Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartás új számviteli rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartás új számviteli rendszere"— Előadás másolata:

1 Az államháztartás új számviteli rendszere
Előadó: Szamkó Józsefné Budapest, október 1.

2 „A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására.” (Magyary Zoltán)

3 Az államháztartás új számviteli rendszere

4 Általános célok, ismérvek
Jogszabályi alapok Áht. és Ávr. a kiinduló alapokat meghatározta még évben 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), melyet módosított a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet Rendező mérleg  36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet, Kötelező elszámolási szabályok egyes gazdasági eseményekről 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

5 Még hiányzik a COFOG rendszer és a jelenlegi szakfeladat rend megfeleltetése
Változtatás céljai Minden államháztartási szervezetre egységes számviteli szabályok vonatkoznak A nemzeti vagyon egységes értékelése, nyilvántartása A költségvetési szervek feladatellátása teljesítménymérése Egységes beszámoló-készítési kötelezettség

6 A célok eléréséhez rendelkezésre álló módszerek
Kétféle számvitel kerül bevezetésre Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Pénzforgalmi alapon Teljesítmény szemléletben Tervezés Zárszámadás Vagyoni állomány és annak változása egységes szemléletben Tevékenység eredményességének mérése

7 Az állam tulajdonosi jogainak következetesebb alkalmazása, centralizált szabályok körének növekedésével arányosan csökken az elszámolási, eljárási módok közötti választási lehetőség Központi előírások a zárási, nyitási feladatokra Költségvetési és vagyoni tételek konszolidálhatósága érdekében központi előírások

8 Új NGM rendeletek Rendező mérlegre Gazdasági események kontírozására Szakfeladatrend – Cofog rendszerre

9 A költségvetési számvitel lényegi elemei
A költségvetési számvitelben történő könyvvezetés jellemzői Hármas irányú nyilvántartás Bevételi és kiadási előirányzatok rovat/tétel rend szerinti tagolásban Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rovat/tétel rend szerinti tagolásban Követelések és kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek alakulásának nyilvántartása

10 0. nyilvántartási számlaosztály kijelölt főkönyvi számlái (05., 09.)
„Önmagával szemben” záródó számlaosztály Magyar nyelven, forintban Kettős könyvvitel szabályai szerint Zárt rendszerű Áttekinthető Év végén zárni kell Áhsz. 14. számú melléklete szerinti módon kell analitikát vezetni

11 Könyvvezetés lényege, kiindulási alapja
Egységes rovattételrend – Áhsz. 15. számú melléklete Nem lehet ettől eltérni, de saját hatáskörben további alábontás lehetséges Főkönyvi számlák kijelölése – Áhsz számú melléklete szerint

12 Könyvvezetés menete Előirányzati számlák 1 végű, csak közgazdasági osztályozás szerint Követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 2 végű, devizás tételek átszámításának új szabálya Teljesítések Közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint  Classification of the Functions of Government rendszerben

13 Funkcionális osztályozás szerinti elszámolás az ellenszámláknál kerül rögzítésre, felosztások a két tevékenységre Térítményezések Könyvvileges elszámolások Központosított illetményszámfejtés Maradvány igénybevétel bevételének sajátos elszámolása

14 Követelés és kötelezettségvállalás nélkül teljesítés nem könyvelhető!
Fontos új szabály Követelés és kötelezettségvállalás nélkül teljesítés nem könyvelhető!

15 Egyeztetések  Áhsz. 17. számú mellékelt szerint
Költségvetési számvitelben függő, átfutó és kiegyenlítő tételeket nem szabad könyvelni Az Szt. szerinti biztos jövőbeni követelések és kötelezettségek 03. és 04.

16 Nyilvántartási számlák
Pénzügyi számvitel A pénzügyi számvitel jellemzői Egységes számlakeret alkalmazása számlaosztályokban Mérlegszámlák 1-4 vagyon állomány és változás mérése teljesítmény szemlélet, elsődleges 5. számlaosztályban, költségnemenként Eredményszámlák 5-9 Nyilvántartási számlák 01, 02 nyilvántartási feladatok

17 Áht. 72. § (2) bekezdése szerinti tételek
36. Sajátos elszámolások Mérlegtételek tartalmi előírásainál változások Mérleg felépítése  Áhsz. 5. számú melléklet Új szabályok a kulturális javaknál, régészeti leleteknél

18 nem kell az éven túliságot megkülönböztetni
Eszköz oldal Alapítás-átszervezés aktivált értéke  megszűnik Kísérleti fejlesztés  megszűnik Immateriális javak és tárgyi eszközök beruházására felújítására adott előlegek  adott előlegek közé 36. számlacsoport Befektetett pénzügyi eszközök közül kivezetésre kerülnek Kölcsönök Követelések Bankbetétek nem kell az éven túliságot megkülönböztetni

19 Állami készletek  készletek közé
Forgóeszköz új kategória  nemzeti vagyontörvény szerint Követelések I. Költségvetési évben esedékes II. Költségvetési évet követően esedékes III. Adott előlegek Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (pl. decemberi bér, utalványok, forgótőke) Aktív időbeli elhatárolások

20 Forrás oldal Saját tőke (vagyon+eredmény) Kötelezettségek  3 kategória, mint a követeléseknél Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Passzív időbeli elhatárolások

21 Értékelési szabályok változása Bekerülési érték  vételár  áfa
Csoportos nyilvántartás  elszámolóár megszűnt Terv szerinti értékcsökkenés Maradványérték megállapítás Nem kell maradványértéket megállapítani 25 millió Ft egyedi bruttó érték alatti gépek, járművek, immateriális javak, tenyészállatok ingatlanok 25 millió Ft egyedi bruttó érték feletti gépek és járművek

22 Kulcsok  Tao 2. számú melléklet  átmeneti szabály
Terven felüli értékcsökkenés  csak évközben Év végi értékelés Szt. 53. § (1) bekezdés a) pontját a költségvetési szervek nem alkalmazhatják  nincs év végi értékelés Értékvesztés  egyetlen értékhatár 10%, vagy legalább 100 E Ft

23 Közhatalmi bevételekre vonatkozó követeléseknél egyszerűsített értékelési eljárás
Értékhelyesbítés  választható

24 Leltározási szabályok
Megszűnt az irányítószervi engedély Leltározási folyamat mennyiségi felvétel 3 évenként, választható fordulónap egyeztetés kizárólag XII. 31. fordulónap évente csak mennyiségben nyilvántartott eszközöknél leltározási szabályzat

25 Egyezőségek a kétféle számvitel között
Követelések és kötelezettségek esetében Pénzügyi számvitel Költségvetési számvitel 09-ben lévő 2 végű követelés számla 35. Követelések = - 09-ben 3 végű teljesítési számla Pénzügyi számvitel Költségvetési számvitel 05-ben lévő 2 végű végleges kötelezettségvállalások 42. Kötelezettségek = - 05-ben 3 végű teljesítési számlák

26 Pénzeszközök kapcsolatos egyeztetés a kétféle számvitel között
nyitó egyenleg  pénzügyi számvitelből - kiadások + bevételek költségvetési maradvány igénybevétel vállalkozási maradvány igénybevétel ± átvezetési számla központi bevételek beszedésének elszámolása azonosítás alatt álló tételek ± adott előlegek egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások XII. havi bér; utalvány, bérlet; megelőlegezett társadalombiztosítási járulék és családi pótlék. kapott előlegek ± 3681 Költségvetéssel kapcsolatos sajátos forrás oldali elszámolás XII. hónapban leutalt következő évi támogatás; társadalombiztosítás pénzügyi alapoknál; korengedményes nyugdíj. 31-33 záró fizetési számlák  pénzügyi számvitelből költségvetési számvitelből pénzügyi számvitelből

27 Beszámolási kötelezettség
Költségvetési számvitel szerint Költségvetési jelentés  új elem  állományi adatok Maradvány-kimutatás Társadalombiztosítási alapokból ellátások Önkormányzati sajátos űrlapok Személyi és létszám

28 Pénzügyi számvitel szerint
Mérleg  új elem  javítási oszlop Eredmény-kimutatás Költségekről és megtérült költségekről kimutatás Kiegészítő melléklet Befektetett eszközök Értékvesztés Tájékoztató adatok

29 Egyéb szabályok Számviteli alapelvek Szt-vel azonosan
Sajátosan alkalmazandó elvek Számviteli politika és szabályzatok Beszámoló időpontja Általános kiadások felosztási rendje

30 Kapcsolódó négy szabályzat
Leltározási és leltárkészítési szabályzat Értékelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Átmeneti szabályok 2013. december 31-ei állapot  áttérési lehetőség Múzeumi gyűjteményeknél Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél Kis értékű tárgyi eszközöknél Központosított bevételeknél

31

32

33 Köszönöm a figyelmet! Szamkó Józsefné Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály Szamkó Józsefné főosztályvezető Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: (06 1) Mobil: (06 30)


Letölteni ppt "Az államháztartás új számviteli rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések