Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában"— Előadás másolata:

1 IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában
Antal Péter IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában A címben azért használtam a kihívás szót mert nem akartunk abba hibába esni ami nagyon sok helyen jellemző, hogy beszerezzük a legkorszerűbb eszközöket de nem biztosítjuk a a tanárok számára a megfelelő módszertani felkészítést, vagyis nem adunk egy mankót a kezükbe Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet

2 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
Célok Az NFT-ben megfogalmazott kompetencia alapú oktatás bevezetése Az eszközrendszer, és az interaktív tanulási környezet lehetőségeinek, előnyeinek, hátrányainak, összegyűjtése A módszertani és gyakorlati tapasztalatok közkinccsé tétele. „Jó gyakorlatok” készítése A mestertanár képzés IKT-s alapjainak megteremtése „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

3 A projekt lépései Infrastruktúra kialakítása
Komplex elektronikus tanulási környezet kialakítása Tanárok technikai és módszertani felkészítése Folyamatos segítségnyújtás (workshop-ok, továbbképzések) „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

4 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
Infrastruktúra (2009/2010) A projekt első lépése az infrastruktúra kialakítása volt. WiFi hálózat megerősítése, A tantermek mikrofonnal és IP kamerával való felszerelése, (E-Prezentáció) A Classmate PC-k, beszerzése és a CleverBoard interaktív táblák beszerelése (150 gép, 5 tábla) Tanárok felszerelése laptopokkal (30 fő) „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

5 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
A projekt bemutatása A tervek szerint öt osztályt szereltünk fel IKT-s eszközökkel, (2011- től további tíz osztály, összesen kb. 400 gép) Szakmai továbbképzés: az eszközök és a célszoftverek használata és az ehhez szükséges módszertani alapok elsajátítása. 2009. szeptemberében kérdőíves vizsgálat keretében előzetesen felmértük mind a pedagógusok, mind a tanulók IKT jártasságát és attitűdjét. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

6 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
A projekt bemutatása A tanárok felkészítése után a következőket szerettük volna megvalósítani: Módszertani anyagok előállítása (óratervek és alkalmazások formájában) Szakmai fórum indítása Videó felvétel készítése az órákról Workshop-ok heti rendszerességgel „Jó gyakorlatok” készítése „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

7 A tanárok felkészítése
Első lépéseként egy 1 hetes intenzív napi (7-8 óra) felkészítésen vettek részt az 5. osztályokban tanító pedagógusok. A felkésztést követő minden héten egy másfél órás workshop keretében lehetőséget biztosítottunk a számukra, hogy átismételhessék és gyakorolhassák a tanultakat, bemutathassák az elkészített IKT gyakorlatokat és közös ötletbörze keretében motiválhassák egymást. Külső előadók előadásai (CleverBoard, Balázs-Diák) Weboldal, fórum, linkgyűjtemény cmpc.ektf.hu A tapasztalatok szerint ez az idő arra volt elég, hogy megismerkedjenek a lehetőségekkel és teljesen elijesszük őket a rájuk váró feladatoktól. Várható volt, hogy ez a rövid idő nem lesz alkalmas a magabiztos eszközalkalmazás eléréséhez. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

8 Szakmai követelmények meghatározása
A pedagógusok a tanév végére, a tanórák 20-25%-ában - használjanak IKT eszközöket, A félév során legalább egy CMPC-vel támogatott órát kellett tartani, amit élő közvetítésben a szülők is megnézhettek, Óratervek készítése a gyakorlatok leírásával, Probléma: a pedagógusok eltérő informatikai kompetenciája Különböző követelményszintek beállítása „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

9 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
Kezdő szint Ellenőrző vagy óravégi összefoglaló tesztek készítése a CMPC felügyelő szoftverével vagy a digitális tábla segítségével, Gyakorló/értelmező feladatok. 2-3 diás feladatok a tábla szoftverével elkészítve, A kereskedelmi forgalomban kapható, különböző interaktív CD- kel való munka egy-egy órarészlethez, Egyszerű böngészési feladatok az interneten: keresés, önálló feldolgozás, SDT alapszintű használata „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

10 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
Közép szint Képek, fájlok küldése a CMPC szoftverén keresztül a gyerekeknek, a feladatok megoldása időre, egyénileg, ill. csoportosan a feladat visszaküldésével, Differenciált munka: mindenki más feladaton dogozik a gépeken, lehet a gyakorló feladatok állítható paramétereit változtatni (idő, feladat mennyisége, bonyolultság, stb.), A gyerekek egy része azonos feladattal dolgozik, a másik csoport tanári vezetéssel más feladatot old meg stb., Irányított böngészési feladatok hasonlóan az előző szinthez kiegészítve a képek lementésével és a tanárnak való elküldéssel „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

11 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
Haladó szint Prezentációkészítés (készíttetés) a gyerekekkel egyénileg vagy csoportosan, Projekt keretű tanulás támogatása, Önálló otthoni feladatok készítése, Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagok órai feldolgozása, Egyéni illetve csoportos munka honlap, vagy a szerveren kialakított, mindenki által elérhető közös könyvtár segítségével. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

12 A pedagógiai kísérlet tapasztalatai
Tanulói válaszok: A gyerekek 99%-a rendelkezik számítógéppel 53%-uk annyit tölt a gép előtt amennyit a szülők megengednek A digitális kompetenciák elsajátítása 67%-ban önállóan történik Leggyakrabban internetezésre, játékra és zenehallgatásra használják a számítógépet 73%-uk iskolai feladatokra is használja a számítógépet „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

13 A pedagógiai kísérlet tapasztalatai
Tanári válaszok: Koreloszlás: év között, pályán eltöltött idő: 1-34 év között A megkérdezettek 43%-a ítélte jónak az informatikai kompetenciáját, 36%-a alapszintűnek (életkor és kompetencia között negatív korreláció) A megkérdezettek döntő többsége (89,3 %) szükségesnek tartja oktatási tevékenysége során az informatikai/technikai segítők jelenlétét „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

14 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
Tanulói tapasztalatok A gyerekek informatikai kompetenciája jó, Megfelelő érdeklődést mutatnak az új eszközrendszer iránt, A CMPC használatát gyorsan elsajátították, Sokszor segítettek a tanárnak az órai előkészítésben, A feladatok elvégzésében motiváltak voltak, A szülők is szívesen vették a kezdeményezést „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

15 A CMPC projekt tapasztalatai
A gyerekek nagyon pozitívan fogadták a lehetőséget és jó attitűddel használták az eszközöket és nagyon hamar megtanulták a kezelésüket, Annak ellenére, hogy jó részüknek otthon is van számítógépük, érdekesebbnek tartották az órákat, a digitális táblás feladatokkal jól megbirkóztak, A tanárok jó része informatikai felkészültsége miatt, kevésbé érezte magabiztosnak magát, A legnagyobb problémát a hardver használata okozta, illetve az eszközök ergonómiai elhelyezése sem tökéletesen megoldott az osztályokban, Az eszközök üzembe helyezése sok időt vesz el az órából illetve a szünetből, A sok gép miatt a WiFi rendszer gyakran lassú, A tanóráknak a megfelelő tempó érdekében másfél órásnak kellene lenniük, a 45 perc kevés. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

16 e-Papír projekt epapir.ektf.hu TÁMOP /

17 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
e-Papír projekt 2010. szeptember – október, 7. és 11. osztályban Cél: az új eszköz pedagógiai, módszertani lehetőségeinek feltárása, a tanulók attitűdjének és eredményeinek változása a kísérleti elektronikus környezetben. Az olvasási szokások megválatoztatása A tanulók Onyx Boox 60 ,vagy DPS E800 e-book olvasót kaptak A kísérlet alatt a tanulók nem használhattak az érintett tantárgyakból hagyományos tanulási eszközöket. Mindkét évfolyamból egy-egy kiválasztott osztály a kontrollcsoport szerepét töltötte be. A tankönyvek anyagait (matematika, fizika, kémia, földrajz, magyar, történelem) előre telepítettük az eszközökön. A tapasztalatok szerint ez az idő arra volt elég, hogy megismerkedjenek a lehetőségekkel és teljesen elijesszük őket a rájuk váró feladatoktól. Várható volt, hogy ez a rövid idő nem lesz alkalmas a magabiztos eszközalkalmazás eléréséhez. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

18 A kísérlet módszerei Óratervek (10 darab tantárgyanként)
Videó felvételek (minimum 2 db) az óra egy-egy mozzanatáról Bemeneti-és záró attitűdteszt a tanároknak és a tanulóknak Heti egy személyes kontaktidőpont rendelkezésre állása (mind technikai, mind módszertani szakemberek bevonásával) Weblap fórum lehetőséggel epapir.ektf.hu

19 Az e-book olvasó alkalmazási területei a pedagógusok véleménye alapján
Az egyik leglényegesebb kérdés, hogy milyen feladatokra alkalmas az eszköz, a már gyakorlott eszközhasználók az e-bookot. A tanárok döntő többsége (20 fő, 74, 07%) elsősorban rövid szövegek olvasására tartja alkalmasnak, illetve a kötelező irodalom olvasására (16 fő, 59,26%) és szabadidős tevékenységre (14 fő, 51,85%) és hangoskönyv-hallgatásra. Az olyan egyéb funkciók, mint a feladatmegoldás (8 fő, 29, 63%), lényegkiemelés viszonylag háttérbe szorult (4 fő, 14,81%). A jövőbeni használat iránti igény bíztató, a kérdőívet kitöltő pedagógusok 52%-a használna, illetve 7%-a alkalmanként. Néhány pedagógus megemlítette, hogy : attól függ, mi az az eszköz. Ha megbíznak vele, akkor igen. ha előre tájékoztatnak, van mérlegelési lehetőségem és hasznom belőle. Bemeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai.

20 Kimeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai.
A pedagógiai lehetőséget a tanárok abban látják, hogy a többféle tankönyv, szöveg- és feladatgyűjtemény használatával a tananyag színesebbé tehető. A humán tantárgyak esetében nagyon ígéretes a kötelező irodalmak kérdése, ugyanis egyrészt a könyvtári állomány példányszáma az e-book alkalmazásával többé nem probléma, másrészt többféle szemelvény és tankönyv is használható ez által. A pedagógusok nagyon pozitívan értékelték a Magyar Elektronikus Könyvtár gazdag állományát, ahonnan többféle formátumban, ingyenesen le tudják tölteni az adott dokumentumot. Az érintőképernyős készülék nagy lehetőségeket hordoz, például tesztek kitöltésénél, illetve jegyzetelésnél és lényegkiemelésnél, hiszen a tananyag mellé rövid jegyzetek készítése is lehetséges, illetve az idegen nyelvek esetében a szótározást is megkönnyítette, hogy az idegen szó jelentését oda lehetett írni a szó mellé. A könyvjelzők jól használhatóak lényegkiemelésre, hiszen megjegyzések is fűzhetőek az egyes pontokhoz, illetve a visszakeresést is sokkal gyorsabbá teszi. Emellett ezzel az eszközzel az otthoni felkészülés is könnyebb, hiszen az órán tárgyalt fontosabb részek egyszerűen és gyorsan megtalálhatók. Más olvasatban a pedagógusok nyitott kérdésre adott válaszaik alapján leszűrhető tapasztalatok a következnek, különös tekintettel a humán és reál tantárgyak közötti különbözőségekre az oktatási feladatokat illetően. Humán tárgyakat oktató pedagógusok válaszai Magyar: kötelező irodalom olvasására, szabadidős tevékenységekre, rövid szövegek olvasására, zenehallgatásra, hangoskönyv hallgatására; rendszeres iskolai használatra, feladatmegoldásra, kötelező irodalom olvasására, szabadidős tevékenységekre; rendszeres iskolai használatra, kötelező irodalom olvasására, szabadidős tevékenységekre, rövid szövegek olvasására, hangoskönyv hallgatására. Történelem: kötelező irodalom olvasására; lényegkiemelésre, rövid szövegek olvasására; kötelező irodalom olvasására, rövid szövegek olvasására, hangoskönyv hallgatására. Természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok válaszai Matematika: feladatmegoldásra, kötelező irodalom olvasására, rövid szövegek olvasására, zenehallgatásra, hangoskönyv hallgatására; feladatmegoldásra, rövid szövegek olvasására; rövid szövegek olvasására; rendszeres iskolai használatra, lényegkiemelésre, feladatmegoldásra, rövid szövegek olvasására. Fizika: rendszeres iskolai használatra, rövid szövegek olvasására. Földrajz: lényegkiemelésre, rövid szövegek olvasására. Idegen nyelveket oktató pedagógusok válaszai Angol: kötelező irodalom olvasására, szabadidős tevékenységekre, rövid szövegek olvasására; kötelező irodalom olvasására, zenehallgatásra, hangoskönyv hallgatására; feladatmegoldásra, kötelező irodalom olvasására, rövid szövegek olvasására; kötelező irodalom olvasására, szabadidős tevékenységekre, rövid szövegek olvasására, hangoskönyv hallgatására. Több tárgyat oktató tanárok válaszai Fizika és matematika: Magyar és történelem: szabadidős tevékenységekre; kötelező irodalom olvasására, szabadidős tevékenységekre, rövid szövegek olvasására, hangoskönyv hallgatására; feladatmegoldásra, kötelező irodalom olvasására, szabadidős tevékenységekre, rövid szövegek olvasására, hangoskönyv hallgatására; szabadidős tevékenységekre, zenehallgatásra, hangoskönyv hallgatására. Angol és matematika: rendszeres iskolai használatra, szabadidős tevékenységekre, zenehallgatásra. Angol és történelem: rövid szövegek olvasására, hangoskönyv hallgatására. A kutatásban résztvevő pedagógusok kérdőíves vizsgálat során oszthatták meg módszertani tapasztalataikat a kitüntetett eszközökkel kapcsolatban. Ezek a tapasztalatok hangsúlyeltolódást mutatnak a humán és természettudományos tárgyak, valamint az idegen nyelvek oktatása esetén, amely eltolódás az egyes területeket érintő válaszok előfordulásának gyakoriságát vizsgálva kielégítően körvonalazható, és az alábbiak szerint alakul. A humán tárgyak esetében a pedagógusok mind a rövid szövegek, mind a kötelező irodalom olvasására szinte egyöntetűen alkalmasnak tartották az eszközt. Amely egyértelműen új elemként jelenik meg, az a magyar irodalom területén az eszköz bevonása a szabadidős tevékenységekbe, valamint a hangoskönyvek és esetleges zenei adaptációk integrálása az oktatás folyamatába. A történelem tantárgy esetén a fentiek kevésbé jelentősek, a lényeg egyszerű kiemelésének lehetősége viszont több alkalommal megjelenik. A természettudományos tantárgyat oktató pedagógusok között konszenzus mutatkozik abban, hogy az eszköz alkalmas rövid szövegek olvasására, míg a kötelező irodalom esetén ez nem mutatható ki. Új elemként jelenik meg az eszköz alkalmazása a feladatmegoldásban, és kapcsolódva a szabadidős tevékenységekhez, a hangoskönyvek hallgatása; a többi válasz sporadikusan fordul elő. Az idegen nyelvek esetében a rövidebb szövegek és a kötelező irodalom olvasása mellett szintén a szabadidős tevékenységek során történő alkalmazás, illetve a hangoskönyvek adta lehetőségek kihasználása jelent többletet. Kimeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai.

21 Az e-Papír projekt konklúziói
Az idő rövidsége miatt számos változó mérése nem volt lehetséges a szövegértései kompetencia fejlődése az olvasási szokásokban bekövetkezett változás a tanulók tudásában bekövetkezett változások Az eszközök sérülékenységét figyelembe kell venni, Az életkori különbségek és az IKT jártasság figyelembe vétele az alkalmazásnál, Az eszköz csak humán tantárgyaknál alkalmazható hatékonyan, Figyelni kell a fájlok (PDF) beállításaira mentés és az e-Book olvasóra másolás előtt „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

22 Mestertanár VideÓportál
mestertanarvp.ektf.hu TÁMOP B 6. sz. alprojekt

23 Mestertanár Videóportál
Cél: a tanári mesterképzésben segítse az oktatók, a hallgatók és a mentorok munkáját. Tematika: pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, IKT módszertani filmeket gyűjtöttünk össze, illetve forgattunk le. A tartalmat szakmai zsűri bírálja el, Az oldalra április óta lehet regisztrálni, Bárki tölthet fel filmet, amit a szerkesztőség elbírál, A filmek 90%-hoz vannak segédanyagok, mindegyikhez van rövid szakmai és tartalmi ismertető, A filmeket lehet „lájkolni”, kommentelni, van fórumlehetőség, Több mint 130 film, ebből kb. 30 IKT-s, mestertanarvp.ektf.hu „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

24 A vizsgálat céljai Felhasználói igények megismerése
a portál tartalmának kialakításához a filmanyagok hozzáférhetőségének biztosítása céljából Tanárjelöltek gyakorlóiskolai tapasztalatának felmérése a portál új anyagainak tervezéséhez

25 A vizsgálati módszer I. Oktatói kérdőívek
Intézmények Válaszadók száma Debreceni Egyetem 13 EKF 16 ELTE 4 Miskolci Egyetem 10 Nyíregyházi Főiskola Pannon Egyetem 8 Pécsi Tudományegyetem 18 NyME-SEK 9 Összesen 82 I. Oktatói kérdőívek Mit, mennyit, hogyan használják az oktatásban a mozgóképes anyagokat? Mire lenne szükség?

26 Szükséges körülmények egy videóportál használatához
Gyors, biztos internetkapcsolat, Jó minőségű filmeket nézhessenek a hallgatók, Legyenek könnyen letölthetőek a filmek, Legyenek megbízható gépek, Technikai segítség az eszközök beállításához

27 Filmhasználat gyakorisága (százalékos megoszlás)

28 A filmeket nem használók
OKOK hallgatóság létszáma szerzői, kiadói jogok kérdése módszertani ellenvetés (nem hatékony a gyakori és hosszú filmnézés) mértéktartás az alkalmazás gyakoriságában „Szinte soha”: ha létezne videóportál, élnének vele

29 Amire szükség lenne… Válaszlehetőség Százalék
Iskolai problémahelyzetek 54,9 Iskolai konfliktusok 51,2 Viselkedés 40,2 Differenciálás 39 Tehetségfejlesztés 36,6 Értékelés 34,1 Szülők és az iskola 29,3 Oktatási integráció 28 Inkluzív nevelés 26,8 Iskolai IKT 20,7 Iskolai kutatások 19,5 Mentorálás 17,1

30 iPad PROJEKT, 2011/2012 ipad.ektf.hu

31 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
A projekt bemutatása A 8. C. osztály és tanáraik iPad 2 készüléket kaptak, A tanárok előzetesen egy 2 napos továbbképzésen vettek részt, Az iPad eszközön használható tananyagokat a Mozaik Kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, magyar irodalom, történelem, fizika, biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz és angol nyelv tárgyakból. „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

32 A projekt kérdései… Milyen előnyei vannak a táblagépeknek a laptoppal szemben? A pedagógusok számára milyen felkészítést igényel? Hogyan változik a tanulók tudása, teljesítménye a táblagépeket használók és a nem használók körében, különböző tantárgyakban? Hogyan változik a tanulók attitűdje az adott tárgyakhoz az táblagépes tanulás során? Hogyan változik a tanulók IKT-s képessége, a hálózaton történő tájékozódási képessége a táblagépek használatával? Hogyan változik a tanárok attitűdje az IKT-hoz a használat során? Hogyan alakult a tanári terhelés a program időszakában? Mi tanárok véleménye a tanulók tudásának, gondolkodásának, érdeklődésének, tájékozódási képességeiknek alakulásáról a program során?

33 Alkalmazott módszerek
Kérdőív, attitűdskála a program elején tanároknak és tanulóknak egyaránt, és mind a kettő megismételve a program végén. A program végén szülői kérdőív a gyerekek tanulásával kapcsolatos tapasztalataikról. A tanárok óraterveinek és a fórumon leírt tapasztalataiknak az elemzése. A teljesítmények mérése az adott osztályban és egy párhuzamos osztályban. Összetett, internetes keresést igénylő feladat tantárgyanként, a kísérleti és a kontroll osztályban is. Keresési stratégiák, navigációs műveletek egyéni vizsgálata, adatbányászati források felhasználásával. Videófelvételek készítése, tantárgyanként (2-3 tanóra)

34 Az első benyomások…

35 „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.
Köszönöm a figyelmet! „VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA,

36 Onyx Boox 60 DPS-E800

37 Használat Teljesen magyarított menü. Használata egyszerű:
a képernyőn minden funkció (könyv, menüpont, link stb.) kap egy számot, amelyet a készülék elejének alsó felén üthetünk be a 10 funkciógombbal. ezen felül van még egy OK és egy Vissza gombunk, illetve a kijelző bal szélén két lapozó lapozni ezen felül a 9 és 0 gombokkal is tudunk. A kezelés csak elsőre szokatlan, de gyorsan bele lehet jönni. A multijog lapozó segítségével még könnyebben ugorhat egyik oldalról a másikra, lapozhat a könyvtárszerkezetben, illetve léphet be a menüpontokba. Kicsit lassú a beépített Linux rendszer, de ezt csak a könyvek betöltésekor és a menü használatakor érezzük, olvasás közben (például lapozáskor) nincs gond.

38

39 Classmate PC


Letölteni ppt "IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések