Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ADÓKÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSAI A BEVALLÁSOK TEKINTETÉBEN APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ADÓKÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSAI A BEVALLÁSOK TEKINTETÉBEN APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága."— Előadás másolata:

1

2 ADÓKÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSAI A BEVALLÁSOK TEKINTETÉBEN APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

3 2007. ÉVI BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG APEH Nyugat-dunántúli Regionális IgazgatóságaAPEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

4 Jogszabályi háttér: • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (9) • Art. módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény • 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

5 Elektronikus bevallásra kötelezettek •Art. 31. § (2) szerinti bevallásra kötelezettek: •minden kifizető és munkáltató, a Tbj. szerinti foglalkozató •kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó •Magyarországon bejegyzett egyház APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

6 Elektronikus bevallásra kötelezettek • Art. 31. § (2) szerinti bevallásra kötelezettek: • Szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó • Tbj. 56/A. §-ban meghatározott foglalkoztató ill. a képviseletében eljáró foglalkoztatott • Tbj. 30/A. § szerinti mezőgazdasági őstermelő APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

7 Magánszemélyek 2007. évi személyi 2007. évi személyi jövedelemadó bevallása APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

8 Kötelezettség teljesítésének lehetőségei • •Önadózás útján- 0753 sz. bevallás • •Munkáltatói adómegállapítást kér, erre vonatkozó nyilatkozatot a munkáltatónak 2008. február 15-ig átadja • •Adóhatósági adómegállapítást kér, erre vonatkozó nyilatkozatot 2008. február 15-ig a munkáltatóhoz vagy az adóhivatalhoz benyújtja- 07530 sz. nyilatkozat APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

9 Tudnivalók a munkáltatói adó- megállapításról • •2008. február 15. az ADAM választására jogosult munkavállaló kérheti munkahelyét szja bevallásának elkészítésére (a munkáltató dönthet annak elkészítéséről vagy visszautasításáról ) • •2008. március 20. a kifizetői illetve adókedvezményi igazolások átadása a munkáltató részére • •2008. május 20. a munkáltató megállapítja munkavállaló adóalapját és adóját, továbbá erről igazolást ad ki (gyakorlatilag papíron elszámol a munkavállalóval) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

10 Tudnivalók a munkáltatói adó- megállapításról • •2008. június 10. a munkáltató továbbítja az állami adóhatósághoz a munkáltatói adómegállapítást • •2008. június 20. a munkáltató az adókülönbözetet visszafizeti, vagy a munkavállalótól levonja (azaz elszámol a munkavállalóval) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

11 Az adóhatósági adó-megállapítás (ADAM) határidői • •2008. február 15. a magánszemély az ADAM-os nyilatkozatát eljuttathatja az adóhatósághoz vagy a munkáltatójához • •2008. március 12. a munkáltató továbbítja elektronikusan az adóhatósághoz a magánszemély adóhatósági adómegállapítást kérő nyilatkozatát • •2008. május 20. az adóhatóság postázza az elkészített adómegállapítást a magánszemély részére APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

12 Az adóhatósági adómegállapítás (ADAM) határidői • •2008. június 20. az ADAM-ban meghatározott szja és nyugdíjjárulék megfizetési, illetve visszatérítési határidő APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

13 0753. számú bevallás Benyújtására előírt határidő: -egyéni vállalkozó és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély 2008. február 15. -előző körhöz nem tartozó magánszemélyek 2008. május 20. Visszautalási igény: 2008. március 1-től 2008. február 1-től APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

14 0753. számú bevallás Általános változások Pótlása: 0753 sz. nyomtatványon 2013. december 31-ig Önellenőrzés: elévülési időn belül csak a 0753-as nyomtatványon Bruttó módon történő önellenőrzés ! Helyesbítés: abban az esetben, ha a módosítás nem érinti az adókötelezettséget APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

15 0753. számú bevallás Új lapok a bevallásban 0753-D lap → 1+1% rendelkező nyilatkozat 0753-17-es lap → jövedelem nyereség minimum számítása 0753-18-as lap → Szja tv. 49/B §. (8) ba) pontja szerinti bevallást kiegészítő nyilatkozat 0753-19-es lap → önellenőrzési lap APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

16 0753. számú bevallás Szerkezeti és tartalmi változások 0753-B lap → kiegészült egyéb tájékoztató jellegű adatokkal 0753-C lap → kötelezettségek elszámolása (ekho, eho, különadó, járulékfizetési felsőhatárt meghaladóan levont összeg ) →visszaigényelhető adó kiutalásnak módjára vonatkozó rendelkezés APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

17 0753. számú bevallás Szerkezeti és tartalmi változások 0753-01 lap → adókedvezmények részletezése 0753-02 lap → nyilatkozatok 0753-03 lap → rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba és a nyugdíj előtakarékossági számlára utalandó összegről APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

18 0753. számú bevallás Szerkezeti és tartalmi változások 0753-04 lap → eltartottak adatai 0753-05 lap → elkülönülten adózó jövedelmek (magánszemélyek által gyakrabban kitöltött sorok előre kerültek) 0753-06 lap → magánszemélyek és egyéni vállalkozók cégautó adója APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

19 0753. számú bevallás Szerkezeti és tartalmi változások 0753-07 lap → magánszemélyek és egyéni vállalkozók különadó kötelezettsége 0753-08 lap → ekhos bevételek utáni adókötelezettség 0753-09 lap → eho kötelezettség APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

20 0753. számú bevallás Szerkezeti és tartalmi változások 0753-10 lap → magánszemélyek járulék bevallása (tagdíj és tagdíj kiegészítés, borravaló) 0753-11 lap → átvezetési kérelem 170 sz. nyomtatvány alapján 0753-12 lap → köztartozás nyilatkozat APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

21 0753. számú bevallás Szerkezeti és tartalmi változások 0753-13 lap → nyilatkozatok kiegészültek: - jövedelem nyereség minimum alkalmazására vonatkozóan - de minimis támogatásról 0753-14 lap → mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem levezetése APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

22 0753. számú bevallás Szerkezeti és tartalmi változások 0753-15 lap → egyéni vállalkozásból származó jövedelem levezetése 0753-16 lap → kiegészítő tevékenységet folytató e.v.járulék bevallása Új kitöltési útmutató Új keretprogram APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

23 Az SZJA 1+1%-os rendelkező nyilatkozatok benyújtása A rendelkező nyilatkozatok leadásának alternatívái: SZJA bevallással együtt papír alapon ( nyomdai 0753) Bevallás része,,D” melléklet Bevallástól függetlenül borítékban SZJA bevallással együtt elektronikusan kitöltve Bevallással együtt elektronikusan küldve Kinyomtatva és a bevallással együtt elküldve 1+1%-ot elektronikusan küldve (07egysza.exe program) 1+1%-ot papíron bevallástól függetlenül Határidő: 2008. május 20-a APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

24 2007. évben az Art. 31. § (2) szerinti bevallások • •0708 a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról a munkáltatók és kifizetők részére • •0758 egyéni vállalkozó saját járulékairól Megszűnés esetén a jövedelem levezetés a 0771-es bevallásba került vissza • •07085 őstermelő saját járulékairól APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

25 Bevallást érintő módosulások Art. 31. § (2) bekezdése • •Munkáltatónak nem minősülő kifizető csak akkor kötelezett 0708 bevallás benyújtására, ha magánszemély részére adó- vagy járulékalapot képező kifizetést teljesített • •Biztosított egyéni vállalkozó, aki munkaviszonyban áll (36 óra) nem kötelezett azon időszakra havi járulék bevallást benyújtani, amelyre kivétet nem számol el, illetve bevételt nem szerez mint EVA alany APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

26 Bevallást érintő módosulások Art. 31. § (2) bekezdése • •Társas vállalkozás, társas vállalkozóként biztosítottat foglalkoztat aki heti (36 órás) munkaviszonyban áll, csak akkor kötelezett bevallás benyújtására, ha személyes közreműködésre tekintettel kifizetett járulék, SZJA, százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-alapot képező jövedelemmel érintett a tárgyhónapban APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

27 Társaság bevallási kötelezettsége Havi vagy negyedéves gyakoriság esetén • •0708 sz. havi • •0701 sz. bevallás havonta v. negyedévente • •0705 sz. éves elszámolás-2008. február 15. ( Kiegészült a televízió készülék üzembentartási díjkötelezettséggel) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

28 Társaság bevallási kötelezettsége Társaság bevallási kötelezettsége Éves elszámolás esetén: • •0708 sz. havi • •0701 sz. bevallás a negyedéves előlegekről • •0703 sz. bevallás az egyes adók éves elszámolásáról-2008. február 15. ( Kiegészült a televízió készülék üzembentartási díjkötelezettséggel) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

29 Társaság bevallási kötelezettsége 0729 sz. és 07A29 sz. bevallás • a naptári évben keletkezett társasági adóról és annak előlegéről • a különadóról • a hitelintézeti járadék kötelezettségről • szakképzési hozzájárulás különbözetéről • a kettős könyvvezetést alkalmazó adózók részére Változás: elkülönülnek a kötelezettséget tartalmazó adatok a mérleg beszámolóra épülő adatoktól APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

30 Társaság bevallási kötelezettsége Előtársasági időszakra: • •0729/ELŐ • •0708 sz. havi bevallás • •0701 sz. előleg bevallás • •0703 sz. bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

31 Társaság bevallási kötelezettsége Cégbejegyzést követő időszakra: • •0708 sz. havi bevallás • •0701 sz. előleg bevallás • •0703 sz. bevallás • •0729 sz. és 07A29 sz. bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

32 Bevallás soron kívüli benyújtása az Art. 33. §-a szerint Nemleges adattartalom esetén is! • •Felszámolás, végelszámolási eljárás elrendelése illetve befejezése esetén • •Megszűnéskor • •Átalakulás esetén • •Ügyvéd, szabadalmi ügyvivő tevékenységének, közjegyző szolgálatának szüneteltetése esetén APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

33 Társaság soron kívüli bevallási kötelezettsége Havi vagy negyedéves Éves Bevalló 0708 sz. havi0708 sz. havi 0701 sz. havi0703 sz. éves 0771 sz. záró APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

34 Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Havi vagy negyedéves Éves Bevalló 0708 sz. havi 0708 sz. havi 0758 sz. havi 0758 sz. havi 0701 sz. bevallás 0701 sz. előleg 0705 sz. elsz. 0703 sz. elszámolás 0753 sz. bevallás 0753 sz. bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

35 Egyéni vállalkozó 36 órát meghaladó munkaviszony melletti • •0708 sz. havi • •0758 sz. havi (amennyiben kivétet számol el) • •0701 sz. előleg • •0703 sz. elszámolás • •0753 sz. bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

36 Egyéni vállalkozó Kiegészítő tevékenységű • •0708 sz. havi • •0701 sz. előleg • •0703 sz. elszámolás • •0753 sz. (saját járulékait itt szerepelteti) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

37 Egyéni vállalkozó Soron kívüli bevallási kötelezettség Havi vagy negyedévesÉves Bevalló 0708 sz. havi0708 sz. havi 0701 sz. havi0703 sz. elszámolás 0758 sz. havi0758 sz. havi 0771 sz. záró0771 sz. záró APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

38 EVA-s egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Havi vagy negyedéves Éves Bevalló 0708 sz. havi 0708 sz. havi 0758 sz. havi 0758 sz. havi 0701 sz. bevallás 0701 sz. előleg 0705 sz. elsz. 0703 sz. elszámolás 0743 sz. bev. 0743 sz. bev. APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

39 EVA-s egyéni vállalkozó 36 órát meghaladó munkaviszony melletti • •0708 sz. havi • •0758 sz. (negyedévente, eva alap 4% után) • •0701 sz. előleg • •0703 sz. elszámolás • •0743 sz. bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

40 EVA-s egyéni vállalkozó Kiegészítő tevékenységű • •0708 sz. havi • •0701 sz. előleg • •0703 sz. elszámolás • •0743 sz. (saját járulékait itt szerepelteti) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

41 Biztosított mezőgazdasági őstermelő • •07085 sz. negyedéves bevallás a fizetendő járulékokról, negyedévet követő hónap 12-ig CSAK ELEKTRONIKUSAN • •0708 sz. havi APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

42 BEVALLÁS EGYSZERŰSÍTÉS, KORSZERŰSÍTÉS APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

43 Célok • • Azonos típusú bevallások összevonása • • Adattartalom rendszerbe foglalása • • Felhasználói felületek könnyebb kezelése • • Aktív segítség a bevallások kitöltésében • • Önellenőrzések rendszerének megváltoztatása • • Újszerű megoldások /előlap által vezérelt nyomtatványkitöltő programmal/ APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

44 Eredmények • • Bevallások számának csökkenése • • Egyszerűsödött a bevallási nyomtatványok adattartalma • • Egységesebb, közérthetőbb lett a nyomtatványok kitöltési útmutatója • • Ugyanazon bevallások használata pótlás, helyesbítés, önellenőrzés esetén • • Biztosíthatóak a magánszemélyek tb. ellátásához szükséges adatok APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

45 Eredmények • • Megvalósult a platform független bevallás kitöltő-ellenőrző programok használata /abevjava/ • • Elkülönülnek egymástól az adókötelezettséget tartalmazó adóbevallások az adatszolgáltatásoktól /pl.: társasági adóbevallás/ APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

46 ADÓBEVALLÁSOK 2008. ÉVI VÁLTOZÁSAI APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

47 Jogszabályi háttér: • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény • Egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) kormányrendelet APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

48 2008. ÉVI BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

49 2008. évben az Art. 31. § (2) szerinti bevallások •0808 a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról a munkáltatók és kifizetők részére • 0858 egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő saját járulékairól APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

50 Bevallást érintő módosulások ART. 31.§ (6) bek. Az az adózó, aki az Art. 31.§ (2) bek szerint bevallás benyújtására köteles volt, az adóévre minden ezt követő hónapjára akkor is bevallás benyújtására kötelezett, ha az adott hónapban adó- és/vagy járulékkötelezettsége- adó -(adóelőleg) és/vagy járulékalapot képező kifizetés, juttatás hiányában nem keletkezett. APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

51 Bevallást érintő módosulások Számviteli tv. 135.§ (6) bek. Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozási tevékenység nem indult el, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve az eltérő üzleti év választott mérlegforduló napjáig sor kerül. APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

52 Összevonással érintett bevallások ´01 ´29K ´03 ´05 0801 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

53 0801 számú bevallás Egyes adókötelezettségekről Főbb változások: • havi, negyedéves, éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére • benyújtási határnapja függ a benne szerepeltetett kötelezettségtől is • bevalláson egy időszak jelölhető meg- több bevallási időszak esetén több 0801-es bevallást kell benyújtani APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

54 0801 számú bevallás Egyes adókötelezettségekről Tartalma: • rehabilitációs hozzájárulás • játékadó • szakképzési hozzájárulás • innovációs járulék • Eximbank kötelezettsége • piacfejlesztési támogatás visszafizetése • televízió készülék üzembentartási díja • hitelintézeti járadék • üzemeltetett készülékek darabszáma • TA bevallást helyettesítő nyilatkozat • TA előleg kiegészítés APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

55 Összevonással érintett bevallások ´29Ü ´29ELŐ ´25 0829EU D APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

56 0829EUD számú bevallás • a 2008. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról • a különadóról • a hitelintézeti járadék kötelezettségről • a szakképzési hozzájárulás különbözetéről • a de minimis támogatásokról  az előtársaságok,  a naptári évtől eltérő üzleti évet választó,  forintról devizára,  devizáról forintra,  devizáról más devizára áttérő adózók részére APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

57 0829EUD számú bevallás Főbb változások: • bevallás benyújtásával egyidejűleg készült éves beszámolót a hivatalhoz kell benyújtani ( elektronikusan illetve papíron) • nem kell az előtársasági időszakról külön beszámolót készíteni, ha  ezen időszak alatt a vállalkozó a vállalkozási tevékenységet nem kezdte meg  bejegyzésre az üzleti év a naptári évnek megfelelő APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

58 Összevonással érintett bevallások ´251 ´491 08251 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

59 Összevonással érintett bevallások ´58 ´085 0858 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

60 Összevonással érintett bevallások ´60 ´61 08A60 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

61 Összevonással érintett bevallások ´49 ´490 0849 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

62 Összevonással érintett bevallások ´12 ´44Ü 24 0812 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

63 Társaság bevallási kötelezettsége Havi, negyedéves, éves gyakoriság esetén • 0808 sz. havonta • 0801 sz. bevallás havonta,negyedévente, évesként előleg bevallásként és elszámolásként • 0829 sz. bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

64 Társaság bevallási kötelezettsége Előtársasági időszakra: • 0808 sz. havonta • 0801 sz. bevallás (Számviteli törvény változásának megfelelően) • 0829EUD jelű bevallás (Számviteli törvény változásnak megfelelően) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

65 Társaság bevallási kötelezettsége Cégbejegyzést követő időszakra: •0808 sz. havi bevallás •0801 sz. bevallás (Számviteli törvény változásnak megfelelően) •0829 sz. (Számviteli törvény változásnak megfelelően) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

66 Társaság bevallási kötelezettsége Soron kívüli bevallási kötelezettség (Art. 33.§.) esetén: • 0808 sz. havi bevallás • 0801 sz. bevallás • 0871 sz. záró bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

67 Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Havi, negyedéves vagy éves bevalló • 0808 sz. havonta • 0858 sz. havonta • 0801 sz. havonta, negyedévente, évesként előleg bevallásként és elszámolásként • 0853 sz. éves bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

68 Egyéni vállalkozó 36 órát meghaladó munkaviszony melletti Havi, negyedéves vagy éves bevalló • 0808 sz. havonta • 0858 sz. havonta ( Tbj. 31.§ (4) és Art. 31.§ (6) szerint) • 0801 sz. havonta, negyedévente, évesként, előleg bevallásként és elszámolásként • 0853 sz. éves bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

69 Egyéni vállalkozó Kiegészítő tevékenységű Havi, negyedéves vagy éves bevalló • 0808 sz. havonta • 0801 sz. havonta, negyedévente, évesként, előleg bevallásként és elszámolásként • 0853 sz. bevallás (saját járulékait itt szerepelteti) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

70 Egyéni vállalkozó Soron kívüli bevallási kötelezettség • 0808 sz. bevallás • 0858 sz. bevallás • 0801 sz. elszámolásként • 0853 sz. éves bevallás (0871 sz. nem ad!) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

71 EVA- s egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Havi, negyedéves, éves bevalló • 0808 sz. havonta • 0858 sz. havonta • 0801 sz. havonta, negyedévente, évesként előleg bevallásként és elszámolásként • 0843 sz. éves bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

72 EVA- s egyéni vállalkozó 36 órát meghaladó munkaviszony melletti Havi, negyedéves, éves bevalló • 0808 sz. havonta • 0858 sz. negyedévente • 0801 sz. havonta, negyedévente, évesként előleg bevallásként és elszámolásként • 0843 sz. éves bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

73 EVA- s egyéni vállalkozó Kiegészítő tevékenységű Havi, negyedéves vagy éves bevalló • 0808 sz. havonta • 0801 sz. havonta, negyedévente, évesként, előleg bevallásként és elszámolásként • 0843 sz. bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

74 EVA- s egyéni vállalkozó Soron kívüli bevallási kötelezettség • 0808 sz. bevallás • 0858 sz. bevallás • 0801 sz. elszámolásként • 0843 sz. éves bevallás (0871 sz. nem ad!) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

75 Biztosított mezőgazdasági őstermelő • 0808 sz. havi bevallás • 0858 sz. negyedévente • 0853 sz. éves bevallás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

76 ADATBEJELENTŐ, ADATMÓDOSÍTÓ LAPOK APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

77 Összevonással érintett adatlapok ´ T201 Bejelentő lap a cég- jegyzésre nem kötelezettek részére ´ T202 Változásbejelentő lap a cégjegyzésre nem kötelezettek részére 08T201 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

78 Összevonással érintett adatlapok ´ T201T Bejelentő lap a cégjegy- zésre kötelezettek részére ´T202T Változásbejelentő lap a cégjegyzésre nem kötelezettek részére 08T201 T APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

79 Összevonással érintett adatlapok ´T101E Bejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató ev. részére ´T102E Változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató ev. részére 08T101E APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

80 Összevonással érintett adatlapok ´T101 Bejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató ev. és magánszemélyek részére ´T102 Változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató ev. és magánszemélyek részére 08T101 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

81 Összevonással érintett adatlapok ´T1011 Bejelentő lap az egész- ségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére ´T1021 Változásbejelentő lap az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére 08T1011 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

82 Összevonással érintett adatlapok ´T1061 Bejelentő lap a TV. készülék üzemben tartási díj fizetésére kötelezettek részére ´T1062 Változásbejelentő lap a TV. készülék üzemben tartási díj fizetésére kötelezettek részére 08T1061 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

83 Összevonással érintett adatlapok ´T34 Adatlap ´T34BABA Adatlap ´T341 Adatlap `T342 Bejelentő lap ´08T34

84 Összevonással érintett adatlapok ´T180 Regisztrációs adatlap ´T181 Regisztrációs adatlap ´T183 Változásbejelentő lap 08T180 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

85 Adatbejelentő, adatmódosító lapok • • 08T1041 Bejelentő és változásbejelentő lap a biztosítottak adatairól - TBJ 56/A § szerinti személy - Előtársaság - Jogelőd-jogutód 15. számú pótlap • • 08VAMO Állandó meghatalmazás bejelentése - Kizárólag ezen a nyomtatványon - Postai úton vagy személyesen - Meghatalmazott által képviselt ügykörök szűkítésére, bővítésére APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

86 0808-AS SZÁMÚ JÁRULÉKBEVALLÁS APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

87 0808-as számú járulékbevallás Változtatás okai: • • Törvényi változások • • Adózói észrevételek • • Adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelés: - mnyp.-aknak tagonként - ONYF-nak éves adatszolgáltatás - PM-nek, Tb alapoknak mérlegadatok APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

88 0808-as számú járulékbevallás „A” lap változásai: • • Kötelezettség nem keletkezik /főlap/ • • 01-es lap: -magánszemélyhez nem köthető kötelezettségek • • 02-es lap: -magánszemélyhez köthető kötelezettségek „ezer” és „forintos” adat • • 03-as lap: -önellenőrzési melléklet APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

89 0808-as számú járulékbevallás „M” lap változásai: • • Főlap: -mnyp. tagság esetén adónemkód helyett négyjegyű pénztár azonosító • • 05-ös lap: -osztalék elszámolás egyszerűsödött -mszemély különadó előlege • • 07-es lap: -mszemély 2007. évi jövedelme -mszemélyhez köthető százalékos egészségügyi hozzájárulás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

90 0808-as számú járulékbevallás „M” lap változásai: • • 08-as lap: -2007. évi munkáltatói szja, különadó elszámolás -mezőgazdasági őstermelő egészségügyi hozzájárulás elszámolása • • 09-es lap: -jogviszonyra vonatkozó adatok • • 10-es lap: -járulékokra vonatkozó kifizetések adatai -foglalkoztatáshoz kapcsolódó tételes egészségügyi hozzájárulás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

91 0808-as számú járulékbevallás „M” lap változásai: • • 12-es lap: -EKHO-ra vonatkozó adatok • • 13-as lap: -START programhoz kapcsolódó adatok -tartósan álláskereső személy foglalkoztatásával összefüggő adatok • • 14-es lap: -alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás adatai APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

92 Bevallás jellege:  Alap bevallás  Javító bevallás  Helyesbítő bevallás „H”  Önellenőrző bevallás „X” APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

93 JAVÍTÁS Alap bevallás Könyvelés folyószámlára Kiértesítés e-mail Formai „F” Tartalmi N, M, R Javító bevallás (alap bevallás vonalkód) Hibás Hibátlan Hibás

94 JAVÍTÁS Nem fogadható el a javító bevallás: • Nincs feltüntetve a javítandó bevallás vonalkódja • Nincs kiértesítés • Nincs alap bevallás előzmény • Több magánszemély adata szerepel mint az eredeti bevallásban APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

95 HELYESBÍTÉS Adózói szintű kötelezettségváltozást nem érint 1. Adóazonosító módosítás: 1. 1.Magánszemély „T” adat nem kell az M-es lapokra 2. Magánszemély (új) teljes adatállomány kell APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

96 HELYESBÍTÉS Adózói szintű kötelezettségváltozást nem érint 2. Felcserélt adóazonosítók A jó adóazonosítón a hozzátartozó adatok közlése 3. Egy-egy magánszemély egyéb adatainak módosítása A magánszemély teljes adatállományának közlése APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

97 ÖNELLENŐRZÉS Adózói szintű kötelezettségváltozást érint Magánszemélyt érintő és/vagy Magánszemélyhez nem köthető „M”-es lap(ok) kitöltése is szükséges. Önellenőrzési lapot ki kell tölteni Nincs automatikus számolás APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

98 ÖNELLENŐRZÉS Adózói szintű kötelezettségváltozást érint Önellenőrzési lap: -Önellenőrzési pótlék számítása: Adónemenként kell számítani és összevontan beírni. - -Önellenőrzési pótlék helyesbítése - -Magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj önellenőrzése -Egy önellenőrzés – egy bevallási időszak, eredetivel azonos típusú bizonylaton -Visszaigénylés 0817-es bizonylaton APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

99 Helyesbítés - Önellenőrzés Hibátlan Könyvelés folyószámlára Hibás Kiértesítés e-mailben Javító bevallás - Vonalkód - Bevallás jellege („H”, „X”) APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

100 Könyvelés adófolyószámlára Alapbevallásról: 01-es és 02-es lap adatai könyvelődnek Helyesbítő, önellenőrzést tartalmazó bevallásról: Önellenőrzési lap adatai könyvelődnek APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

101 KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

102 Kontroll adatszolgáltatás Megszűnt bizonylat: -K33 A kifizetők adatszolgáltatása a társasházak,társasüdülők adóköteles jövedelmeiről Határidő és jelleg: E: eredeti P: pótlás H: helyesbítés APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

103 Kontroll adatszolgáltatás Benyújtás elektronikus úton: 1) 1) Ellenőrzés, feladásra előkészítés: EKON07zip, EKON08zip 2) 2) E07, E08 számú adatkísérő elkészítése 3) 3) Küldésre átadás 4) 4) Ügyfélkapu, adó-és járulék bevallások APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

104 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS, BEVALLÁS APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

105 Elektronikus ügyintézés /34/2007.(XII.29.) PM rendelet/ • • Bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség • • Beadványok • • Bejelentési és változás-bejelentési kötelezettség • • Rendelkező nyilatkozat megtétele • • Adóhatósági szolgáltatás igénybevétele • • Adózó folyószámlájának megtekintése • • Adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintése, letöltése /törzsadatok/ • • Az adóhatóságnál bankkártyával való adófizetés APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

106 Elektronikus ügyintézés /34/2007.(XII.29.) PM rendelet/ Általános, nemleges adóigazolás iránti kérelmek Kérelem és nyilatkozat adóigazolás kiadásához 08UK1108UN11 Kérelem és nyilatkozat együttes adóigazolás kiadásához 08UK1208UN12 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

107 Elektronikus ügyintézés /34/2007.(XII.29.) PM rendelet/ Fellebbezés adóigazolás, adóigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, adóigazolás kiadását megtagadó, adóigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen 08UF11 Fellebbezés együttes adóigazolás, együttes adóigazolás kiadási eljárást megszüntető, felfüggesztő végzés, együttes adóigazolás kiadását megtagadó, adóigazolás kiadás iránti kérelmet elutasító határozat ellen 08UF12 APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

108 Abevjava • • Platform független • • Beépített súgó „help” rendszer • • Kényelmesebb kitöltési funkciók • • Nyomtatás egyszerűsítése • • Csoportos műveletek kezelése APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

109 Abevjava Telepítés: - Java-s futtató környezet - Java-s keretprogram telepítése - Bevallás telepítése - Dokumentáció telepítése /kitöltési útmutató/ Rendszergazdai jogosultság APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

110

111

112

113

114 eBev portál • • Több keresési és szűrési feltétel • • Rendezések saját menüpont szerint • • Bevallások és üzenetek összekapcsolt megjelenítése • • Megújult folyószámla lista • • Törzsadat lekérdezés APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

115 eBev portál • • többes jóváhagyás - jóváhagyás - benyújtás • • lekérdezések /füles lapok/ - beküldött dokumentum - letölthető dokumentum - üzenetek - folyószámla-kivonat - járulékadat-kivonat - törzsadat Menüpontok: • • történet - dokumentum beküldés - lekérdezések • • információk - aktuális inform. - jogosultságok APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

116

117

118 Apeh portál www.apeh.hu • • Áfa-és evaalanyok • • Felfüggesztett, törölt adószámok • • Minősített adózók • • Nyomdai sorszámintervallumok • • Valamennyi adószámos adózó adata • • Adóigazolás valódiságának ellenőrzése APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

119 Köszönöm a figyelmet! Készítette: Madár Bernadett, Gerlach Ildikó


Letölteni ppt "ADÓKÖTELEZETTSÉGEK VÁLTOZÁSAI A BEVALLÁSOK TEKINTETÉBEN APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések