Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése Budapest, 2013. november 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése Budapest, 2013. november 23."— Előadás másolata:

1 A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése Budapest, 2013. november 23.

2 A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése Jogszabályi háttér  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Vámkódex),  Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (Vhr),  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (Vámtörvény)  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV tv.),  273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről

3 Az ellenőrzések célja a harmadik ország (EU- n kívüli) hatósági jelzésével ellátott gépjárművek esetén a használat vámjogszabályok szerinti jogszerűségének ellenőrzése! Az ellenőrzési feladatok végrehajtásában részt vevő vámszervek:  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri Igazgatóságai,  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága. A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

4 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Budapest- Pest-megye területe)  Észak- Budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság, (Illetékessége: Budapest I-II-III-IV-V. és XIII. kerületei)  Kelet- Budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság, (Illetékesség: Budapest VI-VII-VIII., X. és XIV-XV-XVI-XVII. kerületei)  Dél- Budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság, (Illetékesség: Budapest IX., XI-XII. és XVIII-XXIII. kerületei)  Pest Megyei Vám- és Pénzügyőr Igazgatóság. (Illetékesség: Pest megye) A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

5 Közösség területén belül letelepedett személyek  Minden olyan természetes személy, akinek szokásos lakóhelye a Közösség területén található.  Ennek megfelelően azt a természetes személyt, aki a részére kiállított lakcímkártya szerint magyarországi lakóhellyel rendelkezik, a vámjogszabályok alkalmazása szempontjából Közösségben letelepedettnek kell tekinteni! A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

6 Járművek kereskedelmi célú felhasználása  személyek díjazás ellenében történő szállítása, vagy  áruk akár ingyenesen, akár díjazás ellenében történő, ipari vagy kereskedelmi jellegű szállítása  - sport, luxus, terepjáró, pick- up típusú gépjárművek esetén csak nagyon kivételes esetben (pl: TAXI) merülhet fel a kereskedelmi célú használat!

7

8 Magáncélú felhasználás  a gépjárműnek kereskedelmi célú felhasználáson kívüli felhasználását jelenti.  például az ügynöki tevékenység, üzleti ügyek intézése, üzleti partnerek felkeresése, piackutatás stb. A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

9 Vámellenőrzés hatálya alá tartozó gépjárművek  Harmadik országban (Közösségen kívül) lajstromozott:  személygépkocsik,  a legfeljebb 5 tonna össztömegű – un. „pick-up”, „van”, „terepjáró” és „furgon” típusú kisáru szállító gépjárművek,valamint  motorkerékpárok  Ezek a járművek ideiglenes behozatali eljárás alatt állnak, azonban az ún. alakiság nélküli (vámokmány nélküli) eljárásra csak nagyon kevés jogcímen van lehetőség  Az EU más tagállamában forgalomba helyezett járművek nem tartoznak vámellenőrzés alá A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

10 A gépjárművek ideiglenes behozatali eljárás alá vonás feltételeinek ellenőrzése:  harmadik országból Magyarország külső határán a Közösség vámterületére történő beléptetéskor,  árutovábbítási eljárásban magyarországi rendeltetési vám- és pénzügyőri igazgatósághoz (konténerben) történő érkezéskor,  a Magyar Köztársaság területén, közúti forgalomban végrehajtott ellenőrzések alkalmával. A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

11 A jogszerű használat esetei:   Harmadik országból érkező turista (Közösségben nem letelepedett!) Feltétel:   A gépjárművet a Közösség vámterületén kívül vették nyilvántartásba (harmadik ország rendszámával rendelkezik) és   A Közösség területén kívül letelepedett személy használja. (Közösségbe történő belépéstől számított 6 hónap) Nem alkalmazható azonban e jogcím a magyarországi lakóhellyel rendelkező kettős állampolgárok esetében

12 A jogszerű használat esetei:  Magáncélú használat esetei:  Közösség területén tanulmányokat folytató diákok, tanulmányi idő alatt (tanulmányi szerződés)  Közösség területén meghatározott időtartamú megbízásokat teljesítő személyek, munkavállalók: munkavállalás teljes időtartama alatt Érvényes tanulmányi/munkaszerződés! A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

13 A jogszerű használat esetei:  vészhelyzet (pl: árvíz, földrengés), határidő maximum 5 nap lehet.  bérbeadással foglalkozó szakszolgáltató cég (gépjármű kölcsönzők) használja öt napot meg nem haladó időtartamon belül a gépjárművet  bérbeadással foglalkozó szakszolgáltató cég (gépjármű kölcsönzők) használja öt napot meg nem haladó időtartamon belül a gépjárművet  gépjárművek használata az üzemeltető utasítása alapján Feltétel: A Közösségben letelepedett természetes személy abban az esetben használhatja alkalomszerűen a gépjárművet, ha a tulajdonos maga is a Közösségben tartózkodik.

14 A jogszerű használat esetei:  Bérbe vett gépjárművek  írásos szerződés alapján bérbe vett gépjármű  visszatérjen a Közösségen belüli lakóhelyére (5 nap), vagy  elhagyja a Közösséget (2 nap)  Harmadik országba letelepedésre készülő természetes személy  három hónapon belül ki kell vinni a Közösségből  Harmadik országban munkát vállaló természetes személyek részére történő ideiglenes behozatal  kereskedelmi céllal  magáncélra (kizárólag abban az esetben, ha az a munkaszerződésben rögzítve van A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése

15 Közúti ellenőrzés  általában munkaidőben  közös ellenőrzések preferálása (Polgárőrség, Rendőrség, NAV)  kapcsolattartás, információáramlás

16 Köszönöm a figyelmet! Horváth Gábor őrnagy NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság


Letölteni ppt "A külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek ellenőrzése Budapest, 2013. november 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések