INKARNÁCIÓ Asztrális lét. A Személyiség tisztulása, nemesebb késztetésinek kiélése. Formák világa. A Személyiség kiértékeli az elmúlt életet, tanulságokat von le. Forma nélküli világ, a halhatatlan Egyéniség, Én lakhelye * Mai, fejlett erkölcsiségű és szellemiségű embernél

16 Az újraszületési ciklus

17 Mi a „Tervrajz” és mi építi fel testEinket?
Tervrajz: a Permanens Atomokban Kb. ugyanazon atomokból épülünk fel, mint korábban Kb. ott folytatjuk, ahol legutóbb abbahagytuk Módosító tényezők Érett karma + szülők génjei A környezet és az anya hatása a magzati fejlődés alatt Az építkezést végzők A permanens atom által aktivizált elementálok az erre rendelt angyalok (gondolatformák?) irányításával A gyermekkor haladtával egyre inkább maga az Én A gyermekkor végével már csak az Én

18 Karma és Sors A Karma mentális világban kísér minket („lebegő felhő, időnként kisülésekkel”) Vonzza hozzánk a tanítást szolgáló helyzeteket, lehetőségeket -> “Sors” Egy „csomag” egy életre van tervezve -> élet hossza Ha hamarabb elfogy, jöhet pótlás . Ez jutalom, nem büntetés.

19 Karma és Sors Karma hatása a fizikai testre
Karma es dharma összefonódik. Veleszületett rendellenességek Testi vagy lelki-szellemi korlátozottságok „Rejtett aknák”, betegségre hajlamok Feltűnő szépség és rútság Csak képzett tisztánlátók képesek megmondani, mi karmikus okok következménye, és mi nem az. Vannak balesetek!

20 Az újraszülető ember neme
Általában véve a megszülető dharmájához illeszkedik A nemváltást a személyiség néha nehéznek éli meg Transszexualitás Saját nem iránti szexuális vonzalom Lelki jegyek: „anyámasszony katonája” fiúk, „kardos menyecskék” Testi jegyek: karma, dharma, öröklődés... ÉS: saját gondolatok hatása

21 Az emberi élet szakaszai
A fizikai test teljesen megújul minden 7 éves periódusban; az asztrális és mentális testek rövidebb idő alatt. A csakrák aktiválása: 0 -7 évben a gyökér- és a lép-csakra, 7-14 évben a köldök- és a szív-csakra, évben a torok- és a homlok-csakra, a korona-csakra később. 35 35 ATMIKUS AKARAT - A LEGNAGYOBB ANYAGI ÉRDEKELTSÉG 28 42 SZERETET HÁZASSÁG BAJTÁRSIASSÁG VAGY VÁLÁS BUDDHIKUS 21 49 ELME TANULÁS MENTÁLIS BÖLCSESSÉG VAGY BESZŰKÜLT ELME Pearson N., Space, Time and Self, TPH, 1964, Fig. 76, p. 198 This slide gives the stages at which the various Chakras come into prominence. The periodic shift of emphasis on the level of consciousness as the incarnation progresses is depicted. 14 56 ÉRZELMEK VALLÁS EGYÜTTÉRZÉS VAGY ÉRZELMI RIDEGSÉG ASZTRÁLIS 7 63 ÉLETERŐ ELŐKÉSZÜLÉS MEGÚJULÁS VAGY 2. GYERMEKKOR FIZIKAI 1 70 1. szakasz -- a ‘vetés’ 2. szakasz -- az ‘aratás’

22 Összefoglalás Az Isteni Terv lényege a teremtő tökéletesség elérése – nem csak a fizikai világban E fejlődési út fontos szakasza az Ember lét Az Ember szakasz hatalmas fejlődéséhez sok földi élet kell Karma, dharma, reinkarnáció együtt hat ránk A fizikai lét az egész ciklusnak csak kis része

23 Összefoglalás Az emberi élet a Természetnek is hatalmas érték, lehetőség! Elementálok világa -> gondolataink, érzelmeink Ásványvilág fejlesztése -> táplálék Növényi létformák -> új lehetőségek Állatok –> baktériumok, tenyésztés, kedvencek finomodása, esetleg egyéniesülése Emberekre ”szakosodott” természetszellemek, angyalok -> önkifejezés, tapasztalatszerzés

24 Összefoglalás A Teremtő igazságos
Nincs eleve elrendelés, kedvencek és mostohagyerekek Földi életünket (lényünket és körülményeinket) korábbi működésünk -tettek ÉS gondolatok- és dharmánk-hoz szükséges lehetőségek együtt adják

25 Végszó Ma a világ működésének egy fontos részletéről alaptudás birtokába kerültek Éljenek vele, Éljenek jól vele!

26 Olvasnivaló Annie Besant: Reinkarnáció – Az újraszületés törvénye (MTT kiadás, le is tölthető az MTT web oldalról) John Algeo: Bevezetés az Ősi Bölcsességbe (letölthető az MTT web oldalról) A. E. Powell: A kauzális test és az Én (MTT kiadás, le is tölthető az MTT weboldalról) Thorwald Dethlefsen: Az újjászületés élménye (Magyar Könyvklub, 2002.) Ian Stevenson: Where Reincarnation and Biology Intersects (Praeger Publishers, 1997) Ian Stevenson: Phobias in children who claim to remember previous lives. (Journal of Scientific Exploration. Vol. 4, No. 2, pp , )

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egy életem, egy halálom… Vagy mégsem?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések