Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LIGA SZAKSZERVEZETEK 2011. 11.04-én 07.00 órától - 2011.11.05-én 07.00 óráig tartandó országos,forgalomlassító, félpályás útlezárásos demonstrációval.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LIGA SZAKSZERVEZETEK 2011. 11.04-én 07.00 órától - 2011.11.05-én 07.00 óráig tartandó országos,forgalomlassító, félpályás útlezárásos demonstrációval."— Előadás másolata:

1 A LIGA SZAKSZERVEZETEK 2011. 11.04-én 07.00 órától - 2011.11.05-én 07.00 óráig tartandó országos,forgalomlassító, félpályás útlezárásos demonstrációval kapcsolatos tájékoztatója

2 A z útlezárások önálló demonstrációnak minősülnek, így a szervezőknek • 1989. évi III. törvény (a gyülekezési jogról) és • 15/1990. (V.14.) BM rendelet (rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos feladatok) szerint az illetékes rendőrkapitányságon írásos bejelentést kell tenniük a demonstráció megkezdése előtt legalább 72 órával. A bejelentést célszerű személyesen eljuttatni az illetékes rendőrkapitányságokra, de fax-on és e-mailben is elküldhető, de célszerű meggyőződni arról, hogy valóban megérkezett e kérelem. Mintát mellékeljük a szervezők részére. Fontos! A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: • a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontját, • a rendezvény helyszínét, illetőleg útvonalát, (közterület megnevezése, utca házszámtól utca házszámig, vagy amennyiben nem lakott terület, akkor az út számának és kilométer szelvény pontos meghatározása pl.: 43-as úton a 112,4 km szelvénytől a 112,8 km szelvényig)

3 • a rendezvény célját, (a LIGA-nak ezt meg kell határoznia) • a rendezvény napirendjét, • a rendezvényen résztvevők várható létszámát, • a rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők számát, (résztvevők 10 %-a) • a rendezvényt szervező szerv, vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult személyek nevét, címét, telefonos elérhetőségét. Az illetékes rendőrkapitányság a benyújtott kérelem és információk alapján hozza meg a döntését, de úgy is eljárhat, hogy ezt megelőzően a rendezvény szervezőjével személyes egyeztetést kezdeményez, melyről jkv- et készít. Ennek 1 pld-át a bejelentőnek át kell adnia. A választott helyszínt célszerű bejárással szemrevételezni, ennek során feltérképezni, az adottságokat, a tisztálkodási és illemhelyiség használati lehetőségeket, és pontosan feljegyezni, hogy a lezárni tervezett útszakasz mely kilométer szelvénytől meddig tart. Célszerű a résztvevők nagy számára tekintettel 2 km hosszú útszakaszt kiválasztani. (gyakorlat szerint a Rendőrség rendszerint vitatja a 2km útszakaszt, ezért lényegesen rövidebb távolságot akar kialkudni)

4 Két esetben tiltható meg a demonstráció: 1.népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működésének súlyos veszélyeztetettsége vagy 2.a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. A rendőrségnek a bejelentéstől számított 48 órán belül van lehetősége a tiltó határozatok meghozatalára, s további 24 órája a közlésre, hallgatásuk esetén a bejelentések tudomásul vettnek minősülnek. Fontos! A tudomásul vett és közúton megtartásra kerülő rendezvényekről a rendőrségnek kell a közút kezelőjét tájékoztatnia. A demonstráció szabályszerű megtartásához például közúti jelzések, terelő jelzések, jelzőőrök állítása vagy útkorlátozás indokolt akkor ezt a közút kezelőjének kell a szervezők felé jeleznie. Az elhelyezési, létesítési, építési, áthelyezési, fenntartási és üzemeltetési költségek az igénybevevőt, jelen esetben a szervezőt terhelik.

5 Amennyiben a rendőrség a bejelentés tudomásulvételét elutasítaná, határozat bírósági felülvizsgálatához szükséges beadványt az FRSZ Jogsegélyszolgálata és a LIGA Jogi Osztálya fogja elkészíteni. A beadvány elkészítésére szükség van: • A bejelentés tudomásulvételét elutasító rendőrségi határozatra • MEGHATALMAZÁS csatolását a Bejelentőtől/szervezőtől, (FRSZ, LIGA tagoktól) • A BEJELENTÉS megküldését, kiegészítve azzal, hogy ezt mikor nyújtották be, • TILTÓ HATÁROZATOT mikor vette kézhez a bejelentő, ( nap, óra és perc szerinti pontossággal ) • A közlekedés KONKRÉTAN milyen más útvonalon biztosítható a lezárni tervezett útszakasz környékén • A tiltó határozat indokaival kapcsolatos észrevételek (pl. korábban másoknak ugyan azon a helyen engedélyezték az útlezárást)

6 Fontos! Az elutasító határozatot követően 72 óra áll rendelkezésünkre, hogy a bírósági kérelmet elkészítsük. A kérelmet a határozatot hozó Rendőrség székhelye szerinti illetékes megyei Bíróságra kell beadni, aki nemperes eljárás keretében a 72 órán belül dönt a demonstráció megtartásáról vagy a megtiltásáról. • Mivel a jogszabály nem egyértelmű, ezért javasoljuk, hogy egy időben a Bírósági kérelmet a határozatot hozó illetékes Rendőrségnek is adjuk be. • A 72 órát nem minden esetben tartják be a Bíróságok, ennek figyelembe vételével nem lehet „kicentizni” a határidőket! • Eldöntendő még, hogy az útzárokat minden körülmények között 24 óra időtartamban fenntartjuk vagy – ha elfogynának a demonstrálók - 12 órát követően, legkorábban 19.00 órakor oldjuk fel. • Az FRSZ Jogsegélyszolgálata az FRSZ tagok által szervezett útzárásokkal kapcsolatos bírásági kérelmeket tudják elkészíteni, a LIGA egyéb szakszervezetei általi kérelmeket pedig a LIGA Jogi Osztálynak kell elkészíteni. ( Mivel az FRSZ jogsegélyszolgálata nem képviselheti a társszakszervezetek tagjait bíróság előtt )

7 Határidők 1./ Október 17. 16.00. óráig A helyszínek kiválasztása, majd a Szervezőbizottságnak történő bejelentése. 2./ Október 20. Legkésőbb október 20-ig az útlezárásokat be kell jelenteni az illetékes kapitányságokon. 3./ Október 26. 1-Legkésőbb október 26-ig a rendőrségi határozatokat meg kell küldeni a Szervezőbizottságnak. 2- Legkésőbb október 26-ig azon LIGA szakszervezetek, akik önállóan nem kívánnak útlezárást meghirdetni jelezzék a Szervezőbizottsággal, hogy melyik útlezáráshoz csatlakoznak. 4./ Október 27-28. Legkésőbb október 27-28-ig a kérelmeket be kell nyújtani az illetékes bíróságokra, amennyiben a kapitányságok a bejelentés tudomásulvételét elutasítanák. 5./ November 2. A bírósági döntést azonnal meg kell küldeni a Szervezőbizottságnak.

8 Köszönöm a figyelmet! Vége! Nincs vége! Folytatjuk!


Letölteni ppt "A LIGA SZAKSZERVEZETEK 2011. 11.04-én 07.00 órától - 2011.11.05-én 07.00 óráig tartandó országos,forgalomlassító, félpályás útlezárásos demonstrációval."

Hasonló előadás


Google Hirdetések