Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2012. évi változások a társadalombiztosítási rendszerben (járulékok, egészségügyi hozzájárulás)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2012. évi változások a társadalombiztosítási rendszerben (járulékok, egészségügyi hozzájárulás)"— Előadás másolata:

1 1 2012. évi változások a társadalombiztosítási rendszerben (járulékok, egészségügyi hozzájárulás)

2 2 Törvény 2011. évi CLVI. tv. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (Magyar Közlöny 2011/140. szám)

3 3 Legfontosabb változások 2012-től megszűnik a társadalombiztosítási járulék, mint fizetési kötelezettség. HELYETTE ÚJ ADÓ: Szociális hozzájárulási adó

4 4 Egyéni járulékfizetést érintő változások  Tbj. 19. § (3): biztosított által fizetendő EBA + MEPJ = 8,5 % 7,5 % pEBA 3 % pEBA 2 %  Tbj. 19. § (4) egészségügyi szolgáltatási járulék: 6.390,- Ft / hó 5.100,- Ft / hó  Tbj. 27. § (2): biztosított társas vállalkozó (tekintettel az új 4. § d) 5. alpontra is) nyugdíjjárulék (tagdíj) alap: legalább a minimálbér / hó járulékfizetési felső határig (2012. év szökőév!) nyugdíjjárulék (tagdíj) alap: legalább a minimálbér / hó járulékfizetési felső határig (2012. év szökőév!) EBA+MEPJ alap: legalább a minimálbér x 1,5 / hó EBA+MEPJ alap: legalább a minimálbér x 1,5 / hó

5 5 Szakképzési hozzájárulásról szóló törvény és a járulékváltozások  Figyelem!!! Új szakképzési törvény van 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  2012. január 1.-től az SZKH alapja azonos a szociális hozzájárulási adó alapjával  mértéke változatlan: 1,5%  az egyéni vállalkozó továbbra sem fizet SZKH-t saját maga után

6 6 Szociális hozzájárulási adó  A törvényt az adómódosító törvénycsomag tartalmazza  2012. január 1.-jétől megszűnik a foglalkoztatók Tbj fizetési kötelezettsége. Helyette a kifizetőt, vagy a természetes személyt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli.  A  A szociális hozzájárulási adó a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, az egyéni vállalkozót, a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után), más személyt, a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően terhelő, százalékos mértékű fizetési kötelezettség.

7 7 Szociális hozzájárulási adó alanyai  kifizető,  egyéni vállalkozó,  mezőgazdasági őstermelő,  természetes személy,  belföldön telephellyel nem rendelkező kifizető,  kirendelő.

8 8 Szociális hozzájárulási adónak nem alanyai  saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó,  özvegyi nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozó (nyugdíjkorhatár!!),  mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben az Szja szerint kistermelő volt,  mezőgazdasági őstermelő, akinek a Tbj alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége.

9 9 Adófizetési kötelezettség alapja  a kifizető által a természetes személy részére juttatott/kifizetett, az Szja adókötelezettség alá eső, nem önálló tevékenységből származó jövedelemből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem, NÖVELVE az érdekképviselet részére befizetett (levont) tagdíj összegével  speciális adóalap  tanulószerződés esetén a tanulószerződésben meghatározott díj  hivatásos nevelőszülő esetén a nevelési díj

10 10 Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyok  munkaviszony,  szövetkezet és tagja közötti, személyes munkavégzési kötelezettséggel járó vállalkozási és megbízási jogviszony (ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű képzésben résztvevő tanuló/hallgató tagját),  kkt., bt., kft., közös vállalat, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, szabadalmi ügyvivői társaság, ügyvivői iroda személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonya,,  egyház, szerzetesrend,

11 11 Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyok (folytatás)  Szja tv. szerinti önálló vagy nem önálló tevékenység,  egyéni vállalkozói, mezőgazdasági őstermelői, európai parlamenti képviselői tevékenység.

12 12 Adófizetési kötelezettség alól mentesített jogviszonyok  saját jogú, özvegyi nyugdíj,  iskolai szövetkezet nappali rendszerű képzésében tanulmányokat folytató tanuló/hallgató tagja,  társadalombiztosítási -, szociális ellátás folyósítása,  szerződi jogvédelem alá tartozó, felhasználó/felhasználási szerződés alapján vagyoni értékű jog átruházása,  Tbj. 13. §,  ingatlan bérbeadásból származó jövedelem.

13 13 Speciális szabályok az egyéni vállalkozókra, társas vállalkozásokra A szociális hozzájárulási adót legalább a minimálbér 112,5% alapján kell megfizetniük. A minimálbér alatt a Tbj szerinti minimálbér fogalmat kell érteni.

14 14 Szociális hozzájárulási adót csökkentő kedvezmények  munkabérek értékének megőrzését biztosító adókedvezmény,  Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény,  foglalkoztatási célú kedvezmények (pl. pályakezdő fiatalok, munkaerőpiacról tartósan távollévők stb.)  szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezmény.

15 15 A szociális hozzájárulási adó tv. néhány egyéb, a fizetési kötelezettség szempontjából kiemelendő rendelkezése  egyéni vállalkozó fogalma,  átmeneti szabály.

16 16 Egészségügyi hozzájárulásról szóló tv. változásai  béren kívüli juttatások (Szja tv. 71. §) után a kifizetőt 10% EHO terhel,  egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) után a kfizetőt 27% EHO terhel.

17 17 Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényt érintő módosítások a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét, a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékét, valamint a munkabéremelés elvárt mértékével kapcsolatos részletes szabályok  egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) után a kfizetőt 27% EHO terhel.

18 18 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "1 2012. évi változások a társadalombiztosítási rendszerben (járulékok, egészségügyi hozzájárulás)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések