Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság"— Előadás másolata:

1 Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság
Szabálysértési és büntetőjogi ismeretek Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály

2 Szabálysértések jellemzőinek ismertetése I.
Jogforrás 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Hatálybalépés: április 15.) (Szabs.tv.) A szabálysértés az a törvény által bünteti rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. A szabálysértési tényállások „ún.” kis bűncselekmények, kisebb fokban veszélyesek a társadalomra Szabálysértés miatt eljáró hatóságok FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI HIVATALA (általános szabálysértési hatóság január 01-től) RENDŐRSÉG (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt) NAV VÁMSZERVE (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt) JÁRÁSBÍRÓSÁG (elzárással is büntethető szabálysértések miatt I. fokon)

3 Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések és intézkedések
szabálysértési elzárás (csak bíróság szabhatja ki) pénzbírság (min – max ,-Ft.) közérdekű munka (min. 6 – max. 180 óra) Szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések: járművezetéstől eltiltás elkobzás kitiltás figyelmezetés Helyszíni bírságot is kiszabhat: RENDŐRSÉG (bármely szabálysértés esetében) továbbá ha a jogszabály külön említi: járási hivatal felhatalmazott ügyintéző NAV vámszerve katasztrófavédelem közlekedési hatóság ellenőre közterület-felügyelő természetvédelmi őr, önkormányzati természetvédelmi őr erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője halászati őr mezőőr

4 Szabálysértési hatóság hatásköre és illetékessége
Főszabály: a szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes Kivételes szabály: Ha a gyorsabb eredményesebb lefolytatás indokolja, elkövetés illetve felderítés helye szerinti hatóság az illetékes ÁTTÉTEL: ha a szabálysértési hatóságnak nincs hatásköre vagy illetékessége az ügyben az ügyet haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt Budapesten és Pest megyében az eljáró hatóság: NAV ÉSZAK-BUDAPESTI VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRI IGAZGATÓSÁG SZABÁLYSÉRTÉSI OSZTÁLYA Budapest, III. Csillaghegyi út 25.

5 NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések
Gyógyszerrendészeti szabálysértés (Szabs. tv.199/A.§) Vámszabálysértés (Szabs.tv §) Vámszabálysértés elkövetőjének segítése (Szabs.tv. 210.§) Vámorgazdaság (Szabs.tv § ) Fémjelzési szabálysértés (Szabs.tv §) Pénzutánzatra vonatkozó szabályok megsértése (Szabs.tv §) Versenytárs utánzása (Szabs.tv §) Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs.tv. 238/A.§) Iparjogvédelmi jogok megsértése (Szabs. 238/B. §)

6 Szabálysértés megnevezése Hatáskörös szabálysértések összesen:
NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál I-III. negyedévében indult szabálysértési eljárások Szabálysértés megnevezése Ügyszám Elkövetési érték Lefoglalt érték Kiszabott pénzbírság Hatáskörös szabálysértések összesen: 583 Vámszabálysértés 78 Vámszabálysértés elkövetőjének segítése Vámorgazdaság 27 Versenytárs utánzása (áru hamis megjelölése) 191 Fémjelzési szabálysértés 30 Gyógyszerrendészeti szabálysértés 16 Pénzutánzat vonatkozó szabályok megszegése Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése ( től) 154 80 000 Iparjogvédelmi jogok megsértése ( től) 87

7 NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések ismertetése
A NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén I-III. negyedévében leggyakrabban előforduló szabálysértések: szellemi tulajdon elleni szabálysértések szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogos megsértése szabálysértés iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés fogyasztóvédelmi szabálysértések versenytárs utánzása pénzügyi szabálysértések vámszabálysértés vámorgazdaság

8 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) I. Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait ,-Ft-ot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva MEGSÉRTI A szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető, ,-Ft-ot meg nem haladó ÜRESHORDOZÓI DÍJ illetve reprográfiai díj MEGFIZETÉSÉT ELMULASZTJA a szerzői jog a SZERZŐI ALKOTÁSOK OLTALMÁRA (irodalmi, tudományos és művészeti művek) hivatott KIZÁRÓLAGOS TULAJDONJOG amely biztosítja, hogy a jogtulajdonos (alkotó) vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával szerzői jogi oltalom a szerzői alkotásoknak a szellemi alkotást képező részét védi .

9 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) II. Példa: Disney Mickey egér rajzfilm figurát védő szerzői jog nem akadálya egy beszélő egér megalkotásának, DE CSAK AKKOR, ha az nem egyezik meg túlzottan az említett figura kinézetével és tulajdonságaival. Filmszereplők, mese- és rajzfilmfigurák szerepeltetése ruházati termékeken, használati eszközökön másolt cd- dvd lemezek árusítása közterületen, piacon (akár hamisított műsoros, akár üres hordozói díj megfizetése nélkül) szoftverek hamisítása üres adathordozó (pl: Sony Micro SD kártya, a szerzői jogdíj megfizetését igazoló matrica nélkül) A hatályos rendelkezések szerint a zenék és filmek magáncélú letöltése jogszerű, azaz a fájlcserélő természetes személyek nem büntethetőek DE az üzletszerűen (cél: jövedelemszerzés) elkövetett szerzői jogi jogsértések szankcionáltak

10 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) III. Vagyoni hátrány összegének meghatározása a gyakorlatban Szabálysértési értékhatárt már néhány mozifilm üzleti célú letöltésével (például továbbértékesítés céljából letöltött filmek) nemcsak el lehet érni, hanem át is lehet ugrani FILMEK – HAMISÍTOTT DVD FILM internetes terjesztés minimális licencdíja alapján filmenként 2000,-Ft/db. ZENESZÁMOK – ZENEI CD-DVD MAHASZ jogdíjtáblázata az irányadó egy zeneszámért 320,-Ft, egy albumért 3200,-Ft kárérték kerül felszámításra ILLEGÁLIS SZOFTVERHASZNÁLAT a vagyoni hátrány alapja a termék nettó kiskereskedelmi ára, de a szoftverek letöltése értékhatártól függetlenül eddig is illegális volt, és az is marad Filmek, zeneszámok üzleti célú letöltésével könnyen akár szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményt követhető el

11 Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés (Szabs. tv. 238/B.§) I.
Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapján fennálló szabadalmi oltalom (növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány) védjegyoltalom (közösségi védjegyek) formatervezési minta-oltalom alapján fennálló jogát az oltalom tárgyának UTÁNZÁSÁVAL vagy ÁTVÉTELÉVEL MEGSÉRTI Az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével előállított áru FORGALOMBA HOZATALÁVAL, MEGSZERZÉSÉVEL, TARTÁSÁVAL megsérti és ezzel ,-Ft-ot meg nem haladó vagyoni hátrányt okoz szabálysértést követ el. HOL TALHATÓAK INFORMÁCIÓK? Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapja ( menüpont) MI LEHET VÉDJEGY? A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

12 Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés II.
A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen: szó, szóösszetétel, jelmondatokat betű, szám ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat beleértve az áru vagy csomagolás formáját; szín, színösszetétel, fényjel, hologram hang valamint a fent felsorolt egyes megjelölések összetétele A védjegy használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg

13 Iparjogvédelmi jogok megsértése III.
Legjellemzőbb elkövetési magatartások Védjegyoltalom alatt álló ruházati termékek (pl: Nike, Adidas stb.) illetve ruházati kiegészítők (pl: Louis Vuitton táska, öv, napszemüveg) lábbelik árusítása piacon, aluljárókban, „kínai” üzletekben , mosószerek, illatszerek Esetpélda: Közterületen, piacon árusított 1 db narancssárga motorfűrész formatervezési mintaoltalom alatt áll a kialakítás miatt, és védjegy van rajta elhelyezve iparjogvédelmi jogok megsértése

14 Iparjogvédelmi jogok megsértése IV.
Hogyan állapítható meg a helyszínen, hogy a cselekmény sért-e iparjogvédelmi jogosultságot? ÁRUSÍTÁS HELYE közterület, piac, aluljáró de előfordulhat internetes árusítás esetén is TERMÉK ÁRA Pl: egy eredeti LV táska jócskán meghaladhatja akár a ,-Ft-ot is, így nagy valószínűséggel ha egy ft-os LV táskát látunk a piacon, interneten az nem az eredeti termék TERMÉKJELLEMZŐK jellemzően már részletesebb vizsgálódást, szakértelmet követel (Pl: varrás, gyártási hely, betűtípus, monogram elhelyezkedése, kód stb.) Illatszerek, mosóporok stb. esetében a csomagolás lehet árulkodó

15 Versenytárs utánzása szabálysértés (Szabs. tv. 231. §)
Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel ÁLLÍT ELŐ, amelyről a versenytárs, vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, illetőleg FORGALOMBA HOZ Feltétel: az áru értéke a ,-Ft-ot nem haladja meg gazdasági verseny tisztaságát védi a tényállás – sértettje a versenytárs elkövetési tárgya: HAMIS ÁRU Az érték megállapításánál irányadó lehet az az ár, amennyiért az elkövető eladásra kínálta az adott terméket „fekete piaci érték” A tényállás kiegészítő jellegű - csak akkor állapítható meg, ha nem sért iparjogvédelmi jogosultságot. Esetpélda: A fogyasztó számára jól ismert üdítőitalt tartalmazó palack nem áll formatervezési mintaoltalom alatt. A hamisított terméken nem található meg az ismert védjegy, de a csomagoláson használt színek ábrák megtévesztőek. A szabálysértési eljárás versenytárs utánzása szabálysértés

16 Iparjogvédelmi jogok megsértése és versenytárs utánzása szabálysértések elhatárolása
Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés megállapításának csak regisztrált jog megsértése esetén van helye amennyiben nincsen ilyen regisztrált jog akkor kizárólag a versenytárs utánzása tényállás alkalmazható Ha van az árun védjegy, vagy bármilyen más oltalom alatt áll iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés Ha csak a csomagolása, kinézete megtévesztő versenytárs utánzása szabálysértés

17 Gyógyszerrendészeti szabálysértés (Szabs.tv. 199/A. §)
Aki engedély nélkül gyógyszert készít, forgalmaz, vagy Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart, szabálysértést követ el. Indokolatlan mennyiség: olyan mennyiséget, amelyről megállapítható, hogy nem valamely meghatározott beteg személyes szükségleteinek kielégítését célozza. (3 hónap) A szabálysértés tárgya gyógyszer, orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyag készítmény A gyógyszerrendészeti szabálysértés esetében NEM HAMIS, hanem legális gyógyszerről van szó, melyet engedély nélkül készítenek, forgalmaznak, tartanak. Gyógyszerrendészeti szabálysértés Nemzeti Adó- és Vámhivatal

18 Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény elhatárolása
Magyarországon nem engedélyezett, illegális gyógyszer, egészségügyi termék nem a szabálysértési tényállás, hanem a bűncselekmény - elkövetési tárgya lesz. Egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény RENDŐRSÉG A bűncselekmény tárgya gyógyszer állatgyógyászati készítmény orvostechnikai eszköz in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz vizsgálati készítmény Bűncselekmény esetében mindig hamis vagy meghamisított termék van középpontban.

19 Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény elhatárolása

20 Vámszabálysértés (Szabs. tv. 209. §) I.
Aki nem közösségi árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak, illetve a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, hogy a vagyoni hátrány a ,-Ft-ot nem haladja meg, úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli Európai Unióhoz történő csatlakozást követően kizárólag nem közösségi áruk vonatkozásában valósítható meg

21 Vámszabálysértés II. vámszabálysértés tárgya jellemzően jövedéki termék leggyakrabban CIGARETTA magyar adójegy nélküli, közösségi adóügyi jelzés nélkül árusítás helye közterület: PIAC, ALULJÁRÓ ÁR kereskedelmi forgalomban kaphatónál kedvezőbb áron kínálják vámszabálysértések esetében döntő többségében ISMERETLEN az elkövető ELKÖVETÉSI MÓD: az árusítás tényleges helyétől kicsit távolabb, kisebb mennyiségekben tárolják az elkövetők a cigarettát , majd innen szolgálják ki a vevőt Ezzel magyarázható az „ismeretlenes” ügyeknél hátrahagyott, gazdátlan csomagokból (pl: szatyor, táska, papírdoboz ) kerül elő az eljárás tárgyát képező nem közösségi áru a tulajdonos felkutatására tett intézkedések nem vezetnek eredményre Az árusok a járőröket észlelve elhagyják a helyszínt, „beáldozva” a hátrahagyott kisebb mennyiségű dohányterméket

22 Vámorgazdaság (Szabs.tv. 211. §)
Aki vámszabálysértésből származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik Csak ismert elkövetője lehet Leggyakrabban tapasztalt elkövetési mód: a vámszabálysértésből származó termék árusítása, illetőleg kedvező áron történő megvásárlása Vagyoni haszon: az is, ha olcsóbban jut hozzá a termékhez a vásárló

23 Büntetőjogi ismeretek
Jogszabályok 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Általános nyomozóhatóság: RENDŐRSÉG A Be.-ben meghatározott alábbi bűncselekmények esetében azonban a Nemzeti Adó és Vámhivatal végzi a nyomozást: nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk §) haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk §) kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk §), orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk §) bitorlás (Btk §), szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk §) védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk §) jogkezelési adat meghamisítása (Btk §) iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk §), társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk §) költségvetési csalás (Btk §) költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk §) jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk §) számvitel rendjének megsértése (Btk §) csődbűncselekmény (Btk §) engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység (Btk §) versenytárs utánzása (Btk §)

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály


Letölteni ppt "Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések