Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE"— Előadás másolata:

1 CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE
A KAUZÁLIS TEST CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE

2 A TUDAT KIBONTAKOZÁSA EGYETEMES - ATMIKUS INTUÍCIÓ - BUDDHIKUS
MENTÁLIS ÉRZELMI - ASZTRÁLIS Consciousness is relatively dormant in the Mineral Kingdom. It acquires the power to respond with feelings in the Plant Kingdom. It adds a new dimension of consciousness in the case of Animal Kingdom, namely, that of thinking. Only in the Human Kingdom does it begin to flower into the dimensions of Creative Activity and into Intuition. Direct experiencing of the unity of all LIFE, Order (Ŗta) in Nature and pure Love characterizes this new dimension of consciousness when developed. We shall refer to this as the consciousness of the ‘Ethical Man.’ The Ethical Man At the present moment, evolution has brought us to the verge of this next stage of development in the human consciousness. Only few individuals are showing signs of this development. These are the precursors. Majority of the humanity is still in the stage of emerging from the control of the Animal Mind (passions and drives predominant) and developing the state of Concrete Mind, and thence to developing the state of Abstract Mind. Instinctive emotional response still plays a dominant role in deciding a man’s course of action, as against the ‘right’ action. We have already pointed out that in the organizational processes of the living systems, a dynamic balance is maintained between self-assertion or autonomy and submission to the requirements of the next higher whole in the hierarchy. Now, in the case of human individuals, the next higher level of organizational hierarchy, variously called the ‘Heavenly Man,’ the ‘Humankind,’ or simply the ‘Global Consciousness’ has not yet formed to a degree where its overall supervening control could be felt by the individual consciousnesses comprising it. However, that this Global Consciousness already exists and that ever more number of individuals are becoming sensitive and adaptive to this next stage of consciousness development have been amply demonstrated by the extensive investigations carried out at the Princeton University Engineering Anomalies Research (PEAR) program over the past two decades. Even though this transition to the next stage is not yet complete, an ever-increasing number of people are showing an awareness of coherence, positivity and goodness, evidencing the dawning of the new consciousness. Not only this: this next stage of the evolution is awaiting our conscious participation. An understanding of the constitutive Principles of the Human Self is therefore in order, since it serves to give us a perspective view of the Great Plan and our immediate role in it and the direction in which we have to work. FIZIKAI ÁSVÁNY NÖVÉNY ÁLLAT EMBER SPIRITUÁLIS

3 A HÁROM TEREMTŐ KIÁRADÁS
ELSŐ (AKARAT) NAP - LOGOSZ MÁSODIK (BÖLCSESSÉG) HARMADIK (TEVÉKENYSÉG) ADI (ISTENI) VILÁG ANUPADAKA (MONÁDI) VILÁG HARMADIK KIÁRADÁS ATMIKUS (NIRVÁNI) VILÁG MÁSODIK KIÁRADÁS ELSŐ KIÁRADÁS BUDDHIKUS VILÁG MENTÁLIS VILÁG ASZTRÁLIS VILÁG Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate III A Hármasság az egyes vallásokban VALLÁS HÁRMASSÁG Kereszténység Atya Fiú Szentlélek Egyptian Amun-Ra Horus Osiris-Isis Hebrew Kether Chochmah Binah Hindu Shiva Vishnu Brahma FIZIKAI VILÁG A HÁROM TEREMTŐ KIÁRADÁS

4 EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ)
A Z E M B E R F E L É P Í T É S E MONÁD (A HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE) EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ) KAUZÁLIS TEST Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 55, p. 166 (Also see Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate II) The Monad (Turîyâtma), existing on the Anupâdaka Plane, puts forth a reflection of itself and acquires vehicles on the lower Planes for the sake of gaining experience. The Permanent Atoms and Principles get attached to the Monad with the help of the seven Creative Hierarchies. The four lower Principles constitute the perishable Personality, which is renewed every incarnation. The real Individual, the Self (Jîvâtma) continues in the Causal Body, lasts throughout the Human stage. ASZTRO-MENTÁLIS TEST SZEMÉLYISÉG ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST SŰRŰ FIZIKAI TEST

5 A MONÁD ÉS ATOMJAI

6 A HÉT ELSŐDLEGES CSOPORTLÉLEK

7 A csoportlélek általában
Sugarukat megtartják teljes fejlődésük során, soha nem keverednek. Először a mentális síkon lehet látni. A második élethullám hét fő áramában lebegnek. Alsó hármasságok hármas burka: ment. elem. essz. + asztr. essz. + fizikai atomikus anyag. Átmeneti állapot az emberi teljes elkülönülésig. Vödör víz hasonlat. Magzati élet hasonlat. Osztódás: hártyaszerű fal megjelenése, megerősödése. Egyes utalások szerint az ásvány- növény- és állatvilág fejlődése a Föld fejlődéséhez tartozik, nem pedig a monádokéhoz.

8 OKKULT TÖRZS- FEJLŐDÉS

9 Egy ásványi csoportlélek
Három rétegű fal. A burkon belüli AH-ok nem merülnek be. A éppen megsemmisül és húzódik vissza. A fizikai tudat ébredésének tere. Kívülről jövő hatások felismerése. Én – nem én – fizikai szinten. Kémiai affinitás, élénk cserebomlás, gyenge rezdülés az asztrális atomban a heves fizikai rezgések eredményeként.

10 Ásványok az egyes sugarakon

11 Egy növényi csoportlélek
- Kétrétegű fal, a fizikai falat magába olvasztotta, éterikus teste megerősítésére. Tevékenysége áttevődik az asztrális síkra. A dévák vezetik a permanens atomokat egyik növényi formától a másikig, így szereznek tapasztalatokat. Az asztrális p. atomban egyre nagyobb aktivitás, anyagot von magához. Hosszú életű növénynél halvány rezdülések a mentális egységben. Általában minden AH. végül hosszú életű tapasztalatokon megy végig, hogy ezt megtapasztalhassa, de van, amikor ez áttevődik az állati létbe.

12 Egy állati csoportlélek
Már csak egy rétegű burok. Tevékenységének színtere az a. mentális. A dévák vezetik az AH-t az állati formákba. A permanens atomok sokkal változatosabb rezgéseket fognak fel, így sokkal gyorsabb elkülönülés. - Ezért a csoportlélekhez tartozó AH-ok száma gyorsan csökken.

13 Egy állati csoportlélek osztódása

14 Egyetlen alsó hármasságot tartalmazó állati csoportlélek
Az egyéniesülést közvetlenül megelőző lépés. Sok jelenlegi háziállat érte el ezt a szintet. Hasonlat: a méhen belüli magzat utolsó két hónapja. Okkult figyelmeztetés: ne túlozzuk el az állatok szeretetét, mert az „koraszüléshez” vezethet. Az állatoknak akkorra kell elérni az egyéniesülést, amikor az embernek a Mester szintjét. - Csak bizonyos fajoknál, minden sugáron. Méhek, hangyák világa. - Az állati csoportlélek létszáma.

15 Az egyéniesülés Analógia: eljött a születés ideje.
(1) Eddig kommunikáció a sutratmán keresztül. (2) A sutratma kiszélesedik, a monádból jövő sugár felizzik, tölcsér alakot vesz fel. (3) A felső p. atomok között az áramlás megnövekszik. (4) A manaszi p. atom felébred, rezgéseket küld ki, manaszi anyagot vonz magához és egy forgó örvény alakul ki. Örvény jön létre a mentális e-t körülvevő felhőszerű anyagban.

16 A kauzális test kialakulása
(5) A csoportlélek fala szétszakad, és a felső örvény magába rántja. Ott szétoszlik, beleolvad a 3. m. alsík anyagába. (6) Amikor az örvény lecsillapodik, finom, hártyaszerű burok alakul ki, ami a kauzális test. Keleten használt hasonlat: forgó víztölcsér. Itt a folyamatot az alsó törekvés indítja be. Az Első Aspektus (Monád) harmadik kiáradása, ami semmi közbenső anyagba nem burkolózik be. Egyéniesülés után nem tud visszaesni az állatvilágba. Az emberi létezés 3 fontos állomása: Egyéniesülés Az első Beavatás Az adeptusi szint elérése. Az egyéniesülés célja: egy erős egyéni központ kialakulása, amelyen keresztül a Logosz ereje szétáradhat. (ÖNZÉS) 16 millió éve „az ajtó bezárult”. A 3. KÁ. leszáll a buddhikus világig, ott várakozik, az állati léleknek kell „felugrania”. A 3. KÁ. mindenkihez egyénileg érkezik. A kauzális test az ősi mitológiában tölcsér vagy serleg  Szent Grál, az Isteni Élet bora ömlik bele. A felső hármasság eszközöket kapott, a továbbiakban a fejlődés az alsó eszközök birtokba vétele.

17 Az egyéniesülés módjai
Az AH és az FH között háromféle első kapcsolat lehetséges: (1) Az alsó és felső elme között (2) Az asztrális test és a buddhi között (3) A fizikai test és az âtmâ között. (1) Egyéniesülés az értelmen keresztül A gazda értelmi természetű tevékenységet folytat, akkor az állat mentális testét serkenti, az állat megpróbálja megérteni gazdáját. (2) Egyéniesülés az érzelmen keresztül A gazda érzelmi beállítottságú, az állat az asztrális testén keresztül fejlődik, az elszakadás a csoportlélektől szeretet-kitöréskor. (3) Egyéniesülés az akaraton keresztül A gazda spirituális ember, az állat erős vonzalmat és csodálatot fejleszt ki, a benne levő akarat kap ösztönzést, ami a fizikai testben rendkívüli aktivitást okoz, elszántság, hogy gazdája szolgálatában mindent elérjen, amire képes. (2) és (3) esetén azonnali összeköttetés, (1)-nél fokozatos. (1)-nél az életek közötti idő 1200 év, (2) és (3) esetén 700 év. Különböző fajtájú erőket hoznak létre, utóbbiak intenzívebben élik a devachant, gyorsabban dolgozzák fel életüket.

18 Az egyéniesülés abnormális módjai
(1) Büszkeség, hiúság, gőg mentén egyéniesülők Büszkeség értelmi előrehaladásukra, állattársaikkal szembeni fölény fitoktatása. Ez serkenti az erőfeszítésre. Narancsszínű kauzális test. (2) Félelem mentén egyéniesülők Olyan állatok, amelyekkel az emberek kegyetlenül bántak, ravaszságot fejlesztenek ki, hogy megértsék és elkerüljék a kegyetlenséget. (3) Az előbbi változata: a gyűlölet mentén egyéniesülők A kegyetlenség bennük kegyetlenséget szül  pokolian kegyetlen bennszülöttek, inkvizítorok, népirtók, kéjgyilkosok. (4) A másokon való uralkodás vágya mentén egyéniesülők A csorda vezérbikája. Szintén kegyetlen, öröme telik benne, mert mások kínzása a fölöttük levő hatalmat jelenti számára. Hatalom-rettegés csoport. Az ember helytelen viselkedésének eredménye  karmikus következmények!

19 Az egyéniesülés fokozatai
Attól függ, hogy az állat milyen fejlettségi szinten egyéniesül. „Vonalas” kauzális test A kóborkutya szintje. A kauzális test teljesen hiányzik. A monád a személyiség felett lebeg, amivel csak a nirvánai anyag szálai kötik össze. A Földlánc első körétől kezdve fejlődnek emberként. A „holdi állatemberek” szintje. (1000 tagú csoportlélek) „Kosárfonatú” kauzális test A háziállatok köztes típusa, a házőrző kutya szintje. A „második osztályú holdi emberek” szintje. Nincs kifejlett kauzális test, de a váza már megvan. (100 tagú csoportlélek) Teljes kauzális test Az értelmes és szeretetre képes házikedvenc kutya, macska szintje, az „első osztályú holdi ember” szintje. (10-20 tagú csoportlélek) Az elvégzendő valódi munka mennyisége egy adott fejlettségi szint eléréséhez mindig ugyanannyi, de egyes esetekben több jut az egyik birodalomra, és kevesebb a másikra.

20 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Szabari János, 30/


Letölteni ppt "CSOPORTLELKEK, EGYÉNIESÜLÉS, AZ EMBERI LÉLEK SZÜLETÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések