Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Déli Napfény NP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Déli Napfény NP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Déli Napfény NP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. Életminőség javítása a Déli Napfény + Helyi Vidékfejlesztési Közösség által érintett térségben

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Déli Napfény NP Kft. – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 32 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 38%-a, 12 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 44 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 14 db – a(z) Oktatás mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 25 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Déli Napfény NP Kft. területe 12 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 42,022 fő, a városokban élő lakosok száma 8,217 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 42,022 12 1 2 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Sándorfalva 8,217 fő 5,389 fő 4,595 fő 4,559 fő Algyő Szatymaz Domaszék Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 0 0 1 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 25 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 32 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 44 Déli Napfény NP Kft. – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,119,998 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve Déli Napfény NP Kft. – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪3▪3▪259,054 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪8▪8▪968,927 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪7▪7▪1,119,998 ▪A kulturális örökség megőrzése▪2▪2▪289,211 ▪Leader közösségi fejlesztés▪13▪371,796 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪11▪989,613 ▪Leader képzés▪4▪4▪83,150 ▪Leader rendezvény▪7▪7▪80,166 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪2▪2▪24,000 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪1▪1▪25,000 ▪Leader komplex projekt▪1▪1 ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Déli Napfény NP Kft. - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪a települések zöldterületeinek, rendezetlensége, egységes településkép hiánya ▪külterületi földutak elhanyagoltsága, a tanyavilág infrastruktúrálisan elmaradott ▪lakosságot kiszolgáló rendezvények, kapcsolódó létesítmények hiányosságai,kihasználatlansága ▪a turisztikai szolgáltatások hiánya ▪mezőgazdasági és élelmiszeripari tárolási,feldolgozási kapacitás, gépesítettség, hiánya ▪elöregedő lakosság, kedvezőtlen demográfiai helyzet ▪az önkormányzati intézmények infrastrukturális és technikai ellátottságának hiányosságai, közösségi célú kihasználatlansága ▪helyi munkalehetőségek száma nincs arányban munkaerő kínálattal ▪építészeti értékek, kulturális emlékek ▪kiterjedt tanyavilág jelentős kulturális örökséget képvisel ▪határig terjedő fejlett közúti infrastruktúra ▪hagyományos ünnepek, kulturális- és sportrendezvények ▪színes turisztikai programkínálat ▪jó minőségű helyi zöldség és gyümölcstermelés ▪„multikulturális” sokszínűség, ▪népművészeti és kézműves hagyományok ▪aktív civil szervezetek ▪turizmus iránt érdeklődő szervezetek és lakosság ▪„hungarikumok” léte ▪tájvédelmi és természetvédelmi területek magas aránya ▪termálvíz készlet a turizmushoz, gyógyászathoz ▪kiterjedt mezőgazdasági termőterületek

7 6 A vidékfejlesztés csak a vidéki ember életkörülményeinek és tapasztalatainak tisztelete mellett érhető el, amelyet szervesen kiegészítenek a csak látszólag új módszerek a partnerségi viszony és párbeszéd bevonására a különböző gazdasági és társadalmi szereplők között. A helyi vidékfejlesztési Stratégia tervezésekor abból indultunk ki, hogy az érintett települések közös hagyományokkal, közös területi adottságokkal, gondokkal és problémákkal küzdenek. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célja, helyi sajátosságaink, helyi értékeink megőrzése, védelme és turisztikai célú bemutatása, valamint új módszer kiépítése a különböző gazdasági és társadalmi szereplők között a partnerségi viszony és párbeszéd bevonására. A stratégia utat mutat a vidéki lakosság életminőségének javításához, ezáltal szolgálja a vidék népességmegtartó-képességét. A program egyben a kistérség lakóinak és szervezeteinek a gazdasági és társadalmi életbe való hatékony bekacsolódását kívánja elősegíteni, ösztönözni. Alapvetően két tételben fogalmazhatjuk meg prioritásainkat. 1. az életkörnyezet és életminőség javítása a fenntartható vidékfejlesztés keretein belül a civil társadalom fejlesztésével összhangban. 2. Újszerű táji erőforrás-gazdálkodás, új gazdasági funkciók elterjesztése és innovatív gazdaságfejlesztés a turizmus által. A vidékfejlesztés csak a vidéki ember életkörülményeinek és tapasztalatainak tisztelete mellett érhető el, amelyet szervesen kiegészítenek a csak látszólag új módszerek a partnerségi viszony és párbeszéd bevonására a különböző gazdasági és társadalmi szereplők között. A helyi vidékfejlesztési Stratégia tervezésekor abból indultunk ki, hogy az érintett települések közös hagyományokkal, közös területi adottságokkal, gondokkal és problémákkal küzdenek. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célja, helyi sajátosságaink, helyi értékeink megőrzése, védelme és turisztikai célú bemutatása, valamint új módszer kiépítése a különböző gazdasági és társadalmi szereplők között a partnerségi viszony és párbeszéd bevonására. A stratégia utat mutat a vidéki lakosság életminőségének javításához, ezáltal szolgálja a vidék népességmegtartó-képességét. A program egyben a kistérség lakóinak és szervezeteinek a gazdasági és társadalmi életbe való hatékony bekacsolódását kívánja elősegíteni, ösztönözni. Alapvetően két tételben fogalmazhatjuk meg prioritásainkat. 1. az életkörnyezet és életminőség javítása a fenntartható vidékfejlesztés keretein belül a civil társadalom fejlesztésével összhangban. 2. Újszerű táji erőforrás-gazdálkodás, új gazdasági funkciók elterjesztése és innovatív gazdaságfejlesztés a turizmus által. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Déli Napfény NP Kft. – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A térség fekvését a szerb és román határ, Szeged, a Tisza és a Maros közelsége határozza meg. A régiót alkotó települések területe összefüggő egységet alkot, amely egység gazdasági, kulturális, valamint természeti adottságok szempontjából is összefüggő csoport. A kiváló földminőség adta lehetőségeknek köszönhetően a települések közös jellemvonása a természeti kincsek legfőbb erőforrásként való kezelése. A térségi alapú együttműködések rendkívüli hagyományokra tekintenek vissza, bár a helyi közösség területe nem egyezik meg a statisztikai kistérség területével. E különbség oka elsősorban az, hogy a kistérség területe nem feltétlenül összefüggő terület, míg a helyi közösségek kialakításánál a területi egység megléte volt az egyik legfontosabb kritérium. A helyi közösségek hagyományai történelmi, kulturális, gazdasági, vallási és életmódbeli hasonlóságot mutatnak. A gazdasági egymásrautaltság tartós kapcsolattartást és együttműködést jelent nemcsak a közös területen előállított termékek és szolgáltatások közös megjelenésében, hanem a közös problémák megoldásának kezelésében is. Mindezek alapján a települések szoros együttműködése lehetővé teszi az erőforrások hatékonyabb kihasználását a közös fejlesztések által. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2004 júliusában alakult a munkaszervezettel együtt, amelynek tagjai: Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó. Az kistérséghez tartozó települések (12 település) a szegedi tanyai kapitányságból alakultak ki, bár többüket a háború után Szegedhez csatolták. Jellegzetesen tanyás alapú települések, a mai napig megőrizték e sajátosságukat, jelentős kulturális örökséget képviselnek. A települések aktív lakosságának egy része ingázó munkaerőként Szegeden dolgozik, bár ezek az emberek szívesen vállalnának munkát az otthonukhoz közelebb. A térségre jellemző a „multikulturális sokszínűség”: a kézműves és népművészeti hagyományok, valamint a nemzetiségek jelenléte, magas aránya, nemzetiségi kultúrájuk magas színvonala. A térség bővelkedik természeti és épített kulturális erőforrásokban, amely többek között utat nyit a turizmus fellendítésére, ha tekintetbe vesszük a gyógyászathoz jó alapot nyújtó termálvízkészletünket, a természetes felszíni vizek magas számát, a jelentős építészeti értéket képviselő épületeket, valamint kulturális emlékeket. A térség fekvését a szerb és román határ, Szeged, a Tisza és a Maros közelsége határozza meg. A régiót alkotó települések területe összefüggő egységet alkot, amely egység gazdasági, kulturális, valamint természeti adottságok szempontjából is összefüggő csoport. A kiváló földminőség adta lehetőségeknek köszönhetően a települések közös jellemvonása a természeti kincsek legfőbb erőforrásként való kezelése. A térségi alapú együttműködések rendkívüli hagyományokra tekintenek vissza, bár a helyi közösség területe nem egyezik meg a statisztikai kistérség területével. E különbség oka elsősorban az, hogy a kistérség területe nem feltétlenül összefüggő terület, míg a helyi közösségek kialakításánál a területi egység megléte volt az egyik legfontosabb kritérium. A helyi közösségek hagyományai történelmi, kulturális, gazdasági, vallási és életmódbeli hasonlóságot mutatnak. A gazdasági egymásrautaltság tartós kapcsolattartást és együttműködést jelent nemcsak a közös területen előállított termékek és szolgáltatások közös megjelenésében, hanem a közös problémák megoldásának kezelésében is. Mindezek alapján a települések szoros együttműködése lehetővé teszi az erőforrások hatékonyabb kihasználását a közös fejlesztések által. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2004 júliusában alakult a munkaszervezettel együtt, amelynek tagjai: Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó. Az kistérséghez tartozó települések (12 település) a szegedi tanyai kapitányságból alakultak ki, bár többüket a háború után Szegedhez csatolták. Jellegzetesen tanyás alapú települések, a mai napig megőrizték e sajátosságukat, jelentős kulturális örökséget képviselnek. A települések aktív lakosságának egy része ingázó munkaerőként Szegeden dolgozik, bár ezek az emberek szívesen vállalnának munkát az otthonukhoz közelebb. A térségre jellemző a „multikulturális sokszínűség”: a kézműves és népművészeti hagyományok, valamint a nemzetiségek jelenléte, magas aránya, nemzetiségi kultúrájuk magas színvonala. A térség bővelkedik természeti és épített kulturális erőforrásokban, amely többek között utat nyit a turizmus fellendítésére, ha tekintetbe vesszük a gyógyászathoz jó alapot nyújtó termálvízkészletünket, a természetes felszíni vizek magas számát, a jelentős építészeti értéket képviselő épületeket, valamint kulturális emlékeket. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/1

10 9 A térség egészének földrajzi helyzete különösen kedvezőnek minősíthető. A régió és környéke az ország napfényben egyik leggazdagabb vidéke, a napsütéses órák száma meghaladja a 2050 órát. Területe alapvetően síkvidéki, a talajadottságok ennek ellenére nagyon változatosak, megtalálható itt az alacsonyabb termőképességű homokvidék és a termékeny talajú Marosszög, amely a Tisza-Maros torkolattól az országhatárig terjed. Térségünkre jellemző a zöldség-, gyümölcs-, és szőlőtermelés, viszont hiányoznak a korszerű feldolgozás feltételei. A szántóföldi zöldségtermesztés mellett a primőrzöldség termelés is megfelelő színvonalú és növekvő tendenciát mutat a térségben. A helyben megtermelt jó minőségű termékek és a szakképzett helyi munkaerő a mezőgazdasági feldolgozó és tárolási kapacitás fejlesztéséhez, a termékek piacra jutásához szolgáltat megfelelő alapokat. A napjainkban egyre népszerűbbé váló biotermékek iránti kereslet is növeli a hagyományos mezőgazdaság értékeit. Néhány termék országos jelentőségű: a fűszerpaprika termelés például régi hagyományokra tekint vissza, igazi hungarikumnak számít kül- és belföldön egyaránt. A rózsatermelés is magas színvonalú és nemzetközi hírű. A kistérség nagy folyói – Tisza, Maros – igen ingadozó vízjárásúak, mindkettő erőteljesen szabályozott. A szegedi kistérség rétegvizekkel jól ellátott, a talajvízkészlet azonban a száraz klíma és a területhasznosítási változások, vízrendezések következtében helyenként – jellemzően a homokvidékeken – jelentősen csökkent. A kommunális szennyvíz kezelésének hiányos lefedettsége és a mezőgazdaság ipari jellegűvé válása következtében a talajvizek erősen elszennyeződtek, ami idővel az ivóvízbázist jelentő rétegvizeket is veszélyezteti. A térség bővelkedik természetes felszíni vizekkel, valamint termálvízkészlete is jelentős, ez jó alapot ad a (gyógy)turizmushoz. A térség igen gazdag táj- és természetvédelmi területekben, itt található a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, Szegedtől 15 km-re észak-nyugatra. A 8 hektáros terület talaja löszös-homokos, vize az esővízből és talajvízből származik. A rendelkezésre álló, volt mezőgazdasági területek rekreációs célra való hasznosítása a turizmus fellendítésének alapjait nyújtja, ennek ellenére e területek kihasználatlanok, kezeletlenek. A térség egészének földrajzi helyzete különösen kedvezőnek minősíthető. A régió és környéke az ország napfényben egyik leggazdagabb vidéke, a napsütéses órák száma meghaladja a 2050 órát. Területe alapvetően síkvidéki, a talajadottságok ennek ellenére nagyon változatosak, megtalálható itt az alacsonyabb termőképességű homokvidék és a termékeny talajú Marosszög, amely a Tisza-Maros torkolattól az országhatárig terjed. Térségünkre jellemző a zöldség-, gyümölcs-, és szőlőtermelés, viszont hiányoznak a korszerű feldolgozás feltételei. A szántóföldi zöldségtermesztés mellett a primőrzöldség termelés is megfelelő színvonalú és növekvő tendenciát mutat a térségben. A helyben megtermelt jó minőségű termékek és a szakképzett helyi munkaerő a mezőgazdasági feldolgozó és tárolási kapacitás fejlesztéséhez, a termékek piacra jutásához szolgáltat megfelelő alapokat. A napjainkban egyre népszerűbbé váló biotermékek iránti kereslet is növeli a hagyományos mezőgazdaság értékeit. Néhány termék országos jelentőségű: a fűszerpaprika termelés például régi hagyományokra tekint vissza, igazi hungarikumnak számít kül- és belföldön egyaránt. A rózsatermelés is magas színvonalú és nemzetközi hírű. A kistérség nagy folyói – Tisza, Maros – igen ingadozó vízjárásúak, mindkettő erőteljesen szabályozott. A szegedi kistérség rétegvizekkel jól ellátott, a talajvízkészlet azonban a száraz klíma és a területhasznosítási változások, vízrendezések következtében helyenként – jellemzően a homokvidékeken – jelentősen csökkent. A kommunális szennyvíz kezelésének hiányos lefedettsége és a mezőgazdaság ipari jellegűvé válása következtében a talajvizek erősen elszennyeződtek, ami idővel az ivóvízbázist jelentő rétegvizeket is veszélyezteti. A térség bővelkedik természetes felszíni vizekkel, valamint termálvízkészlete is jelentős, ez jó alapot ad a (gyógy)turizmushoz. A térség igen gazdag táj- és természetvédelmi területekben, itt található a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, Szegedtől 15 km-re észak-nyugatra. A 8 hektáros terület talaja löszös-homokos, vize az esővízből és talajvízből származik. A rendelkezésre álló, volt mezőgazdasági területek rekreációs célra való hasznosítása a turizmus fellendítésének alapjait nyújtja, ennek ellenére e területek kihasználatlanok, kezeletlenek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

11 10 A mezőgazdálkodás térhódításával a hajdani nagy kiterjedésű lápok eltűntek, néhány maradványuk még itt-ott fellelhető. A Zsombó község határában fennmaradt zsombéksásos lápterület a lápfüzes és pusztai tölgyes erdővel ritkaságnak számít. A víztelenítés hatására a láp valamikori népes állatvilága elszegényedett, csak a legellenállóbb fajok maradtak fenn. A térségben az ipari levegőszennyezés alacsony mértékű, viszont a közúti közlekedés növekedése egyre nagyobb emissziót eredményez a településeken és az utak mellett. A forgalmasabb utak mentén a nehézfém terhelés jól kimutatható. További levegőszennyezést okoz a gondozatlan területeken elburjánzott allergén gyomok virágpora, mely a régió környezet-egészségügyi helyzetére is negatív hatással van. A mezőgazdálkodás térhódításával a hajdani nagy kiterjedésű lápok eltűntek, néhány maradványuk még itt-ott fellelhető. A Zsombó község határában fennmaradt zsombéksásos lápterület a lápfüzes és pusztai tölgyes erdővel ritkaságnak számít. A víztelenítés hatására a láp valamikori népes állatvilága elszegényedett, csak a legellenállóbb fajok maradtak fenn. A térségben az ipari levegőszennyezés alacsony mértékű, viszont a közúti közlekedés növekedése egyre nagyobb emissziót eredményez a településeken és az utak mellett. A forgalmasabb utak mentén a nehézfém terhelés jól kimutatható. További levegőszennyezést okoz a gondozatlan területeken elburjánzott allergén gyomok virágpora, mely a régió környezet-egészségügyi helyzetére is negatív hatással van. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

12 11 A térség hátrányos helyzetű települése Dóc. A településnek közel 800 lakosa van csupán. A lakosság elöregedő és maga a település is infrastrukturálisan elmaradott. Nem rendelkezik közösségi tornateremmel, bölcsödével, közterületei megújításra szorulnak. Kimagaslóan magas a térséghez és az országo átlaghoz viszonyítva a munkanélküliség. Ez egyrészt abból adódik, hogy kevés számú azon vállalkozások száma, amelyek foglalkoztatóvá válnak. A településen közel 300 őstermelő él a mezőgazdaságból. Természeti adottságait tekintve a Tisza közelsége és az Ópusztaszeri Nemzeti Park közelsége turisztikai szempontból meghatározó lehetősége a településnek, kitörési pont lehet, illetőleg a helyben lakók számára alternatív jövedelemszerzési lehetőség a falusi turizmusba való bekapcsolódás. A leghátrányosabb helyzetű Mórahalmi kistérséghez tartozó település Bordány, szintén tagja a Déli Napfény + Helyi Közösségnek, amely település a Homokháti Kistérségnek is tagja. A település Szegedtől és Mórahalomtól a két kistérségi központtól közel azonos távolságban helyezkedik el. A település az elmúlt években igyekezett kihasználni lehetőségeit, így mára csodálatos gyöngyszeme a Helyi Közösség által lefedett településeknek. Rendezett utcák, parkok, újonan épült Faluház és Információs Központ várja a látogatókat. A munkanálküliség az elmúlt 3 évben jelentősen lecsökkent 7 % pontról 5,8 % pontra. Egyre több mikro és kis vállalkozás nyitja meg kapuit Bordányban. A Homokháti Kistérségben jellemző tanyás térség Bordányban is megtalálható. Ez azért is fontos, mert a tanyákon főként idős emberek élnek, egyedül és a tanyák infrstrukturális ellátottsága jelentősen elmarad a belterülethez képeset. Különösen fontos a település közbiztonságát tekintve a tanyás terület biztosítása. Bordány közvetlen közelében nem húzodik folyó vagy patak, termőterületei a homokos talajnak köszönhetően nem megfelelő. Ennek ellenére kiegészítő tevékenységként közel 800 őstermelő dolgozik a mezőgazdaságban. A térség hátrányos helyzetű települése Dóc. A településnek közel 800 lakosa van csupán. A lakosság elöregedő és maga a település is infrastrukturálisan elmaradott. Nem rendelkezik közösségi tornateremmel, bölcsödével, közterületei megújításra szorulnak. Kimagaslóan magas a térséghez és az országo átlaghoz viszonyítva a munkanélküliség. Ez egyrészt abból adódik, hogy kevés számú azon vállalkozások száma, amelyek foglalkoztatóvá válnak. A településen közel 300 őstermelő él a mezőgazdaságból. Természeti adottságait tekintve a Tisza közelsége és az Ópusztaszeri Nemzeti Park közelsége turisztikai szempontból meghatározó lehetősége a településnek, kitörési pont lehet, illetőleg a helyben lakók számára alternatív jövedelemszerzési lehetőség a falusi turizmusba való bekapcsolódás. A leghátrányosabb helyzetű Mórahalmi kistérséghez tartozó település Bordány, szintén tagja a Déli Napfény + Helyi Közösségnek, amely település a Homokháti Kistérségnek is tagja. A település Szegedtől és Mórahalomtól a két kistérségi központtól közel azonos távolságban helyezkedik el. A település az elmúlt években igyekezett kihasználni lehetőségeit, így mára csodálatos gyöngyszeme a Helyi Közösség által lefedett településeknek. Rendezett utcák, parkok, újonan épült Faluház és Információs Központ várja a látogatókat. A munkanálküliség az elmúlt 3 évben jelentősen lecsökkent 7 % pontról 5,8 % pontra. Egyre több mikro és kis vállalkozás nyitja meg kapuit Bordányban. A Homokháti Kistérségben jellemző tanyás térség Bordányban is megtalálható. Ez azért is fontos, mert a tanyákon főként idős emberek élnek, egyedül és a tanyák infrstrukturális ellátottsága jelentősen elmarad a belterülethez képeset. Különösen fontos a település közbiztonságát tekintve a tanyás terület biztosítása. Bordány közvetlen közelében nem húzodik folyó vagy patak, termőterületei a homokos talajnak köszönhetően nem megfelelő. Ennek ellenére kiegészítő tevékenységként közel 800 őstermelő dolgozik a mezőgazdaságban. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

13 12 A településen valamikor hagyományos lótenyésztés, lótartás mára már a múlté, érdemes lenne a régi hagyományokat feleleveníteni és turisztikai célra hasznosítani, így kiépíteni a lovasturisztikai vonzerőt. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 23%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 8% 10% 23% 4% 5% 21% 8% 0% 15% 4%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 23%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 17% 23% 14% 3% 7% 5% 2% 19% 7% 1% Egyéb tevékenység 2%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 5.9%, ami 0.2 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 5.9% ▪Változás 2003-hoz képest 0.2 százalékpont

19 18 A 15–74 éves foglalkoztatottak létszáma Magyarországon átlagosan 3 millió 909 ezer volt, közel 44 ezer fővel kevesebb, mint az 2006 évben. A munkanélküliek száma a 2007. decemberében 328 ezer, a munkanélküliségi ráta 7,7%. Összehasonlítva az országos adatokat a Déli Napfény + Helyi Közösség által lefedett településekre vonatkozóan kedvezőbbek a számadatok a munkanélküliségi mutatókat tekintve. A legkisebb volt a munkanélküliségi ráta Deszk és Újszentiván településeken, a legnagyobb, 9,88 % – ami az országos átlagot is meghaladja – Dóc településén volt. Domaszéken 7,4 % a munkanélküliségi ráta, mely megfelel a Dél-alföldi mutatóknak. Zsombó, Algyő településeken a munkanélküliség 5 % alatti, Röszke, Sándorfalva, Bordány, Szatymaz településeken 6 % alatti a munkanélküliség, míg Tiszaszigeten 6,27 %. A 90-es évek kedvezőtlen munkaerő-piaci változásai a térséget sem kerülték el, de foglalkoztatási mutatói ennek ellenére jobbak a megyei átlagnál. A foglalkoztatottak száma folyamatosan csökkent, ennek ellenére a térség valamennyi községében magasabb a foglalkoztatottak aránya. A kistérség fejlődésének egyik nagy erőforrása a gazdasági aktivitás viszonylag magas aránya, ettől eltérő adatokat mutat Röszke viszonylatában, hiszen ott a térségben a legalacsonyabb az aktivitás erősen elmarad az országos átlagtól. (A 15-64 év közötti, potenciális munkavállalók aktivitási aránya Magyarországon 57,6 százalék.) A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a kistérségben rendkívül alacsony, ugyanakkor a szolgáltatási szféra túlsúlya meghaladja a 70 %-ot, ami abból adódik, hogy az utóbbi 2 évtizedben a szolgáltatásban dolgozók száma folyamatosan emelkedett, ugyanakkor a termelő ágazatokban dolgozók számaránya folyamatosan csökkent. A településeken sokan dolgoznak a mezőgazdaságban, jelentős mezőgazdasági földterületek jellemzik térségünket, viszonylag nagy számban vannak jelen őstermelők a térségben, akik többnyire melléktevékenységként dolgozik a mezőgazdaságban. Az agrárágazat szerepe a Leader-térségünk gazdaságában, foglalkoztatásában és ellátásában a csökkenő tendencia ellenére jelentős. A 15–74 éves foglalkoztatottak létszáma Magyarországon átlagosan 3 millió 909 ezer volt, közel 44 ezer fővel kevesebb, mint az 2006 évben. A munkanélküliek száma a 2007. decemberében 328 ezer, a munkanélküliségi ráta 7,7%. Összehasonlítva az országos adatokat a Déli Napfény + Helyi Közösség által lefedett településekre vonatkozóan kedvezőbbek a számadatok a munkanélküliségi mutatókat tekintve. A legkisebb volt a munkanélküliségi ráta Deszk és Újszentiván településeken, a legnagyobb, 9,88 % – ami az országos átlagot is meghaladja – Dóc településén volt. Domaszéken 7,4 % a munkanélküliségi ráta, mely megfelel a Dél-alföldi mutatóknak. Zsombó, Algyő településeken a munkanélküliség 5 % alatti, Röszke, Sándorfalva, Bordány, Szatymaz településeken 6 % alatti a munkanélküliség, míg Tiszaszigeten 6,27 %. A 90-es évek kedvezőtlen munkaerő-piaci változásai a térséget sem kerülték el, de foglalkoztatási mutatói ennek ellenére jobbak a megyei átlagnál. A foglalkoztatottak száma folyamatosan csökkent, ennek ellenére a térség valamennyi községében magasabb a foglalkoztatottak aránya. A kistérség fejlődésének egyik nagy erőforrása a gazdasági aktivitás viszonylag magas aránya, ettől eltérő adatokat mutat Röszke viszonylatában, hiszen ott a térségben a legalacsonyabb az aktivitás erősen elmarad az országos átlagtól. (A 15-64 év közötti, potenciális munkavállalók aktivitási aránya Magyarországon 57,6 százalék.) A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a kistérségben rendkívül alacsony, ugyanakkor a szolgáltatási szféra túlsúlya meghaladja a 70 %-ot, ami abból adódik, hogy az utóbbi 2 évtizedben a szolgáltatásban dolgozók száma folyamatosan emelkedett, ugyanakkor a termelő ágazatokban dolgozók számaránya folyamatosan csökkent. A településeken sokan dolgoznak a mezőgazdaságban, jelentős mezőgazdasági földterületek jellemzik térségünket, viszonylag nagy számban vannak jelen őstermelők a térségben, akik többnyire melléktevékenységként dolgozik a mezőgazdaságban. Az agrárágazat szerepe a Leader-térségünk gazdaságában, foglalkoztatásában és ellátásában a csökkenő tendencia ellenére jelentős. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

20 19 A kistérség nyugati részének meghatározó gazdasági funkciója a speciális termékszerkezetű mezőgazdaság, amely jó minőségű termékeket állít elő, a kedvezőtlen természeti adottságok ellenére. Jellemző a változatos zöldség, gyümölcs és szőlőtermesztés, néhány termék országos jelentőségű pl. fűszerpaprika, őszibarack, paprika, paradicsom. A zöldség-gyümölcstermelés esetében is hiányoznak a korszerű feldolgozás feltételei. A szántóföldi zöldségtermesztés mellett a primőrzöldség termelés is jó színvonalú és növekvő tendenciát mutat a térségben. A kistérség fejlődésének egyik nagy erőforrása a gazdasági aktivitás viszonylag magas aránya. Az agrárágazat szerepe a kistérség gazdaságában, a foglalkoztatásban, az ellátásban mára meghatározó. A kistérség nyugati részének meghatározó gazdasági funkciója a speciális termékszerkezetű mezőgazdaság, amely jó minőségű termékeket állít elő, a kedvezőtlen természeti adottságok ellenére. Jellemző a változatos zöldség, gyümölcs és szőlőtermesztés, néhány termék országos jelentőségű pl. fűszerpaprika, őszibarack, paprika, paradicsom. A zöldség-gyümölcstermelés esetében is hiányoznak a korszerű feldolgozás feltételei. A szántóföldi zöldségtermesztés mellett a primőrzöldség termelés is jó színvonalú és növekvő tendenciát mutat a térségben. A kistérség fejlődésének egyik nagy erőforrása a gazdasági aktivitás viszonylag magas aránya. Az agrárágazat szerepe a kistérség gazdaságában, a foglalkoztatásban, az ellátásban mára meghatározó. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

21 20 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Algyő székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 6 db 5 db 1,321 fő 9% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 9%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Építőipar Fogl. száma (fő) ▪341 ▪200 ▪152 ▪106 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Algyő ▪Röszke ▪Deszk ▪Sándorfalva ▪Algyő Főtevékenység ▪2320 Kőolaj- feldolgozás ▪1543 Margarin gyártása ▪2733 Hidegen alakított acélidom gyártása ▪4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Név ▪MOL Nyrt ▪UNILEVER Magyarország Gyártó Kft ▪TAUGÉP Kft ▪Aquaplus Kft ▪Petrolszervíz Kft 1 2 3 4 5

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Kereskedelem, javítás ▪100 ▪85 ▪80 ▪76 ▪75 ▪Sándorfalva ▪Algyő ▪Újszentiván ▪Algyő ▪0501 Halászat ▪2924 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása ▪3614 Egyéb bútor gyártása ▪4022 Gázelosztás, - kereskedelem ▪5010 Gépjármű- kereskedelem A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Szegedfish Kft Név ▪Faktum Bútor Kft ▪Prímagáz Kft ▪DÉLÚT Kft ▪Petrolszolg Kft 6 7 8 9 10

24 23 A térség közútjainak hálózata és a települések megközelíthetősége jó. A vállalkozások letelepedése azonban inkább a 2000 fő feletti településekre jellemző, hiszen ott van inkább infrastrukturális háttér. A térség iparában a kőolaj feldolgozás a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal, textilipar, bútoripar, gépgyártás, alkatrész- összeszerelés, gépipar, műszergyártás, fémipar, mezőgazdasági alapú élelmiszer-feldolgozás van jelen. Ezen iparágak vállalkozásai zömében alacsonyabb technológiai színvonalú, bizonytalan piacú, alacsonyabb szakképzettséget igénylő tevékenységeket folytatnak. A térség falusias jellegéből és mezőgazdasági termelési hagyományaiból következik az agrárszektor gazdasági szerkezetben betöltött meghatározó súlya. A lakosság legjelentősebb foglalkoztatói mezőgazdaságból kerülnek ki. A térségben a kis- és középvállalkozások száma a meghatározó, de nagy számban vannak jelen a kényszervállalkozók és az őstermelők. A működő vállalkozások többsége legfeljebb 9 főt foglalkoztat, azaz a kis létszámú vállalkozások dominálnak a térségben. Hiányosságként fogalmazható meg a mezőgazdasági vállalkozások termelési, illetve értékesítési szintű összefogása, konfliktusok alakulnak ki a felvásárlási árak alacsony szinten tartása miatt. Ehhez hozzájárul a korszerűtlen technológia használata, nem egyenletes minőség, valamint munkabiztonsági hiányosságok megléte. A vállalkozások szempontjából a térség gazdasági fejlődését jelentősen segíteni képes, a fejlett, sokrétű szolgáltatási szektor, dinamikusan fejlődő és megújuló számítástechnika, telekommunikáció, valamint az országosan is kiemelkedő felsőoktatási, egészségügyi, kutatási régióközpont jelenléte (Szeged). A működő ipari parkok és a vállalkozói övezet célzott fejlesztése érdemben hozzájárulhat a gazdaság szerkezetváltásához, a foglalkoztatási helyzet javulásához. Tájékoztatással, képzéssel, tanácsadással növelni lehet a termelés hatékonyságát. A térség közútjainak hálózata és a települések megközelíthetősége jó. A vállalkozások letelepedése azonban inkább a 2000 fő feletti településekre jellemző, hiszen ott van inkább infrastrukturális háttér. A térség iparában a kőolaj feldolgozás a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal, textilipar, bútoripar, gépgyártás, alkatrész- összeszerelés, gépipar, műszergyártás, fémipar, mezőgazdasági alapú élelmiszer-feldolgozás van jelen. Ezen iparágak vállalkozásai zömében alacsonyabb technológiai színvonalú, bizonytalan piacú, alacsonyabb szakképzettséget igénylő tevékenységeket folytatnak. A térség falusias jellegéből és mezőgazdasági termelési hagyományaiból következik az agrárszektor gazdasági szerkezetben betöltött meghatározó súlya. A lakosság legjelentősebb foglalkoztatói mezőgazdaságból kerülnek ki. A térségben a kis- és középvállalkozások száma a meghatározó, de nagy számban vannak jelen a kényszervállalkozók és az őstermelők. A működő vállalkozások többsége legfeljebb 9 főt foglalkoztat, azaz a kis létszámú vállalkozások dominálnak a térségben. Hiányosságként fogalmazható meg a mezőgazdasági vállalkozások termelési, illetve értékesítési szintű összefogása, konfliktusok alakulnak ki a felvásárlási árak alacsony szinten tartása miatt. Ehhez hozzájárul a korszerűtlen technológia használata, nem egyenletes minőség, valamint munkabiztonsági hiányosságok megléte. A vállalkozások szempontjából a térség gazdasági fejlődését jelentősen segíteni képes, a fejlett, sokrétű szolgáltatási szektor, dinamikusan fejlődő és megújuló számítástechnika, telekommunikáció, valamint az országosan is kiemelkedő felsőoktatási, egészségügyi, kutatási régióközpont jelenléte (Szeged). A működő ipari parkok és a vállalkozói övezet célzott fejlesztése érdemben hozzájárulhat a gazdaság szerkezetváltásához, a foglalkoztatási helyzet javulásához. Tájékoztatással, képzéssel, tanácsadással növelni lehet a termelés hatékonyságát. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/1

25 24 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység10 Vallással kapcsolatos tevékenység0 Sporttal kapcsolatos tevékenység22 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység26 Oktatással kapcsolatos tevékenység24 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 6 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 13 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 5 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 16 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 0 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 11 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 12 Politikai tevékenység2 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

26 25 A térségben működő civil szervetek száma jelentős mértékben megnövekedett az elmúlt 5 évben. Több civil egyesület azonban már több mint 10 éves múltra tekinthet vissza. A civil szervezetek szinte átfogják tevékenységeikkel, működésükkel az élet minden területét. A településeken többségén megtalálhatóak a polgárőr egyesületek és a sport célú egyesületek. Mivel a térséget érintő településeken igen magas a 60 évnél idősebb lakosság száma, – 16-20% – ezért esetenként több nyugdíjasokat tömörítő nyugdíjas klub vagy szervezet is tevékenykedik egy-egy településen. Szinte a térség minden településén jelen vannak a Teleházak. A teleházak működtetését többségében civil szervezetek vállalták fel, szoros együttműködésben az önkormányzatokkal, feladatuk igen sokrétű. A többségében civil kezdeményezésként szerveződő és üzemeltetett teleházak folyamatosan bővülő információs infrastruktúra hálózata egy-egy település és térség információ ellátottságának növelésén keresztül, szolgáltatásaikkal sokrétű fejlesztési lehetőségeik kibontakozását segítik elő. Meghatározó szerepet kaptak a térségben a különböző horgászegyesületek és a vadásztársaságok. Különösen fontos működésük, hiszen a Tisza, a Holt-Tisza, a Maros folyók jelentős turisztikai, természeti potenciált jelentenek, melyre különös gondot kell fordítani. Mindezen túl, ezen típusú szervezetek munkájukkal elősegítik környezeti és természeti értékeink megóvását, a természetvédelmi területek megőrzését. A térség települései többségében nagy múltra tekintenek vissza, ehhez kapcsolódóan több helyi szintű hagyományőrző és faluszépítő egyesület jött létre, melyek a hagyományok ápolását és továbbélését hivatottak biztosítani. A fiatalabb korosztály is felismerte, hogy összefogással és tenni akarással civil szervezetként tudják igazán érdekeiket érvényesíteni. Ennek eredményeként minden településen működik gyermek- és ifjúsági önkormányzat, vagy ifjúsági célú civil szervezet. A társadalmi szervezetek nehezen tudják az érdekvédelmi, a közvetítési és a társadalmi kontroll szerepüket betölteni, nincs igazán kapcsolatuk a vidékfejlesztésben érintett egyéb szereplőkkel, elszigetelten működnek. A térségben működő civil szervetek száma jelentős mértékben megnövekedett az elmúlt 5 évben. Több civil egyesület azonban már több mint 10 éves múltra tekinthet vissza. A civil szervezetek szinte átfogják tevékenységeikkel, működésükkel az élet minden területét. A településeken többségén megtalálhatóak a polgárőr egyesületek és a sport célú egyesületek. Mivel a térséget érintő településeken igen magas a 60 évnél idősebb lakosság száma, – 16-20% – ezért esetenként több nyugdíjasokat tömörítő nyugdíjas klub vagy szervezet is tevékenykedik egy-egy településen. Szinte a térség minden településén jelen vannak a Teleházak. A teleházak működtetését többségében civil szervezetek vállalták fel, szoros együttműködésben az önkormányzatokkal, feladatuk igen sokrétű. A többségében civil kezdeményezésként szerveződő és üzemeltetett teleházak folyamatosan bővülő információs infrastruktúra hálózata egy-egy település és térség információ ellátottságának növelésén keresztül, szolgáltatásaikkal sokrétű fejlesztési lehetőségeik kibontakozását segítik elő. Meghatározó szerepet kaptak a térségben a különböző horgászegyesületek és a vadásztársaságok. Különösen fontos működésük, hiszen a Tisza, a Holt-Tisza, a Maros folyók jelentős turisztikai, természeti potenciált jelentenek, melyre különös gondot kell fordítani. Mindezen túl, ezen típusú szervezetek munkájukkal elősegítik környezeti és természeti értékeink megóvását, a természetvédelmi területek megőrzését. A térség települései többségében nagy múltra tekintenek vissza, ehhez kapcsolódóan több helyi szintű hagyományőrző és faluszépítő egyesület jött létre, melyek a hagyományok ápolását és továbbélését hivatottak biztosítani. A fiatalabb korosztály is felismerte, hogy összefogással és tenni akarással civil szervezetként tudják igazán érdekeiket érvényesíteni. Ennek eredményeként minden településen működik gyermek- és ifjúsági önkormányzat, vagy ifjúsági célú civil szervezet. A társadalmi szervezetek nehezen tudják az érdekvédelmi, a közvetítési és a társadalmi kontroll szerepüket betölteni, nincs igazán kapcsolatuk a vidékfejlesztésben érintett egyéb szereplőkkel, elszigetelten működnek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

27 26 Erősíteni szükséges a partnerséget a civil szervezetek és a vidékfejlesztés egyéb szereplői között. Meghatározó minden településen az egyház szerepe, mely mint civil szervezet van jelen és jelentős erőforrást jelent az egyes településeknek. A civil szervezetek munkájukkal hozzájárulnak a vidékiségből adódó elzártság és a lemaradás megszüntetéséhez, segítséget nyújt a szakképzetlen, elhelyezkedni nem tudó fiatalok számára a foglalkoztatási képzési, átképzési és készségfejlesztő programokban való részvételhez, vigyázva őrzik természeti és kulturális örökségünket térségi szinten, hozzájárulnak közösségi programok szervezéséhez és a vidéki élet szeretetére nevelnek. Erősíteni szükséges a partnerséget a civil szervezetek és a vidékfejlesztés egyéb szereplői között. Meghatározó minden településen az egyház szerepe, mely mint civil szervezet van jelen és jelentős erőforrást jelent az egyes településeknek. A civil szervezetek munkájukkal hozzájárulnak a vidékiségből adódó elzártság és a lemaradás megszüntetéséhez, segítséget nyújt a szakképzetlen, elhelyezkedni nem tudó fiatalok számára a foglalkoztatási képzési, átképzési és készségfejlesztő programokban való részvételhez, vigyázva őrzik természeti és kulturális örökségünket térségi szinten, hozzájárulnak közösségi programok szervezéséhez és a vidéki élet szeretetére nevelnek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,010 fővel nőtt, ami arányosítva 2%-os növekedést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,010 fővel nőtt ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal nőtt Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 41,01241,45341,65041,92842,022 441197 27894

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 65%, ami 5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 65% 19% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 1% 10% 5% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 10% 30% 12% 5% 22% 9% 26% 12% 10% 17%

31 30 A ’90-es évek elejére a falu-városáramlási folyamat megfordult, a nagyobb városokból – elsősorban Szegedről – a falvakba költöznek az emberek. Leggyorsabban a Szeged környéki falvak növelték a népességüket. A Déli Napfény + Helyi Közösség településeire egyaránt jellemző a népességszám növekedés, Dóc és Tiszasziget tekintetében kismértékű csökkenés mutatkozik az elmúlt évek adataihoz viszonyítva. A térség településeinek lakosságszáma nagy eltéréseket mutat, ebből adódik, hogy más-más problémák is jelentkeznek. Demográfiailag szintén eltérések mutatkoznak térségen belül. Átlagosan egy-egy településen a 60 évnél idősebb lakosság száma az adott település méretéhez viszonyítva 16,8 – 20 % között mozog. Kiemelkedően magas Röszkén a 60 évnél idősebb lakosság aránya, az összlakosság 21,7 %-át jelenti. De hasonlóan 20 % fölötti a számadat Bordány és Dóc tekintetében. A gyermekek aránya településenként szintén eltéréseket mutat. Míg Zsombón, Sándorfalván, Röszkén, Algyőn, Kübekházán, Szatymazon, Bordányban a gyermekkorúak aránya az összlakosságszámhoz viszonyítottan 15-15,5 %, addig Újszentiván, Dóc, Tiszasziget és Domaszék tekintetében 16,5 % fölött van. Kiemelkedik Deszk a sorból, ahol meghaladja a 17 %-ot a gyermekek száma az összlakossághoz viszonyítottan. Csongrád megye településhálózatának jellegzetes egységein, a tanyákon élő népesség aránya, a Szegedtől nyugatra fekvő homokvidék községeiben kiemelkedően magas. Domaszéken és Szatymazon a lakosság fele, míg Zsombón megközelítőleg a népesség 40 %-a él tanyákon, Röszkén a lakosság egynegyede él a tanyás térségekben. Meghatározó, hogy a települések külterületén főként idősek és egyedül élők laknak, akikre kifejezetten oda kell figyelni, különös tekintettel az életkörülményeik javítását célzó programok, fejlesztési prioritások tekintetében. A ’90-es évek elejére a falu-városáramlási folyamat megfordult, a nagyobb városokból – elsősorban Szegedről – a falvakba költöznek az emberek. Leggyorsabban a Szeged környéki falvak növelték a népességüket. A Déli Napfény + Helyi Közösség településeire egyaránt jellemző a népességszám növekedés, Dóc és Tiszasziget tekintetében kismértékű csökkenés mutatkozik az elmúlt évek adataihoz viszonyítva. A térség településeinek lakosságszáma nagy eltéréseket mutat, ebből adódik, hogy más-más problémák is jelentkeznek. Demográfiailag szintén eltérések mutatkoznak térségen belül. Átlagosan egy-egy településen a 60 évnél idősebb lakosság száma az adott település méretéhez viszonyítva 16,8 – 20 % között mozog. Kiemelkedően magas Röszkén a 60 évnél idősebb lakosság aránya, az összlakosság 21,7 %-át jelenti. De hasonlóan 20 % fölötti a számadat Bordány és Dóc tekintetében. A gyermekek aránya településenként szintén eltéréseket mutat. Míg Zsombón, Sándorfalván, Röszkén, Algyőn, Kübekházán, Szatymazon, Bordányban a gyermekkorúak aránya az összlakosságszámhoz viszonyítottan 15-15,5 %, addig Újszentiván, Dóc, Tiszasziget és Domaszék tekintetében 16,5 % fölött van. Kiemelkedik Deszk a sorból, ahol meghaladja a 17 %-ot a gyermekek száma az összlakossághoz viszonyítottan. Csongrád megye településhálózatának jellegzetes egységein, a tanyákon élő népesség aránya, a Szegedtől nyugatra fekvő homokvidék községeiben kiemelkedően magas. Domaszéken és Szatymazon a lakosság fele, míg Zsombón megközelítőleg a népesség 40 %-a él tanyákon, Röszkén a lakosság egynegyede él a tanyás térségekben. Meghatározó, hogy a települések külterületén főként idősek és egyedül élők laknak, akikre kifejezetten oda kell figyelni, különös tekintettel az életkörülményeik javítását célzó programok, fejlesztési prioritások tekintetében. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/1

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 0 0 11 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 92% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

33 32 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kollégiumi feladat-ellátási hely ▪Felnőtt átképzési központ Mozgatórugó alcsoport

34 33 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szülészeti ellátás ▪Mentőállomás ▪Egészségügyi kommunikációs pont Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Gazdaságfejlesztési szervezet ▪Ipari kamara ▪Agrárkamara ▪Rotary típusú klub Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 34 A térségünket az országhatár, az M5-ös autópálya érinti, a települések egymás közötti elérhetősége zömében Szeged központú, sugaras elérhetőségen keresztül biztosított, egyes településeknek egymással is van közvetlen közúti kapcsolata. Közvetlen vasúti vonal Szegedről kiépítve Budapestre, Békéscsabára (Gyulára), Röszkére. Nincs viszont közvetlen és rendszeres teherszállításra is alkalmas vasúti kapcsolat Romániával és Szerbiával. A településeken igen magas a kerékpárral közlekedők száma, ám még így se épült elegendő kerékpárút a belterületeken, a települések közt pedig még rosszabb e tekintetben a helyzet. A kerékpárutak folytonossági hiányai legtöbb településen és a települések között egyaránt fejlesztésre, szorulnak. A térség közútjainak hálózata Szegedről sugárirányban kiinduló, a fő tengelyvonalak is itt találkoznak. Emiatt és a nemzetközi úthálózatban betöltött szerepe miatt a főútvonalak forgalmi terhelése igen nagy, így a közutak állapota is folyamatosan romlik. A nagy átmenő forgalom következtében a főutak mentén magas a torlódások és balesetek száma, valamint nagyban hozzájárul a levegőszennyezéshez. A fő közúti irányok mentén Budapest, Békéscsaba (Debrecen), Baja, Röszke (Szerbia), Makó – Nagylak (Románia) felé juthatunk el, valamint Szeged rendelkezik egy regionális repülőtérrel is. A kistérség geopolitikai helyzete kiváló, három ország találkozási pontja van itt. Szolgáltatók közül jelen van a posta, orvos, fogorvos, mindhárom mobiltelefon szolgáltató. A Településeken teleház, könyvtár működik, valamint a lakosság számára ingyenes internet elérési lehetőség: E- Magyarország pont, nem utolsósorban a kábel tv rendszerek kiépítése is folyamatos. A térség településeinek nagy részén a közösségi tornaterem, sportlétesítmények adottak, többségük fejlesztésre szorul. A horgászati és vadászati lehetőségek, jelzett turista utak adottak, fejlesztésük a továbbiakban szükséges. Kommunális infrastruktúra: A térség településein az elmúlt évtizedben jelentősen javult a lakások felszereltsége, közművekkel való ellátottsága, emelkedett a vízvezetékkel, a meleg folyóvízzel, hálózati gázzal ellátott, illetve csatornázott lakások aránya, ugyanakkor a közműellátottság a gázt kivéve, alacsonyabb, mint az országos átlag. A térségünket az országhatár, az M5-ös autópálya érinti, a települések egymás közötti elérhetősége zömében Szeged központú, sugaras elérhetőségen keresztül biztosított, egyes településeknek egymással is van közvetlen közúti kapcsolata. Közvetlen vasúti vonal Szegedről kiépítve Budapestre, Békéscsabára (Gyulára), Röszkére. Nincs viszont közvetlen és rendszeres teherszállításra is alkalmas vasúti kapcsolat Romániával és Szerbiával. A településeken igen magas a kerékpárral közlekedők száma, ám még így se épült elegendő kerékpárút a belterületeken, a települések közt pedig még rosszabb e tekintetben a helyzet. A kerékpárutak folytonossági hiányai legtöbb településen és a települések között egyaránt fejlesztésre, szorulnak. A térség közútjainak hálózata Szegedről sugárirányban kiinduló, a fő tengelyvonalak is itt találkoznak. Emiatt és a nemzetközi úthálózatban betöltött szerepe miatt a főútvonalak forgalmi terhelése igen nagy, így a közutak állapota is folyamatosan romlik. A nagy átmenő forgalom következtében a főutak mentén magas a torlódások és balesetek száma, valamint nagyban hozzájárul a levegőszennyezéshez. A fő közúti irányok mentén Budapest, Békéscsaba (Debrecen), Baja, Röszke (Szerbia), Makó – Nagylak (Románia) felé juthatunk el, valamint Szeged rendelkezik egy regionális repülőtérrel is. A kistérség geopolitikai helyzete kiváló, három ország találkozási pontja van itt. Szolgáltatók közül jelen van a posta, orvos, fogorvos, mindhárom mobiltelefon szolgáltató. A Településeken teleház, könyvtár működik, valamint a lakosság számára ingyenes internet elérési lehetőség: E- Magyarország pont, nem utolsósorban a kábel tv rendszerek kiépítése is folyamatos. A térség településeinek nagy részén a közösségi tornaterem, sportlétesítmények adottak, többségük fejlesztésre szorul. A horgászati és vadászati lehetőségek, jelzett turista utak adottak, fejlesztésük a továbbiakban szükséges. Kommunális infrastruktúra: A térség településein az elmúlt évtizedben jelentősen javult a lakások felszereltsége, közművekkel való ellátottsága, emelkedett a vízvezetékkel, a meleg folyóvízzel, hálózati gázzal ellátott, illetve csatornázott lakások aránya, ugyanakkor a közműellátottság a gázt kivéve, alacsonyabb, mint az országos átlag. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

36 35 Kommunikációs infrastruktúra: A térségben a kommunikációs infrastruktúra kiépítettsége az utóbbi években jelentősen növekedett. A fejlődés fontos új eszköze a Teleház program, melybe a térségben szinte minden település bekapcsolódott. Jelentős a térségben a helyi média, minden településen van helyi újság, szélessávú internet kapcsolat. Humán infrastruktúra: Az oktatás terén is Szeged viszi a központi szerepet, a kis településeken az óvodák és az általános iskolai oktatás biztosított, néhány településen még bölcsőde is működik. Az évek óta jellemző tendencia, hogy egyre kevesebb gyermek születik, kihatással van az óvodai férőhelyek betöltésére is. Kommunikációs infrastruktúra: A térségben a kommunikációs infrastruktúra kiépítettsége az utóbbi években jelentősen növekedett. A fejlődés fontos új eszköze a Teleház program, melybe a térségben szinte minden település bekapcsolódott. Jelentős a térségben a helyi média, minden településen van helyi újság, szélessávú internet kapcsolat. Humán infrastruktúra: Az oktatás terén is Szeged viszi a központi szerepet, a kis településeken az óvodák és az általános iskolai oktatás biztosított, néhány településen még bölcsőde is működik. Az évek óta jellemző tendencia, hogy egyre kevesebb gyermek születik, kihatással van az óvodai férőhelyek betöltésére is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

37 36 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.000.01 0.020.04 13%29% 0.060.24 1.810.68 3%35%

38 37 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Közszféra ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/2 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪5,389 ▪Község▪3,169 ▪Község▪3,475 ▪Község▪775 ▪Község▪4,559 ▪Község▪1,618 ▪Község▪3,370 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Algyő Bordány Deszk Dóc Domaszék Kübekháza Röszke Munkanél- küliség (%) ▪4.81% ▪5.83% ▪3.98% ▪9.88% ▪7.40% ▪7.64% ▪5.22% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪582,137 ▪379,213 ▪618,473 ▪325,322 ▪412,566 ▪400,220 ▪401,701 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.655 ▪0.262 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.227 ▪0.000 ▪0.463 ▪0.000 ▪0.002 ▪0.000 ▪0.142

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Települések főbb jellemzői 2/2 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪8,217 ▪Község▪4,595 ▪Község▪1,754 ▪Község▪1,636 ▪Község▪3,465 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Sándorfalva Szatymaz Tiszasziget Újszentiván Zsombó Munkanél- küliség (%) ▪5.34% ▪5.39% ▪6.27% ▪4.12% ▪4.46% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪439,255 ▪416,034 ▪473,795 ▪519,761 ▪472,406 Magas** kat. (db/fő) ▪0.068 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.186 ▪0.347 ▪0.000 ▪0.158

40 39 Települések egy mondatos jellemzése 1/6 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Algyő ▪„Parkok, játszóterek hiánya. Egyésges arculati elemek hiánya. Kihasználatlan természeti adottságok és a hozzájuk kapcsolódó turisztikai potenciál hiánya, falusi turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek, szolgáltatások hiánya.” ▪Bordány ▪„"Viszonylag kevés számú vállalkozások vannak jelen a településen, így a foglalkoztatottság is alacsony. Bölcsőde hiánya ▪Kiterjedt tanyavilágban a tanyák elszórtan találhatók ▪alapszolgáltatások hiánya a tanyás térségekben ▪elöregedő lakosság ▪Turisztikai attrakciók hiánya ▪Vállalkozó aktivitás hiánya"” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Algyő területén található termálvízre alapozva megvalósított egészség- turizmussal kapcsolatok fejlesztések megvalósítása. A természeti adottságok kihasználása, Tisza közelsége. Gazdag kulturális és természeti örökség megőrzése, fejlesztése. Közösségi aktivitás, a vállalkozók és a civilek közötti hatékony együttműködések hagyománya.” ▪„"Fejlett közbiztonság ▪Erős civil szervezetek hatékonyan működnek a sport, az ifjúság, a közbiztonság, a természetvédelem területén. ▪Fejlett és kiterjedt mezőgazdasági területek, minőségi zöldség-félék előállítása.”

41 40 Települések egy mondatos jellemzése 2/6 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Deszk ▪„Alternatív erőforrások kihasználatlansága; települések zöldterületeinek rendezetlensége, egységes településkép hiánya; helyileg védett épületek leromlott állapota,bel- és csapadékvíz, szennyvíz elvezetése nem mindenhol megoldott; nagy átmenő forgalom, külterületi földutak elhanyagoltsága; kevés a jó minőségű szálláshely; gazdák kiszolgáltatottsága, termelői- értékesítési csoportok ” ▪Dóc ▪„A KÖZSÉG ELÖREGEDÉSE, A FIATALOK ELKÖLTÖZÉSE, NINCS MUNKAHELY, NAGY A MUNKANÉLKÜLISÉG, NINCS KIÉPÍTETT KERÉKPÁRÚT A TISZÁHOZ” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Tisza, Maros határ közelsége; termálvíz készlet, mint energia forrás; építészeti értékek, kulturális emlékek; rekreációra alkalmas területek. fejlett közúti infrastruktúra; aktív turizmus fellendítéséhez szükséges adottságok; jól működő kistérségi, településközi együttműködések; tradicionális virágkertészet; hungarikumok léte. "multikulturális" sokszínűség; nemzetiségek jelenléte, ” ▪„TISZA KÖZELSÉGE, ÓPUSZTASZER KÖZELSÉGE, KIKUNSÁGI NEMZETI PARK ADOTTSÁGAI. A JÓ LEVEGŐ, A SZÉP TÁJ, A NYUGODT TELEPÜLÉS TURISZTIKAI SZEMPONTBÓL TÖRTÉNŐ KIAKNÁZÁSA.”

42 41 Települések egy mondatos jellemzése 3/6 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Domaszék ▪„Iskola, óvoda, bölcsőde férőhelyek száma nem elégíti ki az igényeket. ▪csapadék elvezetés ▪kül és belterületi utak burkolása ▪termelői üzemek hiánya ▪munkahely teremtés ▪E55 sz. főközlekedési út biztonságosabbá tétele ▪ivóvíz minőségének javítása ▪szennyvíztisztító berendezés korszerűsítés” ▪Kübekháza ▪„Főtér rekonstrukció, települési rendezési terv hiánya, közvilágítási hálózat rekonstrukció, torna- és színházterem hiánya. Óvoda, iskola nyílászáróinak cseréje és felújítása. Sportcentrum fejlesztése (teniszpálya, squas, konditerem).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kiváló minőségű mezőgazdasági termékek ▪Lovasfarmok léte ▪Növekvő lakosságszám” ▪„Legfontosabb lehetőség a településnek a határmentiségéből adódik. Ehhez kapcslolódó épített és természeti környezet, mint turisztikai potenciál jelenik meg. Aktív, együttműködő civil szervezetek működnek a településen.”

43 42 Települések egy mondatos jellemzése 4/6 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Röszke ▪„Az intézmények (iskola, óvoda, művelődési ház) rossz infrastruktúrája ▪belterületen parkok, játszóterek hiánya ▪kül és belterületi utak kiépítetlenek, korszerűtlenek ▪elaprózódott mezőgazdasági területek ▪kiépítetlen turisztikai célú területek (pl. Holt- Tisza mentén) ▪ellátatlan tanyás térségek ▪elavult szennyvíztisztító rendszer” ▪Sándorfalva ▪„Turisztikai attrakciók hiánya, annak kiépítetlensége ▪Szennyvíz-hálózat nincs kiépítve; Helyben történő foglalkoztatás lehetőségeinek hiánya, ▪Szakirányú képzések hiánya; Külső befektetési szándék alacsony szintje; Településen kívüli potenciális szennyező források veszélye; Alacsony jövedelmezőségű mezőgazdaság; Tőke szegény vállalkozói szféra; alapszolgáltatások hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Erős civil bázis ▪Közösségi összefogás ▪Kiváló természeti adottságok, jó termőföldek ▪növekvő lakosságszám ▪turisztikai adottsagok ▪hagyomanyok apolasa” ▪„"Turizmus fejlesztési lehetőségének, adottságainak kihasználása ▪Gazdag természeti környezet: tájvédelmi és természetvédelmi területek magas aránya, ▪Ökoturizmus és tanyasi turizmus infrastrukturális hátterének megteremtése ▪Geotermikus energia elsődleges és másodlagos felhasználásának lehetősége, Versenyképes gazdaságok, ▪Együttműködő vállalkozói szféra ▪Multifunkcionális Központ”

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 5/6 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szatymaz ▪„egységes településkép és településközpont kialakítása a meglévő zöldterületek korszerűsítése ▪önkormányzati épületek rossz állapota ▪tanyavilág lakosságának infrastrukturális ellátatlansága ▪helyi munkalehetőségek hiánya” ▪Tiszasziget ▪„Helyi munkahelyek alacsony száma. Hátrányunk az aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra, információs hálózat nem megfelelő kiépítettsége, kapcsolódó szolgáltatások hiánya, turisztikai arculat szakirányú menedzselésének hiánya, elektronikusan megjelenés hiánya, "eredmény": a hozzánk érkezők rövid ideig tartózkodnak községünkben.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Szeged közelsége ▪Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet mint lehetőség ▪Szatymazi őszibarack termőtáj ▪fejlett közúti és közlekedési hálózat ▪turisztikai adottságai ▪aktív tevékenységet folytató civil szervezetek ▪megújuló energiaforrások közül a biomassza előállítás lehetősége” ▪„"Magyarország legmélyebben fekvő pontjának turisztikai célú hasznosítása. Mezőgazdasági és kertészeti földterületek hasznosítása ▪A 30-40aranykoronás mezőgazdasági területeink a helyi gazdák számára megélhetési forrást nyújtanak és nyújtottak. ▪A mezőgazdaságból élő családok szervezett formában, jó minőségű földeken gazdálkodnak ▪-Termálenergia, termálvíz források”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 6/6 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Újszentiván ▪„Új munkahelyek hiánya ▪Nincs bölcsőde ▪Nincs közösségi tér és/vagy faluház. A helyi szolgáltatások mennyisége és minősége nem megfelelő. - A turizmushoz szükséges infrastruktúra hiányos. ▪Nincs jelen helyi feldolgozóipar vagy mezőgazdasági termékeket átvevő szövetkezet. ▪ipari park hiánya ▪A belvízelvezetés nem megoldott. ▪Nincs települési faluközpont” ▪Zsombó ▪„"A fejlesztési források hiányossága, ▪települési környezet kiforratlansága, ▪szennyvízcsatorna hiánya "” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„"A település lakossága az elmúlt hét évben 8,1%-kal nőtt, a korosszetétel kiegyensúlyozott, nem elöregedő. A szerb nemzetiségű lakosok aránya az össznépesség több mint 3%-a. A volt laktanya területének oktatási és turisztikai célú hasznosítása.- A természeti környezet aktív turisztikai célú hasznosítása. - A határátkelő adta kereskedelmi és szolgáltatási lehetőségek kiaknázása.” ▪„A szegedhez való közelség, szálláshely kialakítás, fiatal kreatív lakosság, turisztikai atrakciók kialakítása”

46 45 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

47 46 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 25 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Helyi turizmus ágazat fejlesztése” ▪„Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése” ▪„Helyi életminőség fejlesztése” ▪„Gazdasági környezet fejlesztése” ▪„Társadalmi tőke és humánerőforrás fejlesztése” Fő fejlesztési prioritás ▪„Helyi mezőgazdasági ágazat fejlesztése” 46 6 db 4 db 3 db 5 db 1,363,979 1,306,157 340,112 209,054 162,000 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 3 db139,820

48 47 ▪Szálláshelyek és vendéglátó helyek kialakítása, fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 A legtöbb forrás – 99,000 EUR – a(z) Környzetetudatosság erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Az intézkedéssel kapcsolatos szemléletformálás, képzés, információ szolgáltatás és adatbázisfejlesztés, marketing, valamint programok szervezése ▪Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése ▪Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése ▪Térségi turisztikai programcsomagok kialakítása, a térség szolgáltató vállalkozásainak bevonása a turizmusba ▪A falusi és agroturizmus fejlesztése, bemutató gazdaságok kialakítása Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 513,927 48,000 382,052 210,000 0

49 48 ▪Telapülési arculat kialakítása, formálása, falumegújítás Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 A legtöbb forrás – 99,000 EUR – a(z) Környzetetudatosság erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális értékek megőrzése ▪Természeti örökségek megőrzése ▪Épített örökségek védelme, fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Allokált forrás (EUR) 957,946 216,427 131,784 0

50 49 ▪Alapszolgáltatások fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 A legtöbb forrás – 99,000 EUR – a(z) Környzetetudatosság erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése ▪Helyi média fejlesztése ▪Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Allokált forrás (EUR) 93,644 236,468 10,000 0

51 50 ▪Egyéb termékek és szolgáltatások minőségmegőrzése, minőségjavítása, eredetvédelme és innovatív megoldások támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 A legtöbb forrás – 99,000 EUR – a(z) Környzetetudatosság erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Egyéb helyi termékek feldolgozottsági szintjének növelése és piacra jutásának elősegítése, szolgáltatás bővítés ▪Helyi vállalkozások képzésének támogatása Fő fejlesztési prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Allokált forrás (EUR) 209,054 0 0

52 51 ▪Környzetetudatosság erősítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 A legtöbb forrás – 99,000 EUR – a(z) Környzetetudatosság erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Társadalmi és egyéni felelősség erősítése ▪Fenntartható együttműködési formák támogatása ▪Általános tudásfejlesztés ▪Szakmai tudásfejlesztés Fő fejlesztési prioritás: Társadalmi tőke és humánerőforrás fejlesztése Allokált forrás (EUR) 99,000 63,000 0 0 0

53 52 ▪Helyi mezőgazdasági termékek minőségének javítása és standardizálás Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 A legtöbb forrás – 99,000 EUR – a(z) Környzetetudatosság erősítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Házi feldolgozású mezőgazdasági készítmények értékesítésének növelése ▪Helyi mezőgazdasági termékek helyi szintű feldolgozásának fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi mezőgazdasági ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 90,820 49,000 0

54 53 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

55 54 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 8% 10% 23% 4% 5% 21% 8% 0% 15% 4% 21% 28% 17% 4% 8% 6% 3% 2% 9% 2% 10% 60% 10% 0% 20% 0% 22% 0% 6% 13% 3% 0% 19% 38% 0% 27% 0% 18% 0% 27% 0%

56 55 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” ▪„A termékek korszerű és egyöntetű megjelenésének kialakítása (csomagolás, kiszerelés, márkanév), ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése, marketingstratégiák kidolgozása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A piacra jutás elősegítésével elérhetőek lesznek a keresett helyi, minőségi, hazai termékek, erősödik a fogyasztói tudatosság. A projekt indítását követő 2. év végéig legalább 6 új munkahelyet teremtünk. A helyben eladott, helyi védjegyes termékek forgalma, értékesítése 50 %-kal emelkedik.”

57 2 56 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” ▪„Helyi LEADER termékek forgalmazásához állandó és mozgó kispiacok létrehozása a hozzá kapcsolódó marketing tevékenység elősegítése és az ehhez szükséges eszközök beszerzése pl. polc, szekrény, hűtőszekrény, tárolásra alkalmas eszközök stb.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Minden településen 1-1 helyszínen kialakításra kerül a helyi termékek tárolására, árusítására alkalmas "LEADER polc".”

58 57 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Mezőgazdasági és nem a mezőgazdasági vállalkozások szolgáltatásainak korszerűsítése, új szolgáltatások létrehozása ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése és építés. Minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszerének kialakítása, kidolgozása. Így erős és egységes helyi szolgáltatási kör jön létre.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A vállalkozások szolgáltatásainak minősége javul, új szolgáltatások jönnek létre. Növekszik a helyi identitás, melyet az ott élő és helyben értéket előállító vállalkozók generálnak. A helyi vállalkozások kötődése a saját területükhöz a velük kapcsolatban álló lakók érdeke is lesz, ezzel nő a terület népességmegtartó ereje.”

59 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 4 ▪„A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglevő szálláshelyek kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, valamint új, magasabb kategóriájú szálláshelyek létesítése. A falusi vendégasztal infrastrukturális fejlesztése.” ▪„A fejlesztés eredményeként átlagosan eggyel magasabb kategóriájú szálláshelyek alakulnak ki, a szálláshelyeken kínált új minőségi szolgáltatások megjelenésével valamint a marketing stratégia hatásaként a térségben eltöltött vendégéjszakák száma 20 %-os emelkedést eredményezhet 2010 év végére. A mennyiségi és minőségi szálláshelyfejlesztés eredményenként új munkahelyeket teremtünk, akik a magas szintű falusi és agroturisztikai, nyelvi szakképzettséggel rendelkeznek 2010 év végére. Növekszik a vidék népességmegtartó szerepe.” 58 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

60 59 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglevő szálláshelyek kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, valamint új, magasabb kategóriájú szálláshelyek létesítése a hátrányos helyzetű településeinken. A falusi vendégasztal infrastrukturális fejlesztése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Az elmaradott településeken összességében a fejlesztés eredményeképpen 30 új szálláshely kerül kialakításra, új szolgáltatások jelennek meg a településeken. A szolgáltatások színvonalát és turisztikai hatását a településeken eltöltött vendégéjszakák számában mérhetjük, mely a projekt lezárását követő második évben megkétszereződik.”

61 ▪„Egyéb szolgáltatás” 6 ▪„Az aktív szabadidős programok ösztönzése érdekében kis léptékű infrastrukturális fejlesztés tartunk szükségesnek például meglévő játszóterek átalakítását, szabadidős és pihenőparkok kialakítását sport és szabadidős szolgáltatások bővítését.” ▪„A térségben minimum 3 új a szabványoknak megfelelő játszótér épül. A sportolásra alkalmas helyek megújulnak, új eszközök kerülnek beszerzésre, a lakosság körében 50%-kal megnő a sportolási kedv.” 60 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

62 61 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A lovas és a horgász célú szervezetek együttműködéseinek elősegítése érdekében hálózat kialakítása, horgásztavak kialakítása, fejlesztése, gyógylovaglás feltételeinek megteremtése, lovasparkok kialakítása és fejlesztése, lovas és horgász vállalkozások, szervezetek bevonása a falusi turizmusba.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A projekt zárását követő 3. évben 20%-kal növekszik az aktív turisztika iránt érdeklődő látogatók száma. A térségben kialakul a gyógylovagoltatás. A vállalkozók bevételei 20%-kal megnövekednek a 2013 év végégig. 10%-kal nő a lovas és horgász célú rendezvények száma a térségben.” Szektor

63 ▪„Egyéb szolgáltatás” 8 ▪„A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése érdekében sportcélú létesítmények kialakítása pl. kosárlabdapálya, sportpálya meglévőek fejlesztése, sporteszközök beszerzése.” ▪„Több a lakosság szabadidő eltöltésében fontos közösségi program, amelynek a hely- és eszközszükséglete biztosított.” 62 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

64 63 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„A falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó tevékenységet bemutató helyek kialakítása, kivéve állatsimogató és állatbemutató helyek kialakítását. A falusi turizmus fejlesztése céljából megoldást jelent a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása, valamint a falusi vendégasztal szolgáltatások végzéséhez szükséges feltételek kialakítása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztés eredményeként lehetővé válhat a kistérség lakosságának az alternatív és kiegészítő jövedelemszerzési lehetőség bővítése”

65 ▪„Egyéb tevékenység” 10 ▪„A helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatásának elősegítése, a saját előállítású népművészeti és kézműves termékek értékesítő helyeinek kialakítása a falusi vendéglátóhelyeken, ehhez kapcsolódóan a termékek előállításához szükséges hagyományos berendezések építése pl. kemence.” ▪„A tevékenységek szélesebb körben megismerhetik az érdeklődők és ezen keresztül a helyi turizmus is fejlődik.” 64 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

66 65 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

67 66 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Az épületek, építmények felújítása, valamint a felújítás során a megfelelő infrastrukturális, és működtetési elemek beépítése által - kulturális, ismeretterjesztési, oktatási feladatok ellátását is biztosítva - a közösség számára elérhetőbbé tétele.” Megoldási javaslat ▪„Az állagmegőrzés, szükség esetén fejlesztés biztosítja épített kulturális örökségeink hosszú távú fenntarthatóságát. A helyi lakosság, a vallási közösségek számára az épületekhez, építményekhez kapcsolódó közösségi programok (pl.: foglalkozások, Istentisztelet, stb.) lehetőségének biztosítása fontos szerepet játszik a közösség építésben, fenntartásban, a helyi közösség erősítésében. Ugyanakkor ezek az épületek, építmények és a hozzájuk kapcsolt tevékenységek települések turisztikai potenciálját is növelik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

68 67 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Civil szolgáltató központok infrastrukturális fejlesztésének elősegítése (ingatlan felújítása, kisléptékű infrastruktúra.fejlesztés és eszközbeszerzés).” Megoldási javaslat ▪„Minimum 2 új civil szolgáltató központ kerül kialakításra, felújításra, amely a 21. századi elvárásoknak megfelel. Új munkahelyet teremtésével biztosítják a központ működését.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

69 68 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése, helytörténeti gyűjtemények, tájházak kialakítása, meglévőek fejlesztése, helyileg vagy országosan nem védett épületben belső infrastrukturális átalakítások támogatása, eszközbeszerzés.” Megoldási javaslat ▪„2013-ig a térségben minden településen lesz tájház vagy helytörténeti gyűjtemény, melyeket túraútvonalakhoz rendelhetünk, ezzel is erősítve a térségi kohéziót. Új civil szervezetek alakulnak meg, akik önkéntes és nonprofit alapokon működnek és fenntartják a hagyományokat.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

70 69 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Szellemi és tárgyi, kulturális értékeink megőrzése helyileg vagy országosan védett épületben történő kialakítása, épülethez tartozó külső és belső felújítási munkálatok támogatása eszközbeszerzés nélkül.” Megoldási javaslat ▪„2013-ig a térségben minden településen lesz tájház vagy helytörténeti gyűjtemény, melyeket túraútvonalakhoz rendelhetünk, ezzel is erősítve a térségi kohéziót. Új civil szervezetek alakulnak meg, akik önkéntes és nonprofit alapokon működnek és fenntartják a hagyományokat.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

71 70 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Felmérések készítése egy-egy terület természeti örökségeiről, majd a tájékoztatás, ismeretterjesztés lehetőségeinek biztosítását szolgáló eszközök, infrastruktúra kiépítése.” Megoldási javaslat ▪„Természeti örökségünk megismerése által a megőrzés, a hosszú távú fenntartás segítése. Az információs rendszer és a szükséges infrastruktúra kiépítésével programokat tudunk biztosítani a helyi közösség és az ide látogató turisták számára egyaránt.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Természeti adottságok”

72 71 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Különböző környezetvédelmi akciókkal pl. illegális hulladéklerakók felszámolásával, megszüntetésével a lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése, térségi szintű környezetvédelmi akciók szervezése.” Megoldási javaslat ▪„Kialakul a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek hálózata. Évenként két alkalommal rendeződnek meg térségi szintű települési akciók, a lakosság körében erősödik a környezettudatos szemlélet, megszűnnek az illegális hulladéklerakók.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

73 72 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A lakossági környezettudatosság erősítésének érdekében tett oktatási rendszeren kívüli és belüli, bármely szektorba tartozó szereplő által kezdeményezett képzések, megvalósítása. A megoldási javaslat komplex mert a DA-28-SZF-7-04 kódszámú megoldási javaslathoz kapcsolódik” Megoldási javaslat ▪„Minimum három, települési és/vagy kistérségi szintű, a környezettudatosság erősítésének érdekében szervezett program, képzés.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

74 73 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A meglevő települési újságok és televíziós programok fejlesztése, színvonaluk javítása, programjaik sokszínűbbé tétele, valamint a helyi rádiók, ill. a web alapú média kialakítása és fejlesztése.” Megoldási javaslat ▪„A telekommunikáció alapjául szolgáló informatikai infrastruktúra tekintetében Dóc is felzárkózik a többi település köz, legalább 2 településen fejlődik a helyi újság színvonala és minősége.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Telekommunikáció” Fejlesztési téma

75 74 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„Nyári táborokban szervezett programok megvalósítása. Települési, térségi szintű tematikus programok, rendezvények támogatása. Pl. ÉLETMÓD tábor” Megoldási javaslat ▪„Minimum 4 tábor megszervezése a gyermek és ifjúsági korosztály számára. További 4 települési és/vagy térségi szintű program megrendezése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

76 75 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„A polgárőrség 24 órás készenléti munkájának elősegítése érdekében diszpécser központ kialakítása Bordányban. A Polgárőr szervezetek működési feltételeinek javítása, iroda kialakítása, számítógép és munkaruházat beszerzése stb. a hátrányos helyzetű településeinken (Dóc és Bordány).” Megoldási javaslat ▪„Bordányban minden 65 év feletti tanyán élő lakos számára kiépítésre kerül a jelzőrendszer, a Polgárőrség működési feltételei javulnak, új diszpécserközpont épül, 2 fő részére új munkahelyet teremtünk.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közbiztonsági szolgálat” Fejlesztési téma 10

77 76 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

78 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 77 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/76 Kód: DA-28-GF-A-02 Sorszám: 247 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Szálláshelyek és vendéglátó helyek kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az idegenforgalom szempontjából meghatározó kereskedelmi, falusi és agroturisztikai szálláshelyek, vendéglátóhelyek száma a térségben nem elégítik ki az igényeket. Szinte minden település rendelkezik kisebb-nagyobb érdeklődésre számot tartó turisztikai attrakcióval, (Őszibarack Fesztivál Szatymazon, Töltött káposzta főző verseny Röszkén, Sárgarépa Fesztivál Domaszéken, Paprika Park Röszkén, Szerb Néprajzi gyűjtemény Deszken, stb.) melyhez Szeged turisztikai kínálata további lehetőséget nyújt. A érintett térség gazdag természeti adottságokkal rendelkezik, pl. a Tisza és a Maros közelsége, mellette jelentős történelmi, magyar és nemzetiségi kulturális múlttal és ősi hagyományokkal, népművészeti kultúrával rendelkeznek a települések. A falusi és agroturisztikai szálláshelyek kialakítása a vidék népességmegtartó szerepének növelése mellett alternatív jövedelemszerzési lehetőséget jelent a helyben élők számára. Helyzet/ adottság ▪A helyi szálláshelyek fejlesztése a térség szempontjából jelentős turisztikai potenciált rejt magában. Probléma, hogy a térségben a megyeszékhely közelsége miatt, nem terjed el kellőképpen a falusi vendéglátás, a falusias szálláshelyek száma kevés és a vendéglátóhelyek nem nyújtanak minőségi szolgáltatásokat. A szolgáltatások alapját megteremti, hogy a települések gazdag természeti, kulturális hagyományokkal rendelkeznek. Probléma/ lehetőség ▪A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglevő szálláshelyek kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, valamint új, magasabb kategóriájú szálláshelyek létesítése. A falusi vendégasztal infrastrukturális fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként átlagosan eggyel magasabb kategóriájú szálláshelyek alakulnak ki, a szálláshelyeken kínált új minőségi szolgáltatások megjelenésével valamint a marketing stratégia hatásaként a térségben eltöltött vendégéjszakák száma 20 %-os emelkedést eredményezhet 2010 év végére. A mennyiségi és minőségi szálláshelyfejlesztés eredményenként új munkahelyeket teremtünk, akik a magas szintű falusi és agroturisztikai, nyelvi szakképzettséggel rendelkeznek 2010 év végére. Növekszik a vidék népességmegtartó szerepe. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

79 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 78 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR▪Önkormányzatok100% 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága221931 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/76 Kód: DA-28-GF-A-02 Sorszám: 247 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

80 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 79 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/76 Kód: DA-28-GF-A-04 Sorszám: 6643 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Szálláshelyek és vendéglátó helyek kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben kevéssé jellemzőek a falusi turizmus kínálta lehetőségek, illetve a megfelelő minőségi szálláshelyek nem igazán épültek ki. Helyzet/ adottság ▪Nem alakultak ki a helyi sajátosságokat tükröző minőségi szálláshelyek, oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek az aktív kikapcsolódásra. A meglévő szálláshelyek több lehetőséget rejthetnek magukban. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyekhez kapcsolódó sport és játéktér/ -udvar kiépítése, használati térelemek beszerzése, Foglalkoztató, animációs/kézműves, oktató-ismeretterjesztő tér kiépítése, Fürdőzésre és/vagy egészségmegőrzésre alkalmas tér kiépítése pl. medence, szauna kialakítása Megoldási javaslat ▪Településenként min. 1 minőségi szálláshely kialakítása a cél, ahol az aktív pihenésre is nyílik mód. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

81 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 80 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 230000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága167998 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/76 Kód: DA-28-GF-A-04 Sorszám: 6643 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

82 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 81 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/76 Kód: DA-28-GF-A-03 Sorszám: 248 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Szálláshelyek és vendéglátó helyek kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségre jellemző, a megyeszékhely közelsége miatt, hogy igen kevés számú és viszonylag alacsony kategóriás szállásokkal, vendéglátó helyekkel rendelkezünk. Ez a különbség még jobban érezhető a hátrányos helyzetű települések (Bordány és Dóc) tekintetében. Helyzet/ adottság ▪A helyi szálláshelyek fejlesztése az elmaradott térség szempontjából jelentős turisztikai potenciált rejt magában. Probléma, hogy itt a megyeszékhely közelsége miatt, nem terjed el kellőképpen a falusi vendéglátás, a falusias szálláshelyek száma kevés és a vendéglátóhelyek nem nyújtanak minőségi szolgáltatásokat. A szolgáltatások alapját megteremti, hogy a települések gazdag természeti, kulturális hagyományokkal rendelkeznek. Probléma/ lehetőség ▪A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglevő szálláshelyek kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, valamint új, magasabb kategóriájú szálláshelyek létesítése a hátrányos helyzetű településeinken. A falusi vendégasztal infrastrukturális fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Az elmaradott településeken összességében a fejlesztés eredményeképpen 30 új szálláshely kerül kialakításra, új szolgáltatások jelennek meg a településeken. A szolgáltatások színvonalát és turisztikai hatását a településeken eltöltött vendégéjszakák számában mérhetjük, mely a projekt lezárását követő második évben megkétszereződik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

83 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 82 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret46000 EUR▪Önkormányzatok100% 184000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága92000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/76 Kód: DA-28-GF-A-03 Sorszám: 248 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

84 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 83 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/76 Kód: DA-28-GF-A-05 Sorszám: 6702 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Szálláshelyek és vendéglátó helyek kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben és legfőképpen a hátrányos helyzetű településeken kevéssé jellemzőek a falusi turizmus kínálta lehetőségek, illetve a megfelelő minőségi szálláshelyek nem igazán épültek ki. Helyzet/ adottság ▪Nem alakultak ki a helyi sajátosságokat tükröző minőségi szálláshelyek, oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek az aktív kikapcsolódásra. A meglévő szálláshelyek több lehetőséget rejthetnek magukban. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyekhez kapcsolódó sport és játéktér/ -udvar kiépítése, használati térelemek beszerzése, Foglalkoztató, animációs/kézműves, oktató-ismeretterjesztő tér kiépítése, Fürdőzésre és/vagy egészségmegőrzésre alkalmas tér kiépítése pl. medence, szauna kialakítása a hátrányos helyzetű településeken. Megoldási javaslat ▪Dóc és Bordány településeken min. 2 minőségi szálláshely kialakítása a cél, ahol az aktív pihenésre is nyílik mód. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

85 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 84 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága31998 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/76 Kód: DA-28-GF-A-05 Sorszám: 6702 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

86 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 85 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/76 Kód: DA-28-GF-A-08 Sorszám: 2748 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség természeti adottságait tekintve a Deszk, Röszke. Újszentiván, Tiszasziget, Algyő települések a Tisza és Maros folyó mentén találhatóak. A nem folyómenti települések vonatkozásában népszerű és jellemző a lovasturisztika elterjedése. Helyzet/ adottság ▪A folyók mentén hiányoznak azok az infrastrukturális elemek, melyek a horgászturizmus beindításához szükségesek. a lovasturisztikával, tenyésztéssel foglalkozó vállalkozók és szervezetek elszigetelten, önállóan végzik tevékenységeiket. Probléma/ lehetőség ▪A lovas és a horgász célú szervezetek együttműködéseinek elősegítése érdekében hálózat kialakítása, horgásztavak kialakítása, fejlesztése, gyógylovaglás feltételeinek megteremtése, lovasparkok kialakítása és fejlesztése, lovas és horgász vállalkozások, szervezetek bevonása a falusi turizmusba. Megoldási javaslat ▪A projekt zárását követő 3. évben 20%-kal növekszik az aktív turisztika iránt érdeklődő látogatók száma. A térségben kialakul a gyógylovagoltatás. A vállalkozók bevételei 20%-kal megnövekednek a 2013 év végégig. 10%-kal nő a lovas és horgász célú rendezvények száma a térségben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

87 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 86 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 240000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/76 Kód: DA-28-GF-A-08 Sorszám: 2748 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

88 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 87 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/76 Kód: DA-28-GF-A-06 Sorszám: 2731 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Aktív korú lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítottan lényegesen magasabb (65 %), mint az országos átlag (60 %). A térség minden településén biztosított a sportolásra alkalmas hely, Algyő, Dóc, Kübekháza és Szatymaz kivételével rendelkeznek a települések, tornacsarnokkal, tornateremmel is. Úszómedence Algyő, Sándorfalva és Szatymaz kivételével nincs a településeken. A szabadidő hasznos eltöltéséért, a sportért minden településen civil szervezetek tevékenykednek, akik elsősorban a fiatalabb korosztály tudják bevonni pl. ifjúsági foci csapat működtetése. Közterületi pihenő parkok, játszóterek is megtalálhatóak, azonban nem felelnek meg az elvárásoknak, igényeknek. Helyzet/ adottság ▪A települések játszóterei nem felelnek meg az uniós szabványoknak, a sportolásra alkalmas intézmények, épületek infrastruktúrájában, eszközeiben nem elégíti ki a helyi igényeket. Probléma/ lehetőség ▪Az aktív szabadidős programok ösztönzése érdekében kis léptékű infrastrukturális fejlesztés tartunk szükségesnek például meglévő játszóterek átalakítását, szabadidős és pihenőparkok kialakítását sport és szabadidős szolgáltatások bővítését. Megoldási javaslat ▪A térségben minimum 3 új a szabványoknak megfelelő játszótér épül. A sportolásra alkalmas helyek megújulnak, új eszközök kerülnek beszerzésre, a lakosság körében 50%-kal megnő a sportolási kedv. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága80000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/76 Kód: DA-28-GF-A-06 Sorszám: 2731 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

90 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/76 Kód: DA-28-GF-A-07 Sorszám: 2738 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Hátrányos helyzetű településeink közül Dóc nem rendelkezik sportolásra alkalmas sportcsarnokkal, az Eu szabványnak megfelelő kiépített játszótérrel, pihenőparkkal. Helyzet/ adottság ▪Ebben az esetben különösen indokolt, hogy aktív szabadidős sportolásra alkalmas helyet alakítsunk ki. Alapvető hiányossága a településnek, hogy nincs pl. játszótér a gyerekek és felnőttek szórakoztatására. Probléma/ lehetőség ▪Az aktív szabadidős programok ösztönzése érdekében kis léptékű infrastrukturális fejlesztést tartunk szükségesnek pl. meglévő játszóterek átalakítása, szabadidős, pihenőparkok kialakítása, sport és szabadidős szolgáltatások bővítését a hátrányos helyzetű településeinken. Megoldási javaslat ▪Minimum 1 új a szabványoknak megfelelő játszótér kerül kialakításra, mely része a lakosság szabadidős pihenésének. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret29000 EUR▪Önkormányzatok100% 75000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága57052 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/76 Kód: DA-28-GF-A-07 Sorszám: 2738 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

92 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/76 Kód: DA-28-GF-A-09 Sorszám: 2791 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség ezen településen (Dóc és Bordány) valamikor nagy hagyománya volt a lótartásnak, mára azonban eltűnőben vannak a tenyésztők. Helyzet/ adottság ▪Dóc és Bordány tekintetében különösen fontos feladat a lovasturisztikai célú fejlesztés. Alternatív jövedelmet jelenthet a településen élők számára, a természeti adottságok alkalmasak a lovas turizmus beindításához. Probléma/ lehetőség ▪A lovas és a horgász célú szervezetek együttműködéseinek elősegítése érdekében hálózat kialakítása, horgásztavak kialakítása, fejlesztése, gyógylovaglás feltételeinek megteremtése, lovasparkok kialakítása és fejlesztése, lovas és horgász vállalkozások, szervezetek bevonása a falusi turizmusba. Megoldási javaslat ▪A projekt zárását követő 3. évben 20%-kal növekszik az aktív turisztika iránt érdeklődő látogatók száma. A térségben kialakul a gyógylovagoltatás. A vállalkozók bevételei 20%-kal megnövekednek a 2013 év végégig. 10%-kal nő a lovas és horgász célú rendezvények száma a térségben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret25000 EUR▪Önkormányzatok100% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága45000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/76 Kód: DA-28-GF-A-09 Sorszám: 2791 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/76 Kód: DA-28-GF-A-15 Sorszám: 6626 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségre jellemző, hogy gazdag természeti, kulturális értékekkel rendelkezünk. Helyzet/ adottság ▪A természeti erőforrásaink nincsenek kihasználva kellőképpen, a meglévő szolgáltatások nem elégítik ki sem a helyi sem a turisztikai igényeket. Probléma/ lehetőség ▪Természeti erőforrásainkra, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságainkra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségünkre, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje. Megoldási javaslat ▪Természeti erőforrásainkra épülően új szolgáltatások jelennek meg, minimum térségi szinten 3 új szolgáltatás. 20 %-kal javil a szolgáltatások minősége. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága150000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/76 Kód: DA-28-GF-A-15 Sorszám: 6626 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/76 Kód: DA-28-GF-2-07 Sorszám: 1613 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: A falusi és agroturizmus fejlesztése, bemutató gazdaságok kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A kistérség lakosságának jelentős hányada ma is mezőgazdasággal foglalkozik, jövedelme ezen tevékenységből származik. Kedvezőtlen a foglalkoztatási helyzet,kevés a ▪mezőgazdaságon kívüli más munkalehetőség. Ugyanakkor hiányoznak a megtermelt ▪mezőgazdasági termékek – gyümölcs, zöldség, biotermékek, méz, bor - közvetlen értékesítési helyei. ▪A térség gazdag népművészeti, néprajzi hagyományokkal, kulturális értékekkel és örökségekkel ▪rendelkezik. Helyzet/ adottság ▪Gondot okoz, hogy az agroturisztikai szolgáltatások folytatásához nincsenek meg a jogszabályban rögzített feltételek. Nincsenek kiépített bemutató gazdaságok, kézműves tevékenységeket bemutató műhelyek, falusi vendégasztal szolgáltatások végzéséhez szükséges feltételek hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪A falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó tevékenységet bemutató helyek kialakítása, kivéve állatsimogató és állatbemutató helyek kialakítását. A falusi turizmus fejlesztése céljából megoldást jelent a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása, valamint a falusi vendégasztal szolgáltatások végzéséhez szükséges feltételek kialakítása. Megoldási javaslat ▪A fejlesztés eredményeként lehetővé válhat a kistérség lakosságának az alternatív és kiegészítő jövedelemszerzési lehetőség bővítése Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága120000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/76 Kód: DA-28-GF-2-07 Sorszám: 1613 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/76 Kód: DA-28-GF-A-11 Sorszám: 254 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A kistérség természeti adottságai kedvezőek a természeti látványosságokra épülő turizmus fejlesztéséhez. Pl. Holt-Tisza part, Molnár-rét, Ópusztaszeri Nemzeti Park, Maros. Jelentős a területen a helyi és országos védettséget élvező természetvédelmi területek aránya, magas a rekreációra alkalmas területek száma. Helyzet/ adottság ▪Gondot okoz a természeti értékek fenntartható kezelése, kihasználatlanok a rekrációra alkalmas területek, kezeletlenek a felszíni vizek és természeti területek. Probléma/ lehetőség ▪A kistérségben lévő területeken lehetőséget kell biztosítani az ÖKO-turizmus fejlesztésére, mely minden olyan természeten alapuló formát felölel, melynél a turisták fő motivációja a természet. ▪Az ÖKO –turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása valamint környezettudatos infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. Megoldási javaslat ▪A természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztésével lehetővé válhat a sport és rekrációs tevékenységeket biztosító szabadidős oktató jellegű elfoglaltságok szervezése, természetjárás, lovas, horgász, vadász turizmus fejlesztése, melynek következtében növekedhet a térségbe látogató turisták száma, ennek következtében a kistérség lakosságának jövedelme. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/76 Kód: DA-28-GF-A-11 Sorszám: 254 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/76 Kód: DA-28-GF-A-14 Sorszám: 6588 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: A falusi és agroturizmus fejlesztése, bemutató gazdaságok kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Számos településen megtalálhatók a helyi népművészet művelői, kézművesek, falusi vendéglátó helyekből profitáló vállalkozások Helyzet/ adottság ▪A településeken kevés tér található arra, hogy bemutathassák a helyi tárgyi és szellemi örökséget, az alkotók ritkán találkoznak a szükséglettel. Probléma/ lehetőség ▪A helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatásának elősegítése, a saját előállítású népművészeti és kézműves termékek előállításához szükséges a modern és a hagyományos technológiát támogató eszközök beszerzése. Megoldási javaslat ▪A kézművességgel foglalkozó vállalkozók jövedelemtermelő képessége 10%-kal nő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/76 Kód: DA-28-GF-A-14 Sorszám: 6588 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/76 Kód: DA-28-GF-2-06 Sorszám: 253 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: A falusi és agroturizmus fejlesztése, bemutató gazdaságok kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Számos településen megtalálhatók a helyi népművészet művelői, kézművesek, falusi vendéglátó helyekből profitáló vállalkozások Helyzet/ adottság ▪A településeken kevés tér található arra, hogy bemutathassák a helyi tárgyi és szellemi örökséget, az alkotók ritkán találkoznak a szükséglettel. Probléma/ lehetőség ▪A helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatásának elősegítése, a saját előállítású népművészeti és kézműves termékek értékesítő helyeinek kialakítása a falusi vendéglátóhelyeken, ehhez kapcsolódóan a termékek előállításához szükséges hagyományos berendezések építése pl. kemence. Megoldási javaslat ▪A tevékenységek szélesebb körben megismerhetik az érdeklődők és ezen keresztül a helyi turizmus is fejlődik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok0% 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/76 Kód: DA-28-GF-2-06 Sorszám: 253 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/76 Kód: DA-28-GF-5-02 Sorszám: 6579 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Az intézkedéssel kapcsolatos szemléletformálás, képzés, információ szolgáltatás és adatbáz... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Számos gazdasági tevékenység működik a közösség minden településén, amelyek külön-külön jelentős költségekkel, ill. egyáltalán nem folytatnak marketing tevékenységet. Helyzet/ adottság ▪A megfelelő marketing hiánya, ill. az együttműködések hiánya az egyes gazdasági tevékenységek, ill. az azokat folytató egységek működését, fennmaradását, fejlődését nehezíti meg. Probléma/ lehetőség ▪Közös marketingstratégia kidolgozása (műhelymunkák, modellprogram, rendezvényterv alapján) a LEADER térségen belüli együttműködések ösztönzésére, marketing tevékenységek végzése, kiadványok készítése. Megoldási javaslat ▪Költségtakarékos és hatékony marketingstratéga, amely élénkíti a térségben folyó gazdasági tevékenységeket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret24000 EUR▪Önkormányzatok100% 24000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/76 Kód: DA-28-GF-5-02 Sorszám: 6579 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/76 Kód: DA-28-GF-1-04 Sorszám: 6583 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Az intézkedéssel kapcsolatos szemléletformálás, képzés, információ szolgáltatás és adatbáz... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Számos településen található turisztikai célpontként szolgáló látványosság, program, stb., amelyek szervezése, koordinálása településenként, külön-külön történik. Helyzet/ adottság ▪A turisztikai programok összehangoltságának hiánya és mivel az egyes programok külön-külön nem értékesíthetőek a települések a programokból kevéssé profitálnak. Probléma/ lehetőség ▪Turisztikai információs szolgálat kialakítása, a szolgáltató iroda belső infrastruktúrájának kialakítása. Megoldási javaslat ▪Hatékony megoldás, aminek következtében a települések összehangoltabban tudják tervezni programjaikat, ezzel több látogatót tudnak vonzani. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret24000 EUR▪Önkormányzatok100% 24000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/76 Kód: DA-28-GF-1-04 Sorszám: 6583 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/76 Kód: DA-28-SzF-4-04 Sorszám: 6611 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Térségi turisztikai programcsomagok kialakítása, a térség szolgáltató vállalkozásainak bev... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség településein fellelhető turisztikai lehetőségek kihasználatlanok Helyzet/ adottság ▪turizmus kistérségünk jelenleg kevéssé kihasznált kitörési potenciálja. Ennek első lépcsője a szemléletformálás, a motiváció, valamint a képessé tétel a turizmus területén végzett tevékenységek, szolgáltatások indítására. Probléma/ lehetőség ▪A turisztikai potenciál növelése érdekében turisztikai célú rendezvények megvalósítása megoldást jelenthet. Megoldási javaslat ▪A térségben minimum 2 új minimum 2000 embert megmozgató turisztikai rendezvény valósulhat meg, ahol minimum 10 turisztikai célú szervezet kap bemutatkozási lehetőséget. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok100% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 16/76 Kód: DA-28-SzF-4-04 Sorszám: 6611 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/76 Kód: DA-28-SzF-2-11 Sorszám: 969 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Telapülési arculat kialakítása, formálása, falumegújítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településein elszórtan a közösség hagyományos építési módjait reprezentáló lakóépületek, ipartörténeti emlékek, a közösségi (vallási) élet helyszínei, és egyben a települési hovatartozás szimbólumai a templomok, valamint a települések külterületein a földművelés megtelepedésének emléket állító keresztek találhatók. Ezen építmények tulajdonviszonyai megoszlanak, egyházi, magán és önkormányzati tulajdonban vannak. Helyzet/ adottság ▪Az adott épületek, építmények jelenlegi kezelése, fenntartása, bekapcsolódása a közösségi életbe nem megoldott. Legtöbbjük valamilyen mértékű felújításra, ill. állagmegőrzési feladatok ellátására szorul, amely a fenntartó, tulajdonos saját bevételeiből nem valósítható meg. Probléma/ lehetőség ▪Az épületek, építmények felújítása, valamint a felújítás során a megfelelő infrastrukturális, és működtetési elemek beépítése által - kulturális, ismeretterjesztési, oktatási feladatok ellátását is biztosítva - a közösség számára elérhetőbbé tétele. Megoldási javaslat ▪Az állagmegőrzés, szükség esetén fejlesztés biztosítja épített kulturális örökségeink hosszú távú fenntarthatóságát. A helyi lakosság, a vallási közösségek számára az épületekhez, építményekhez kapcsolódó közösségi programok (pl.: foglalkozások, Istentisztelet, stb.) lehetőségének biztosítása fontos szerepet játszik a közösség építésben, fenntartásban, a helyi közösség erősítésében. Ugyanakkor ezek az épületek, építmények és a hozzájuk kapcsolt tevékenységek települések turisztikai potenciálját is növelik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret150000 EUR▪Önkormányzatok100% 600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága598973 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/76 Kód: DA-28-SzF-2-11 Sorszám: 969 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/76 Kód: DA-28-SzF-A-20 Sorszám: 2424 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Telapülési arculat kialakítása, formálása, falumegújítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség minden települése rendelkezik ún. főutcával, és központi parkkal, pihenőparkkal. Helyzet/ adottság ▪A településeken lévő közterületek elhanyagoltak, sok esetben felújításra, megújításra szorul, a parkokhoz vezető utak, járdák rossz állapotban vannak, alkalmatlanok a biztonságos közlekedés feltételeihez. Probléma/ lehetőség ▪A közterületek infrastrukturális hiányosságainak pótlása, egységes településkép kialakítása pl. települési fő utca megújítása, utcaképének javítása,a közterek megfelelő formai és színvonalú kialakítása. Megoldási javaslat ▪Új parkok, sétálóutak, épülnek kb. 10 000 m hosszúságban. zöldterületek nagysága 20%-kal növekszik a településeken. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok100% 230000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága198973 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret7500 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/76 Kód: DA-28-SzF-A-20 Sorszám: 2424 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/76 Kód: DA-28-SzF-A-22 Sorszám: 6632 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Telapülési arculat kialakítása, formálása, falumegújítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településein elszórtan a közösség hagyományos építési módjait reprezentáló lakóépületek, ipartörténeti emlékek, a közösségi (vallási) élet helyszínei, és egyben a települési hovatartozás szimbólumai a templomok, valamint a települések külterületein a földművelés megtelepedésének emléket állító keresztek találhatók. Ezen építmények tulajdonviszonyai megoszlanak, egyházi, magán és önkormányzati tulajdonban vannak. Helyzet/ adottság ▪Az adott épületek, építmények jelenlegi kezelése, fenntartása, bekapcsolódása a közösségi életbe nem megoldott a hátrányos helyzetű településeinken. Legtöbbjük valamilyen mértékű felújításra, ill. állagmegőrzési feladatok ellátására szorul, amely a fenntartó, tulajdonos saját bevételeiből nem valósítható meg. Probléma/ lehetőség ▪Az épületek, építmények felújítása hátrányos helyzetű településeinken, valamint a felújítás során a megfelelő infrastrukturális, és működtetési elemek beépítése által - kulturális, ismeretterjesztési, oktatási feladatok ellátását is biztosítva - a közösség számára elérhetőbbé tétele. Megoldási javaslat ▪A felújítás biztosítja az épületek hosszútávú fenntarthatóságát. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/76 Kód: DA-28-SzF-A-22 Sorszám: 6632 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/76 Kód: DA-28-SzF-A-21 Sorszám: 2428 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Telapülési arculat kialakítása, formálása, falumegújítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Bordány és Dóc a Déli Napfény Helyi Közösség által lefedett települések közül hátrányos helyzetű. A települések kialakításukban alföldi jelleget tükrözik. Helyzet/ adottság ▪A közterületek elhanyagoltak, hiányosak, megújításra, fiatalításra szorul. A parkokhoz vezető útburkolat, sétaút nem az igényeknek megfelelően épült ki (pl. kisgyermekes anyukák) Probléma/ lehetőség ▪A közterületek infrastrukturális hiányosságainak pótlása, egységes településkép kialakítása pl. települési fő utca megújítása, utcaképének javítása,a közterek megfelelő formai és színvonalú kialakítása a hátrányos helyzetű településeken (Dóc, Bordány) Megoldási javaslat ▪20%kal növekszik Bordány és Dóc településeken a zöldfelületek nagysága. új parkok, járdák, sétálóutak épülnek kb. 1000 m hosszúságban. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR▪Önkormányzatok100% 75000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret16000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/76 Kód: DA-28-SzF-A-21 Sorszám: 2428 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/76 Kód: DA-28-SzF-2-10 Sorszám: 967 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Telapülési arculat kialakítása, formálása, falumegújítás Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség települései az ország egyik legnagyobb városa – Szeged – vonzáskörzetében helyezkednek el. Ezért a települések lakosságszám- ingadozása jelentős mértékű volt az elmúlt évtizedekben. A városba betelepülés, majd a városból kitelepülés a települések szerkezetének - új építési telkek kijelölését, régi építési telkek felosztását –, közterületeknek a felmerült igények szerinti újratervezését és átalakítását teszi szükségessé. Helyzet/ adottság ▪Településeink legtöbbje nem rendelkezik a kor igényeinek megfelelő hosszú távú, közterületeinket is érintő fejlesztési koncepcióval, ill. a közterületek sem funkcionálisan sem esztétikailag nem felelnek meg a közösség által támasztott igényeknek. Probléma/ lehetőség ▪Átgondolt településfejlesztési tervek település rendezési tervek készítése. Megoldási javaslat ▪Hosszú távon fenntartható településszerkezet biztosításával, és a közösség igényeinek és szükségleteinek megfelelő közösségi terek kialakításával a település lakosságának megtartása, az elvándorlás csökkentése, vonzó környezet kialakítása a helyben élők és a betelepülni szándékozó lakosok számára. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 21/76 Kód: DA-28-SzF-2-10 Sorszám: 967 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/76 Kód: DA-28-SzF-A-19 Sorszám: 6619 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségre a sokszínű és gazdag szellemi és tárgyi kultúra jellemző. Helyzet/ adottság ▪A gazdag szellemi és tárgyi kultúra feltárása, feldolgozottsága, számbavétele, hozzáférhetősége hiányos ill. egyenlőtlen, vannak olyan települések, ahol megtalálható, de pl. Röszkén, Domaszéken, nincs ilyen jellegű gyűjtemény. Probléma/ lehetőség ▪Szellemi és tárgyi, kulturális értékeink megőrzése helyileg vagy országosan védett épületben történő kialakítása, épülethez tartozó külső és belső felújítási munkálatok támogatása eszközbeszerzés nélkül. Megoldási javaslat ▪2013-ig a térségben minden településen lesz tájház vagy helytörténeti gyűjtemény, melyeket túraútvonalakhoz rendelhetünk, ezzel is erősítve a térségi kohéziót. Új civil szervezetek alakulnak meg, akik önkéntes és nonprofit alapokon működnek és fenntartják a hagyományokat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok100% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága157427 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret7500 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/76 Kód: DA-28-SzF-A-19 Sorszám: 6619 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/76 Kód: DA-28-SzF-1-06 Sorszám: 6616 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségre a sokszínű és gazdag szellemi és tárgyi kultúra jellemző. Helyzet/ adottság ▪A gazdag szellemi és tárgyi kultúra feltárása, feldolgozottsága, számbavétele, hozzáférhetősége hiányos ill. egyenlőtlen, vannak olyan települések, ahol megtalálható, de pl. Röszkén, Domaszéken, nincs ilyen jellegű gyűjtemény. Probléma/ lehetőség ▪Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése, helytörténeti gyűjtemények, tájházak kialakítása, meglévőek fejlesztése, helyileg vagy országosan nem védett épületben belső infrastrukturális átalakítások támogatása, eszközbeszerzés. Megoldási javaslat ▪2013-ig a térségben minden településen lesz tájház vagy helytörténeti gyűjtemény, melyeket túraútvonalakhoz rendelhetünk, ezzel is erősítve a térségi kohéziót. Új civil szervezetek alakulnak meg, akik önkéntes és nonprofit alapokon működnek és fenntartják a hagyományokat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 50000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/76 Kód: DA-28-SzF-1-06 Sorszám: 6616 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/76 Kód: DA-28-SzF-4-02 Sorszám: 6617 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségre a sokszínű és gazdag szellemi és tárgyi kultúra jellemző. Helyzet/ adottság ▪A gazdag szellemi és tárgyi kultúra feltárása, feldolgozottsága, számbavétele, hozzáférhetősége hiányos ill. egyenlőtlen, vannak olyan települések, ahol megtalálható, de pl. Röszkén, Domaszéken, nincs ilyen jellegű gyűjtemény. Probléma/ lehetőség ▪Népi Kismesterségek újjáélesztése valamint hagyományőrző programok megrendezése Megoldási javaslat ▪2013-ig a térségben minden településen lesz tájház vagy helytörténeti gyűjtemény, melyeket túraútvonalakhoz rendelhetünk, ezzel is erősítve a térségi kohéziót. Új civil szervezetek alakulnak meg, akik önkéntes és nonprofit alapokon működnek és fenntartják a hagyományokat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3000 EUR▪Önkormányzatok100% 9000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága9000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret500 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/76 Kód: DA-28-SzF-4-02 Sorszám: 6617 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/76 Kód: DA-28-SzF-A-23 Sorszám: 970 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Természeti örökségek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A vizes (a Tisza, a Maros és azok holtágai, stb.) területek, és a száraz (homokos, szikes) területek a térségben változatos táji megjelenést, élőhelyet és mezőgazdasági használatot biztosítanak. A térségben a táj- és természetvédelmi területek aránya magas. Helyzet/ adottság ▪A táj- és természetvédelmi területeink, a térség jellegzetes természeti területei és azok élővilága csak kevéssé ismert. A tájékoztatás, a megismerés eszközei nem biztosítottak. Probléma/ lehetőség ▪Felmérések készítése egy-egy terület természeti örökségeiről, majd a tájékoztatás, ismeretterjesztés lehetőségeinek biztosítását szolgáló eszközök, infrastruktúra kiépítése. Megoldási javaslat ▪Természeti örökségünk megismerése által a megőrzés, a hosszú távú fenntartás segítése. Az információs rendszer és a szükséges infrastruktúra kiépítésével programokat tudunk biztosítani a helyi közösség és az ide látogató turisták számára egyaránt. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR▪Önkormányzatok100% 160000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága131784 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/76 Kód: DA-28-SzF-A-23 Sorszám: 970 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/76 Kód: DA-28-SzF-1-11 Sorszám: 2480 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben jól működő, aktív civil szervezetek tevékenykednek településük és céljaik érdekében. A civil szervezetek működési feltételei hiányosak, mind infrastrukturálisan, mind szervezetileg. Helyzet/ adottság ▪Lehetőségként kell tekinteni, hogy a térség minden településén működnek azonos céllal tevékenykedő civil szervezetek, akik egymás munkáját, programjait erősíthetik. Probléma/ lehetőség ▪Civil szolgáltató központok infrastrukturális fejlesztésének elősegítése (ingatlan felújítása, kisléptékű infrastruktúra.fejlesztés és eszközbeszerzés). Megoldási javaslat ▪Minimum 2 új civil szolgáltató központ kerül kialakításra, felújításra, amely a 21. századi elvárásoknak megfelel. Új munkahelyet teremtésével biztosítják a központ működését. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12500 EUR▪Önkormányzatok0% 95752 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága95752 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/76 Kód: DA-28-SzF-1-11 Sorszám: 2480 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/76 Kód: DA-28-GF-1-02 Sorszám: 6559 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Az egészséges életmóddal járó testmozgás háttérbe szorult. A kulturális programok mellett a szervezett és egyéni, kötetlen sportolási lehetőségek biztosításhoz szükséges közösségi szinten hozzáférhető eszközök és helyszínek korlátozottak. Helyzet/ adottság ▪Az aktív testmozgás hiánya hatással van a lakosság egészségi állapotára. Kiváltképpen a fiatalabb korosztály számára jelent komoly problémát a szabadidő testi és szellemi fejlődésük szempontjából hasznos eltöltésének hiánya. Probléma/ lehetőség ▪A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése érdekében sportcélú létesítmények kialakítása pl. kosárlabdapálya, sportpálya meglévőek fejlesztése, sporteszközök beszerzése. Megoldási javaslat ▪Több a lakosság szabadidő eltöltésében fontos közösségi program, amelynek a hely- és eszközszükséglete biztosított. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/76 Kód: DA-28-GF-1-02 Sorszám: 6559 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/76 Kód: DA-28-SzF-1-10 Sorszám: 2472 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪Dóc és Bordány a térség leghátrányosabb települései. Bordányban faluház működik, míg Dócon a Művelődési Ház koordinálja, fogja össze a civil szervezeteket. Helyzet/ adottság ▪Nincs kiépített civil szolgáltató tér, mely a civil szervezetek működését, tevékenységeit fogja össze. A civil szervezetek elszigetelten egymástól függetlenül végzik munkájukat. Probléma/ lehetőség ▪Civil szolgáltató központok infrastrukturális fejlesztésének elősegítése (ingatlan felújítása, kisléptékű infrastruktúra.fejlesztés és eszközbeszerzés) a hátrányos helyzetű településeinken (Dóc és Bordány). Megoldási javaslat ▪Fejlett civil szolgáltató központok alakulnak ki Dóc és Bordány tekintetében, új szolgáltatások jelennek meg a településen pl. pályázati tanácsadás. Új munkahelyek jönnek létre min. 1 fő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret14200 EUR▪Önkormányzatok100% 28400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága28400 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/76 Kód: DA-28-SzF-1-10 Sorszám: 2472 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/76 Kód: DA-28-GF-1-03 Sorszám: 6560 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Az egészséges életmóddal járó testmozgás háttérbe szorult. A kulturális programok mellett a szervezett és egyéni, kötetlen sportolási lehetőségek biztosításhoz szükséges közösségi szinten hozzáférhető eszközök és helyszínek korlátozottak. Helyzet/ adottság ▪Az aktív testmozgás hiánya hatással van a lakosság egészségi állapotára. Kiváltképpen a fiatalabb korosztály számára jelent komoly problémát a szabadidő testi és szellemi fejlődésük szempontjából hasznos eltöltésének hiánya. Probléma/ lehetőség ▪A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése érdekében sportcélú létesítmények kialakítása pl. kosárlabdapálya, sportpálya meglévőek fejlesztése, sporteszközök beszerzése Hátrányos helyzetű településeinken. Megoldási javaslat ▪Több a lakosság szabadidő eltöltésében fontos közösségi program, amelynek a hely- és eszközszükséglete biztosított. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 20000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/76 Kód: DA-28-GF-1-03 Sorszám: 6560 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/76 Kód: DA-28-SzF-4-06 Sorszám: 6650 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben jól működő, aktív civil szervezetek tevékenykednek településük és céljaik érdekében. A civil szervezetek működési feltételei hiányosak, mind infrastrukturálisan, mind szervezetileg. Helyzet/ adottság ▪Lehetőségként kell tekinteni, hogy a térség minden településén működnek azonos céllal tevékenykedő civil szervezetek, akik egymás munkáját, programjait erősíthetik. A civil szervezetek működési feltételei hiányosak, mind infrastrukturálisan, mind szervezetileg. Probléma/ lehetőség ▪3. A civil szervezet szolgáltatásaihoz illetve tevékenységeihez kapcsolódó marketing kialakítása, kiadványok megjelentetése. Megoldási javaslat ▪A működő civil szervezetek kiadványaikban népszerűsítik tevékenységeiket, ezáltal min. 15 %-kal javulnak működési feltételeik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2600 EUR▪Önkormányzatok% 15366 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága15366 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/76 Kód: DA-28-SzF-4-06 Sorszám: 6650 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/76 Kód: DA-28-SzF-3-04 Sorszám: 6649 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben jól működő, aktív civil szervezetek tevékenykednek településük és céljaik érdekében. A civil szervezetek működési feltételei hiányosak, mind infrastrukturálisan, mind szervezetileg. Helyzet/ adottság ▪Lehetőségként kell tekinteni, hogy a térség minden településén működnek azonos céllal tevékenykedő civil szervezetek, akik egymás munkáját, programjait erősíthetik. A civil szervezetek működési feltételei hiányosak, mind infrastrukturálisan, mind szervezetileg. Probléma/ lehetőség ▪2. Civil szolgáltató központon belül új szolgáltatások bevezetése. Megoldási javaslat ▪Minimum 1-1 új szolgáltatás kerül bevezetésre a központokban. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2600 EUR▪Önkormányzatok% 15350 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága15350 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/76 Kód: DA-28-SzF-3-04 Sorszám: 6649 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Képzés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/76 Kód: DA-28-SzF-3-03 Sorszám: 6646 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪Dóc és Bordány a térség leghátrányosabb települései. Bordányban faluház működik, míg Dócon a Művelődési Ház koordinálja, fogja össze a civil szervezeteket. Helyzet/ adottság ▪Nincs kiépített civil szolgáltató tér, mely a civil szervezetek működését, tevékenységeit fogja össze. A civil szervezetek elszigetelten egymástól függetlenül végzik munkájukat. Probléma/ lehetőség ▪Civil szolgáltató központon belül új szolgáltatások bevezetése a hátrányos helyzetű településeinken. Megoldási javaslat ▪Fejlett civil szolgáltató központok alakulnak ki Dóc és Bordány tekintetében, új szolgáltatások jelennek meg a településen pl. pályázati tanácsadás. Új munkahelyek jönnek létre min. 1 fő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2900 EUR▪Önkormányzatok% 5800 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5800 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/76 Kód: DA-28-SzF-3-03 Sorszám: 6646 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪LEADER - Képzés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/76 Kód: DA-28-SzF-4-05 Sorszám: 6647 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪Dóc és Bordány a térség leghátrányosabb települései. Bordányban faluház működik, míg Dócon a Művelődési Ház koordinálja, fogja össze a civil szervezeteket. Helyzet/ adottság ▪Nincs kiépített civil szolgáltató tér, mely a civil szervezetek működését, tevékenységeit fogja össze. A civil szervezetek elszigetelten egymástól függetlenül végzik munkájukat. Probléma/ lehetőség ▪A civil szervezet szolgáltatásaihoz illetve tevékenységeihez kapcsolódó marketing kialakítása, kiadványok megjelentetése hátrányos helyzetű településeinken. Megoldási javaslat ▪A civil szervezetek munkájukat kiadványokban népszerűsítik, ezáltal 15 %-kal javulnak működési feltételeik, és összehangoltan tudnak tevékenykedni. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2900 EUR▪Önkormányzatok% 6000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5800 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/76 Kód: DA-28-SzF-4-05 Sorszám: 6647 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/76 Kód: DA-28-SzF-B-13 Sorszám: 968 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben Dóc, Kübekháza, Zsombó települések kivételével kialakították a Teleházakat. A teleházak nem csak telekommunikációs szolgáltatásokat végeznek a lakosság részére, de közösségi térként is funkcionálnak. Helyzet/ adottság ▪A Teleházak nem minden esetben tudják kielégíteni a helyi igényeket, ennek oka a technikai felszereltségük elmaradottságában rejlik. A Teleházakat gyakorta civil alapokon működtetik, erős bázist jelent a közösségfejlesztés tekintetében. Gyakran nehézségeik vannak a működési feltételek biztosításával kapcsolatban. Probléma/ lehetőség ▪A Teleházak és eMagyarországpontok humánerőforrás és informatikai fejlesztése megoldást jelent a hosszútávú működési feltételek megteremtéséhez, ezáltal új szolgáltatásokat tudnak bevezetni. A Teleházak épületének akadálymentesítésével a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, új Teleházak kialakítása és a meglévőek fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Új teleházak alakulnak Dóc, Kübekháza és Zsombó településeken. A teleházakban új szolgáltatások jelennek meg. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TAMOP - 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 34/76 Kód: DA-28-SzF-B-13 Sorszám: 968 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/76 Kód: DA-28-SzF-B-14 Sorszám: 2468 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A településeken a közösségi életet többnyire a Művelődési Házak vagy Faluházak koordinálják. Az Intézmények lehetőségeikhez mérten elsősorban a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat látják el. Helyzet/ adottság ▪A közösségi tér funkciójában nem minden esetben felel meg a helyi igényeknek, nyitva tartása nem igazodik az igényekhez. Pl. az ifjúsági klub, játszóház az esti és a hétvégi órákban nincs nyitva Probléma/ lehetőség ▪Közösségi terek kialakítása, humán, infrastrukturális fejlesztése, melyek alkalmasak lehetnek pl. kulturális célok intézményi hátterének biztosításához. Ezzel összhangban a fejlesztés a közösségi terek szolgáltatásainak bővítését eredményezi. Megoldási javaslat ▪A Közösségi tér működésében átlagosan 2 új szolgáltatást nyújt a lakosság számára. Összehangolt, a helyi igényekhez igazított nyitvatartással rendelkezik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DAOP - 4. prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztése

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 35/76 Kód: DA-28-SzF-B-14 Sorszám: 2468 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪Nem ÚMVP

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/76 Kód: DA-28-SzF-1-12 Sorszám: 972 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪A térség minden településén már 15 éve működnek nagy hatékonysággal Polgárőr szervezetek. Helyzet/ adottság ▪A Polgárőrség munkája a tanyás térségekben (Domaszék, Röszke, Bordány, Zsombó, Szatymaz) kifejezetten problémás, főként kiszolgáltatottak a tanyán élő idős emberek. Probléma/ lehetőség ▪A polgárőrség 24 órás készenléti munkájának elősegítése érdekében diszpécser központ kialakítása Bordányban. A Polgárőr szervezetek működési feltételeinek javítása, iroda kialakítása, számítógép és munkaruházat beszerzése stb. a hátrányos helyzetű településeinken (Dóc és Bordány). Megoldási javaslat ▪Bordányban minden 65 év feletti tanyán élő lakos számára kiépítésre kerül a jelzőrendszer, a Polgárőrség működési feltételei javulnak, új diszpécserközpont épül, 2 fő részére új munkahelyet teremtünk. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret81644 EUR▪Önkormányzatok100% 81644 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága81644 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/76 Kód: DA-28-SzF-1-12 Sorszám: 972 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/76 Kód: DA-28-SzF-1-13 Sorszám: 6654 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪A térség településein hatékonyan, civil szervezetként vannak jelen a Polgárőr szervezetek. Munkájuk nélkülözhetetlen és hiánypótló. Helyzet/ adottság ▪A Polgárőrség munkája a tanyás térségekben (Domaszék, Röszke, Bordány, Zsombó, Szatymaz) kifejezetten problémás, főként kiszolgáltatottak a tanyán élő idős emberek. Probléma/ lehetőség ▪Polgárőr szervezetek működési feltételeinek javítása, iroda belső kialakítása, irodai berendezések beszerzése, munkaruházat beszerzése, egyéb a működéshez szükséges eszközbeszerzés Megoldási javaslat ▪A polgárőr szervezetek munkájához szükséges feltételek 50%-kal javulnak. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok% 12000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 37/76 Kód: DA-28-SzF-1-13 Sorszám: 6654 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/76 Kód: DA-28-SzF-B-11 Sorszám: 964 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪A térség 5 településén (Bordány, Dóc, Újszentiván, Tiszasziget é s Kübekháza) nincs bölcsődei ellátás sem a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló családi napközi intézményrendszer. Helyzet/ adottság ▪Az intézményrendszer hiánya gátolja a nők, azaz a kisgyermekes anyukák munkába állását, a nők munkaerőpiaci reintegrációja szinte lehetetlen a kimaradt 3 év után. Sok esetben a szülők másik településre10-15 km távolságra viszik nap mint nap 3 év alatti gyermekeiket. Probléma/ lehetőség ▪Családi napközi kialakításának biztosítása, a nők elhelyezkedésének, munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, a bölcsődei ellátás fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Az újonnan kialakított a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményrendszer elősegíti a nők munkába való visszatérését, a gyeden, gyesen lévő anyukák 70%-a már a gyermek 3 éves kora előtt is tud munkát vállalni. Az új intézményrendszer új munkahelyeket teremt 2013-ig 10 új munkahely jön létre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DAOP - 4. prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztése

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 38/76 Kód: DA-28-SzF-B-11 Sorszám: 964 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪Nem ÚMVP

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/76 Kód: DA-28-SzF-B-12 Sorszám: 965 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás ▪A térség minden településén az egészségügyi szolgáltatást háziorvosok látják el, általában önkormányzati épületben, de vállalkozásként működik a háziorvosi szolgáltatás. Helyzet/ adottság ▪A legtöbb településen az egészségügyi ellátást biztosító pontok, háziorvosi rendelők épülete elhanyagolt (kivéve Tiszasziget). Az épületeknél nem megoldott az akadálymentesítés. Probléma/ lehetőség ▪Egészségügyi szolgáltatást biztosító pontok kiépítése, infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A háziorvosok magasabb színvonalon láthatják el feladataikat, a munkájukhoz szükséges új orvosi műszerekkel időben felismerik a betegségeket, 50 %-kal csökkentik a szív és érrendszeri megbetegedéseket, cukorbetegségek előfordulását, stb. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TAMOP - 6. prioritás - Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 39/76 Kód: DA-28-SzF-B-12 Sorszám: 965 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Deszk, Sándorfalva ▪Nem ÚMVP

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/76 Kód: DA-28-SzF-B-07 Sorszám: 957 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A 2007/2008-as tanévtől a Szegedi Kistérség Deszk, Dóc, Kübekháza, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván óvodáit és általános iskoláit, valamint bizonyos szegedi közoktatási intézményeket közös felügyelet alá vont. Az új szervezet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata elnevezést kapta. Ezen belül Újszentiván és Tiszasziget (egymástól 1,5 km-re levő települések) iskoláit olyan módon vonták össze, hogy a 2 település iskolásai számára Újszentivánon működik az alsó-, Tiszaszigeten pedig a felső tagozat. A gyerekeket iskolabusz szállítja a települések között. Domaszéken és Röszkén intézményfenntartó társulásban működtetik az általános iskolát, kistérségünk többi településén – Algyőn, Bordányban, Domaszéken, Röszkén és Zsombón – egyelőre megmaradt az önálló, önkormányzati fenntartású általános iskola. Helyzet/ adottság ▪Az iskolák nagyrésze közel 50 éve épült, Röszkén és Domaszéken az épület nagyon rossz állapotban van. Az épületek nem felelnek meg a 21 sz. elvárásainak főként infrastrukturálisan, nem rendelkeznek megfelelő informatikai eszközökkel és szaktantermekkel. Probléma/ lehetőség ▪Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények komplex fejlesztése, az iskola rendszeren belüli oktatás tartalmi és infrastrukturális alapjainak megteremtése. Megoldási javaslat ▪Megújult iskola épületek a térségben, az iskolák működtetését a gazdaságosság jellemzi, a tanulói létszámok átlagosan 10 %-kal növekednek a térségben, új korszerű informatikai és szaktantermek kerülnek kialakításra. A települések vonzóvá válnak a letelepedni vágyók számára. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DAOP - 4. prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztése

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 40/76 Kód: DA-28-SzF-B-07 Sorszám: 957 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪Nem ÚMVP

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/76 Kód: DA-28-SzF-1-08 Sorszám: 961 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi média fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪A települések mindegyikén működik szélessávú Internet elérés és digitális televíziós szolgáltatás, valamint természetesen jelen van vezetékes- és mobil telefon szolgáltató is. 11 településen van kábel televízió, és mindegyik helyen adnak ki helyi újságot. A kistérség 12 településéből 9 településen működik teleház (Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván), szintén 9 helyen működik eMagyarország pont (Bordány, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Újszentiván, Zsombó). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a 12 településből csupán 1 (Dóc) nincs lefedve közösségi informatikai, vagy nyilvános informatikai hozzáféréssel. A települések közül 10 rendelkezik a település nevével megegyező web oldallal (Dóc és Tiszasziget egyelőre nem), a www.szeged.celodin.hu oldalon – mely a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás web oldala – a kistérség települései megtalálhatóak, bár a honlapot egy ideje nem frissítették. Helyzet/ adottság ▪A meglevő kommunikációs és informatikai infrastruktúrára építve, ill. azokat korszerűsítve a helyi média fejlesztése. Probléma/ lehetőség ▪A meglevő települési újságok és televíziós programok fejlesztése, színvonaluk javítása, programjaik sokszínűbbé tétele, valamint a helyi rádiók, ill. a web alapú média kialakítása és fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A telekommunikáció alapjául szolgáló informatikai infrastruktúra tekintetében Dóc is felzárkózik a többi település köz, legalább 2 településen fejlődik a helyi újság színvonala és minősége. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000 EUR▪Önkormányzatok100% 15000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága10000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 41/76 Kód: DA-28-SzF-1-08 Sorszám: 961 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/76 Kód: DA-28-SzF-1-09 Sorszám: 962 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi média fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪A települések mindegyikén működik szélessávú Internet elérés és digitális televíziós szolgáltatás, valamint természetesen jelen van vezetékes- és mobil telefon szolgáltató is. 11 településen van kábel televízió, és mindegyik helyen adnak ki helyi újságot. A kistérség 12 településéből 9 településen működik teleház (Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván), szintén 9 helyen működik eMagyarország pont (Bordány, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Újszentiván, Zsombó). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a 12 településből csupán 1 (Dóc) nincs lefedve közösségi informatikai, vagy nyilvános informatikai hozzáféréssel. A települések mindegyikén működik szélessávú Internet elérés és digitális televíziós szolgáltatás, valamint természetesen jelen van vezetékes- és mobil telefon szolgáltató is. 11 településen van kábel televízió, és mindegyik helyen adnak ki helyi újságot. A kistérség 12 településéből 9 településen működik teleh Helyzet/ adottság ▪A meglevő informatikai és telekommunikációs infrastruktúrára épülő tartalomszolgáltatás és szolgáltatásbővítés, valamint a digitális esélyegyenlőség növelése. Probléma/ lehetőség ▪A kistérségünkben már létező közösségi hozzáférési helyek fenntarthatóságának növelése, szolgáltatásbővítése, ill. új helyek létrehozása. A meglevő kistelepülési közösségi hozzáférési helyek infrastruktúrájára épülő tartalomszolgáltatás és szolgáltatásbővítés, a hálózati működés elősegítése, szakmai tanácsadás és tapasztalatcsere. Ezen belül honlapok fejlesztése és interaktívvá tétele, települési és/vagy kistérségi adatvagyon digitalizálása (klaszter), adatbázisok fejlesztése, e-ügyintézés elősegítése, valamint ezzel kapcsolatos szakmai programok szervezése. Megoldási javaslat ▪Közösségi hozzáférési helyek létesülnek a kistérség eddig hiányzó területein - minimum 1. A meglevő közösségi hozzáférési helyek (teleházak, e-Magyarországpontok, információs pontok) közül legalább 4-ben szolgáltatásbővítés történik. Minimum egy interaktív honlapfejlesztés történik, elkészül legalább egy települési adatvagyon, és a közösségi hozzáférési helyek térségi hálózatának legalább egy fejlesztő program kerül létrehozásra a területen (szakmai nap, tapasztalatcsere, tanácsadó hálózat, stb.). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR▪Önkormányzatok100% 0 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db Allokáció Megoldási javaslatok 42/76 Kód: DA-28-SzF-1-09 Sorszám: 962 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/76 Kód: DA-28-SzF-B-10 Sorszám: 963 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪A térségben Röszke, Domaszék, Zsombó, Szatymaz, Bordány települések kiterjedt tanyavilággal rendelkeznek. A tanyákon főként idős emberek élnek, de egyre vonzóbb a tanyasi életforma a fiatal, esetenként többgyermekes családok számára is. Helyzet/ adottság ▪A tanyákon sok esetben nincs kiépítve a villamoshálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat és a vezetések földgáz. A 21. században mindennapjainkban jelenlévő Internet hálózat sincs kiépítve a tanyás térségekben, bár gyakorta igény mutatkozik rá. Probléma/ lehetőség ▪A tanyán élők számára Internet hozzáférés biztosítása, Internet hálózatának kiépítése, a helyi szintű kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, a helyi médiaszolgáltatok versenyképességének növelése. Megoldási javaslat ▪A tanyás térségek 20 % Internet elérhetőséggel rendelkezik 2013 végéig. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 43/76 Kód: DA-28-SzF-B-10 Sorszám: 963 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc, Domaszék, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Zsombó ▪Nem ÚMVP

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/76 Kód: DA-28-SzF-2-09 Sorszám: 948 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség bizonyos települései (pl.: Röszke, Domaszék, Bordány, Szatymaz, Zsombó)kiterjedt tanyavilággal rendelkeznek, ahol rosszak a közösségi közlekedési viszonyok, a lakosság jelentős része (Domaszéken közel 40%.) elzártan, tanyákon él. Helyzet/ adottság ▪Az elzártság miatt sokan nem férnek hozzá alapvető szolgáltatáshoz, pl. Röszkén az autópálya kiépítésével kapcsolatban átrendeződtek a buszmegállók, így a tanyákon élők nem férnek hozzá a közösségi közlekedés által nyújtott szolgáltatásokhoz. Probléma/ lehetőség ▪A tanyákon élők számára közösségi közlekedés feltételeinek megteremtése, buszfordulók, autóbusz-megállóhelyek kialakítása, felújítása és fedetté tétele. Megoldási javaslat ▪A Közösségi közlekedés feltételei a tanyákon élők számára 80%-os javulást eredményez (új, fedett buszmegállók, kerékpártárolók kerülnek kialakításra) ezáltal csökken az elvándorlás a tanyákról, hiszen a gyermekek iskolába jutása megoldott, nő az életszínvonal a tanyás településeken. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DAOP - 3. prioritás - Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 44/76 Kód: DA-28-SzF-2-09 Sorszám: 948 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Domaszék, Sándorfalva, Szatymaz, Zsombó ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 45/76 Kód: DA-28-SzF-B-06 Sorszám: 954 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪Az általános iskolai képzés a települések mindegyikén biztosított, a többi képzést jellemzően a térség lakói Szegeden tudják igénybe venni. A kistelepüléseken azonban időnként léteznek olyan, többnyire eseti, nem akkreditált és nem OKJ-s végzettséget adó képzések, tréningek, melyeket az ott élők igényei alapján szerveznek, és főként pályázati támogatásúak és/vagy önköltségesek (pl. informatikai képzés, nyelvtanulás, különböző tréningek pl. munkanélkülieknek, stb.). A szolgáltatásokhoz való hozzáférés azonban nem csak a képzettségen, hanem azon is múlik, hogy megvan-e a lehetőség (pl. technikai) ilyen szolgáltatások kialakítására. Helyzet/ adottság ▪A szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése nem csupán az oktatást és képzést foglalja magában, hanem a szolgáltatások alacsony küszöbű igénybevételének lehetőségét. Ezzel kapcsolatban fontos olyan szolgáltató terek létrehozása, fejlesztése, melyek egyfelől alacsony küszöbű szolgáltatásokat tartalmaznak – elősegítve ezzel az egyenlő esélyű hozzáférést -, másfelől pedig lehetőséget biztosítanak a szolgáltatást igénybe vevők számára a képessé tételre információszolgáltatással, tájékoztatással, motiválással, képzéssel, tanácsadással, ügyintézésben és a szolgáltatás igénybe vételében való személyre szabott segítséggel. Probléma/ lehetőség ▪A szolgáltatások és szolgáltató helyek ügyfélbaráttá tétele, komplex akadálymentestése illetve a szolgáltatásokat igénybe vevők képessé tétele a szolgáltatások igénybe vételére: információszolgáltatás, tájékoztatás, képzés, személyes motiváció, tanácsadás, személyes segítségnyújtás. Megoldási javaslat ▪Legalább 2 településen a szolgáltatások és a szolgáltató helyek ügyfélbaráttá tétele megtörténik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DAOP - 4. prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztése

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 45/76 Kód: DA-28-SzF-B-06 Sorszám: 954 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 46/76 Kód: DA-28-GF-A-12 Sorszám: 2796 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Egyéb termékek és szolgáltatások minőségmegőrzése, minőségjavítása, eredetvédelme és innov... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben nagy szerepet képviselnek a hungarikumok. pl. röszkei paprika, deszki rózsa. Ezek a szolgáltatások, feldolgozott termékek nem minden esetben kapcsolódnak szervesen a mezőgazdasághoz. pl. méz előállítása, kézműipari termékek készítése, stb. Helyzet/ adottság ▪Probléma, hogy a térségben a régi hagyományosan előállított termékek elveszítik piaci pozíciójukat, a hagyományok eltűnőben vannak. A vállalkozók nem minden esetben választják szívesen az új technológiai megoldásokat. Probléma/ lehetőség ▪A termékek és szolgáltatások minőségmegőrzése, javítása céljából kedvezőbb a helyi igényeknek megfelelő gépek, berendezések, szoftverek fejlesztése, gépészeti informatikai fejlesztő berendezések vásárlása, iroda helyiség kialakítása. Megoldási javaslat ▪A vállalkozók jövedelme 2013 év végéig 20%-kal emelkedik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok0% 240000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága120000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 46/76 Kód: DA-28-GF-A-12 Sorszám: 2796 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 47/76 Kód: DA-28-GF-A-13 Sorszám: 6555 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Egyéb termékek és szolgáltatások minőségmegőrzése, minőségjavítása, eredetvédelme és innov... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A vállalkozások a térségen belül eltérő fejlettségűek. Helyzet/ adottság ▪A helyi vállalkozások számára a versenyképességük megőrzésére nem állnak rendelkezésre források. Probléma/ lehetőség ▪A vállalkozások fejlesztését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések és eszközbeszerzések támogatása, valamit a Vhr. 30 §-ában leírtaknak megfelelő kiadások támogathatók. Megoldási javaslat ▪A vállalkozók jövedelme 2013 év végéig 20%-kal emelkedik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret62492 EUR▪Önkormányzatok% 198000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága89054 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 47/76 Kód: DA-28-GF-A-13 Sorszám: 6555 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪A megvalósítás során támogatható maximális projektméret tekintetében 266,7 Ft.-os euró árfolyammal számoltunk (2009. október 27.)

172 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 48/76 Kód: DA-28-GF-B-02 Sorszám: 249 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Egyéb termékek és szolgáltatások minőségmegőrzése, minőségjavítása, eredetvédelme és innov... Szektor/fejlesztési téma: Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪A kistérségünk 12 településéből 4 faluban – Dócon, Kübekházán, Újszentivánon és Tiszaszigeten - kívánja a Magyar Posta átszervezni a postai szolgáltatásokat a postahivatalok magánosításával. Az említett települések lélekszáma 1000 és 1700 fő között mozog, így igény és fizetőképes kereslet továbbra is van ezen szolgáltatások igénybevételére. A posta elsősorban önkormányzatok, kis- és középvállalkozók, jelenlegi postamesterek és postai alkalmazottak részvételére számít a magánosítás során. Helyzet/ adottság ▪Ezeken a településeken a helyi mikro- és kisvállalkozások, az önkormányzatok, valamint a teleházakat és/vagy eMagyarország pontokat működtető szervezetek számára lehetőséget és egyúttal szolgáltatás bővítést is jelent a postai szolgáltatások átvétele, a potenciálisan szóba jöhető jelenlegi postai alkalmazottak részére pedig önfoglalkoztatóvá válást. Probléma/ lehetőség ▪Miután a postai előminősítésre jelentkezés végső határideje 2010. szeptember 30-a, így megoldásra vár a potenciális jelentkezők tájékoztatása, a helyi szereplők koordinációja és képessé tétele a postai szolgáltatások magánkézben történő működtetésére. Megoldási javaslat ▪4 kistelepülésen a posta üzemeltetése magánkézbe kerül, és azt felkészült vállalkozó veszi át. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 48/76 Kód: DA-28-GF-B-02 Sorszám: 249 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

174 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 49/76 Kód: DA-28-GF-2-08 Sorszám: 2799 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Egyéb helyi termékek feldolgozottsági szintjének növelése és piacra jutásának elősegítése,... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben nagy szerepet képviselnek a hungarikumok. pl. röszkei paprika, deszki rózsa. Ezek a szolgáltatások, feldolgozott termékek nem minden esetben kapcsolódnak szervesen a mezőgazdasághoz. pl. méz előállítása, kézműipari termékek készítése, stb. Helyzet/ adottság ▪Probléma, hogy a térségben a régi hagyományosan előállított termékek elveszítik piaci pozíciójukat, a hagyományok eltűnőben vannak. A vállalkozók nem minden esetben választják szívesen az új technológiai megoldásokat. Probléma/ lehetőség ▪Helyben előállított nem mezőgazdasági termékek marketingjének támogatása, értékesítési hálózatok létrehozása,a termék piacra jutásának elősegítése. Megoldási javaslat ▪20%-kal erősödik a helyben előállított termékek piaci pozició, egyrészt a marketing által, másrészt pedig a piacra jutás feltételeinek elősegítésével. A vállalkozó jövedelmezősége 20%-kal nő a projekt időszak lezárását követő 3. évben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR▪Önkormányzatok0% 0 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db Allokáció Megoldási javaslatok 49/76 Kód: DA-28-GF-2-08 Sorszám: 2799 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

176 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 50/76 Kód: DA-28-GF-A-01 Sorszám: 1601 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Egyéb helyi termékek feldolgozottsági szintjének növelése és piacra jutásának elősegítése,... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Alacsony hozzáadott értékű termékek, tevékenységváltás szükségessége. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozások tőkehiánya miatt csak önerőből nem megvalósíthatóak a szükséges fejlesztések. Probléma/ lehetőség ▪Tevékenységváltás a termék-portfolió, vagy a piaci célcsoport módosulásának érdekében, így javul az előállított termék, szolgáltatás minősége és hozzáadott értéke. Megoldási javaslat ▪Sikeres projektek esetén 10%-kal növekszik a vállalkozások jövedelmezősége. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 50/76 Kód: DA-28-GF-A-01 Sorszám: 1601 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

178 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 51/76 Kód: DA-28-GF-B-01 Sorszám: 1602 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Egyéb helyi termékek feldolgozottsági szintjének növelése és piacra jutásának elősegítése,... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A helyben feldolgozott termékek piaci lehetőségei korlátozottak. Helyzet/ adottság ▪A piacra való jutás segítése javíthatná a vállalkozások eredményes működését, versenyképességét, munkahelyek jönnének létre. Probléma/ lehetőség ▪A tárolási, feldolgozási kapacitás növelése, a helyben feldolgozott termékek piacra juttatási feltételeinek javítása, a helyi piacok fejlesztése hozzájárul a helyi vállalkozások fejlődéséhez. Megoldási javaslat ▪Csökken a munkanélküliség. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése

179 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 51/76 Kód: DA-28-GF-B-01 Sorszám: 1602 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪Nem ÚMVP

180 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 179 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 52/76 Kód: DA-28-GF-4-01 Sorszám: 251 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Helyi vállalkozások képzésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben bizonyos vállalkozói szegmensek (pl.: mezőgazdaság) igen erősek, azonban a fejlődéshez nem áll rendelkezésre kellő szaktudás Helyzet/ adottság ▪A szaktudás hiányában a vállalkozások nagy része nem tud versenyképes maradni hosszú távon Probléma/ lehetőség ▪Szakképzések támogatása a térség különönböző vállalkozói szegmenseinek körében a települések vállalkozóinak bevonásával Megoldási javaslat ▪20 fő vállalkozó részvétele a képzéseken. A vállalkozás jövedelmlezősége 20%-kal növekszik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése

181 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 180 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 52/76 Kód: DA-28-GF-4-01 Sorszám: 251 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

182 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 181 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 53/76 Kód: DA-28-SzF-A-16 Sorszám: 955 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Helyi vállalkozások képzésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪Az általános iskolai képzés a települések mindegyikén biztosított, a többi képzést - a szakmai képzéseket is - jellemzően a térség lakói Szegeden tudják igénybe venni. A kistelepüléseken azonban időnként léteznek olyan, többnyire eseti, nem akkreditált és nem OKJ-s végzettséget adó képzések, tréningek, melyeket az ott élők igényei alapján szerveznek, és főként pályázati támogatásúak és/vagy önköltségesek (pl. informatikai képzés, nyelvtanulás, különböző tréningek pl. munkanélkülieknek, stb.). A tervezéssel érintett kistérség településein jellemzően mikro-, kis- és középvállalkozások fordulnak elő, melyek képzési igényének feltérképezése és kielégítése egyelőre nem megoldott. Helyzet/ adottság ▪A településeken működő mikro-, kis- és középvállalkozások képzési igényeinek feltérképezése, és az általuk preferált témákban képzések indítása. Probléma/ lehetőség ▪A kistérségben működő vállalkozói igényekre épülő munkavállalói képzések támogatása, a vállalkozóvá válást és az önfoglalkoztatást segítő képzések támogatása, vállalkozói képzésekkel kapcsolatos információk szolgáltatása Megoldási javaslat ▪A térségben minimum egy, a helyi vállalkozások valós igényein alapuló képzés megszervezése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás

183 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 182 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 53/76 Kód: DA-28-SzF-A-16 Sorszám: 955 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Deszk, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

184 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 183 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 54/76 Kód: DA-28-SzF-1-05 Sorszám: 1609 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Helyi vállalkozások képzésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A hátrányos helyzetű településeken nincsen lehetőség a vállalkozások számára megfelelő képzésekre, szakmai tapasztalat cserére. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozók számára nyújtott képzések hiányosak, nem minden esetben jutnak el az érintettek felé és nem minden esetben a valós igényekhez igazítottan állnak rendelkezésre Probléma/ lehetőség ▪A kistérségben működő vállalkozói igényekre épülő munkavállalói képzések támogatása, a vállalkozóvá válást és az önfoglalkoztatást segítő képzések támogatása hátrányos helyzetű településeinken (Dóc és Bordány) Megoldási javaslat ▪Létrejön olyan szervezet, amely koordinálja a képzéseket, amin a vállalkozások minél nagyobb számban vesznek részt. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

185 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 184 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 54/76 Kód: DA-28-SzF-1-05 Sorszám: 1609 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bordány, Dóc ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

186 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 185 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 55/76 Kód: DA-28-SzF-3-01 Sorszám: 6561 Prioritás: Társadalmi tőke és humánerőforrás fejlesztése Intézkedés: Környzetetudatosság erősítése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A környezettudatosság erősítése kistérségünkben is szektorok közötti összefogást igénylő, szemléletformáló folyamat. Térségünkben 9 településen működik kifejezetten a falu szépítésével, a természeti környezettel kapcsolatos civil szervezet, melyek évek óta szerveznek különböző rendezvényeket, programokat, kampányokat, tanácsadásokat ezen a területen. Helyzet/ adottság ▪A környezettudatos szemlélet kialakítása a fenntartható fejlődés egyik kulcsa. Mivel ez szemléletformálást igényel, ezért ennek az elsődleges célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály. Térségünk ben erre a területre viszonylag kevés forrást tudnak az ezzel foglalkozó szervezetek mozgósítani. Probléma/ lehetőség ▪lakossági környezettudatosságot erősítő tájékoztató tevékenység (előadások, konfrerenciák, kampány stb.), rendezvények támogatása. Megoldási javaslat ▪Minimum három, települési és/vagy kistérségi szintű, a környezettudatosság erősítésének érdekében szervezett tájékoztató tevékenység (rendezvény, előadás, konferencia, kampány). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

187 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 186 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok% 54000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága54000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 55/76 Kód: DA-28-SzF-3-01 Sorszám: 6561 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Képzés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

188 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 187 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 56/76 Kód: DA-28-SzF-A-17 Sorszám: 6563 Prioritás: Társadalmi tőke és humánerőforrás fejlesztése Intézkedés: Környzetetudatosság erősítése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térségen belül pl. Röszkén, Domaszéken, Algyőn már léteznek történelmi és természeti látványosságokat bemutató, kijelölt tanösvények, túraútvonalak. Helyzet/ adottság ▪A természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének közvetlen rehabilitációja elengedhetetlen. Nem minden településen vannak jelen tanösvények és azok bemutatására szolgáló kiadványok. Probléma/ lehetőség ▪Tanösvények, túraútvonal és tematikus útvonal kialakítása és fenntartható fejlesztése, tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről Megoldási javaslat ▪Minimum 1500 kiadvány/pályázó mutatja be a település/térség történelmi és természeti látnivalóit. A meglévő túraútvonalak, tanösvények mentén pihenőhelyek épülnek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

189 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 188 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok100% 25000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága25000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 56/76 Kód: DA-28-SzF-A-17 Sorszám: 6563 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

190 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 189 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 57/76 Kód: DA-28-SzF-4-07 Sorszám: 971 Prioritás: Társadalmi tőke és humánerőforrás fejlesztése Intézkedés: Környzetetudatosság erősítése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A vizes (a Tisza, a Maros és azok holtágai, stb.) területek, és a száraz (homokos, szikes) területek a térségben változatos táji megjelenést, élőhelyet és mezőgazdasági használatot biztosítanak. A térségben a táj- és természetvédelmi területek aránya magas. Helyzet/ adottság ▪Főként külterületen tanyákon jellemzőek az illegális hulladéktelepek, ezek felszámolása jelentős költségeket jelent a települések számára. Jelentős a táj és természetvédelmi területek melletti parlagterületek nagysága, a lakosság környezettudatos magatartása nem megfelelő. Probléma/ lehetőség ▪Különböző környezetvédelmi akciókkal pl. illegális hulladéklerakók felszámolásával, megszüntetésével a lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése, térségi szintű környezetvédelmi akciók szervezése. Megoldási javaslat ▪Kialakul a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek hálózata. Évenként két alkalommal rendeződnek meg térségi szintű települési akciók, a lakosság körében erősödik a környezettudatos szemlélet, megszűnnek az illegális hulladéklerakók. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

191 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 190 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 20000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 57/76 Kód: DA-28-SzF-4-07 Sorszám: 971 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

192 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 191 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 58/76 Kód: DA-28-SzF-7-01 Sorszám: 951 Prioritás: Társadalmi tőke és humánerőforrás fejlesztése Intézkedés: Környzetetudatosság erősítése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A környezettudatosság erősítése kistérségünkben is szektorok közötti összefogást igénylő, szemléletformáló folyamat. Térségünkben 9 településen működik kifejezetten a falu szépítésével, a természeti környezettel kapcsolatos civil szervezet, melyek évek óta szerveznek különböző rendezvényeket, programokat, kampányokat, tanácsadásokat ezen a területen. Helyzet/ adottság ▪A környezettudatos szemlélet kialakítása a fenntartható fejlődés egyik kulcsa. Mivel ez szemléletformálást igényel, ezért ennek az elsődleges célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály. Térségünk ben erre a területre viszonylag kevés forrást tudnak az ezzel foglalkozó szervezetek mozgósítani. Probléma/ lehetőség ▪A lakossági környezettudatosság erősítésének érdekében tett oktatási rendszeren kívüli és belüli, bármely szektorba tartozó szereplő által kezdeményezett képzések, megvalósítása. A megoldási javaslat komplex mert a DA-28-SZF-7-04 kódszámú megoldási javaslathoz kapcsolódik Megoldási javaslat ▪Minimum három, települési és/vagy kistérségi szintű, a környezettudatosság erősítésének érdekében szervezett program, képzés. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása