Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajtótájékoztató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajtótájékoztató."— Előadás másolata:

1 Sajtótájékoztató

2 0653. és 0753. számú bevallás 0653 0753 Dátum 2007.05.02 2008.05.05
0653 0753 Dátum Beérkezett (db) elektronikusan összes beérkezett bevalláshoz viszonyítva (%) 23% 27% internetes kitöltővel papíron küldve (2D) 48% 51% papír formátumban (nyomdai) 29% Hibás bevallás (a beérkezett bevallásokhoz viszonyítva) % 47,2% 32,3% Kiutalt tétel (db) kiutalt összeg (mFt) 43 454 39 709

3 Személyi jövedelemadó bevallás
A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek, akiknek kifizetőtől, munkáltatótól származó adóköteles jövedelmük volt, (nem kértek adóhatósági,vagy munkáltatói adómegállapítást) Az adószámmal rendelkező általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélyek Őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek Benyújtási határidő: május 20.

4 Személyi jövedelemadó bevallás
Nyomdai úton előállított egységcsomagot január 31. megkapták az érintettek ( egységcsomag magánszemélyek részére) ( tájékoztató levelek) Ügyfélszolgálatainkon beszerezhető a bevallás 2008. május 20-ig díjmentesen postára adható APEH honlapjáról letölthető a nyomtatvány foglalkoztatóként havi adó és járulék bevallásra kötelezetteknek elektronikusan kell beküldeniük.

5 Hasznos tudnivalók I. 0753-as nyomtatvány letöltése
Abevjava keretprogram, és szolgáltatásai Aktív help 0753-D lap (1+1%) Benyújtási határidő: május 20.

6 Abevjava keretprogram
Szövegablak F1 kitöltési útmutató F2 Abevjava súgó Keresési lehetőség Kapcsolódó témák Példatár elérése Törzsadatok átvétele

7 Hasznos tudnivalók II. Különadó fizetési kötelezettség ( Ft felett) Nem érvényesíthető kedvezmény: felnőttképzési díjhoz, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez, szellemi tevékenységhez, 3 900 000 forintot meghaladó éves jövedelem esetén nem érvényesíthető (3.4MFt – 3.9MFt között csökken) felsőoktatási tandíj kedvezménye, közcélú adományok kedvezménye, biztosítások kedvezménye

8 0753-03 lap Rendelkező ny. Nyugdíj előtakarékossági számlára NYESZ-R
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár egyéni számlára Nyugdíj előtakarékossági számlára NYESZ-R Rendelkezni akkor lehet, ha az összevont adóalapot terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó fedezetet ad. Rendelkezés: Ha pénztártag Ha van igazolása Pénztár számlaszámára

9 0753-07 lap Magánszemélyek különadója(államháztartás egyensúly)
Összevonandó jöv. nyugdíjjárulék alap felső határ felett Ft 4 % különadó fizetés Negyedéves elszámolás 0753-C lap 75. sorra átvezetni Adóterhet nem viselő járandóság csak akkor része a különadónak, ha van bevallási kötelezettség

10 0753-09 lap egészségügyi hozzájárulás
Ft felső határ Ingatlan bérbeadás közeli hozzátartozó részére bérbeadás esetén is fizetési kötelezettség Kifizető által levont hozzájárulást csak akkor kell önálló sorban feltüntetni, ha túlvonás történt és visszaigényli

11 0753-11 lap átvezetés Megváltozott visszaigényelhető
személyi jövedelemadó járulék egészségügyi hozzájárulás különadó átvezetése, részleges kiutalására szolgáló lap tartalma. (170)

12 Hasznos tudnivalók III.
Bevallás pótlása 2013. december 31-ig (0753. bevallás) Bevallás önellenőrzése (0753.bevallás) es lappal kiegészítve Esedékességet követően fogadjuk el Kiutalási határidő Benyújtástól számított 30 napon belül Hiba kijavításától számított 30 napon belül

13 0753. bevallás általános jellemzői
Önellenőrzés: a bevallással érintett időszakra az adókötelezettség, vagy önellenőrzési pótlék változik. Helyesbítés: az adóalapot, adókötelezettséget nem érinti a bevallás adatok változása. Pótlás: a bevallási kötelezettség teljesítése határidőre nem történt meg. Elektronikus úton, hibásan benyújtott bevallás Javító bevallás: ugyanazon típusú bevallás benyújtásával ismételt küldés elektronikus formában – a javított adatokkal, alapbevallás vonalkódjának kitöltésével

14 Tipikus hibák a kitöltés során I.
Formai hibák Aláírás hiánya – (csak papíralapú bevallásnál) Köztartozás nyilatkozat hiánya Adó, adójóváírás hibás kiszámítása Főlapon jelzett mellékletek kihagyása

15 Tipikus hibák a kitöltés során II.
Tartalmi hibák Kedvezmények érvényesítése Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye (3.4 MFt, de csak azoknak akik törlesztést megkezdték év előtt) Magán-nyugdíjpénztári befizetések Családi kedvezmény (3 eltartott gyermek után, havonta 4 eFT, 6 MFt jövedelemig, további eltartottak esetén korlát nől 500 eFt-al egészen 8 MFt-ig) Különadó Kedvezményi korlátok figyelmen kívül hagyása (Ha 25D> , akkor 95C, 96C, 97C, 98C, 99C, 100C nem lehet kitöltve!)

16 ADAM A munkáltató a hozzá benyújtott nyilatkozatot március 12-éig elektronikusan továbbította az adóhatósághoz Az adóhatóság megállapítja az adókötelezettséget és május 20-ig postára adja a magánszemély részére 2008-ban összesen 5652 db nyilatkozatot nyújtottak be Ha az adóhatóság befizetendő személyi jövedelemadót, különadót, egészségügyi hozzájárulást állapít meg, azt június 20-ig kell megfizetnie a magánszemélynek, és eddig az időpontig történik meg a visszautalás.

17 Munkáltatói adómegállapítás Határidők I.
2008. május %-os nyilatkozat határideje a magánszemély számára,munkáltatóhoz történő beadás esetén 2008. május 20. Adómegállapítás elkészítésének és a magánszemély részére történő átadás határideje 2008. június 10. A munkáltatói adómegállapítás megküldése elektronikus úton az adóhatóság részére. (07M29 sz.)

18 Határidők II. A személyi jövedelemadó és a levont személyi jövedelemadó előleg (adó), az egészségügyi hozzájárulás, különadó különbözetét a kifizető a legközelebbi bérfizetéskor, de legkésőbb június 20-ig levonja vagy visszafizeti. Ha az adókülönbözet június 20-ig nem vonható le teljes egészében, akkor a levonást további két hónapon keresztül kell folytatni (azaz augusztus 20-ig).

19 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok benyújtása 2008.május 20.
A nyilatkozat a 0753-as bevallás,(0753-D lap) A bevallással, de nem a bevallás részeként, lezárt, adóazonosítóval ellátott borítékban csatolva Munkáltatói adómegállapítás, vagy ADAM munkáltató általi továbbításával Elektronikus úton: 07egysza.exe programmal, vagy 0753,részeként Lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban személyesen vagy postán benyújtva

20 II.

21 Tájékoztató az APEH-OEP biztosítotti jogviszony ellenőrzésről
az OEP által a törvényi rendelkezések alapján az APEH részére átadott adatok: az OEP nyilvántartásában biztosítottként nem szereplő, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult magánszemélyek adatai azon magánszemélyek adatai, akik nyilatkozatuk alapján nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal az érintett magánszemélyek száma: közel fő

22 A magánszemélyek adatai vizsgálatának eredménye
több, mint fő magánszemély beazonosított, adóazonosító jellel rendelkezik mintegy fő magánszemély esetében mulasztotta el közel foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét (járulékbevallást nyújtott be beazonosított magánszemélyre vonatkozóan, de biztosítási jogviszonyt nem jelentett be) közel fő magánszemély nem azonosítható, nyilvántartásunk szerint nem rendelkezik adóazonosító jellel

23 A beazonosított magánszemélyek csoportjai
1. csoport: az APEH nyilvántartása alapján rendelkezik élő biztosítási jogviszonnyal, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélyek közel fő 2. csoport: egyéb biztosított magánszemélyek, vagy biztosítási kötelezettséggel nem érintett magánszemélyek elhunyt, külföldre távozott, nyugdíjas, ápolási díjban részesülő, illetve nappali tagozatos hallgató magánszemélyek 3. csoport: azon magánszemélyek, akik az APEH nyilvántartása alapján nem biztosítottak közel fő 4. csoport: azon magánszemélyek, akikre vonatkozóan a foglalkoztató járulékbevallást nyújtott be jogviszony-bejelentés nem szerepel az APEH nyilvántartásában mintegy fő

24 A beazonosított magánszemélyek csoportjai
az 1. és 2. csoport adatait az adóhatóság visszaküldte az OEP részére az APEH ismételten átadta a jogviszonyra, illetve a kötelezettségre vonatkozó bejelentések adatait az 1. és 2. csoportban szereplő magánszemélyek nem kapnak értesítőlevelet

25 A beazonosított magánszemélyek csoportjai
3. csoport: azon magánszemélyek, akik az APEH nyilvántartása alapján nem biztosítottak közel fő értesítőlevelet kapnak, az értesítőlevelek postázása a héten kezdődik be kell nyújtaniuk az „ADATELTÉRÉSI NYILATKOZAT”-ot az APEH részére (az értesítőlevél melléklete) egyéb benyújtandó adatlap: egyéni vállalkozó, biztosított őstermelő, külföldi munkáltató képviseletét ellátó foglalkoztatott: a 08T1041-es jelzésű adatlap vagy nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult: a 08T1011-es jelzésű adatlap

26 Foglalkoztatók mintegy fő beazonosított magánszemély esetében mulasztotta el közel foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét a foglalkoztató az APEH nyilvántartása alapján járulékbevallást nyújtott be, de biztosítást eredményező jogviszonyt nem jelentett be a foglalkoztató értesítőlevelet kap, az értesítőlevelek postázása a héten kezdődik a foglalkoztatónak be kell jelentenie a 08T1041-es jelzésű adatlapon a magánszemély biztosítotti jogviszonyát

27 A beazonosítatlan magánszemélyek
közel fő értesítőlevelet kapnak, az értesítőlevelek postázása a héten kezdődik benyújtandó nyilatkozat, adatlap: APEH EGYEZTETŐ ADATLAP (természetes azonosító adatok) ADATELTÉRÉSI NYILATKOZAT egyéb benyújtandó adatlap: egyéni vállalkozó, biztosított őstermelő, külföldi munkáltató képviseletét ellátó foglalkoztatott: a 08T1041-es jelzésű adatlap vagy nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult: a 08T1011-es jelzésű adatlap

28 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Sajtótájékoztató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések