Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A veszélyes áru szállítás szabályainak hazai alkalmazása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A veszélyes áru szállítás szabályainak hazai alkalmazása"— Előadás másolata:

1 A veszélyes áru szállítás szabályainak hazai alkalmazása
A rendelet-tervezet felváltja a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról” szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendeletet, amelyet hatályon kívül helyez. A korábbi gyakorlat szerint a nemzetközi ADR rendszeres, két évenkénti módosításainak belföldi alkalmazását miniszteri rendelet tette kötelezővé. Mivel a évi módosításokat kihirdető ADR tv. elrendelte a belföldi alkalmazást is, a tervezett miniszteri rendeletnek csak a belföldi alkalmazáshoz szükséges kiegészítéseket kell tartalmaznia. Ezek között a korábbiakhoz képest új könnyítések találhatók. Ezekről lesz szó. Tengelic, október 10.

2 belföldi eltérések, kiegészítések. CSAK VÁ szárazföldi szállításáról
belföldi eltérések, kiegészítések CSAK VÁ szárazföldi szállításáról 2008/68/EK irányelv keretei között

3 A 2008/68/EK irányelv adta lehetőségek szerinti kiegészítések

4 a VÁ szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 6
a VÁ szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 6. cikk (2): a TÁ kérhetnek kis mennyiségű vesz árut érintő, rövidtávú helyi szállításra vonatkozó eltérést, ha a biztonság nem sérül. valamelyik tagállamnak már engedélyezett eltérés átvétele esetén elegendő az eltérés formális bejelentése A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv 6. cikk (2) bekezdése szerint a tagállamok kérhetik a kis mennyiségű veszélyes árut érintő, illetve a rövidtávú helyi szállításra vonatkozó eltérés (könnyítés) lehetőségét, feltéve, hogy a biztonság nem sérül. A Bizottság tájékoztatása szerint valamely tagállamnak már engedélyezett eltérés átvétele esetén elegendő az eltérés formális bejelentése. A magyar feladók és fuvarozók érdekében célszerű átvennünk „A Bizottságnak a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről” szóló, 2013/218/EU végrehajtási határozatában a RO-bi-BE-10, a Ro-a-UK-4 és a Ro-a-DE-2 megjelöléssel szereplő eltéréseket. Az eltérések átvételéről szóló levelet a Bizottságnak elküldtük.

5 Három belföldi eltérés átvételét jelentettünk be 1
Három belföldi eltérés átvételét jelentettünk be rövid távú szállítás kismennyiségű szállítás 3. kismennyiségű szállítás

6 ipartelepek közvetlen környezetében, telephelyek vagy egyes részeik között, közforgalmú út igénybevételével … nem kell alkalmazni a küldeménydb-k jelölésére és bárcázására (5.2) - a fuvarokmányra (5.4) - a jműszem. képzésére (8.2) vonatkozó előírásokat, bizonyos feltételekkel! 1. Az ipartelepek közvetlen környezetében, valamint telephelyek vagy egyes részeik közötti köz¬forgalmú út igénybevételével történő veszélyes áru szállítására nem kell alkalmazni az 5.2 fejezetnek a küldeménydarabok jelölésére és bárcázására, az 5.4 fejezetnek a fuvarokmányra, valamint a 8.2 fejezetnek a járműszemélyzet képzésére vonatkozó előírásait, ha a szállítás megfelel az alábbi feltételeknek:

7 a). - a VÁ küldeménydb-ban van - egy küld. db tömege ≤ 30 kg. 1. 1. 3
a) - a VÁ küldeménydb-ban van - egy küld.db tömege ≤ 30 kg szerinti - ∑ rakomány ≤ mennyiségi határ b) a szállított áru valamilyen kísérőokmány vagy felirat alapján beazonosítható, a) a veszélyes áru küldeménydarabban van és egy küldeménydarab tömege legfeljebb 30 kg és a rakomány összmennyisége nem haladja meg az bekezdésben meghatározott mennyiségi határokat, b) a szállított áru valamilyen kísérőokmány vagy felirat alapján beazonosítható,

8 c). szállítás távolság ≤ 2,5 km,. kivétel d) szerint d)
c) szállítás távolság ≤ 2,5 km, kivétel d) szerint d) szállítás távolsága ≤ 25 km, ha a VÁ 3 osztályba tartozó, legfeljebb 100 liter kőolajminta, amelyet a kútkörzetből sajátszámlás szállítással továbbítanak laboratóriumi vizsgálat céljából. c) a közforgalmú úton történő szállítás távolsága – a d) pontban foglaltak kivételével – legfeljebb 2,5 km, d) a közforgalmú úton történő szállítás távolsága legfeljebb 25 km, ha a veszélyes áru 3 osztályba tartozó, legfeljebb 100 lliter mennyiségű kőolajminta, amelyet a kútkörzetből sajátszámlás szállítással továbbítanak laboratóriumi vizsgálat céljából.

9 VÁ nem lehet. - az 1 osztály,. - a 4. 1 osztály önreaktív,. - az 5
VÁ nem lehet az 1 osztály, - a 4.1 osztály önreaktív, - az 5.2, a 6.2 és a 7 osztály anyaga *   Nem alkalmazható ez a könnyítés az 1 osztály anyagainak, a 4.1 osztály önreaktív anyagainak, az 5.2, a 6.2 és a 7 osztály anyagainak szállítása esetén.

10 LQ szerint csomagolt VÁ a szállítás utolsó szakaszában nem kell betartani - a kombinált csomagolási, - a szállítási jelölési (5.2) - jóváhagyási jelölési (6.1.3) előírásokat, HA A szállítás utolsó szakaszában nem kell betartani a 3.4 fejezetnek a kombinált csomagolásra, valamint az 5.2 fejezetnek és a szakasznak a jelölésre vonatkozó előírásait, ha

11 a) az áru eredetileg 3.4 szerint volt csomagolva, b) a VÁ áru mennyisége azonos kereskedelmi nevű árunként ≤ 30 kg v liter - összesen ≤ 300 kg v liter szállítóegységenként   a) az áru eredetileg a 3.4 fejezet szerint korlátozott mennyiségben volt csomagolva, b) a szállított veszélyes áru mennyisége azonos kereskedelmi megnevezésű árunként legfeljebb 30 kg vagy 30 l és összesen leg¬feljebb 300 kg vagy 300 l szállító-egységenként, és

12 c). az árut csak elosztóhely – kiskeresk. /felhaszn
c) az árut csak elosztóhely – kiskeresk./felhaszn. kiskereskedő – végfelhasználó közötti szállításra veszik ki a külső csomagolásból és a belső csomagolás sértetlen * c) az árut csak a helyi elosztóhelyek és a kiskereskedők vagy a felhasználók, vagy a kiskereskedők és végfelhasználók közötti szállítási szakaszra veszik ki a külső csomagolásból, és a belső csomagolás sértetlen.

13 1. 1. 3. 6 mennyiségű VÁ sajátszámlás szállítás nem kell alkalmazni 5
mennyiségű VÁ sajátszámlás szállítás nem kell alkalmazni és előírásait ha a küldeménydb jelöléséről vagy a menetlevélből megállapítható a mennyiségi határ 7 o-ra NEM! * A fuvarokmány tartalmára vonatkozó és pont előírásait nem kell alkalmazni az bekezdés szerinti mennyiséget meg nem haladó veszélyes áru saját számlás szállítására, ha a küldeménydarab jelöléséből vagy a saját számlás menetlevél tartalmából megállapítható a szállított veszélyes árura vonatkozó, bekezdés szerinti mennyiségi határ. Nem alkalmazható ez a könnyítés a 7 osztály anyagainak szállítása esetén.   általános információk; üres tisztítatlan eszközökre vonatkozó előírások

14 1.3 szerinti képzésre vonatkozó korábbi kiegészítések módosításai

15 kiegészítése ism.felújító oktatás a változásokról legalább kétévenként, a naptári év végéig az ism.felújító oktatást baleset v káresemény után soron kívül is a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére (RID-nél is) Az eddigiek kiegészítése Az bekezdés a következő kiegészítéssel kell alkalmazni: „A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen, de legalább kétévenként, a naptári év végéig ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Ezen kívül az ismeretfelújító oktatást az bekezdésben meg­határozott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére soron kívül is meg kell tartani. A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal

16 A munkáltató az oktatásban résztvevő részére igazolást állít ki, ezt a jmű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania és a hatóság részére ellenőrzéskor bemutatnia. Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak legalább öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie (RID-nél is) *

17 járműről történő értékesítés
Korábban is szereplő módosításokhoz a beérkezett javaslatok szerinti változások

18 3. megjegyzés 5. 4. 1. 1. 1. f)-hez járműről történő értékesítésnél
3. megjegyzés f)-hez járműről történő értékesítésnél elegendő a VÁ-nak a kiindulási mennyiségét feltüntetni Az pont f) alpontját a következő 3. megjegyzéssel kiegészítve kell alkalmazni: „Megjegyzés 3. Ha a h) alpont szerinti „járműről történő értékesítés” történik, akkor elegendő a veszélyes árunak a kiindulási mennyiségét feltüntetni.”

19 járműről értékesíthető áruk köre bővül: UN 1057 öngyújtók
járműről értékesíthető áruk köre bővül: UN 1057 öngyújtók (öngyújtó utántöltők) UN 1202 gázolaj (dízelolaj, könnyű fűtőolaj) UN 2794 nedves, savas akkumulátortelepek Az pont h) alpontját a következő módosítással kell alkalmazni: „h) a címzett(ek) nevét és címét. Ehelyett, ha az UN 1011 butánt, az UN 1965 szénhidrogén-gáz keveréket, cseppfolyósított, m.n.n., az UN 1978 propánt, az UN 1057 öngyújtókat (öngyújtó utántöltőket), az UN 1202 gázolajat (dízelolajat, könnyű fűtőolajat) vagy az UN 2794 nedves, savas akkumulátortelepeket több, olyan címzetthez szállítják, akik a szállítás megkezdésekor még nem ismertek, „a járműről történő értékesítés” kifejezést lehet beírni.”

20 kisebb változások a jművezető képzésre vonatkozó kiegészítésekben 8.2
Amire javaslat érkezett


Letölteni ppt "A veszélyes áru szállítás szabályainak hazai alkalmazása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések