Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztességtelen Devizahitelek?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztességtelen Devizahitelek?"— Előadás másolata:

1 Tisztességtelen Devizahitelek?
A Szegedi Ítélőtábla április 5. napján született ítéletének hatásai a hazai jogrendszerre Dr. Lázár Dénes Károli Gáspár Református Egyetem

2 Tartalom 1. Fogyasztói Hitelek 2. Költségek és árfolyamok 3.
A Szegedi Ítélőtábla ítélete 4. A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája 5. Kitekintés

3 Jogszabályok Ptk. 522. §§ A bank- és hitelviszonyok
Hpt §§ Vegyes és záró rendelkezések 41/1997 Korm. Rendelet (THM-Rendelet) Fgyvtv.

4 Hitelszerződés Ptk § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. Hitelező ad: Tőkét Adós visszafizet: Tőkét+Hiteldíjat Kötelezettségek: Szerződési szabadság

5 Fogyasztói Hitelszerződés
Fgyvtv. 2. § a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz. Fgyvtv. 2. § l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

6 Hiteltípusok Törlesztés alapján Biztosíték alapján Devizanem alapján
Egyösszegben Egyenlő részletekben (annuitás) Fedezet nélküli hitel Fedezettel biztosított hitel Forint hitel Devizahitel Deviza-alapú hitel

7 Tartalom 1. Hitelek 2. Költségek és árfolyamok 3.
A Szegedi Ítélőtábla ítélete 4. A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája 5. Kitekintés

8 Jogszabály Ptk § (2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön). Hpt § (2) A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen meg kell határozni a kamatot, díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt [...].

9 Költségek Fedezettel nélküli hitel Kamat Kezelési költség
Folyósítási díj Közjegyzői díj Fedezettel biztosított hitel Értékbecslés díja Biztosítási díj Földhivatali eljárási illet. Közjegyzői díj

10 Deviza és Deviza-alapú hitelek
Devizahitel: átváltási díj Deviza-alapú hitel: árfolyamrés, árfolyam különbözet Árfolyamrés NEM árfolyam kockázat!

11 Deviza és Deviza-alapú hitelek
Deviza árfolyamok Deviza neme: CHF Adott napon deviza közép: 180 Ft. Árfolyamrés: 1% (1,8 Ft.) Deviza vételi: ,1 Ft. Deviza eladási: 180,9 Ft.

12 Árfolyamrés hatása a tőkére
Hitel folyósítása: deviza-vételi árfolyam ,1 Ft. Hitel törlesztése: deviza-eladási árfolyam ,9 Ft. Példa: Árfolyamrés: 1% Tőke: CHF Folyósítás: Ft. Törlesztés: Ft Ft

13 Árfolyamrés hatása a törlesztőrészletre
Törlesztőrészlet: 100 CHF Középárfolyam: 180 Ft. Árfolyamrés: 1% Törlesztőrészlet: Ft. Árfolyamrés: 2% Törlesztőrészlet: Ft Ft.

14 Árfolyamrés

15 Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
Célja: A hitelek összehasonlításának elősegítése. Értéke: százalék (kamatláb) Kiszámítása: A hitelszerződéshez kapcsolódó költségek figyelembevételével. (THM-Rendelet 8.§ (1) bek.) Hátrány: a szerződéskötés napján aktuális

16 Szerződéshez kapcsolódó költségek
THM számításakor Szerződésben Figyelembe kell venni a hitelszerződéshez kapcsolódó költségeket. egyértelműen meg kell határozni a költséget (Hpt § (2) bek.). Fel kell sorolni azokat a költségeket, amelyeket a hitelező a THM számítása során NEM vett figyelembe (Hpt § (1) bek. b) pont)

17 Tartalom 1. Hitelek 2. Költségek és árfolyamok 3.
A Szegedi Ítélőtábla ítélete 4. A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája 5. Kitekintés

18 Tényállás Hitelszerződés: Tőke: 94.240,84 CHF (2008: 14.400.000 Ft.)
Kezelési költség CHF-ben lett meghatározva Folyósítás: deviza vételi árfolyamon. Törlesztés: deviza eladási árfolyamon.

19 A felek érvei Felperes Alperes
Tisztességtelen a kezelési költség meghatározása devizában. Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok használata miatt az adósnak többletköltségei keletkeznek. Szerződési szabadság Ptk § (5) bek. A hitel tőkösszege és a törlesztési részletek devizában vannak meghatározva, azt a banknak át kell számolnia forintra.

20 Ítélet indoklása Kezelési költség: Ptk. 209. § (5) bek.
Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok használata: „Tisztességtelen viszont az a kikötés, amelynek eredményeként a kölcsön lényegével, alapgondolatával ellentétes módon a folyósításkori és törlesztéskor eltérő (vételi-eladási) devizaárfolyamok alkalmazása miatt az adós eleve magasabb összegű kölcsönt köteles visszafizetni, mint amit ténylegesen a részére a kölcsönadó folyósított […].“

21 Tartalom 1. Hitelek 2. Költségek és árfolyamok 3.
A Szegedi Ítélőtábla ítélete 4. A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája 5. Kitekintés

22 Deviza-alapú hitelek Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok használata az ügyfelek döntése volt. Szerződési szabadság „ a kölcsön lényegével, alapgondolatával ellentétes módon“ -??-> Ptk § (1) Jogbiztonság

23 Jogszabályi feltételek
Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok használatának jogszabályi feltétele: Hpt § ( 1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét.

24 Semmisség Hpt § ( 1) szerződéssel kapcsolatos költséget és értékét Pl. Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok eltérését: Árfolyamrést nem tartalmazza a szerződés.

25 Tartalom 1. Hitelek 2. Költségek és árfolyamok 3.
A Szegedi Ítélőtábla ítélete 4. A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája 5. Kitekintés

26 Felülvizsgálati kérelem
Szegedi Ítélőtábla döntése ellen Alperes: szerződési szabadság Felperes: Hpt § ( 1) semmisség

27 Bírósági eljárás Keresetlevél: „A hitelszerződés semmis, mert az nem tartalmazta az árfolyamrés mértékét. „ Tárgyalási Jegyzőkönyv „Felperesi képviselő: A HPT (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozással arra utalok, hogy az árfolyamrés mértékét nem tartalmazta a szerződés, tehát ez a szerződés sértette a Htp. fent idézett rendelkezését. Vagyis jogszabályba ütköző volt.“

28 Elsőfokú Bírósági Ítélet
„A Hpt (1) bekezdés c) pontja értelmében semmis az a fogyasztási lakossági köcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves százalékban kifejezett értékét. Hivatkozott e körben a felperes arra, hogy nem tartalmazott a szerződés valamennyi légyeges információt, mivel a szerződés szerinti ügyleti kamat 4,95 % volt.“

29 Köszönöm a figyelmet! Dr. Lázár Dénes - www.pitee.org
A deviza-alapú hitelek semmisek, mert nem tartalmazzák a szerződésekhez kapcsolódó összes költséget. Köszönöm a figyelmet! Dr. Lázár Dénes -


Letölteni ppt "Tisztességtelen Devizahitelek?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések