Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környeztevédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környeztevédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai."— Előadás másolata:

1

2 Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környeztevédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa

3 MKKSZ Névjegy Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Elnök: Árva János Főtitkár: Boros Péterné Az Országos Iroda postai címe: Budapest, Abonyi utca 31. Telefon: (36 1) Fax: (36 1) Internet:

4 MKKSZ Információk az MKKSZ-ről általában
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) az állami és az önkormányzati igazgatási szervezetek, szociális, kulturális intézmények, gazdasági és társadalmi szervezetek munkavállalóinak, az ezekről a munkahelyekről munkanélkülivé váltak, nyugdíjasok és jogfenntartók országos érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezete.

5 MKKSZ A magyarországi rendszerváltás ( ) szülöttje, mert jogutódja az akkori politikai forgószélben darabjaira hullott Közalkalmazottak Szakszervezetéből létrejött önálló szakszervezetek egyikének, a Tanácsok és Intézményeik Dolgozói Szakszervezetének. Az alapítókat nem a széthúzás, az egységbontás szándéka vezette, hanem a sajátos szakmai érdekek markánsabb megjelenítésének lehetősége ösztönözte az ilyen szakmacsoportokat képviselő szakszervezetek megalakítását.

6 MKKSZ Bizonysága ennek, hogy az MKKSZ létének első pillanatától kezdve kereste a motiváltabb egység, a közszolgálatban létrejött új, vagy megújult szakszervezetek együttműködésének útját-módját. Ezért lett kezdeményezője a közigazgatásban működő szakszervezeteket összefogó Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége létrehozásának.

7 MKKSZ 1990-ben a még átfogóbb – az egészségügy, a közoktatás, a szociális intézmények a kultúra és a művészet világának szakszervezeteit is átölelő – közszolgálati szövetség, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) megteremtésének. Ez az összefogásra, együttműködésre törekvés jellemzi az MKKSZ Európa közszolgálati szakszervezeteihez fűződő kapcsolatait is.

8 MKKSZ Ma az MKKSZ a közszolgálati érdekképviselete, a SZEF meghatározó tagszervezeteinek egyike. Állásfoglalásai, kezdeményezései gyakran találnak támogatásra a közszolgálat más szakszervezeteiben és magában a SZEF szervezeti kereteiben is. Vezető tisztségviselőinek személyesen is jelentős szerepük volt a közszolgálatban foglalkoztatottak jogállását érintő törvények, a közigazgatás működését rendező jogszabályok kezdeményezésében, az elkészült törvényjavaslatok érdekképviseleti véleményezésében.

9 MKKSZ Szervezeti felépítését tekintve az MKKSZ nagy szerepet ad a munkahelyi és a szakszervezeten belül működő különböző szakmai, szakági szervezetek önálló tevékenységének. Egy tucatnál is több országos szakmai tagozat, tanács (családsegítők, környezetvédők, természetvédők, munkaügyi, kincstári, földhivatali, stb. szakdolgozók szakmai tanácsa) van az MKKSZ-ben. Ez fokozott lehetőséget biztosít a sajátos réteg- vagy szakmai érdekek feltárására és megjelenítésére.

10 MKKSZ A tagdíjak felhasználásának alapszabályban megszabott szigorú rendje is a célirányos érdekképviseleti, érdekvédelmi munkát szolgálja. A befizetett összeg fele hosszabb távon helyben maradt és azzal a munkahelyi szervezetek önállóan gazdálkodtak. A tagdíjbevétel másik felének nagy része az országos szervek (Országos Választmány, Elnökség, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, bizottságok, országos szakmai tanácsok, a megyei szervek nemzetközi kapcsolatok) fenntartására és működésére fordítható.

11 MKKSZ A tagdíjak egy részéből, országos sztrájkalapot,
a munkahelyi szervezetek tisztségviselőinek képzésére szolgáló alapot, és a rászoruló szakszervezeti tagok anyagi támogatására használható szociális alapot kell képezni, és a szakszervezeti kedvezményes üdültetés szervezési költségeit is biztosítani lehet.

12 MKKSZ Az MKKSZ szolgáltatásai
Jogsegélyszolgálat, munkajogi tanácsadás, jogi képviselet Az MKKSZ tagjai számára térítésmentesen biztosítja a munkaügyi tanácsadást részben közvetlenül az igénylő tagnak, részben – a közérdekű kérdések tekintetében – az MKKSZ internetes honlapján keresztül. Munkaügyi jogvitában – bíróságok előtt regisztrált tagjai számára – az MKKSZ térítésmentesen biztosíthat jogi képviseletet.

13 MKKSZ Az MKKSZ szolgáltatásai Szociális segélyezés
Az MKKSZ tagdíjbevételéből és más forrásokból évente jelentős összeget fordít a szociálisan rászoruló tagjai megsegítésére. A segélyezés három különböző pénzügyi keretből történik. A központi szociális alap-ból a helyi alap-ból és alapítványi forrás-ból (Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány)

14 MKKSZ A központi szociális alap-ból
azok a tagok kaphatnak pénzügyi támogatást, akik váratlan élethelyzetbe kerültek, elemi csapás (árvíz, deviza hitel, személyes tragédia), vagy más különösen nagy hátrányt okozó esemény elszenvedői

15 MKKSZ Helyi alap. A tagdíjbevétel munkahelyen maradó része forrást teremt a tagok pénzügyi támogatására. A helyi segélyezés feltételeit a helyi alapszervezet állapítja meg. Ezt a keretet növelheti a munkáltató támogatása, és a munkáltató részéről kötelezően fizetendő munkaidő megváltási hozzájárulás is, amelyet a szakszervezet érdekvédelmi céljaira használ fel. A korábbi időszakban az MKKSZ ágazati megállapodás alapján a munkaidő megváltástól az átruházott költség fedezet biztosítására tekintettel eltekintetett.

16 MKKSZ Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány
Az MKKSZ által alapított közhasznú szervezet. Az elmúlt években oktatási, egészségügyi, sport, kulturális támogatás adott azoknak a tagoknak aki a támogatási feltételeknek megfeleltek. Az Alapítványi támogatások forrása mindenekelőtt a saját vagyon, az SZJA 1 %, továbbá hazai és EU-s pályázatokon elnyert támogatások. A hazai és uniós feltételek változására miatt a Központi szociális alap átalakításával nagyobb szerepet kaphat az Alapítvány tevékenysége.

17 MKKSZ Az MKKSZ szolgáltatásai MKKSZ kedvezményes üdültetés
Az MKKSZ-nek üdülési célú apartmanjai vannak Hajdúszoboszlón és egy szerény felújítás alatt lévő fonyódi apartman. Ezen kívül főleg a nyári szezonban – bérleményekben és a Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetével közösen biztosítja tagjai számára a külföldi és belföldi üdülés lehetőségét.

18 MKKSZ Az MKKSZ szolgáltatásai MKKSZ-MAKASZ tagkártya
Az MKKSZ tagjai térítésmentesen a Magyar Kamarákért és Szakszervezetekért Szövetség (MAKASZ tagkártyát kapnak, amely különböző kedvezmények igénybevételére jogosít. A tagkártya használata évente akár ezer forint megtakarítást is eredményezhet. A kedvezményesen vásárolható árucikkek és szolgáltatások skálája rendkívül széles. A kedvezmények, az újságtól a könyveken, az üzemanyag vásárláson (AGIP, MOL) keresztül a különböző típusú gépkocsi beszerzésig vehető igénybe.

19 MKKSZ Az MKKSZ szolgáltatásai MKKSZ-VODAFON kedvezmények
Az MKKSZ tagjai rendkívül kedvezményes tarifacsomagot igényelhetnek és a különböző készülékeket is jutányos áron vásárolhatók meg. 2013-ban új csak az MKKSZ tagok számára minden egyéb a piacon elérhető kedvezménynél jobb szerződéses ajánlata van.

20 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
Engedjék meg, hogy az MKKSZ keretein belül működő Környeztevédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa multjáról és jelenéről tájékoztassam Önöket.

21 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
1992. októberében érdekvédelmi szempontú kérelem a szaktárca felé (Érdekképviseleti Fórum) 1993. márciusában ismételt beadvány 1994 év elején a hatékonyabb képviselet érdekében a környezet- és természetvédelem területén dolgozók csatlakoztak MKKSZ-hez 1994. áprilisában a szakági sajátosságokra tekintettel az MKKSZ-en belül megalakult a Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa

22 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
1995. november „Együttműködési Megállapodás” a szaktárca és az MKKSZ között. Az együttműködési megállapodás lehetővé tette az egyeztetést, az illetmény és juttatási rendszerrel kapcsolatos információcserét. A megállapodás talán a legnagyobb eredménye: a juttatási rendszerre vonatkozóan a tárca közigazgatási államtitkára a szakszervezettel egyeztetetten irányelveket/ajánlást dolgozott ki a területi szerveknél az azonos minimális juttatási lehetőségekről, melynek a gazdasági hátterét is biztosították

23 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
Az együttműködési megállapodást apró módosításokkal, valamennyi tárcavezető megújította (1999, 2002.). 2002 Érdekegyeztető Tanács, Szakterületi Fórum és Bizottságok a területen dolgozó képviseleti szervek (5) közreműködésével. Ezt követően volt egy időszak amikor a környezetvédelmi területen időszakában a különböző szintű fórumok, egyeztető tanácsok csak részlegesen működhettek. Pozitív kapcsolatrendszer a természetvédelem területén volt tapasztalható. Feltételen szükséges volt a kapcsolatrendszer megújítása és a megállapodás szellemében való együttműködés újraindítása.

24 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
A környezetügy Vidékfejlesztési Minisztériumba történt integrálódása után viszonylag hosszú idő telt el a kapcsolatok ismételt felvételéig. Dr. Illés Zoltán Államtitkár Úrral folytatott egyeztető tárgyalás alapján tettünk javaslatot az együttműködés korszerűsítésére és a rendszeres kapcsolattartásra a megállapodásban foglaltak szerint.

25 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
Államtitkár Úrral folytatott részletes konzultációk alapján reméljük, hogy sikerül ismét érdemi kapcsolatrendszert kialakítani, azt tartalommal megtölteni, amely véleményünk szerint a természetvédelmi és környezetvédelmi államigazgatás előnyére szolgálhat. A szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése minden bizonnyal a közszolgálatot teljesítők bizonytalanságait enyhíti és a munkahelyi megelégedettségét pozitív irányba befolyásolja és egyben a teljesítmények javulását eredményezi.

26 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
Az MKKSZ szerint a kapcsolat-fejlesztés legfontosabb elemei a következők: Ágazatot érintő döntés-előkészítő tevékenység során az érdekképviselet megismerheti és véleményezheti az ágazat munkavállalóinak szociális és munkakörülményeit, munkajogviszonyát, érintő kérdéseket. Közszolgálatot érintő jogi szabályozási munkákban való aktív közreműködés lehetősége a fentiek figyelemmel kísérése érdekében

27 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
A Minisztérium biztosítja a munkavállalók érdekeinek védelmében szükséges közérdekű információkhoz való hozzájutás lehetőségét. A fejezeti költségvetés készítése során megismerhetők az előirányzatok úgynevezett sarokszámai. Biztosított és támogatott a VM részéről a szakszervezeti tisztségviselők képzése, továbbképzése A Minisztérium vezetése biztosítja vezető testületeinek értekezletein a szakszervezet képviseletét.

28 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
A tárca törekszik a közszolgálati életpálya vonzóbbá tételére, a speciális munkajogi keretek között foglalkoztatottak egységes feltételrendszerének kialakítására és a tárca területén csak korlátozottan fellelhető jóléti, szociális alapok (lakásépítési támogatás, szociális segélyalap, stb.) létrehozására, fejlesztésre. A személyi juttatások előirányzatán belül a VM Államtitkár ajánlásokat dolgoz ki az adható juttatások fajtáiról (pl egységes cafetéria, stb.), illetve azok mértékéről és forrásukról.

29 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
Az MKKSZ álláspontja szerint jelenlegi költségvetési helyzetben ismételten szükséges az illetmény- és juttatási rendszerre vonatkozó irányelvek rögzítése. A személyi juttatások rendszerét a költségvetési támogatás és az intézményi működési bevételek alapján javasolt a tárca területén egységesíteni, harmonizálni.

30 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
A juttatások területén nem szabad megfeledkezni a kiemelkedően végzett munka elismeréséről és a Minisztérium által is igényelt többletmunka (pl.: ügyeleti rendszer, rendkívüli eseményekkel járó többlet feladatok, stb.) finanszírozásáról. Az MKKSZ részéről támogatott költségvetés készítéskor a feladat finanszírozás figyelembe vétele

31 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé, illetve ellehetetlenítik a területi szervek tevékenységét a kizárólag szabadidő megváltással, túlórával való kompenzálással való megoldás alkalmazása esetén. Feltétlen szükség van a többlet feladatokhoz (ügyelet, kármentesítés, stb.) kapcsolódó juttatási szabályok kidolgozására. Nem lehet egyetlen megszorító intézkedésnek sem a célja az eredmény alapú munka elismerésének akadályozása.

32 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
Külön ki kell emelni a környezet- és természetvédelem területén dolgozó felsőfokú végzettségűek képzettségi pótlék fizetési lehetőségének a megteremtését, hiszen más tárcákhoz tartozó területi szerveknél, már évek óta rendelkeznek ezzel a lehetőséggel. Fel kell hívni a figyelmet az elismerések hiányára, a korlátozások miatt jelenleg nincs lehetőség a kiváló szakmai munka alapján történő differenciálásra.

33 MKKSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi OSZT
Az MKKSZ bízik abban, hogy a korábbi tárgyalásos úton való – konfliktusok megelőzésére, illetve megoldására irányuló – tevékenysége segíti a Minisztérium és a Környezetvédelemért felelős Államtitkárság munkáját.

34 MKKSZ Névjegy Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Elnök: Árva János Főtitkár: Boros Péterné Az Országos Iroda postai címe: Budapest, Abonyi utca 31. Telefon: (36 1) Fax: (36 1) Internet:


Letölteni ppt "Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Környeztevédelmi és Természetvédelmi Dolgozók Országos Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések