Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkahelyvédelmi akcióterv 1

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkahelyvédelmi akcióterv 1"— Előadás másolata:

1 Munkahelyvédelmi akcióterv 1
A szociális hozzájárulási adóra (27 %) érvényesíthető új kedvezmény Fontos: - kedvezmények nem halmozódhatnak - csak munkaviszonyban állókra érvényesíthető 1, Szakképzettséghez kötött kedvezmény (FEOR 9…) 2, Életkorhoz kötött kedvezmény év alattiak napnál régebben álláskereső -180 napnál nem régebben álláskereső év feletti munkavállaló

2 Munkahelyvédelmi akcióterv 2 szociális hozzájárulási adó
Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkabére után (legfeljebb Ft) 14,5% kedvezmény érvényesíthető Szakképzetlen munkaerőre /időbeni korlát nélkül/ 55 év feletti dolgozóra /időbeni korlát nélkül/ 180 napnál nem régebben állást kereső 25 év alatti dolgozóra /időbeni korlát: 25 éves életkor betöltése/ Fizetendő szociális hozzájárulási adó 12,5 %

3 Munkahelyvédelmi akcióterv 3 szociális hozzájárulási adó
Tartós álláskereső (9 hónapból 6 hónapot nem dolgozott, közfoglalkoztatás ideje nem tartozik bele) Ft jövedelemig 27 % csökkentés (adó 0 Ft) Korlát a 25 éves életkor betöltése, vagy 2 év. 25 év alatt 2 év leteltével 14,5 % kedvezmény továbbra is jár (adó 12,5 %) A kedvezmény igénybevételéhez igazolás szükséges (Munkaügyi Hivatal, NAV) START kártyák kedvezményével nem vonható össze !

4 Munkahelyvédelmi akcióterv 4
Anyasági ellátás alatt (GYES, gyermeknevelési támogatás) vagy azt követően visszatérő dolgozó kedvezménye. első két évben kedvezmény 27 % (adó 0 Ft) ezt követően 14,5% Kedvezményt az arányos foglalkoztatási időre kell számítani (8 órás munkaviszonyra max Ft)

5 Munkahelyvédelmi akcióterv 5
Példa GYES mellett 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére Ft/hó Járulék mértéke Ft után 0 Ft Ft után 27 % Ft Ft Ft Ugyanezen személynek GYES letelte után fizetése Ft (8 órás munkaviszony) első évben Ft után 0 Ft Ft után Ft

6 Az adókedvezmények korlátozása 6
A START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ adókedvezménnyel nem vonható össze: a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után, a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után, a tartósan álláskereső személyek után, és a gyermekgondozási díj folyósítását követen, a GYES, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követen foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény.

7

8

9

10

11

12

13

14

15 KATA Mire kell ügyelni, hogy megtarthassuk ?
ismeretlen eredetű árú forgalmazása be nem jelentett foglalkoztatott - naptári negyedév utolsó napján NAV tartozás eléri a Ft összeget számla (nyugta) adás elmulasztása végelszámolás, felszámolás kezdetével (BT, KKT) NAV bírság ugyanazon partnerrel nem lehet Ft/év forgalom (bújtatott munkaviszony, partnernek 08-as bevallás) KATA feltételek mindig teljesüljenek

16 KATA Előny - bármikor beléphetek és kiléphetek
- könyvelés bevétel nyilvántartással teljesíthető (?!) - bevallás egyszerűsödik (évente egy) - 6 millió Ft túllépése esetén is alkalmazható (megéri ?) 40 % adófizetés mellett (10 % nyereségadó 16% SZJA 14% EHO = 40 %) Hátrány - ellátások alapja Ft - 30 napnál rövidebb keresőképtelenség esetén is fizetni kell.

17 KATA Kilépés esetén 2 évig nem választható Mértéke Esedékessége
főállású vállalkozó esetén Ft/hó nem főállású vállalkozó esetén Ft/hó Esedékessége Tárgyhót követő hónap 12.napja tételes adó Adóévet követő év február 25. napja 40% adó

18 KKV besorolás KKV kategória Átl. állom. létszám Ért. nettó árb.
2005. január 1-jétől új besorolás. Elsődleges: konszolidált beszámoló, annak hiányában (egyszerűsített) éves beszámoló, de kapcsolódó, illetve partnervállalkozásokkal együtt KKV kategória Átl. állom. létszám Ért. nettó árb. legfeljebb V A G Y Mérlegfőösszeg Mikro-vállalkozás 10 fő alatti 2 millió €-nak megfelelő forint Kis- vállalkozás 50 fő alatti 10 millió €-nak Közép- 250 fő alatti 50 millió €-nak 43 millió €-nak Állami, önkormányzati tulajdon közvetve/közvetlenül  25%  nem KKV A besorolás akkor módosul, ha 2 egymást követő besorolás „egy irányban” változott. 2004. évi XXXIV. tv.

19 Off-shore cég minősítés
Ellenőrzött külföldi társaság (off-shore cég) fogalmi pontosítása Adómérték tekintetében: Off-shore: Adó/adóalap x 100 < 10% vagy Nulla, vagy negatív adóalap miatt nem fizet adót, bár eredménye pozitív Nem off-shore: Nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén az adó mértékének (ha a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10%-ot Hatály: január 1. Tao. tv. 4. § 11. pont c) alpont

20 Jövedelem-(nyereség-)minimum
Jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti adózás 1. Adózás előtti eredmény (számviteli tv. szerint) 2. Adóalap (adózás előtti eredmény ± módosító tételek) 3. Jövedelem-(nyereség-)minimum (korrigált összes bevétel 2%-a) Új szabály: Az összes bevételt növelő tétel Taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettséget) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a taggal szemben (ide nem értve az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettséget) fennálló kötelezettségét meghaladó összegének 50%-a. Hatály: január 1. Ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-minimum összegét, akkor az adózó választhat, - adóbevallásában nyilatkozatot tesz, vagy - a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak Tao. tv. 6. § (5), (9)

21 Kiva alany – társasági adóalany
Társasági adóelőleg bevallása: – kiva-alanyiságot követő 60 napon belül – kiva-alanyiság megszűnését követő naptól ( ) az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig ( ) számított időszak – valamennyi teljes naptári negyedévére Társasági adóelőleg fizetése: – egyenlő részletekben, a negyedév utolsó hónapja 10. napjáig Adóelőleg összege: A kiva alanyiság megszűnésének adóévében elszámolt bevétel 1%-a, illetve arányos része Tao. tv. 26. § (13)

22 Nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá az az adózó, amely az adóévben
Nem adóalany Nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá az az adózó, amely az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya vagy a kisvállalati adó alanya Tao. tv. 5. sz. mell. 15.

23 Kisvállalati adó (KIVA)
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: január 1-je, azzal, hogy a bejelentkezésre vonatkozó szabályok már november 1-jétől hatályosak Ki választhatja a kiva szerinti adózást? az egyéni cég, kkt, bt, kft, zrt, szövetkezet, lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó, és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. T/8750/62 Bizottsági módosító javaslat

24 Kiva-alanyiság feltételei
Adóalany lehet: Létszám: max. 25 fő (átlagos statisztikai létszám - KSH tájékoztató ), Bevétel: max 500 millió forint, illetve annak arányos része; „volt” evás esetén eva-alap max. 500 millió forint, Mérlegfőösszeg: max 500 millió forint, Üzleti év: naptári év szerinti, Megelőző 2 naptári évben az adózó adószámát az adóhatóság jogerősen nem törölte, vagy függesztette fel, Állami adóhatóság és vámhatóság által nyilvántartott, végre-hajtható adótartozása (adó- és vámtartozása) az 1 millió forintot nem haladja meg. Kapcsolt vállalkozások létszám és bevételi adatait az utolsó beszámolójuk alapján össze kell adni

25 Kiva-alanyiság kezdete
Adóalanyiság keletkezése - bejelentés december 1. – december 20. között 12T203KV nyomtatványon - kizárólag elektronikus úton - határidő késedelme jogvesztő - visszavonható a bejelentkezés január 15-éig - adóalanyiság létrejötte: bejelentést követő naptári év első napjával - új adózó adóalany lehet azon a napon, amelyen az irányadó jogszabály szerint létrejön, ha e szándékát 30 napon belül bejelenti a NAV-hoz A kisvállalati adó alanya az Szt. hatálya alá tartozik.

26 Adóalanyiság megszűnése
Megszűnik a kiva-alanyiság a következő esetekben: 1. Adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladása → a túllépés hónapját megelőző hónap utolsó napjával 2. Adószám jogerős felfüggesztése → a határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával 3. Létszám 50 főt meghaladja → a létszámnövekedés hónapjának utolsó napjával 4. Végelszámolás, felszámolás alá kerülés → eljárás kezdő időpontját megelőző nappal 5. Átalakulás → az átalakulást megelőző nappal 6. Az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozás a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot → a naptári negyedév utolsó napjával 7. Egyéb megszűnés → a megszűnés napjával Megszűnés napja mérlegfordulónap, és önálló üzleti év kezdődik 2 adóévig nem választható újra a Kiva

27 + Adóalap 2013. A) B) Pénzeszközök* a 2013-as mérlegben
– Pénzeszközök* a 2012-es mérlegben ± Pénzforgalmi szemléletű eredmény (PSZE) ± Korrekciós tételek ± KORRIGÁLT PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETŰ EREDMÉNY * készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek; kivéve az ügyvédi letétként kezelt pénzeszköz Evából áttérő: nyitómérleg Szt. 2/A. § (4) B) Azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez, azaz a SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK (SZJK) Személyi jellegű ráfordításként a minimálbér [Tbj. 4. § s) 2.] 112,5%-a, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb. Adóalap = A) + B), De legalább B) + Katv. 20. § (1)

28 PSZE korrekciós tételei
Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: hitel vagy kölcsön felvétele az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor, a kölcsön nyújtásakor növelő tételként elszámolt összeg arányos része jegyzett tőke emelése osztalék, osztalékelőleg megszerzése elszámolásra kiadott előleg visszafizetése kapcsán a tárgyévben befolyt pénzeszköz Katv. 20. § (4)

29 PSZE korrekciós tételei
Pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: hitel vagy kölcsön nyújtása hitel vagy kölcsön törlesztésekor, a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása tőkekivonás (pl. jegyzett tőke leszállítása) osztalék, osztalékelőleg fizetése elszámolásra kiadott előleg kifizetése miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő pénzeszköz-kiadások, ráfordítások (növelő tételek) Katv. 20. § (5)

30 Adómérték Adómérték: 16% A kiva megfizetése kiváltja: a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás megfizetését és bevallását. Nem váltja ki az áfát, továbbá az osztalék után fizetendő szja és eho kötelezettséget sem. Adófizetés, bevallás: adóévet követő év május 31-e.

31 Kiva-előleg rendszere
Adóelőleg bevallása, befizetése havonta, a tárgyhónapot követő hó 20-áig megelőző adóévi adófizetési kötelezettség > 1 M Ft megelőző adóévi bevétel > 100 M Ft negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 20-áig megelőző adóévi adófizetési kötelezettség < = 1 M Ft megelőző adóévi bevétel < = 100 M Ft Adóelőleg alapjának meghatározására 2-féle módszer 1.) egyszerű (4 tételből álló) módszer 2.) összetett (minden tételből álló) módszer


Letölteni ppt "Munkahelyvédelmi akcióterv 1"

Hasonló előadás


Google Hirdetések