Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakrális erőterek erőtér szakralitás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakrális erőterek erőtér szakralitás"— Előadás másolata:

1 Szakrális erőterek erőtér szakralitás
társadalmi erők jelenléte, interakciója szakralitás állandó visszatérés a vallási szimbólumhoz

2 Magyar Alkotmány 2011 „...Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét... . Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez...”

3 Isteni „brand” Kiemelt helyek időn és téren keresztül
Miért itt, miért ott? Miért hosszútávon? (többszász éve) Isten állandó jelenléte a társadalomban/ történelemben „Imago Dei in homine” Kultúrális, szellemi, vallási központ – „Genius loci” (erőszak ellen is)

4 “Az Evangélium a legmodernebb társadalmi koncepció
“Az Evangélium a legmodernebb társadalmi koncepció. A jövő vagy keresztény lesz vagy nem lesz semmilyen” Johann Millendorfer

5 Közelmúlt 1 Ideológiák harca Kommunizmus
– kitartó munkával próbálták megsemmisíteni és az emberek elméjéből kiiktatni mindenféle istenképet – cél a társadalom immunrendszerének, ellenállóképességének meggyengítése volt minden szinten – félelem érzése állandósult az egyénekben: félni kellett mindentől, bizalmatlannak kellett lenni mindenkivel. – bizalmatlanság a bizalom helyett

6 Közelmúlt 2 Kapitalizmus – erős ideológiaváltás
– új ideológia rárakódott a régire: mint az már számtalanszor bebizonyosodott: mindez egy nemzetközi politikai paktum hatására történt – „forradalomnak” nevezett váltás legfontosabb célja volt, hogy a régi hatalom kontrollja alól kerüljenek Kelet-Európa társadalmai az új hatalom kontrollja alá – „Társadalmi megváltás” nem következett be – beindult egy újabb létroncsoló folyamat, amely célkitűzéseiben hasonlít az előző hatalomhoz: mindenféle istenkép megsemmisítése, a család gyengítése, a társadalom belső ellenállásának a felszámolása, a hazugság politikai programra való emelése (ember, mint „fogyasztó”, „minimál én”). – bizalmatlanság fokozása

7 Homo sapiens – homo videns
legszentebb cél: a profit maximalizálása minden áron, a profitszerzés kontrolljának a megszerzése, nemzeti vagyon privatizálása a „szabadság” égisze alatt egy modern rabszolga-társadalm jön létre a társadalom immunrendszere tovább gyengül: szocializáló erők gyengülése (család, egyházak, média, azonoskorúak társasága, iskola) „modern rabszolga”: atomizálódott, eladósodott, mediatizált butítás hatása alatt áll vészreflex: rövidtávú gondolkodást, demotivációt, állandó nyugtalanságot eredményez, csökkenti úgy az érzelmi intelligenciát, mint a szociális érzékenységet

8 „Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” lassan átalakul: „Amit ma hazudhatsz, ne halaszd holnapra”. A kommunizmus létroncsolására épülő, embertelenségében vele megegyező kapitalizmus a „megváltás” helyett mást hozott. Illetve mást hozott létre: a fogyasztó embert, a konzum-gépezetet, akinek elég néhány mediatizált impulzus és bármit megvásárol (egyre gyakrabban hitelből). Média: előbb éri el a gyereket a „rontás”, mint a tanítás (reklámdömping) – Panem et circenses

9 Kiavatás – Beavatás (Hamvas Béla) Deszakralizáció - Reszakralizáció
Az egyházak legfontosabb feladata a (re)szocializáció kihvásának felismerése. Köztudott, hogy öt erős szocializáló erő létezik: a család, az iskola, a média, az egyházak (vallás) és az azonos korúak társasága. Mivel a család teljesen kiszolgáltatott a fent említett folyamatoknak, az egyházak szocializáló jelentősége felértékelődik. Egy olyan társadalomban, amely teljesen elveszíti szakrális jellegét, ahol az emberi értékekből „kiavatják” az egyént, szükség van egy olyan erős intézményre, amely érti, értelmezi és elemzi a társadalmi folyamatokat és ezáltal felvilágosítja a társadalom szereplőit. Az emberi értékekbe való „beavatás”, a társadalom és az emberi élettér „reszakralizációja” olyan kihívás, amely elől megfutamodni nem lehet. Az embereknek vissza kell adni a hitüket önmagukban, Istenben, az igazságban, mert ezek nélkül nincs jövője az emberiségnek.

10 „Nem szabad megengednünk, hogy ami felett ítéletet mondott az idő, halottan is életet szimuláljon, és tovább kísértsen közöttük” Makkai Sándor

11 Csíksomlyó - Máriapócs
A társadalom REszakralizációja, az ember értékének az újraértelmezése, az önbecsülés megerősítése egyre sürgetőbb feladat. Csíksomlyó és Máriapócs feladata: olyan szervezett lehetőséget nyújtson Istent kereső embertársainknak, amely segít az igazi értékek megtalálásában, a mindennapi gondok átértékelésében, a lelki megerősödésben. Kultikus erőtereink helyi adottsága és kultusza segíthet abban, hogy a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok közepette előmozdítsa az egészséges Isten-, ember- és világkép kialakítását.

12 Szakrális erőterek feladatai
Vallási programok családoknak, gyerekeknek (szomszédos kultúrákban a vallás politikai fegyverként működik) Szellemi központok kialakítása (felnőttképzés – formális, informális, non-formális) Történelmi és kultúrális súlypontok beazonosítása: „beavatás” Közösségek létrehozása, megtartása („társas lény”) – gyerekek mielőbb élhessenek át közösségi élményt Politikai, vallási, civil, gazdasági aktorok szerepeinek a meghatározása, motivációs háttér létrehozása Felvilágosítsák és védjék a társadalmat: a lét szakrális, ezért az ember (Isten teremtménye), az idő és a tér szintén szakrális Példa: kő a vízben hullámokat gerjeszt „Vagy találunk útat, vagy csinálunk” (HB) „Tér” és „tartalom” harmonizálása

13 Legfontosabb javaslatok
- A program szakmai-, humánerőforrás hátterének azonosítása. - A magyar kultikus erőterek meghatározása, feltérképezése, összekapcsolása. - A program részletes kidolgozásáért felelős, megvalósítását koordináló kormányzati intézményi keret felállítása és hatáskörökkel való felruházása. - Jól működő európai kultikus központok működésének elemzése. - A rendelkezésre álló pénzügyi eszközök meghatározása.

14 A vallási központok és zarándokutak (pl
A vallási központok és zarándokutak (pl. a több országon átívelő Mária Út koncepciója) hatalmas potenciális lehetőséget adnak a helyi kkv-k fejlődésének. A zarándokutak és központok kiépítése és fejlesztése a gazdaság fellendülését is maga után vonja az adott régióban. A turizmus, a vendéglátás, az építőipar, a nyomdák, a szállítócégek az elsők, amelyeket azonnal érint a változás. Jól kiépített kultikus erőterek segítik a magyar gazdaság fellendülését, összekötik az anyaországi magyarságot a szomszédos országban élő nemzetrészekkel, és elősegítik a határon túli magyar megmaradást. Olyan komplex feladatkörök ellátását is fel tudják vállalni, mint a felnőttképzés, szellemi műhelyek üzemeltetése (elég, ha ebben a kérdéskörben Csíksomlyóra gondolunk). A Kárpát-medencei magyar kultúra fejlődésében és terjeszkedésében, valamint az ország alapvető nemzeti és gazdasági érdekeiben is nagy szerepet játszhatnak.

15 „Az ember élete akkor kezdődik,
amikor észreveszi a rajta kívül létező világot is.” Áron püspök

16 Példa Salvator Gazdasági Egység
Tulajdonos – Gyulafehérvári Caritas Csíksomlyói társadalmi aktorok: ferences atyák (kegyhely őrzői), klarissza növérek, város, Hargita megye, Gyulafehérvári Főegyházmegye (régi nevén: Transilvania), Caritas

17 Súlypontok Salvator Hotel - zarándokturizmus - konferenciaturizmus
- családbarát és gyerekbarát környezet kialakítása Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - formális képzés - non-formális képzés - informális képzés

18 1. Brand

19 2. Brand

20 JAKAB ANTAL TANULMÁNYI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZAT - ALBA IULIENSIS

21 3. Brand

22 Célkitüzések Reszakralizáció kihívásai:
- vallási – szerves közreműködés a ferencesekkel, a főegyházmegyével, a Caritas szervezettel: új zarandok tervek / projektek: zarándok hétvége (2008-tól napjainkig), Mária Út, Jakobsweg, Csíksomlyó nem csak Pünkösdkor zarándokközpont - szellemi – felnőttképzés megszervezése, a Jakab Antal Center for Adult Education and Training immár az Európai Katolikus Felnőttképzési Ernyőszervezet (FEECA) tagja: formális, informális, non-formális képzések - gazdasági: kis és középvállalkozók támogatása, új termékek kidolgozása (nyugati zarándokközpontok ötleteinek átvétele)

23 „Merjünk kicsik lenni?”
Frank Outlaw csodásan összegzi legfontosabb tennivalónkat: „Ügyelj a gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat; ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet; ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat; ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet – és végül ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat”.

24 Pünkösd – több tízezer zarándok

25 Magyar Alkotmány 2011 „...Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között...”

26 Marosvásárhely szülötte vagyok, 1968-ig az Erdélyi Magyar Autonom Tartomány fővárosa.
A magyarság önrendelkezésének hosszú története van – fedezzük fel újra jelent alkotó és jövőt megálmodó képességeinket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Letölteni ppt "Szakrális erőterek erőtér szakralitás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések